Inzerce
přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Nejvyšší soud USA zakročil proti patentovým trollům

RedHat

Nejvyšší soud USA zakročil proti patentovým trollům

Soud

Nejvyšší soud USA rozhodl, že může držitel patentu podat patentovou žalobu jen ve státě, kde má sídlo žalovaný. Rozhodnutí může významně omezit možnosti tzv. patentových trollů.


Dosavadní praxe ohledně patentových žalob v USA byla, že držitel patentu žaloval někoho u soudu (resp. ve státě USA), který si sám zvolil. Žalujícím byl často tzv. patentový troll, tedy někdo, kdo sám patenty nevyužívá a snaží se obohatit tím, že proti jiným podniká právní kroky (mimosoudní i soudní) pro údajné porušování práv k patentům. Soud si vybíral podle toho, kde viděl největší šanci na úspěch (s argumentem, že si může zvolit soud ve kterémkoli státě USA, kde dochází k porušování práv k patentům).

Tuto praxi ale nyní zakázal Nejvyšší soud USA, k němuž se dostal případ posuzovaný dříve federálním odvolacím soudem. Dosavadní rozhodovací praxi, trvající skoro 30 let, označil za nesprávnou - podle něj lze žalobu podat jen u soudu ve státě, kde má žalovaný své sídlo. Rozsudek nižšího soudu zrušil a vrátil případ k novému rozhodnutí, které musí být konzistentní s rozhodnutím nejvyššího soudu.

Nahoru

Příspěvky

Nejvyšší soud USA zakročil proti patentovým trollům
Libor 24. 05. 2017, 05:25:51
Odpovědět  Odkaz 
Škoda že nejvyšší soud nezakročí proti paptentovým trolům kteří si patentují třeba tvar obdélníku se zakulacenými rohy.
Lukáš Jelínek Re: Nejvyšší soud USA zakročil proti patentovým trollům
Lukáš Jelínek 24. 05. 2017, 14:20:10
Odpovědět  Odkaz 
Proti tomu z principu zakročit nemůže, protože je potřeba posuzovat každý případ jednotlivě. Takové patenty (pokud už je úřad udělí, přestože by neměl), stejně jako patenty, kde existuje prior art, je potřeba zneplatňovat na základě jednotlivých návrhů. Aby se to usnadnilo, vzniká "úřad otevřených patentů": https://www.linuxexpres.cz/otevrene-patenty-vladni-cloud-simulator-tela

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Pozvánka na virtuální konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSvět ky­ber­ne­tic­kých hro­zeb se v pos­led­ních le­tech dra­ma­tic­ky změ­nil a zej­mé­na v pos­led­ních šes­ti mě­sí­cích. Tra­dič­ní sa­mot­ný an­ti­vi­rus a sa­mot­né zá­lo­ho­vá­ní již nej­sou schop­ny och­rá­nit pro­ti mo­der­ním hroz­bám. Or­ga­ni­za­ce, kte­ré mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­té­my in­teg­ro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi nás­tro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyš­ší úro­veň za­bez­pe­če­ní, ale ta­ké niž­ší nák­la­dy a vyš­ší pro­duk­ti­vi­tu.

Pokračování ...


RedHat - D

Public Relations

Odhalte budoucnost IT

RedHatNenechte si ujít jedinečný open source event, který se po čtyřech letech vrací do Česka v netradičním formátu.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 21. August

Sayonara Player 1.5.1

Přehrávač, jak má být. Poslední dobou vývoj šlape


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. January

MuseScore 3

První aktualizace třetí řady notačního editoru MuseScore


Redakce

Redakce, 21. December

Pište pro LinuxEXPRES

Baví vás Linux? Pište o něm, není to nic těžkého. LinuxEXPRES hledá nové autory.


Všechny blogy »

Acronis