přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Optimalizace PostgreSQL: WAL

Optimalizace PostgreSQL: WAL

postgresql.png

V dnešním díle se podíváme na zoubek způsobu ukládání dat na disk a nastavíme volbu týkající se práce klienta.


WAL

V minulém díle jsme lehce naťukli problematiku write ahead logu, v tomto díle ji probereme dále.

wal_buffers

Výchozí nastavení je 64 kB a je zcela dostatečné pro většinu „normálních“ transakcí. Pokud ovšem velikost jedné transakce v typické pracovní zátěži serveru výrazně překračuje tuto hodnotu, je možné wal_buffers zvýšit až na 16 MB (velikost jednoho WAL segmentu), což pro moderní servery s dostatkem RAM nepředstavuje problém. Vyšší hodnoty nemají smysl. Ve verzi PostgreSQL 9.1 bude již nastavení této hodnoty automatizováno (i když ji stále bude možné nastavit manuálně).

wal_sync_method

Nastavení synchronizační metody dat na systém souborů (a disk) je jednou z důležitých optimalizačních voleb a má významný vliv především na bezpečnost databázových dat na disku. Výchozí nastavení synchronizační metody je na rozdíl od všech ostatních nastavení v PostgreSQL serveru závislé na aktuální platformě a liší se tedy od instalace k instalaci. PostgreSQL server automaticky vybere nejbezpečnější nastavení zápisu na základě schopností konkrétního operačního systému.

Obecně tuto hodnotu není nutné měnit (výchozí je dobrá pro bezpečnost dat). Při nastavení vždy pamatujte především na bezpečnost synchronizace a až potom na její rychlost. Nesprávné nastavení synchronizační metody sice může zrychlit zápisy datových souborů, ale také ohrozit vaše data v případě pádu serveru, výpadku napájení apod.

Aktuální používaný způsob synchronizace zápisů lze zjistit pomocí příkazu SHOW:

postgres=# show wal_sync_method;
  wal_sync_method
-----------------
  fdatasync

Na rozdíl od Linuxu je na platformách Microsoft Windows nebo Mac OS X dobré nastavení:

wal_sync_method=fsync_writethrough

Pokud vaše platforma umí tento (fsync_writethrough) způsob synchronizace, máte vyhráno. Zápis databázových dat na disk je bezpečný a tato metoda minimálně zpomaluje ostatní přístupy k disku. Je to bezpečné a rychlé nastavení, mnohem lepší než (bohužel používané) nebezpečné vypnutí zápisových cache. Tento způsob ale není dostupný na všech platformách.

Na Linuxu je situace mnohem komplikovanější. Výchozí metoda fdatasync je bezpečná a pomalá. Je možné zkusit nastavit synchronizované ukládání na disk nastavením wal_sync_method=open_sync.

Což bude ve většině případů mnohem rychlejší. Ale, některé systémy souborů, například výchozí a nejčastěji používaný ext3, nejsou s volbou open_synce příliš bezpečné, což může vést až k poškození datových souborů WAL logu. Tato chyba byla ve verzi jádra 2.6.32 a systému souborů ext4 vyřešena, což je ovšem nový systém souborů a není příliš otestován při provozu velkých enterprise databázových strojů.

V každém případě by měly testy nastavení synchronizační metody vždy obsahovat i test reakce při výpadku napájení (lze nahradit tvrdým resetem hardwaru). Testy by se také měly provádět pro dlouhotrvající intenzívní zápisy.

shared_buffers

Důležitá položka pro rychlost běhu databáze je nastavení velikosti sdílené paměti. Výchozí hodnota je 32 MB, dobrá výchozí hodnota pro systémy s dostatkem paměti je dvacet pět procent celkové paměti RAM. Pro jistou pracovní zátěž je vhodné použít vyšší hodnoty, ty však obecně nemají příliš smysl, protože PostgreSQL využívá také diskovou cache operačního systému (effective_cache_size). Při nastavení vyšší velikosti sdílené paměti je také nutné adekvátně upravit počet segmentů checkpointu (checkpoint_segments).

Pro běh PostgreSQL ve Windows nemají vysoké hodnoty tohoto parametru žádný smysl (lze jej nechat na výchozí hodnotě, nejvíce však 512 MB), je lepší používat systémovou diskovou cache.

Nastavení pro klienta

Všechna nastavení v této sekci lze měnit přímo klientem po připojení k serveru. Je však dobré mít výchozí nastavení v konfiguraci serveru. Individuální klient si je pak může změnit pomocí příkazu SET v rámci svého připojení.

effective_cache_size

PostgreSQL očekává k dispozici jednak svou paměť (shared_buffers, work_mem atp.), ale také cache systému souborů (tedy cache, o kterou pečuje samotný operační systém). Tento parametr je sice možné nastavovat „per client“, ale v praxi se to prakticky nepoužívá (používá se hodnota nastavená v konfiguraci PostgreSQL databáze).

Databázový server na základě této hodnoty nealokuje žádnou paměť. Tato konfigurační hodnota se používá čistě pro výběr strategie vykonání dotazu. Tedy, pokud je nastavená hodnota příliš vysoká (vyšší, než je skutečná dostupná paměť), databáze tak očekává, že se čtená data vlezou do paměti, zatímco se reálně čtou z disku, což je pomalé.

Jestliže výchozí velikost shared_buffers můžeme určit jako dvacet pět procent velikosti RAM, potom pomocí podobného pravidla můžeme jako výchozí hodnotu effective_cache_size vzít padesát procent velikosti dostupné paměti. Přesnější hodnoty získáme z velikosti diskové cache v operačním systému:

  • Pro unixové systémy platí: dostupná disková cache = volná paměť + cached. Tyto hodnoty lze zjistit například z programů free nebo top.

  • Pro Windows platí podobné pravidlo, velikost systémové cache lze zjistit například ze Správce úloh.

Tyto hodnoty dostupné diskové cache je nutné zjišťovat za běhu databáze a všech dalších případných programů.

Nahoru

Příspěvky

Optimalizace PostgreSQL: WAL
lzap 14. 04. 2011, 13:26:36
Odpovědět  Odkaz 
Je chválihodné že v Postgresu 9.1 bude po vzoru Oracle 10g hodnota wal_buffers (a doufám že i mnohé další) optimalizována. Drtivá většina uživatelů takto detailně databázový server nenastavuje ani na produkci. Tento přístup (vývojářů; ne těch uživatelů) se mi líbí.
Tomáš Crhonek Optimalizace PostgreSQL: WAL
Tomáš Crhonek 14. 04. 2011, 14:22:28
Odpovědět  Odkaz 
Ne, v 9.1 bude automaticky nastavována pouze tato jedna hodnota (navíc, ehm, taková, která se dá v klidu nastavit na maximum). Moc velký přínos v tom není, ale je to první vlaštovka.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Tomáš Crhonek

Tomáš Crhonek

Pracuji jako administrátor linuxových serverů ve společnosti QCM. Zabývám se především optimalizací DB strojů, zejména PostgreSQL. Hraji si též se storage (od hdd po fs). Vedu si své stránky na www.heronovo.cz.


  • Distribuce: Debian, CentOS, RHEL
  • Grafické prostředí: bash

| blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »