přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Správa linuxového serveru: Praktické rady pro zabezpečení (nejen) SSH IV

EPLAN

Správa linuxového serveru: Praktické rady pro zabezpečení (nejen) SSH IV

debain_notext.png

V tomto díle proberu aktivní zabezpečení SSH na úrovni firewallu s využitím modulu recent a nástroj scponly.


reklama

Aktivní zabezpečení SSH na úrovni firewallu

Pokročilejší techniku zabezpečení SSH na úrovni firewallu představuje následující řešení, které tvoří jistou obdobu Denyhosts a Fail2ban, i když stále zde platí, že firewall nemůže zjistit, bylo-li dané přihlášení úspěšné, či nikoliv. Nutností je v tomto případě dostupnost jaderného modulu ipt_recent (v distribučním jádře Debianu tento modul k dispozici je). Příslušná pravidla vypadají zhruba takto:

1. iptables -N ssh
2. iptables -A ssh -s 1.2.3.4 -j ACCEPT
3. iptables -A ssh -m recent --update --seconds 15 --hitcount 5 --name SSH -j DROP
4. iptables -A ssh -m recent --set --name SSH -j ACCEPT
5. iptables -A ssh -j ACCEPT

6. iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ssh

Pochopit tento příklad je asi trošku obtížnější. Pokusy o připojení k SSH jsou směřovány do řetězce s názvem "ssh" (řádek 6). V tomto řetězci je nejprve povolen přístup z IP adresy 1.2.3.4 (řádek 2). Na řádku 4 je každý procházející paket zařazen do mechanismu modulu recent, a sice do jeho vlastního řetězce s názvem SSH, a propuštěn (tj. povolen). Třetí řádek je pak jádro celého mechanismu. Byla-li daná zdrojová IP adresa procházejícího paketu viděna vícekrát než 5krát za 15 sekund, je zařazena na blacklist a paket je zahozen. Pokud z dané IP adresy nepřijde žádná další žádost o pokus o připojení k SSH během 15 sekund, je daná IP adresa vyjmuta z blacklistu a může se znovu pokusit o přihlášení. Pokud z této IP adresy přijde další žádost, zatímco je v blacklistu, paket je zahozen a počítá se znovu od nuly.

Trošku komplexnější příklad může vypadat takto:

iptables -N ssh-blacklist
iptables -A ssh-blacklist -m recent --name blacklist --set
iptables -A ssh-blacklist -m limit --limit 1/minute --limit-burst 100 -j LOG --log-prefix "iptables ssh-blacklist: "
iptables -A ssh-blacklist -j DROP

iptables -N ssh-whitelist
iptables -A ssh-whitelist -s 1.2.3.4 -j ACCEPT
iptables -A ssh-whitelist -j RETURN

iptables -N ssh
iptables -A ssh -j ssh-whitelist
iptables -A ssh -m recent --update --name blacklist --seconds 43200 --hitcount 1 -j DROP     
iptables -A ssh -m recent --set  --name short
iptables -A ssh -m recent --set  --name long
iptables -A ssh -m recent --update --name short --seconds  15 --hitcount 5 -j ssh-blacklist
iptables -A ssh -m recent --update --name long --seconds 3600 --hitcount 30 -j ssh-blacklist
iptables -A ssh -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ssh

Zde vidíte tři řetězce, řetězec ssh, kam směřují nová spojení s portem 22, dále řetězec ssh-whitelist, kde jsou specifikovány IP adresy a rozsahy, které mají být povoleny bez filtrování (v tomto případě je to jediná adresa - 1.2.3.4). Řetězec ssh-blacklist provádí dvě podstatné úlohy. Jednak zařazuje danou IP adresu na blacklist a příslušný paket zahazuje, ale ještě před tím, než paket zahodí, jej zaloguje. Zde vidíte modul limit, který jsem představil výše. V tomto případě omezuje počet hlášek v logu na průměrně jednu za minutu (s možností najednou pojmout až 100 hlášek). Podstatné je, že do tohoto řetězce se příslušný paket dostane pouze jednou, a sice když je na blacklist zařazen - jinak ho zahazuje první "recent" pravidlo v řetězci ssh. Pro blacklist jsou stanovena dvě různá časová pásma, a sice 5 spojení za 15 sekund a 30 spojení za hodinu (3600 sekund). Pokud se nějaká IP adresa pokusí o více spojení za daný časový úsek, bude zařazena na blacklist. Doba, po kterou pak v blacklistu zůstane, je minimálně 1 den (43200 sekund). Daná IP adresa bude vyjmuta, pokud se během 1 dne od zařazení do blacklistu už nepokusí o přístup k SSH. Pokud to zkusí znovu během této doby, počítadlo se vynuluje a začíná se znovu.

Jak už bylo řečeno, modul recent nebere v úvahu úspěch či neúspěch pokusu o přihlášení, pouze počet průchozích paketů za jednotku času. Oproti modulu limit má však podstanou výhodu v tom, že počítadla paketů jsou specifická pro každou zdrojovou IP adresu průchozího paketu. To znamená, že pokud bude útočník útočit z jedné IP adresy, ta bude brzy zablokována, ale přístup odjinud bude fungovat normálně.

Uznávám, že modul recent je trošku "vyšší dívčí", čemuž bohužel napomáhá i lehký nedostatek podrobnější dokumentace. Popis jednotlivých voleb a základní princip však lze pochopit jednak z výše odkazované dokumentace, a pak z manuálové stránky nástroje iptables.

scponly

Posledním nástrojem, který v rámci tohoto miniseriálu představím, je scponly. Jelikož SSH a SCP jdou ruku v ruce, může se stát, že v některých případech budete chtít, aby měl některý váš uživatel možnost přes SSH/SCP kopírovat soubory, ale současně aby se nemohl dostat k shellu a pouštět příkazy. A právě k tomu je určen nástroj scponly.

Po instalaci stejnojmenného balíčku stačí jediný jednoduchý krok - vyměnit výchozí shell uživatele za scponly, takto:

usermod -s /usr/bin/scponly uzivatel

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby daný uživatel neměl právo zápisu do svého domovského adresáře (aby nemohl upravovat konfigurační soubory v .ssh a potenciálně si tak otevřít vrátka k shellu):

chown root:root /home/uzivatel
chmod 755 /home/uzivatel

V rámci tohoto nastavení přesto vyvstává minimálně jeden další potenciální problém - uživatel může v tomto případě stále cestovat v adresářové struktuře mimo svůj domovský adresář. Pokud chcete zabránit i tomuto, je třeba využít chroot variantu scponly. Za tímto účelem je nejprve potřeba tuto verzi povolit:

dpkg-reconfigure scponly

Zde musím upozornit na to, že v takovém případě scponly získá setuid bit a bude spouštěn s právy uživatele root. Případná zranitelnost v scponly pak může mít katastrofální dopad (útočník získá rootovská oprávnění). Dalším krokem je užití pomocného skriptu v adresáři /usr/share/doc/scponly/setup_chroot s názvem setup_chroot.sh. Tento skript je před použitím třeba rozbalit:

cd /usr/share/doc/scponly/setup_chroot
gzip -d setup_chroot.sh.gz
chmod u+x setup_chroot.sh
./setup_chroot.sh

Skript za vás vytvoří uživatele, zkopíruje všechny nutné nástroje a knihovny do chrootu, zajistí úpravu práv domovského adresáře uživatele a vytvoří adresář, kam bude mít daný uživatel právo k zápisu. Naneštěstí, v Debianu Lenny tento skript neprovede jednu velmi důležitou operaci, a sice vytvoření /dev/null v chrootu, což je třeba provést ručně:

mkdir /home/uzivatel/dev
cp -a /dev/null /home/uzivatel/dev/

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Michal Dočekal

GNU/Linuxový nadšenec a zastánce svobodného softwaru. Jeho pracovní náplň zahrnuje správu několika linuxových serverů. Snaží se být aktivním členem linuxové komunity, dlouhodobě vytváří dokumentaci pro začínající uživatele Linuxu.


 • Distribuce: Arch Linux
 • Grafické prostředí: Awesome

| blog


Redakční blog

Redakce

Redakce, 21. prosinec

Pište pro LinuxEXPRES

Baví vás Linux? Pište o něm, není to nic těžkého. LinuxEXPRES hledá nové autory.


Pavel Fric

Pavel Fric, 23. říjen

Nové motivy pro přehrávač Sayonara

Pomozte rozšířit možnost měnit vzhled programu za běhu


Pavel Fric

Pavel Fric, 28. únor

Lollypop


Všechny blogy »