přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu

Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu

lyx.png

Po čtyřech dílech o práci v LyXu jste schopni již sami vytvořit dokument s většinou základních náležitostí. Dnes vás čekají již jen opravdové drobnosti, které vám ovšem ušetří hromadu práce. Vytvoříte si rejstřík a seznam literatury, nejprve ale nastoupí křížové odkazy.


Křížové odkazy a jejich vkládání

Už ve chvíli, kdy jsme psali o značkování a o strukturování našeho dokumentu na sekce, podsekce, kapitoly, vás jistě napadlo, jak se v textu budete odkazovat na kapitolu 3, když to za chvilku může být kapitola 4? A jaký teprve vznikne zmatek, pokud vám plovoucí objekt (tabulka nebo obrázek) uplave o stranu nebo ještě dál. Tyto problémy řeší křížové odkazy a značky v dokumentu.

Bohužel se pojem „značka“ nyní objevuje v trochu jiném kontextu než v prvních dílech zabývajících se značkováním částí dokumentu. V tomto novém pojetí je „značka“ jednoznačná pojmenovaná kotva uvnitř struktury dokumentu, ke které je možné se kdykoli vrátit.

Pokud se budete chtít na jisté místo klasické papírové knihy často vracet, použijete záložku. Stejně to funguje v LyXu, jen s tím rozdílem, že nepoužíváte záložky, ale značky (kotvy). Novou značku vložíte z nabídky Vložit | Značka... Vaše značka musí mít jedinečné jméno, které se v celém dokumentu nebude opakovat. Obvykle se značka umisťuje na řádek označkovaný jako sekce/podsekce/kapitola apod., za popisek tabulky a obrázku a k rovnicím.

Nejprve se podívejme na křížové odkazy na nadpisy. Za nadpis vložte značku, jejíž jméno by nemělo být „sekce3_1“, protože toto číslo se může změnit. Vhodné je například „sec:uvod“, pro sekci Úvod. Pokud tyto značky vložíte do všech nadpisů, můžete se odkazovat velice jednoduchým způsobem na jednotlivé části dokumentu. Typickým příkladem takového odkazu v textu bývá věta „Jak je popsáno v části 1.3 na straně 15.“

Se značkami, které se budou vztahovat na plovoucí objekty, se zachází velice podobně jako se značkami k nadpisům. Vložte značku za popisek obrázku či tabulky. Zde je nutné zdůraznit, že v plovoucím objektu musí být první popisek objektu a pak teprve značka. Toto chování je dané způsobem, kterým TeX vytváří právě křížové odkazy. Vzhledem k plovoucí povaze obrázků a tabulek je vhodné na každý takový objekt v textu odkázat aspoň krátce: „Vztah modulace mozkových vln v závislosti na příchuti žvýkačky je znázorněn v grafu 5 a číselně shrnut v tabulce 66 na straně 6.

Samozřejmé je odkazování i na rovnice. Číslovanou rovnici vložíte v nabídce Vložit | Matematika | Očíslovaný vzorec. Na okraji rovnice se objeví modrá závorka se znakem #. Ve výsledném PDF bude mít tato rovnice po své pravé straně číslo v závorce. Abyste se mohli na tuto rovnici odkazovat, opět jen vložte značku.

Značky (kotvy) v dokumentu u nadpisů, pod popisky obrázku a tabulky a nakonec i u rovniceZnačky (kotvy) v dokumentu u nadpisů, pod popisky obrázku a tabulky a nakonec i u rovnice

Zpětné odkazování

A jak tedy se na všechny tyto značky odkazovat? Vložení křížového odkazu je opět velice jednoduchá a intuitivní záležitost. Klepněte na nabídku Vložit | Křížový odkaz. Objeví se seznam všech značek nadefinovaných v dokumentu. Vyberte tu, na kterou chcete odkázat, a klepněte na ni. Když poklepete na jméno značky (klepnete dvakrát rychle za sebou), vloží se na místo kurzoru v dokumentu ve výchozím formátování. V nabídce Formát můžete vložit i jiné formátování.

Pojem <reference> obecně odkazuje na číslo sekce/kapitoly, ale i obrázku či tabulky. S výjimkou rovnic se tyto reference nepíší v závorkách. Obrázek se totiž jmenuje Obrázek 1, nikoli Obrázek (1), na rozdíl od rovnic, kde je jméno rovnice (1) v závorce. Dále můžete odkazovat na stranu či na „referenci na straně“.

Povšimněte si odkazů a hlavně rozdílů v úvodních znacíchPovšimněte si odkazů a hlavně rozdílů v úvodních znacích

Informace k obrázku: Odkaz na běžný objekt je Ref:, odkaz na stranu je Stránka: a konečně odkaz na rovnici je RovRef: – vše se upravuje výběrem Formátu při vkládání reference

Vytvoření bibliografie

Nejdříve ze všeho je třeba vytvořit si seznam literatury a až následně z něj vybírat jednotlivé záznamy a vkládat je do dokumentu jako citace. Začněme tedy tvorbou seznamu.

Vytvoření seznamu literatury

Nastavte kurzor na místo, kde chcete vytvořit seznam literatury. V seznamu značkovacích prostředí objevíte Bibliografie. Po vložení se v místě kurzoru objeví nadpis Literatura a pod ním šedé políčko key-1 a vedle kurzor. Klepnutím na šedý text key-1 se zobrazí jeho nastavení. Políčko klíč je pro vnitřní účely LyXu a jedná se jednoznačný identifikátor tohoto konkrétního řádku citace. Políčko značka zde je prázdné a značka je číslo citace v pořadí (bohužel toto je třetí význam slova „značka“ v programu LyX, resp. třetí funkce se stejným pojmenováním). V obecném tvaru vypadá citace jako [značka]. Pokud si přejete jinou značku místo čísla, jednoduše ji vepište do pole značka. Snadno tak vytvoříte citace typu [Omáčka et al. 2003].

A nyní k vlastním citačním záznamům – co musí obsahovat, se bohužel liší podle typu citace (článek má jiné citační náležitosti nežli kniha a nebo stránka na internetu). Pokud nevíte, jak přesně psát kterou citaci, můžete použít projekt Citace.com. A nebo nechat vše na dalším z nástrojů TeXu – BibTeXu, se kterým si LyX opět výborně rozumí.

Tento nástroj naprogramovali v 1985 autor LaTeXu Leslie Lamport a programátor Oren Patashnik. BibTeX je velice silný nástroj, který vám dovolí používat jednu citační databázi napříč všemi vašimi dokumenty.

Vytvoříte si jednotnou databázi obsahující veškeré vaše citované publikace, knihy, články, práce, konference, příspěvky v proceedings... Tuto vytvoříte buďto ve svém oblíbeném textovém editoru a nebo s pomocí některého ze šikovnějších a specializovaných nástrojů jako například Mendeley nebo Xfbib.

Vložení bibliografie ručním vypsáním položekVložení bibliografie ručním vypsáním položek

Správce bibliografie Xfbib

O projektu Mendeley vyšel včera článek, zde si jen rychle představme Xfbib a základy práce s ním. Přidáním nové položky (publikace) do databáze provedete tlačítkem Add s obrázkem +. V dialogu zvolíte typ záznamu (kniha, článek, diplomová práce a mnohé další) a klíč – key. Klíč má stejný význam jako již zmiňovaný klíč o pár odstavců výše – jedná se o jedinečné označení konkrétního záznamu v databázi. Mezi osvědčené klíče patří typ autor-rok (například klíč pro Omáčka et al. 2003 by byl omacka2003).

Po zvolení vhodného typu dokumentu zašednou nepotřebné údaje v jednotlivých kartách záznamu a červeně se označí ty, které jsou pro dokument nezbytně nutné (po vyplnění zezelenají). Ostatní jsou volitelné a je vhodné je vyplnit, pokud je znáte, ale není to vyžadováno. Uložení databáze provedete klepnutím na tlačítko Save. Pokud ukládáte databázi poprvé, nezapomeňte dát souboru příponu .bib. Pokud zvolíte jinou příponu (nebo ji neuvedete), nebude LyX schopen soubor rozpoznat a nebudete moci databázi využít.

Program Xfbib s otevřenou editací knihyProgram Xfbib s otevřenou editací knihy

Vložení seznamu literatury

Nyní již jen stačí vložit seznam literatury na správné místo. Stejně jak se automaticky generuje obsah z označkovaných nadpisů, tak se pomocí BibTeXu generuje automatická bibliografie pouze z použitých citací.

Autor tohoto článku má ve své vlastní bibliografické databázi přes 200 záznamů a další neustále přibývají. O nic víc se nemusí starat, v každém dokumentu se vždy objeví jen ty záznamy, které v něm použije.

Na správné místo nyní jen vložíte položku Bibliografie BibTeX-u z nabídky Vložit | Seznamy / Obsah. Zde bude nutné vložit požadované databáze, což provedete tlačítkem Přidat. Tu svou vytvořenou databázi najdete tlačítkem procházet. Vložením vašeho souboru bib máte vše hotovo.

Ať již jste přistoupili k jakémukoli přístupu při tvorbě databáze (ať již ruční vkládání položek pomocí značkování Bibliografie, nebo používáte BibTeX), je nutné udělat krok poslední – vložit do dokumentu citační odkazy.

Vložení citace

Na místo v dokumentu, na kterém byste rádi měli citační odkaz, nastavte kurzor a klepněte na nabídku Vložit | Citace.... Zde si podle klíče vyberete tu, kterou chcete vložit, a přidáte ji do seznamu v pravé části. Klepnutím na OK máte vše hotovo a citaci vloženou. Jednoduché, nemyslíte?

Vložený citační odkaz na knihu o typografiiVložený citační odkaz na knihu o typografii

Protože sami upřednostňujeme BibTeX, poradíme vám ještě jednu fintu. Použitím BibTeXu se ve výchozím nastavení upisujete k tomu, že citace budou mít jednotný tvar, a to [číslo]. Ovšem častěji se používá citace typu (Autor, rok). Aby bylo možné takovou citaci použít, je třeba změnit nastavení dokumentu. Klepněte na Dokument | Nastavení | Bibliografie. Zde vyberte prostřední z přepínačů – Natbib a styl Autor-Rok. Při vkládání citací budete mít nyní k dispozici v nabídce i další styly, tentokrát bez čísla.

Vložení pěti citačních odkazů na jedno místoVložení pěti citačních odkazů na jedno místo

Tvorba rejstříku

Rejstřík, tedy seznam hesel a odkazů na místa jejich výskytů, se vytváří jednoduše. Jednotlivá hesla do rejstříku na patřičném místě vložíte pomocí Vložit | Heslo do rejstříku. Je dobrým zvykem psát do rejstříku první a/nebo nejdůležitější výskyt tohoto hesla. Výborným příkladem vytvořeného rejstříku jsou knihy z dílny Ivana Bíbra.

Vysázení rejstříku opět znamená pouze vložení Vložit | Seznamy / Obsah | Rejstřík na vhodné místo. Automaticky se zde vkládá nová strana a rejstřík pro bude na samostatné stránce či stránkách.

Bohužel toto je místo, kde LyX s češtinou nepracuje tak, jak bychom si přáli. Bohužel nepodporuje plně české znaky na začátku hesla, takže například slovo Čaj řadí pod písmeno E. Nepovedlo se nám LyX donutit, aby používal správné české řazení abecedy, nejlépe aby spolupracoval s programem texindy. Pokud by některý ze čtenářů věděl o nějakém způsobu funkčního nastavení, byli bychom rádi, kdyby se o to s námi podělil.

HyperRef PDF

Že vám nadpis nic neříká? Nevadí, prozradíme. Jedná se o další vlastnost LaTeXu – umí vkládat některé další nastavení do výsledného PDF souboru, jako „aktivní odkazy v dokumentu“ – při klepnutí na odkaz rovnou skočíte na příslušné místo. Prozkoumejte Dokument | Nastavení | PDF vlastnosti. Zajisté rychle objevíte, jak barevně zvýraznit křížové odkazy, jak doplnit informace do hlavičky PDF souboru (obvykle dostupné přes Soubor | Vlastnosti v nabídce PDF prohlížeče) a mnohé další.

Nastavení HyperRef PDF – pole, která nevyplníte, budou načtena z dokumentuNastavení HyperRef PDF – pole, která nevyplníte, budou načtena z dokumentu

Tímto je náš seriál u konce. Věříme a doufáme, že jste aspoň něco pochytili a že jsme vám pomohli k pěknějšímu dokumentu. To, že vás čas od času LyX omezuje, je spíše ku prospěchu věci. Mnohá jeho pravidla a nastavení jsou zde proto, aby vám pomohla vytvářet hezký dokument, jenž bude správný také po typografické stránce.

Všechny zde předvedené nastavení a možnosti jsme pro vás připravili v jednom dokumentu, který si můžete stáhnout (diplomka.lyx). Po přeložení do PDF byste měli dostat PDF soubor jako tento (diplomka.pdf). Nezapomeňte si stáhnout i obrázek tučňáka (tux1.jpg), bez kterého to nepůjde.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
xsigik 17. 05. 2010, 17:57:57
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak v LyXu změnit následující věc:
Pokud přidam do výpisu zdrojového kódu popis, objeví se "Výpis 1: Můj popisek",
po exportu do pdf je ale místo toho "Listing 1: Můj popisek".
To samé při vkládání literatury, v LyXu nadpis "Literatura", po exportu do pdf se místo toho objeví "Reference".
Jde to nějak změnit?
Petr Šafařík Re:Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
Peťoš 17. 05. 2010, 22:50:28
Odpovědět  Odkaz 
Do preambule (Dokument | Nastavení dokumentu | Preambule) dopiš následující řádek:
\renewcommand*{\refname}{Literatura}

Pro listings bude fungovat něco podobného, ale ten správný název toho přepínače (zde je to refname) budeš muset najít v dokumentaci...
Petr Šafařík Re:Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
Peťoš 17. 05. 2010, 22:54:23
Odpovědět  Odkaz 
OK, tak pro listing prostředí je onen přepínač \listingname, takže řádek pro dopsání je:
\renewcommand*{\listingname}{Výpis}
Re:Re:Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
xsigik 18. 05. 2010, 02:56:52
Odpovědět  Odkaz 
Tohle nefunguje.
S tím \refname jsem to změnil přímo v
/usr/share/texmf-texlive/tex/generic/babel/czech.ldf
a je to OK.

Ale vkládání toho kódu do Preambule nefunguje, píše to při exportu že \listingname je undefined. Zkoušel jsem to přidat obdobně do toho czech.ldf jako
\def\listingname{V\'ypis}%
ve stejné sekci kde je definováno \refname ale nijak se to neprojeví.
Re:Re:Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
xsigik 18. 05. 2010, 02:58:23
Odpovědět  Odkaz 
Ještě pro upřesnění - verze LyXu 1.6.5, rozvržení dokumentu Article
Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
urte 23. 05. 2010, 13:41:08
Odpovědět  Odkaz 
k te tvorbe ceskeho rejstriku -
nastaveni->latex->prikaz rejstriku
by nepomohlo?
Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
iC 2. 01. 2011, 13:27:57
Odpovědět  Odkaz 
Mě se zase po překladu u popisku obrázku ukazuje Fig. misto Obr. P.S: šablona pro diplomku - čislování stran u titulni strany a obsahu?! to nevypada moc profesionálně..
Re:Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
kurilluk 13. 01. 2011, 12:03:00
Odpovědět  Odkaz 
Čo sa týka číslovania, všetko je to o nastavení. Najjednoduchší spôsob je použitie triedy napríklad report(KOMA-Script) (ako už bolo odporúčané v článku) pre diplom.
Zmena Fig. na Obr. sa mi podarila docieliť využitím preambuly Latexu (Dokument>Nastavenia) z preložených príkladov nápovedy v LYXe.
Bohužiaľ som to ešte podstivo neštudoval, tak neviem poradiť priamy príkaz.
Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
Jirka 30. 03. 2011, 16:29:03
Odpovědět  Odkaz 
Pokud ještě někdo řeší jak změnit v LyXu nadpis "Listings" na "Výpis", tak u mě zafungovalo vložit následující příkaz do preambule:

\renewcommand\lstlistingname{Výpis}
Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
Martina 9. 05. 2011, 08:50:15
Odpovědět  Odkaz 
Vytvořila jsem si rejstřík pojmů, ale pří exportu do pdf mi Lyx hlásí chybu, že algoritmus pro automatické třídění rejstříku narazil na chybu. Prosím nastavte třídění této položky ručně. Nevíte jak se to nastavuje?
Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
Lenka 15. 05. 2013, 21:41:23
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
já jsem Váš článek bohužel vůbec nepochopila. Snažila jsem se použít Mendeley jako databázi a Bibtex pro citace, nerozumím však tomu, jak se automaticky vkládá položka literatury do sekce Literatura. Například zde ve Vašem článku na obr. "Vložení bibliografie ručním vypsáním položek", máte obě dvě položky vypsané, pokud jsem to dobře pochopila, ručně. Já to dělám tedy tak, že po vložení Bibtex Generated Bibliography do dokumentu postupuju na insert-citation a zde se mi zobrazí položka v plném znění (autoři, název díla, vydavatelství atd..), kterou zkopíruji na místo položky u literatury (velde [key-1]). To je podle mě ruční vkládání. Opravdu se to tak má dělat?
Je to ještě jeden problém. Tyto položky se mi nezobrazí vždy všechny, například nezobrazí se mi Department a Institution pokud vkládám článek typu thesis. Právě proto se ptám v čem je vlastně výhoda používat databázi Mendeley oproti ručnímu vypisování.
Děkuji za odpověď

Lenka
Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
Pet 18. 05. 2013, 16:48:01
Odpovědět  Odkaz 
Pokud máš vloženou bibliografii z bibtexu, tak už není potřeba to kopírovat...klikneš na zašedlý nápis "bibliografie vložena pomocí bibtexu" (nebo tak nějak) a tam nastavíš že zobrazit použité citace...pak v textu normálně vložíš citaci a dá ti to na výběr ty, co máš vložené přes bibtex...
bibliografie [solved]
Lenka 16. 08. 2013, 11:10:21
Odpovědět  Odkaz 
Děkuji za odpověď nicméně mám pocit, že jste nerozuměl co jsem chtěla říci. Jak se dělají citace do textu vím, ale nevěděla jsem jak zobrazit seznam literatury na konci publikace za pomoci vložené databáze. Stáhla jsem si Váš dokument a na konci něj je skutečně vložen zašedlý odkaz s klíčem a značkou (Kocicka[1]) a za ním ručně nakopírovaný vstup (KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. 2. doplněné vydání. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 80-7226-385-4). Nechtělo se mi věřit, že by se to muselo kopírovat ručně (tedy pokud v dokumentu Lyxu(!) smažu např. slovo BLAŽEK, pak bude autor klidně uveden bez příjmení).
Tak jsem zjistila, že pro vložení literatury z databáze je potřeba na konci dokumentu nejprve vložit samotnou databázi a pak už jen stačí: vložit - citace - vložit jenom do bibliografie, a pak už se text vygeneruje sám (pokud bych teď chtěla smazat příjmení autora musela bych editovat vstup v databázi nikoliv dokument Lyxu).
Pěkná diplomka jednoduše – Mistrovství v LyXu
tenik 1. 01. 2014, 23:44:29
Odpovědět  Odkaz 
Ahoj, potřebuji nutně poradit - píšu v lyxu dimplomku a potřebuju, aby bibtex vygeneroval numerický seznam literatury. Jenže všechny referenční styly, které jsem zkoušel generují sice numerický seznam, ale stejně seřazený dle abecedy (tedy první citace v odkumentu je 58.) Nemáte někdo typ, jak nastavit citování, aby to bylo opravdu numericky ?

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz