přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, W3C zahajuje standardizaci přihlašování bez hesla

W3C zahajuje standardizaci přihlašování bez hesla

W3C

Konsorcium W3C vytvořilo pracovní skupinu ke standardizaci webového přihlašování pomocí jiných metod, než je heslo.


Tradičním způsobem přihlašování uživatelů na webu je zadávání uživatelského jména a hesla. Tento způsob je však (použit sám o sobě) poměrně slabý a jeho síla navíc dost významně závisí na chování uživatele (jaké heslo si nastaví, jak s ním pak nakládá apod.). Proto je snaha používat silnější a flexibilnější způsoby přihlašování, které lze používat samostatně nebo je kombinovat s heslem.

Konsorcium W3C nyní vytvořilo pracovní skupinu Web Authentication, která bude mít za úkol připravit standardizaci webového přihlašování pomocí „bezheslových“ metod. Skupina bude mít podstatně ulehčenu práci, protože už v tomto ohledu hodně vykonala FIDO Alliance – v listopadu poskytla W3C svůj návrh FIDO 2.0. Nová pracovní skupina se poprvé sejde 4. března na RSA USA Conference v San Francisku.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »