přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Darktable: černobílá a tónovaná fotografie

Darktable: černobílá a tónovaná fotografie

Darktable

Fotoeditor Darktable poskytuje celou řadu možností, jak převést barevnou fotografii na monochromatickou (černobílou nebo tónovanou) – některé jsou jednoduché, jiné složitější, některé poskytují větší kontrolu nad výsledkem, jiné menší. V tomto článku se podíváme na ty nejvýznamnější z nich. 


Proč?

Neznalého čtenáře jistě hned napadne otázka: Proč bychom měli barevnou fotografii degradovat tím, že ji převedeme na černobílou? Důvodů, proč se tak činí, je vícero. Smysl to má například při zpracování fotografie, jež byla pořízena za pošmourného, zamračeného počasí.

Je-li barevná, šeď nebe je na ní ještě zesílena. Je-li převedena na černobílou, kontrast mezi zamračenou oblohou a okolím se „smyje“. Fotografie se do černobílé podoby převádí také pro zakrytí kazů či prostě z efektních důvodů; přece jen, krása černobílé (nebo nějak natónované) fotografie ještě nevymizela.

Jednotlivé možnosti si ukážeme na Darktablu verze 1.6, poslední stabilní verze pro 32bitové procesory. Tu si můžete stáhnout zde.

Moduly, o kterých bude řeč, najdete v sekci Barvy. Pokud tam nejsou, zviditelněte si je pomocí zásobníku Více modulů.

Za zdrojový obrázek si vezmeme třeba tento z bývalého vojenského prostoru Ralsko. Jak vidíte, lehce zmrzačený, s přepálenými mraky a nepřirozenou barvou oblohy.

Zdrojový obrázek pro úpravy Zdrojový obrázek pro úpravy

Filtr pro ČB

Pracuje na podobném principu jako převod do monochromatické barvy již přímo v některých fotoaparátech. Pomocí tohoto modulu lze obrázek převést na černobílý s tím, že je uživateli umožněno regulovat stupeň jeho jasnosti podle vybrané barvy. Tak se imituje použití filtru určité barvy.

V modulu najdete jakýsi vzorník barev červené, modré, zelené, fialové. Příslušnou barvu lze vybrat tažením za kruhový selektor. Jím můžete vybrat buď jednu konkrétní barvu, nebo více barev – záleží na velikosti selektoru. Tu regulujete otáčením kolečka myši. Pro obrázek s vypálenou oblohou a s nepřirozenou barvou oblohy se úspěšně hodí zeleno-oranžová kombinace.

Použití modulu Filtr pro ČB Použití modulu Filtr pro ČB

Korekce barev

Další možností, nad níž již máte větší kontrolu, je použití modulu Korekce barev. S pomocí tohoto modulu můžete nejen obrázek převést do monochromatického (snížením úrovně sytosti), ale navíc mu přidat nějaký barevný tón. Takto můžete simulovat fotografii pořízenou starým fotoaparátem.

V okně modulu vybíráte příslušný barevný nádech pomocí černého a bílého puntíku. Ty odpovídají světlým a tmavým tónům v obrázku. Tažením tak můžete určit, že např. tmavé oblasti budou tónovány fialově a světlé zeleně. Obrázek pak vypadá jako ze 70. let.

Úprava barev pomocí modulu Korekce barev Úprava barev pomocí modulu Korekce barev

Pozor, posuvník Sytost disponuje i zápornými hodnotami. Ty značí, že se obrázek barevně přemapuje – a ve výsledku vypadá zcela nepřirozeně (můžete si to vyzkoušet). Pro určité účely se to však může hodit.

Barevný kontrast

Modul pracuje na principu kontrastu protilehlých barev (zelená/purpurová, modrá/žlutá). Pokud posunete oba posuvníky vlevo, získáte monochromatický obrázek. Jeho tónování pomocí táhel je však komplikované.

Použití modulu Barevný kontrast – s minimem možností Použití modulu Barevný kontrast – s minimem možností

Obarvení

Pomocí tohoto modulu můžete sice obrázek převést do černobílé podoby (posunem táhla Sytost na nulu), ale krom toho jím můžete obrázek obarvit, třeba do sépiové barvy. Vyberte příslušný odstín, odpovídající stupeň sytosti, táhlo Mix zdroje posuňte úplně vpravo. Nastavení jasu je pak individuální.

Příklad použití modulu Obarvení Příklad použití modulu Obarvení

Několik příkladů, jak by to pak mohlo vypadat, vidíte na obrázcích.

Příklad použití modulu Obarvení Příklad použití modulu Obarvení

Mixér kanálů

Modul umožňuje pracovat s jednotlivými barevnými kanály RGB samostatně. Obrázek do černobílé podoby převedete jednoduše kliknutím na druhou ikonu zleva pro výběr přednastavených hodnot. Odtud si můžete vybrat některou z možností převodu do černobílé fotografie; záleží na konkrétním obrázku a záměru.

Převod můžete provést i ručně, přepnutím záložky Cíl na Šedá, ale je možné, že budete zápasit s nechtěnými artefakty, které se v obrázku mohou objevit. Tónovat obrázek můžete nastavením jednotlivých kanálů, které si v záložce Cíl vyberete. Je to sice komplikovanější, ale máte kontrolu nad výstupem.

Tónování pomocí modulu Mixér kanálů Tónování pomocí modulu Mixér kanálů

Zóny barev

Tento modul je úžasný v tom, že umožňuje barevně přemapovat jen určité části obrázku, a sice podle barvy vybrané kapátkem. V tomto případě toho nevyužijete, pouze na záložce Sytost přesuňte všechny body dolů. Tak snížíte sytost všech barev na nulu. Efekt můžete zeslabit táhlem Mix. Táhlo se uplatní hlavně tehdy, pokud využijete úprav i v ostatních záložkách modulu.

Desaturace obrázku modulem Zóny barev Desaturace obrázku modulem Zóny barevNahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních sítí těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation.


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: KDE

| blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...