přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Prohraný patentový spor může dopadnout na Linux

Prohraný patentový spor může dopadnout na Linux

Firma Google prohrála spor ohledně patentu, který proti ní vedla společnost Bedrock Computer Technologies. Výsledek může mít nepříjemné dopady na linuxové jádro.


V roce 2009 podala firma Bedrock Computer Technologies žalobu proti společnosti Google (dále žalovala ještě například Yahoo, MySpace, Amazon, PayPal, Match.com nebo AOL) kvůli tomu, že údajně porušuje její patent č. 5893120, který se týká ukládání dat s hešováním, s řešením kolizí externím řetězením a s průběžným odstraňováním expirovaných dat. Firma Google argumentovala neplatností patentu, nicméně soud dal za pravdu žalobci a nařídil Googlu zaplatit částku 5 milionů USD.

Tento rozsudek může mít velmi nepříznivé dopady na linuxové jádro, protože je metoda (údajně krytá patentem) použita právě v něm. Proto by subjektů (působících v USA), které by musely platit za užití patentu, mohlo být velké množství. Navíc by algoritmus musel být z jádra odstraněn, aby do budoucna podobné problémy nehrozily. O prokázání neplatnosti patentu se pokouší také firma Red Hat, řada jejích významných zákazníků je mezi žalovanými.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »