přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Stát čelí exekučnímu návrhu za neposkytnutí stavebních norem

Stát čelí exekučnímu návrhu za neposkytnutí stavebních norem

Soud

Stát nesplnil příkaz uložený loňským rozsudkem a nezpřístupnil stavební normy. Zastupitel Jakub Michálek proto podal návrh na nařízení výkonu rozhodnutí.


V květnu 2015 jsme informovali o tom, že Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Jakuba Michálka, pražského zastupitele za Piráty, a otevřel tak přístup ke stavebním normám, které byly – stejně jako jiné technické normy – poskytovány jen za úplatu s použitím DRM. Podle stanoviska NSS pak v září Městský soud v Praze svým rozsudkem nařídil Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚTNMSS) poskytnout žalobci plné znění technických norem odkazovaných ve stavebním zákoně.

Koncem ledna Poslanecká sněmovna schválila novelu stavebního zákona, která ruší výslovné zpřístupnění stavebních norem. V budoucnu se za ně tedy bude muset opět platit.

ÚTNMSS však poskytl pouze čtyři normy, několik desítek dalších poskytnout odmítl, přestože NSS ve svém rozsudku jednoznačně vztáhl povinnost poskytnutí i na zbývající normy. Jakub Michálek proto podal návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (tedy v zásadě exekuci; zákon však pojem „exekuce“ používá v užším kontextu, kam tento případ nespadá; pozn. autora). V něm se především domáhá, aby soud nařídil odebrání věci (tedy příslušných norem) povinnému, tj. českému státu zastupovanému ÚTNMSS, případně k tomu stát donutil ukládáním pokut. Součástí je i náhrada nákladů zaplacením z účtu státu.

Není to ojedinělý případ, kdy orgán veřejné moci čelí takové situaci. Nařízení výkonu rozhodnutí se dočkalo například Hlavní město Praha za neposkytnutí informací ohledně přidělování registračních značek pro vozidla.

Nahoru

Příspěvky

Petr Valach Stát čelí exekučnímu návrhu za neposkytnutí stavebních norem
Petr Valach 11. 02. 2016, 21:47:52
Odpovědět  Odkaz 
Jen tak dál. Je na čase, aby si státní šiml uvědomil, že je pouze služebníkem, ne naopak.
Lukáš Jelínek Re: Stát čelí exekučnímu návrhu za neposkytnutí stavebních norem
Lukáš Jelínek 11. 02. 2016, 22:52:41
Odpovědět  Odkaz 
Podle mě by se měly náklady na podobné věci důsledně vymáhat po těch úřednících, kteří je způsobili (to lze, ale prakticky vůbec se to nedělá). A měla by se uplatňovat i trestní odpovědnost, protože následkem něčí svévole vznikají orgánům veřejné správy obrovské škody.
Petr Valach Re: Re: Stát čelí exekučnímu návrhu za neposkytnutí stavebních norem
Petr Valach 11. 02. 2016, 23:43:19
Odpovědět  Odkaz 
Připojuji se se svým skromným souhlasem. A děkuju, že o těchto věcech neochvějně píšeš řadu let.
Stát čelí exekučnímu návrhu za neposkytnutí stavebních norem
Osvald Tretter 12. 02. 2016, 08:25:41
Odpovědět  Odkaz 
Naprostej souhlas... Jenže ten "šiml" by potřeboval radikální klepanec přes prsty, to je až nechutný, co si ti aroganti dovolujou. Není hmotná a trestní odpovědnost...
Lukáš Jelínek Re: Stát čelí exekučnímu návrhu za neposkytnutí stavebních norem
Lukáš Jelínek 12. 02. 2016, 10:56:15
Odpovědět  Odkaz 
Není pravda, že by nebyla odpovědnost:


§ 220
Porušení povinnosti při správě cizího majetku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.


§ 221
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.


Jenže bohužel platí, že kde není žalobce, není soudce. Trestní oznámení sice může podat kdokoliv, pokud ale ze strany poškozeného (státu, kraje, obce...) není vyčíslena způsobená škoda, oznámení bude odloženo.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog