přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Mambo 4.5.1, 2. část

Mambo 4.5.1, 2. část

Svatopluk Vít - všechno co jste chtěli vědět o tomto systému pro správu obsahu.


Administrace

Pokud toho o CMS moc nevíte, drobně nastíním, jak celý mechanismus vlastně funguje. Můžete si Mambo představit jako obyčejný televizní přístroj. V jeho konfiguraci je zadáno, jaká databáze se používá pro čtení a vytváření obsahu, konkrétně článků a obrázků (jsou to televizní kanály a jejich pořady). Je použita šablona, která (v analogickém příkladě je to televizní obrazovka) obsah nějak uspořádá (obsah je televizní vysílání). Když režisér vytváří nějaký pořad, vůbec ho nezajímá, na jaké televizi si jej budete pouštět. On televizím vůbec nerozumí, pro něj je důležité sdělení, které svým dílem vytváří. CMS vám pomáhá soustředit se skutečně již jen na to, co chcete svým čtenářům sdělit.

Image

Když na začátku něco nastavíte (vzhled, parametry apod.), přidaný obsah zapadne do celkové koncepce. To bylo to, co mne na klasickém HTML kódu mrzelo nejvíc. Pokud jste nepoužívali rámce, musela se každá změna automaticky provést ve všech příbuzných stránkách. Například přidání jedné položky do menu pro stránky v HTML se mohlo rovnat i několika minutové mravenčí práci s přidáváním příslušného kódu. Dá se to řešit přes různé parsery apod., ale není to tak přímočaré jako s použitím CMS.

Pro vlastní správu a přidávání obsahu se používá administrátorské rozhraní. K dispozici jsou nabídky pro správu stránek (Site), obsahu (Content), komponent (Components), modulů (Modules), systému (Systems) a pak nabídka pro odhlášení (Logout), nabídka s nápovědou (Help) a ostatní (My Admin). V základní verzi je administrátorské rozhraní pouze v angličtině.

V této chvíli je dobré se zmínit o tom, jak se vytváří různé jazykové verze Mambo serveru. Ve vlastním kódu Mamba se veškeré odkazy na vypisované zprávy provádí pomocí proměnných, které se později naplní příslušnými řetězci v daném jazyce. Pro základní prostředí tak existuje speciální soubor, kterým dokážete velice jednoduše vytvořit překlad do libovolného jazyka. Je to prostý textový soubor, kde se přiřazuje jistým proměnným řetězec s překladem. Těchto překladů existuje velké množství. Největší bolestí však zůstávají některé komponenty a moduly, které nejdou přeložit jednoduše, musíte přímo do jejich kódu. Drtivá většina všech tvůrců však již počítá s tím, že jejich produkty budou provozovány i jiném jazyce než anglickém, a proto zakomponovávají podobné postupy jako Mambo i do svých výtvorů.

Jednou velkou výjimkou je ovšem administrátorské rozhraní. To je natvrdo napsáno v angličtině a ve standardní verzi nemůžete jazyk změnit. Našel se ovšem šikovný programátor, který vytvořil hack, umožňující vám používat překladové soubory i pro administrátorské rozhraní. Čeština zde zatím není (v době, kdy píšu tento článek). Další problém je, že stejná "chyba" je i v nové verzi 4.5.1 a zde dokonce tento hack ani neexistuje. Vím, že lidé, kteří budou chtít spravovat Mambo angličtinou jistě vládnou a nečiní jim problém, musíte však vzít v potaz to, že toto rozhraní používají i redaktoři, kteří na tom už tak dobře být nemusí. Pro ně by mohla absence češtiny představovat problém. Ovšem snaha tu je a určitě se brzy dočkáme (jak češtiny tak i hacku pro novou verzi).

Jedním z hlavních úkolů české komunity by měl být pokus o lokalizaci co největšího počtu komponent a modulů. Verze češtiny pro jádro Mamba 4.5 a 4.5.1 existují, komponenty si ovšem většina uživatelů překládá sama a zatím není jedno místo, kde by se daly stáhnout.

Pochopit základní principy administrace není vůbec složité. Veškeré základní nastavení se nachází v nabídce Site. Nejdříve byste měli zamířit do podnabídky Language Manager a doinstalovat podporu češtiny. Po češtině se podívejte na mamboforge.net/projects/mos-cz. Teprve pak se přesuňte do nabídky Site - Global Configuration. Budete si tam moci vybrat češtinu jako jazyk pro stránky. Častým problémem je sice české prostředí Mamba, ale veškerá data jsou v angličtině. Celou věc je nutno rozložit na dva problémy. Hostingový server musí mít nainstalované české locales (např. já jsem si o ně musel požádat - překládají názvy dní a měsíců apod.) a pak je zapotřebí správně vyplnit políčko Country Locale na "cs_CZ" (bez uvozovek). Teprve pak se vám objeví data ve správném, českém tvaru. Možnosti nastavení jsou opravdu široké a nemá smysl je tu podrobněji rozebírat. Můžu jen doporučit vyplnění záložky Metadata, kde nastavíte klíčová slova pro vyhledávače a také popis, který se bude uživatelům objevovat, pokud budou vaše stránky hledat pomocí vyhledávačů. Jako výchozí nastavení jsou zde klíčová slova k Mambo, což vám může vadit.

Z dalších nastavení se zmíním o nabídce Menu Manager, která nastavuje základní nabídku, kterou budou mít uživatelé zobrazenu. Každá položka vámi definované nabídky může být zobrazena buď v hlavní nabídce, přístupné komukoliv, a pak také v uživatelské nabídce, která je přístupná jen přihlášeným uživatelům. Aby to bylo složitější, je ještě možno (jak v uživatelské tak i v hlavní nabídce) určovat několik stavů položky nabídky - od volně přístupné, přes registrované a tudíž jen pro přihlášené uživatele až po speciální, která se objeví jen v přesně definovaných chvílích. Vytvoření nabídky je hodně důležité, protože to bude základní navigační prvek vašich stránek.

Další efektní a hojně používanou nabídkou je Template Manager, což lze česky popsat jako správce šablon. Jak jsem se již zmiňoval, existuje opravdu značné množství volně dostupných šablon, které můžete použít. V základu přicházejí asi čtyři a jsou dobře použitelné. Šablony můžeme rozdělit na dvě skupiny - s pevnou a dynamickou šířkou. Ty s pevnou šířkou jsou vytvořeny tak, že na obrazovce zabírají pouze obdélník určité velikosti např. 800x600, a pokud používáte větší rozlišení, je obsah vykreslován jen v rámci tohoto pruhu. Pokud používáte menší rozlišení, budete muset v prohlížeči rolovat. Na druhou stranu se dynamická šířka šablony přizpůsobí libovolné velikosti okna a obsah vždy zabírá celou plochu, kterou má prohlížeč k zobrazení vyhrazenu. Většina autorů umožňuje použití šablon pod licencí GPL a můžete si tak šablonu (lépe řečeno grafiku v ní použitou) libovolně upravit nebo nahradit vlastní. V počátcích vytváření vlastní prezentace se nesmíte nechat strhnout množstvím nabízených šablon. Vyberte si jednu a tu pak zkuste přetvořit tak, aby vám vyhovovala. Hlavní výhodou "šablonového" řešení je to, že pokud se někdy v budoucnosti rozhodnete pro totální změnu vzhledu svých stránek, bude to jen otázka instalace nové šablony. Obsah se pak automaticky přizpůsobí.

Image

Se šablonami souvisí i jedna důležitá novinka ve verzi 4.5.1. Tato verze přichází s možností přiřazení určité šablony k určité sekci vašich stran. Můžete tak například mít šablonu, která bude mít pro každou sekci (např. Novinky, Ke stažení, Kontakt apod.) jinak barevně provedenou hlavičku. S tím byl velký problém v předchozí verzi, protože jste to museli řešit pomocí různých hacků, v nové verzi je změna implementována standardně a ovládá se v administrátorském rozhraní. Typické využití je pro toho, kdo chce mít jinou úvodní stránku než celý zbytek ostatního obsahu. Nainstalujete si jednoduše dvě šablony a pak nastavíte, pro kterou sekci se má která použít. Je to velmi praktické a elegantní.

Zajímavou možností je i položka Statistic. Slouží ke sledování jednoduchých statistik, jako je např. procentuální zastoupení jednotlivých prohlížečů, operačních systémů a domén nebo nejčtenější články a, pokud si zapnete tuto volbu, můžete sledovat i hledané řetězce vyhledávacího stroje v Mambo. Tyto statistiky jsou však jen základní, pro podrobnější výstupy si radši stáhněte komponentu TFS for Mambo. která obsahuje podrobnější statistiky včetně časových rozlišení (roční, měsíční) nebo stránek, ze kterých k vám návštěvníci zavítali. Někdy tak můžete dobře vysledovat, kdo a kdy o vás někde napsal a jestli vám v daném období vzrostla návštěvnost.

Ostatní položky menu jsou již normální a srozumitelné, já se však zastavím ještě u jedné, a to System - Database. Máte zde totiž možnost na dálku provádět zálohu Mambo databáze. Po spuštění funkce je vygenerován SQL dotaz, který můžete poté uložit do adresáře na hostingovém serveru nebo jej nechat jen tak vypsat na obrazovku, případně stáhnout do svého počítače. Můžete si také vybrat, jestli chcete zálohovat jen strukturu, nebo jen data, či obojí zároveň a zda pro nově vytvářený soubor použijete kompresi, nebo jen prostý text, případně HTML formátování. Tato funkce je dle mne velmi praktická, protože vám tak umožňuje velmi jednoduše přenést obsah celých vašich stránek a zprovoznění někde jinde. Pro úplné převedení budete ještě samozřejmě potřebovat celou složku z FTP serveru hostingového počítače. Zálohování však používám celkem pravidelně a hodí se také v případě, že si celý obsah vytváříte na lokálním počítači a pak jej chcete zveřejnit na Internetu prostřednictvím hostingu. Je to rychlé a praktické. Ke správě by to bylo všechno. V další části se podíváme na rozšiřující moduly, které jsou k dispozici.

Vytváření obsahu

Samostatnou kapitolou je vytváření obsahu. Mambo poskytuje několik nástrojů k tomu jak tento obsah vytvářet a přidávat. Základním komunikačním prostředkem mezi vámi a vašimi čtenáři jsou články. Články se zadávají do databáze a k jejich psaní je určeno speciální rozhraní. Ještě před napsáním prvního článku si však musíte rozmyslet, jakou strukturu budou vaše stránky mít. Články jsou totiž tříděny do kategorií (např. Novinky, Novinky na těchto stránkách, Stalo se apod.) a pro vytvoření článku musíte nějakou kategorii zvolit. Proto je dobré při instalaci nechat Mambo nainstalovat se vzorovou databází a řádně prozkoumat, jak je vše provázáno.

Psaní článků se provádí v okně, které obsahuje základní nastavení, jako je kategorie článku, titulek apod. Zároveň máte možnost určit, od kterého data a hodiny se vámi předem vytvořený článek začne objevovat. Nic vám nebrání napsat v sobotu článek, uložit jej do databáze, ale nechat jej zobrazovat až od pondělí. Velmi užitečná je také možnost přidávání klíčových slov a popisů přímo k jednotlivým článkům, což potom výrazně zlepšuje možnost vyhledávání ve vyhledávačích, protože např. článek o konkrétním programu může na vaši stránku přitáhnout návštěvníky, i když se normálně recenzemi programů nezabýváte a prodáváte například květiny.

Pro psaní článků však není zapotřebí ovládat HTML kód, jak by se mohlo zdát. Mambo totiž podporuje používání tzv. WYSIWYG web editorů, což není nic jiného než komponenta, která vypadá jako váš oblíbený textový editor a umožňuje přidávání efektů do textu pomocí ikon tak, jak jste zvyklí. Ve standardní instalaci verze 4.5 se nachází editor HTML Area 2, má ovšem nevýhodu, že funguje jen pod Internet Explorerem. Linuxáci mají smůlu. Naštěstí je k dispozici několik dalších, jmenujme alespoň FCK nebo HTML Area 3 XTD, které už fungují i pod Mozillou nebo v Konqueroru. Komfort těchto doinstalovávaných editorů jde až tak daleko, že je možno dokonce používat odkazy na již existující články a nemusíte si tak složitě pamatovat odkazy, pod kterými je možno konkrétní článek najít.

V zásadě však platí, že nelze stáhnout libovolný WYSIWYG web editor, měl by to být vždy balíček pro Mambo. Názory na to, který je nejlepší, se různí, musíte si je vyzkoušet sami nebo nepoužívat žádný a v textu využít klasické HTML. V nové verzi 4.5.1 přišli vývojáři opět s jiným programem, ale i tento editor není dokonalý. Nejvíce se mi osvědčilo používání FCK editoru nebo HTML Area 3 XTD, které mohu doporučit. S obsahem také souvisí používání grafiky. Všechny WYSIWYG editory samozřejmě zároveň podporují i upload souborů na server, nemusíte používat žádného FTP klienta.

Image

Komponenty a moduly

Jak již bylo zmíněno, pokud chcete vytvořit obsáhlejší web, musíte si Mambo dovybavit dodatečnými moduly a komponentami. Jejich největší zásobárnou jsou stránky www.mamboforge.net, což je jakási obdoba www.sourceforge.net. Pod hlavičkou tohoto webu si zde mohou vývojáři přidávat a vyvíjet produkty spojené s Mambem, k dispozici mají prostor a standardní sadu nástrojů, jako je diskuzní fórum nebo bug tracking (správa chyb). V následujícím souhrnu uvedu základní komponenty, které byste mohli potřebovat.

Správa databáze souborů ke stahování

K používání se nabízejí dvě zajímavé komponenty, a to Docman a Remository. Obě nabízejí jednoduché rozhraní, ve kterém si můžete nadefinovat kategorie souborů, spravovat jejich popisy, uploadovat je na server a zpřístupňovat je jen registrovaným uživatelům. Pokud máte stránky, kde chcete nabízet nějaké soubory ke stažení, určitě jednu z nich využijte. Zásadní rozdíly mezi nimi nejsou a je to jen otázka osobního uvážení. Jen snad to, že autor Remository se rozhodl ve vývoji dále nepokračovat, takže pokud vám v něm něco chybí, musíte si to doprogramovat sami nebo zkusit použít konkurenční produkt.

Správa uživatelské komunity

Zde mohu doporučit komponentu AkoBook, což je kompletní systém pro správu uživatelů, jejich registrování, posílání informačních mailů nebo diskuzního fóra mezi nimi. Jistým doplňkem k tomu může být AkoStaff, který umožňuje vést skupiny lidí (např. klany) a vytvořit něco jako adresář. Na podobné téma je i program Community Builder nebo PartyStaff. Základem je vytvoření uživatelské základny, které pak umožníte komunikovat na webu mezi sebou. Je-li ovšem potřeba komunikovat s přihlášenými uživateli pomocí zpravodaje, můžete se podívat po komponentě YANC nebo MaMML. Umožní vám vytváření a také přidá možnost přihlásit/odhlásit odběr konkrétním uživatelem.

Diskuzní fóra

Pokud chcete na svých stránkách vytvořit "komunikační centrum", můžete využít služeb komponent LoudMouth nebo phpBB. Obě vytvářejí diskuzní komunity, které můžete spravovat a moderovat.

Obrázková galerie

Naopak když potřebujete vytvořit jednoduchý systém pro prezentování fotografií, sáhněte po komponentě AkoGallery nebo RS Gallery. Obě podporují popisy, třídění do kategorií a pomohou vám vytvářet zmenšené náhledy. Uživatelé mohou k fotografiím dopisovat i své komentáře.

Internetové obchody

Když potřebujete využívat Mambo jako rozhraní pro svůj internetový obchod, ani tehdy vás Mambo nenechá na holičkách. K dispozici jsou minimálně tři velmi kvalitní komponenty pro vedení internetového obchodu. Jsou to phpShop, MamCom a X-Shop. Všechny vám umožní vedení plného sortimentu se zatříděním do kategorií, liší se vesměs jen tím, jaké způsoby plateb podporují. Nejčastější jsou samozřejmě platby kartami, ale i pomocí služeb jako je PayPal. Všechny komponenty vycházejí ze západoevropského způsobu nakupování, pro české podmínky je zapotřebí je trošku poupravit (např. dobírka apod.)

Zábava

Kategorií, kterou byste možná nečekali, jsou komponenty umožňující hraní několika flashových her. Může to být takový malý magnet pro některé vaše návštěvníky. K dispozici jsou komponenty s klasickými hrami, jako je například Arkanoid nebo PacMan. Objevují se však i hříčky typu YetiSports. Nehledejte v tom nic extra propracovaného, ale odpoledne u tenisu, fotbalu či karet je s Mambem možné.

Úprava menu

Pokud vám nevyhovuje menu, které nabízí Mambo, můžete sáhnout po doplňkových modulech, které můžete využít. Najdete zde menu tvořené flash animací, menu s Java scriptem, DHTML Menu apod. Stačí si jen vybrat a nainstalovat.

Ostatní

Do kategorie ostatní bych zařadil několik zajímavůstek. Najdete zde několik komponent pro zobrazování času (AnalogClock) nebo jeho internetové verze (InternetTime), můžete zobrazovat aktuální počasí v místě, kde je váš server umístěn nebo v oblasti, ve které působíte (MambWeather) či zobrazit informaci o tom, jestli jste nebo nejste on-line na ICQ. Uživatelům některých konkurenčních CMS může pomoci komponenta PHP-Nuke 2 MOS, která dokáže převést kompletní stránky založené na PHP-Nuke (konkrétně databáze uživatelů) do Mamba. Můžete dokonce použít i modul, který vám pomůže kontrolovat příchozí poštu (Check POP3 Mail), tedy jestli nějaká existuje.

Do kalendářové oblasti patří komponenta Events, která přidá kompletní kalendář s možností přidávání událostí, takže můžete svým návštěvníkům snadno sdělit, kdy se bude konat nějaká akce, na kterou si mají dát pozor. S kalendářem jen úzce souvisí i modul Horoscope Mod, který přidá horoskopy. Bohužel jen anglicky.

Pokud někdy používáte Google ke strojovému překladu některých stránek, můžete si nainstalovat moduly Mambel fish nebo Machine Translation. Je to rozhraní k těmto službám.

Modulů a komponent existuje samozřejmě mnoho a nemělo by smysl je do podrobna vyjmenovávat. V přehledu jsem uvedl jen ty nejpoužívanější.

Jak již bylo zmíněno dříve, ta pravá česká komunita ještě kolem Mamba neexistuje. Momentálně je však ve stadiu zrodu. Právě se rozjíždějí stránky www.mamboportal.cz. Najdete také ještě stránky www.mamboserver.cz, ale zatím chybí kvalitní obsah. Momentálně je asi největším problémem to, že není možné zjistit, kolik instalací Mambo serveru je u nás provozováno. Soudě však podle počtu stažení české lokalizace to budou stovky instalací. V přípravě jsou některé návody, zvláště pro začátečníky.

Každodenní rutina

Pokud se vám povede Mambo nainstalovat (a není to opravdu žádný velký problém), dostáváte se k tomu jak s ním pracovat v běžném denním provozu. Uživatele administrátorské části můžete rozdělit na několik skupin (například redaktor či správce), takže se nemusíte bát, že by vám někdo z redaktorů, kteří jsou zodpovědní za obsah, přepsal v konfiguraci Mamba nějaké důležité parametry.

Prostředí pro psaní článků se podobá klasickému textovému editoru, obrázky je možno také vkládat jednoduše, takže stačí už jen mít kvalitní obsah.

Výkonnost serveru je velmi dobrá, jsou známy instalace čítající i více než 50 000 článků, podobně jako instalace, které navštíví 100 000 uživatelů za den. Mambo vše zvládá. Denní činnost správce by se tak měla omezit pouze na případnou změnu některých parametrů a, pokud není prováděno přímo na webovém serveru, zálohování dat.

Obsah samozřejmě nemusíte vytvářet jen vy osobně, můžete zaangažovat i své čtenáře. Pokud si myslíte, že přece nemůžete pustit na stránky "jakýkoliv blábol", nabízí vám Mambo i "schvalovací" kolečko (takzvaný document workflow - pozn. redakce), díky kterému se neautorizovaný článek ven nedostane. Stejné je to i s registrací návštěvníků. Veškeré změny tak lze mít pod palcem.

Jednou ze standardních funkcí Mamba je i možnost pořádání různých anket. Můžete si vytvořit otázku s možností až 10 odpovědí a nechat návštěvníky hlasovat. Snadno se tak můžete dozvědět názor na to, jestli byl přechod od červeného zabarvení vašich stránek na růžovou ten nejlepší tah.

Určitě víte, že kvalitní testování vámi vytvářených stránek je velmi důležité. Rozjetí Mamba na lokálním počítači je jednoduché a přenesení vaší databáze na jiný počítač také není složité. Existuje ovšem jeden vynikající projekt s názvem MSAS. Je to vlastně lokální instalace Mamba, Apache, PHP a MySQL. Můžete si tak vytvořit svou prezentaci a vypálit ji na CD. Do určené složky prostě nakopírujete svá data a MSAS. Vše je pak připraveno. Má to jednu podstatnou vadu na kráse. Zmiňovaný program zatím funguje jen pod Windows. Řešením je vytvoření Linux live CD distribuce podle návodu na www.mambers.com/archive/index.php/t-10869.html. Pak se dočkáte stejného komfortu.

Závěr

O Mambu se dá psát ještě dále, některé komponenty by vydaly na samostatný článek. Není to ovšem účelem tohoto článku. Měl ukázat, že se jedná o kvalitní produkt schopný reálného nasazení a používání. O jeho kvalitách svědčí například to, že letos na získal prestižní LinuxUser and Developer Award 2004 v kategorii Nejlepší Linux nebo open-source software. Soupeři byli zdatní: KDE, Firebird SQL a eGroupware. Je dobré se také zmínit, že i z Mamba vznikají klony jako je např. XMambo (XHTML/CSS varianta Mamba) nebo MOSXML (výstup Mamba je XML).

Nahoru

Odkazy

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Svatopluk Vít

Svatopluk Vít

Narodil se v Karviné, momentálně je však trvale usazen v Praze. Pracuje na pozici technologického konzultanta pro firmu zabývající se elektronickou komunikací obchodních partnerů. V rámci svých pracovních povinností je často nucen navrhovat rozličná řešení založená na firemních produktech a spolupracující s všemožnými komerčními i opensource nástroji. Je hrdým uživatelem Linuxu a rád prosazuje alternativní řešení do praxe. Ve volném čase poslouchá dobrou hudbu nebo pomáhá kamarádům s provozem webových stránek. A kloubí svůj život s manželkou a dvěma již školou povinnými dcerami.


  • Distribuce: Zorin OS
  • Grafické prostředí: GNOMEPublic Relations

Význam archivace e-mailů roste a jde o nedílnou součást kybernetické odolnosti

E-maily jsou jedním z nejcennějších a nejautentičtějších informačních zdrojů naší doby. Uprostřed pandemie exponenciálně vzrostl objem e-mailů, přičemž digitalizace a práce na dálku se staly jádrem kontinuity podnikání.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »

Tagy