přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Stínadla v programu Darktable

Stínadla v programu Darktable

Darktable

V tomto článku si ukážeme, jak beznadějně zkaženou fotku, pořízenou ve Stínadlech, dostat do slušné podoby a navíc jí dát typický „stínadelský“ ráz.  


„Ve Stínadlech se začínají rozvíjet nové podivné příběhy. Z prachu a dávného zapomnění vyvstávají do přítomnosti vontské zkazky, o kterých se myslelo, že jsou již vyčerpány. Stínadla se probouzejí! Stínadla se bouří! Vy, kteří bydlíte blízko Rozdělovací třídy, vy to víte nejlépe. Válečná píseň Vontů ožila. Nechtějte ji slyšet zblízka, jako my jsme ji slyšeli! Ve Stínadlech se věří, že ježek v kleci se nalezl!“

Tak začíná jeden z TAM-TAMů, věstníků Rychlých šípů. My se však vydáme do Stínadel z jiného důvodu, než abychom pátrali po Vontech, Tleskačově ježku v kleci a jeho tajemství. Ukážeme si, jak beznadějně zkaženou fotku ze Stínadel dostat do slušné podoby a navíc jí dát typický „stínadelský“ ráz.

Požadovaný finální obrázek Stínadel Požadovaný finální obrázek Stínadel

Vyjděme z následující fotky, pořízené ve Stínadlech.

Výchozí obrázek Stínadel Výchozí obrázek Stínadel

Na první pohled je nepoužitelná a sotva s ní co zmůžeme. Co je na ní špatně? Prakticky všechno:

  • Je nakřivo.

  • Kompozičně je zcela špatně.

  • Obsahuje přepaly a nevykreslené stíny.

  • Barevně je jak z jiného světa, ale takto ani Stínadla nevypadají.

V tomto článku se přesvědčíte, že i takto beznadějnou fotku lze upravit do ucházející podoby. Pomocí několika triků napravíme chyby, které se při focení staly, a některými efekty „zamažeme“ nedostatky.

Poznámka k úpravám fotek

V komunitě fotografů se můžete setkat s různými názory na úpravy fotek. Někteří fotografové tvrdí, že fotka odráží realitu, a tak má taky takovou zůstat. To je nepochybně pravda u dokumentárních obrázků. Pokud se však věnujeme umělecké činnosti a fotografie je jen vstupní veličina, pak je situace jiná.

Jistě, namísto aplikování nejrůznějších softwarových oprav bychom se měli soustředit na to, aby kompozice i expozice fotky byla v pořádku. Jenže hrát si a dělat koláže můžeme i s čistými, kvalitními fotkami – na tom vůbec nezáleží. Asi jste pochopili, že v tomto článku si nebudeme hrát na realitu a věrnost, ale na efekt.

Co budete potřebovat

Program, který ke všem úpravám použijeme, je Darktable. Pro jednotnost jsme vybrali verzi 1.6.9, a to proto, že jde patrně o poslední verzi programu, s níž není problém při práci na 32bitových procesorech.

Poznámka šéfredaktora: Nejnovější verzí je 2.2.3, ale většina linuxových distribucí více či méně zaostává. Například v Ubuntu 16.04 a odvozených distribucích nyní najdete verzi 2.0.3, ale třeba Debian 8 obsahuje verzi 1.4.2. Novější verze lze instalovat z backports nebo postupem popsaným na instalační stránce projektu.

Další otázkou je použitý formát. Uživatelům velmi doporučujeme při práci s RAW editory využívat naplno jejich sílu použitím RAW souborů. Darktable by neměl mít problém s žádným formátem RAW souboru.

Abyste si mohli příslušné úpravy rovnou vyzkoušet, můžete si stáhnout originální RAW soubor.

Základní úpravy

Než se pustíte do efektů, je nejprve třeba fotku zkultivovat. V prvé řadě fotku narovnáte, upravíte perspektivu a oříznete. Až poté dojde řada na úpravy barev, světel a stínů.

Nejprve je třeba fotku do Darktablu dostat. Otevřete Darktable a v levém sloupci, v sekci Importovat, stiskněte tlačítko snímek, vyhledejte snímek a importujte ho.

Obrázek se dostal do prosvětlovacího pultu. Poklepáním na něj jej otevřete ve fotokomoře, kde jej můžete upravovat. Úpravy nabízené na záložce prosvětlovací pult nebudete potřebovat.

Ořez, otočení, úprava perspektivy

Po otevření obrázku ve fotokomoře si můžete všimnout ve štosu historie, že Darktable automaticky přidal několik kroků k originálu: orientaci, doostření a úpravu základní křivky. Krom první položky (která podle EXIFu fotky upraví orientaci na výšku či na šířku) se tyto dílčí úpravy hodí, vidíte, jak se obrázek projasnil.

Obrázek po aplikaci automatických základních úprav Obrázek po aplikaci automatických základních úprav

V tuto chvíli vás ale bude zajímat správné natočení fotky. K tomu vyžijete modul oříznout a otočit, který najdete ve skupině základních modulů. Přepínač vodítka přepněte do stavu síť. Nyní můžete využít jednu z možností, jak obrázek správně zorientovat:

  • Přemístěte kurzor myši na posuvník úhel a točte kolečkem.

  • Klikněte pravým tlačítkem na posuvník úhel a orientaci určete tažením za křivku (bez stisknutého tlačítka myši). Jakmile budete spokojeni, klikněte levým tlačítkem.

  • Můžete si v kresbě najít nějakou výraznou linii, která by správně měla být ve směru nahoru-dolů nebo doleva-doprava, ale kácí se. Kliknutím pravým tlačítkem myši a tažením vytvoříte orientační křivku, podle které se obrázek zorientuje. Tedy tuto úsečku táhněte podél křivé linie, kterou si přejete narovnat, jakmile tlačítko uvolníte, obrázek se narovná. Darktable pozná, zda označujete vodorovnou nebo svislou linii.

Tažení za táhlo úhel je příliš brutální a ne dostatečně jemné.

Obrázek je správně zorientovaný, ale to nestačí. Vidíte na něm kácející se linie. Na první dobrou to můžete napravit korekcí vad objektivu. K tomu slouží modul korekce objektivu, který najdete ve skupině modulů opravy. Pokud tam není, klikněte na nabídku více modulů a dohledejte ho. Jedním kliknutím na něj přiřadíte modul do nabídky, druhým jej umístíte zároveň i do oblíbených modulů, dalším kliknutím jej z nabídky odstraníte. V každém případě by proužek s titulkem modulu v nabídce více modulů měl být světle šedě označen.

Seznam všech dostupných modulů Seznam všech dostupných modulů

Modul pak dohledejte a stiskněte první ze tří tlačítek na jeho záhlaví. Darktable má podporu pro objektiv, kterým byl dělán tento obrázek, takže je možné modul použít.

Vidíte, že se opravila soudkovitost, ale křivé linie stále zůstávají. Otevřete znovu modul oříznout a otočit a přepínač vrchol přepněte do stavu svislé. Snímek se překryl vodicími liniemi, pomocí nichž lze upravit perspektivu. Levou zorientujte třeba podle oken na levé zdi, pravou podle zamřížovaného okna na pravé zdi. Linie posouváte za červené body. Jakmile budete spokojeni, stiskněte ok uprostřed obrázku.

Zviditelněné korekční přímky pro opravu kácejících se linií Zviditelněné korekční přímky pro opravu kácejících se linií

Nyní přišel čas na ořez. Snímek obsahuje příliš mnoho balastu – zdi, na kterých není vůbec nic, působí rušivě. Navíc po otočení a opravě perspektivy se na okrajích obrázku nacházejí černé plochy, které je třeba oříznout. Jelikož se jedná o fotku úzké uličky, můžete podle toho zvolit formát na výšku – resp. oříznout takto obrázek. Například takto.

Aplikace ořezu Aplikace ořezu

Táhněte za okrajové úchyty do požadovaného tvaru. Oříznutí aplikujete sbalením modulu.

Výsledný obrázek po oříznutí Výsledný obrázek po oříznutí

S reálným obrázkem se nic neděje. RAW editory jsou dělané tak, že zdrojový obrázek/soubor neupravují, ale informace zapisují do databáze, případně sidecar souboru. Tak je tomu i v Darktablu. Pokud provedete jakoukoliv operaci, můžete se vrátit zpět pomocí štosu historie, nebo všechny úpravy zrušit v prosvětlovacím pultu, kde vyberete modul štos historie a stisknete zrušit.

Obrázek je správně zorientovaný, a je tak možno přistoupit k úpravě barev.

Úprava barev, tonality, expozice

Obrázku dodáte patřičný tajemný ráz. Ve skupině efektů vyberte modul vidění při nízkém osvětlení a z předvoleb vyberte noční ulice osvětlená. Posuvník posun modré posuňte na úroveň kolem 95 %.

Obrázek po aplikaci efektu nočního osvětlení Obrázek po aplikaci efektu nočního osvětlení

Dále otevřete modul obarvení a posuvníky nastavte podle nastavení na obrázku.

Nastavení modulu Obarvení Nastavení modulu Obarvení

Co jednotlivé parametry znamenají, je asi jasné. Posuvníkem odstín vybíráte příslušný odstín barvy, jejíž sytost upravujete dalším posuvníkem. Posuvníkem jas nastavujete hodnotu jasu obarvení, kdežto posuvníkem mix zdroje se určí, jak moc budou původní jasy obrázku do výsledku „mluvit“. Přepněte režim prolnout na jednotné a upravte krytí efektu (tedy jak moc silně se uplatní).

Výsledek po aplikaci obarvení Výsledek po aplikaci obarvení

Alternativně lze zvolit modul korekce barev, který najdete ve skupině barvy, ale jeho účinek není až tak velký. Modul obarvení dává navíc větší kontrolu nad výstupem.

Nastavení modulu Korekce barev Nastavení modulu Korekce barev

Obrázek po aplikaci korekce barev Obrázek po aplikaci korekce barev

V dalším kroku obrázek trochu zostříte. Použijte k tomu například ekvalizér, který najdete ve skupině opravy. Vyberte předvolbu doostřit, ale posuvník mix posuňte na úroveň 0,5.

Obrázek po použití ekvalizéru Obrázek po použití ekvalizéru

Alternativně můžete použít lokální kontrast a ponechat jej na výchozích hodnotách – klikněte na tlačítko obnovit parametry.

Finále

Nu, a jsme na konci. Zájemci mohou přidat rámeček (ze skupiny efekty), například podle parametrů zadaných níže.

Nastavení modulu Rámeček Nastavení modulu Rámeček

Použití rámečku na obrázek Použití rámečku na obrázek

A konečně lze také napodobit typickou stínadelskou atmosféru přidáním mlhy. K tomu můžete použít další z efektových modulů, bloom. Ten vytvoří kolem světelných zdrojů aureolu. Je zcela na vás, jaké hodnoty nastavíte, zkuste třeba ty jako na obrázku. Nemusíte se bát být radikální.

Nastavené efektu bloom Nastavené efektu bloom

Zamlžená Stínadla Zamlžená Stínadla

Obrázek vyexportujte v prosvětlovacím pultu pomocí modulu exportovat vybrané do nějakého rastrového formátu.

Slovo závěrem

Přejeme vám mnoho úspěšných výprav do Stínadel za dobrými a lepšími fotkami, které pak můžete upravovat například pomocí kouzelného Darktablu.

Komentář autora: Odkaz Jaroslava Foglara, ztělesněný jeho stínadelskými příběhy, žije dodnes. Redakce ExoSpace.cz před časem spustila kampaň za to, aby se postavy Rychlých šípů staly maskotem dalšího letu amerického astronauta Andrewa Feustela, jehož manželka má částečně český původ. Tváří kampaně je obrázek, který jste upravovali, doplněný o postavy Rychlých šípů. Rychlé šípy patří ke hvězdám – hlasujte proto prosím v anketě na webu ExoSpace.cz.Nahoru

Příspěvky

Petr Valach Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 17. 03. 2017, 13:42:54
Odpovědět  Odkaz 
Zájemci si mohou stáhnout příslušný RAW soubor na této adrese:
ftp://w47891@47891.w91.wedos.net:21/www/domains/exospace.cz/wp-content/uploads/2017/03/stinadla.ORF

Šéfredaktor odkaz ke stažení zřejmě doplní i do článku.
Petr Valach Re: Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 17. 03. 2017, 13:47:43
Odpovědět  Odkaz 
Oprava, správný odkaz je zde: https://judytka.exospace.cz/owncloud/index.php/s/YVG5Zs9Q6XeNy6c
Lukáš Jelínek Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Lukáš Jelínek 17. 03. 2017, 15:45:45
Odpovědět  Odkaz 
Už je tam ;-)
Stínadla v programu Darktable
Jan 17. 03. 2017, 13:45:15
Odpovědět  Odkaz 
Díky za článek, skvělé že se tomu někdo věnuje. U kamarádů-amatérských fotografů vládne bohužel nelegálně získaný Lightroom, já používám jen kvůli focení partišnu s Windows kde mám Capture NXD zdarma od Nikonu, na většinu věcí stačí. Darktable jsem zkoušel jen jednou a vadilo mi že přibližně stejnými úpravami jako v Capture NXD dostanu úplně jiný výsledek, většinou tmavší výsledky :) Mám Debian testing a zřejmě jsem pracoval tedy s hodně starou verzí - to jsem vůbec netušil. Díky.
Petr Valach Re: Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 17. 03. 2017, 13:52:12
Odpovědět  Odkaz 
Darktable je super program. Sice ne zrovna na lokální úpravy, ale i tak si s ním užijete moře zábavy.
bože BOŽE Darktable :-/
Lenka 17. 03. 2017, 22:48:18
Odpovědět  Odkaz 
Před časem jsem použila, nebo spíš chtěla použít, Darktable, ale výsledek byl katastrofální! Fotila jsem na Sony a6000 do RAWU a ty rawy které Darktable z toho tvořil, byly neuvěřitelně nekvalitní, nedalo se to vůbec použít.
Možná je to mou neznalostí, ale nakonec jsem to udělala přes Vbox s Widlema přes SW dodávaný s foťákem a nádhera! Nic jsem nikde nenastavovala a vylezly z RAWU hned úžasné fotky.
Nechci tady DT zhazovat jako nepoužitelný krám k ničemu, protože s ním neumm, třeba jsem měla špatný postup i přístup. Je někde nějaký návod pro nováčky jak s DT zacházet, úplně od začátku, jak ten RAW vůbec správně vyvolat, protože co z toho lezlo bylo o milion procent horší, než pak co vylezlo automaticky ze SW k foťáku.

Jsem prozatím úplný nováček v digitální fotografii a teprve se vše učím.

Díky, Lenka.
Petr Valach Re: bože BOŽE Darktable :-/
Petr Valach 17. 03. 2017, 23:23:17
Odpovědět  Odkaz 
Já jsem sice letitý, ale taky nováček. Přesto mi z Darktablu díky stylům lezou fotky jedním kliknutím. Já jsem mimořádně spokojený.
Nějaké články najdete i na LinuxEXPRES. A samozřejmě na oficiálních stránkách je návodů a tutoriálů habakuk.
Stínadla v programu Darktable
Lukas 18. 03. 2017, 08:16:17
Odpovědět  Odkaz 
Zkoušel jsem to používat, včetně RawTherapee a UFRaw. Problém je, že na seriozní fotografickou práci není ani jeden z nich. Největší problém je kvalita výstupu RAWu, když stejný set fotek proženu přes Camera Raw od Adobe a začnu upravovat v Lr, rozdíl je patrný na první pohled. Používání programů, které fotky spíše ničí, než vylepšují mi v době, kdy se dá pořídit CC pro fotografy za 300Kč/měs. nějak nedává smysl.
Re: Stínadla v programu Darktable
Honza Jaroš 18. 03. 2017, 09:51:44
Odpovědět  Odkaz 
Taky se mi z linuxových alternativ zaboha nedaří dostat kvalitativně srovnatelné výsledky jako z Lightroomu. Ale současná cenová politika Adobe je na zabití - vždyť když srovnám cenu licencí klasického Lightroomu s předplatným v rámci Creative Cloud, vyjde mi, že za rok a něco zaplatím u CC totéž, co jsem zaplatil za lokální licenci s neomezenou platností. Jinými slovy, u klasického LR 6.0 bez předplatného zůstanu dokud to půjde. Doufejme, že pak už budou svobodné alternativy srovnatelné (nebo že já se to naučím :-)).
Petr Valach Re: Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 18. 03. 2017, 11:13:21
Odpovědět  Odkaz 
Pane kolego, četl jste vůbec ten článek? Nebo aspoň zběžně prolétl?
Petr Valach Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 18. 03. 2017, 11:21:11
Odpovědět  Odkaz 
Opravdu mě baví, jak se z magazínů, a není to jen výsada LinuxEXPRESu, stávají debatníky - čtenáři přijdou a začnou debatovat. Aniž by si přečetli článek, pod kterým ta diskuse je.

Takže pro srovnání:

https://www.linuxexpres.cz/uploads/gallery/original/10034.jpg
https://www.linuxexpres.cz/uploads/gallery/original/10045.jpg
Re: Stínadla v programu Darktable
Honza Jaroš 20. 03. 2017, 10:10:28
Odpovědět  Odkaz 
No, nerad bych tady rozjel flame Lightroom vs Darktable, ale mně osobně (a to zdůrazňuju, každý máme jiné nároky) se ten výsledek prostě nelíbí. Příliš modrým barevným podáním počínaje a zpracováním přepalů konče... Tohle bych prostě dál nepustil.

Na druhou stranu pokud vám to vyhovuje, rozhodně vás od dalšího používání odrazovat nebudu. :-)
Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Jirka 20. 03. 2017, 17:14:57
Odpovědět  Odkaz 
"Příliš modrým barevným podáním počínaje..."

No tak prostě té modré v příslušném kroku uberete, ne? Jak to souvisí s "kvalitou" Lightroom vs Darktable? Zmíněné přepaly zde neřeším, ale třeba by to šlo taky nějak ovlivnit.

Abyste něco mohl relativně posoudit, tak musíte mít shodný vstup, ten dále separátně (ale pokud možno zároveň) zpracovávat oběma možnými způsoby a teprve takové výsledky porovnávat.

To jste udělal?

Fakt jsem za ta léta používání freewaru a dnes spíš open source alergický na to, jak někdo šmahem a obvykle téměř bez znalosti věci dokáže odsoudit něco, na čem se vůbec nepodílel a co mu jiný nabízí zdarma. Obvykle to dělávají jedinci, co mají onen super mega skvělý komerční software za desítky až stovky kKč nelegálně a přitom u něj využívají tak 10% jeho možností.

Stejných 10% by využívali u open source varianty, ale ta je podle nich prostě "nepoužitelná"...

Občas si říkám, že to snad ani není jejich skutečný názor, ale že přebírají pseudoargumenty (nebo přímo jsou) trolly "kopajícími" za výrobce onoho drahého komerčního SW...
Re: Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Honza Jaroš 20. 03. 2017, 17:26:46
Odpovědět  Odkaz 
Panebože! Ne!

Snažil jsem se to psát tak, abych naznačil, že někomu tyhle výsledky prostě nemusí vyhovovat, ale ať si každý používá co chce, což jsem několikrát zdůraznil - a už jsem troll kopající za drahý komerční SW (mimochodem, o vlákno výš kritizuju cenovou politiku téhož výrobce). Víte co? Vlezte mi na záda.

(a pro informaci - ano, zkoušel jsem si hrát se vstupním obrázkem a byť samozřejmě ze JPEGu nebudu mít ty samé výsledky jako z RAWu, tak třeba ty zmíněné přepaly byly i tak v LR podstatně méně do očí bijící. A jinak v počítači mám Darktable i RawTherapee a oba průběžně testuju, protože ten vendor lock-in mě docela štve.)
Re: Re: Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Jirka 20. 03. 2017, 17:39:44
Odpovědět  Odkaz 
Přečtěte si to ještě jednou pořádně. Když to nepomůže, tak znovu....atd.

Nenapsal jsem, že Vy jste onen troll (a buďte si jistý, že kdybych měl ten pocit, tak to napíšu zcela bez servítků).

Ta druhá polovina mé reakce byla míněna převážně obecně a měla spíš poukázat na to, kam až to může vést. Že to bylo napsáno zkratkovitě a "nepolopaticky"? Jistě, a to si myslím, že i tak se rozepisuju docela ze široka...

Jo a pokud jste srovnání skutečně dělal souběžně na stejném PC, monitoru a operačním systému a se stejným výchozím materiálem, tak sláva, alespoň něco. Nicméně jste mohl udělat screenshoty (nebo ještě lépe spojit oba výsledky do jednoho obrázku), tam zakroužkovat to, co považujete za špatné a zveřejnit to.

Ideálně pak poslat tuto informaci autorům programu, aby mohli nějak reagovat...

On totiž open source či freeware je na uživatelské zpětné vazbě často přímo založený a tím testováním svým způsobem vracíte autorům tu hodnotu, kterou jste zdarma dostal...
Re: Re: Re: Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Honza Jaroš 20. 03. 2017, 18:05:55
Odpovědět  Odkaz 
Ne, nenapsal. Jen jste reagoval na můj příspěvek. Takže jsem bez servítků odpověděl a za svojí odpovědí si stojím.

Jinak na rovinu - nějaké ty bugreporty jsem za svůj život už poslal, některé včetně patchů (byť ne u grafických programů, šlo o jinou třídu software). Ale v tomto případě to považuji za ztracený čas, neboť srovnání výstupů z těchto programů se na různých fotofórech probralo už bambilionkrát. Prostě to beru tak, že autoři programu asi cílí na jiné uživatele, než jsem já.

Přeji hezký den.
Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Bambis 20. 03. 2017, 20:55:36
Odpovědět  Odkaz 
"mně osobně se ten výsledek prostě nelíbí"

no, mě osobně docela zas jo, to je věc názoru, má to určitou stylizaci

"Příliš modrým barevným podáním"

tak právě to modré podání vyznívá docela stylisticky a u použité scény se to hodí a ladí to


"zpracováním přepalů"

z přepalama tam nic-moc už udělat nejde, když se zku-rví fotka už na začátku - pardon :-)


"Tohle bych prostě dál nepustil"
však on to taky nikde nepouští, je to jen pro ukázku, alias tutoriál ;-)

Těžko by autor toto dával někde k tisku, nebo prezentoval v časáku jako umění, nebo já nevím... určitě má spoustu jiných snímků, které by se hodili na "pouštění dále"....
Petr Valach Re: Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 20. 03. 2017, 21:12:15
Odpovědět  Odkaz 
Díky za zastání :D :D

Bohužel vás musím zklamat ;) Ne, autor nemá spoustu jiných snímků, které by se hodily na pouštění dále :D :D

Důvod:
1. Autor není fotograf.
2. Autor není umělec.
3. Autor má šílenej foťák.

Takže vrcholem jeho umění jsou fotky třeba zde :D http://zamek-radim.cz/galerie, nebo zde: http://exospace.cz/galerie/nggallery/astroart/praha-astronomicka, https://www.exospace.cz/galerie/nggallery/z-cinnosti-exospace/lomy-amerika. Sorry, fakt to není nic světoborného a žádné umění a dokonalost :D
Re: Re: Re: Stínadla v programu Darktable
Honza Jaroš 20. 03. 2017, 22:43:08
Odpovědět  Odkaz 
Tak zrovna co se týče přepalů, tak s nimi si právě LR poradí daleko líp, takže to tak nemlátí do očí (a i přímo u tohoto snímku, zkoušel jsem to poté, co jsem ho nahoře v diskusi objevil v RAWu). V tomhle ohledu vede i vůči komerčním SW, jako například Capture NX2 od Nikonu.

Co se týče zbytku, sám jsem zdůrazňoval, že jde o subjektivní záležitost.
Petr Valach Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 20. 03. 2017, 21:40:48
Odpovědět  Odkaz 
Dovolím si poznámku mimo téma.

Článkem jsem chtěl mimo jiné ukázat, že Vontové jsou tady! Vontové žijí! Stínadla existují! ;)
Stínadla v programu Darktable
Honza H. 28. 03. 2017, 21:14:41
Odpovědět  Odkaz 
Darktable považuji za jeden z nejlepších open-source počinů pro Linux. Když si člověk uvědomí, jaké teoretické znalosti jsou potřeba pro psaní rozumných algoritmů pro zpracování obrazu, naprosto žasnu, co byli programátoři schopní vyplodit prakticky zadarmo, navíc ve volném čase.

Mají můj respekt i proto, že sem tam i publikují matematické vzorce stojící za jednotlivými moduly. Na to by se také mohli z vysoka vykašlat...

Mouchy se určitě najdou - třeba vstupní profily pro RAW (vestavěné "základní křivky") nejsou vždycky úplně super - to pramení celkem logicky z toho, že autoři nemají tunu foťáků na vytvoření správných profilů... Na druhou stranu, hezky v duchu open-source přikládají návod a skript, který umí načíst profil z kalibrační fotky - z vlastní zkušenosti to třeba u mého Nikonu D5100 znamenalo rozdíl den-noc.

Jinak pro hlubší studium určitě doporučím tutoriály na YouTube... Třeba vychytat odšumění v Darktable zabere trochu času...

Fotka fajn! Noční vidění jsem ještě nepoužil, děkuji za tip! Mně osobně by se líbila ještě vinětace, která víc přesune pozornost do středu, aby nerozptylovaly světlé zdi na okrajích... Možná trochu méně modré, víc lokálního kontrastu... a možná zkusit něco udělat s šumem a těmi přepaly (nějaký modul rekonstrukce barev, s tím se mi už nechtělo drbat...)

Můj výsledek (vůbec netvrdím, že lepší!): http://www.imagehosting.cz/images/stinadla02.jpg
Petr Valach Re: Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 29. 03. 2017, 22:10:33
Odpovědět  Odkaz 
Tak tohle se vám teda povedlo!!!!!
Přesně jste vystihl stínadelský ráz!!!
Skvělá práce.

Já jsem chtěl ukázat jen nějaký rychlý postup, neřešit "detaily". I tak rozsahem článeek patří nejdelší, které jsem na LE kdy dával. 9 a půl tisíce znaků.... Kdybych přidal, tak by lidi řvali. A seriál jsem z toho dělat nechtěl.
Stínadla v programu Darktable
x.belair 7. 04. 2017, 14:00:52
Odpovědět  Odkaz 
Díky ještě jednou. Přesně takhle by měla vypadat edukace i v jiných oborech. Základy darktable jsem se (také díky tomu, že mi už týden nejde fb :)), za pomoci vašeho bezva článku, naučil obstojně za dva dny. Ve svých 63 jsem trochu pokročilejší fotograf, ale tohle je přesně to, co mi chybělo. Honza
Petr Valach Re: Stínadla v programu Darktable
Petr Valach 7. 04. 2017, 21:01:11
Odpovědět  Odkaz 
Díky moc :-)

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: KDE

| blog