přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Soud odmítl žalobu proti síťové neutralitě

Soud odmítl žalobu proti síťové neutralitě

Americký soud pro Washington D.C. odmítl pro předčasnost žalobu firmy Verizon, která směřovala proti pravidlu síťové neutrality.


Americká telekomunikační firma Verizon podala v lednu žalobu proti regulačnímu úřadu FCC kvůli pravidlu směřujícímu k síťové neutralitě v širokopásmovém připojení k Internetu. Žalobu odůvodňovala tím, že FCC údajně překračuje své kompetence a vytváří nejistotu pro poskytovatele služeb a jejich zákazníky.

Nyní tříčlenný senát soudu pro Washington D.C. tuto žalobu odmítl pro předčasnost. Podle soudu lze o regulačním pravidlu rozhodovat, až když bylo publikováno ve Federálním registru (americká obdoba české Sbírky zákonů), což se zatím nestalo. Toto rozhodnutí tedy znamená, že se soud vůbec nezabýval podstatou věci a odmítl žalobu z čistě formálního důvodu – proto otázka síťové neutrality v USA zůstává nadále otevřená.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »