přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 03/2017: důraz na open source, Linux v Dortmundu, elektronizace zdravotnictví

Veřejná správa 03/2017: důraz na open source, Linux v Dortmundu, elektronizace zdravotnictví

Veřejná správa

Studie Evropské komise doporučuje kromě jiného důraz na open source. Město Dortmund rozšiřuje používání Linuxu na serverech. V Rakousku dokončili elektronizaci zdravotnictví, Španělsko se potýká s roztříštěností e-health mezi regiony. 


Studie Evropské komise doporučuje důraz na open source

Generální ředitelství Komise pro digitální agendu (DG CONNECT) si nechalo vypracovat studii ohledně strategie ICT ve veřejné správě Evropské unie. Studie zpracovaná německými a francouzskými výzkumníky doporučila oblasti, na které je žádoucí klást důraz.

Mezi těmito oblastmi lze zmínit pět nejvýznamnějších:

 1. rozšiřování e-znalostí,

 2. podpora zavádění ICT v průmyslu a službách,

 3. podpora open-source softwaru,

 4. zvyšování důvěry v cloud computing a IT infrastruktury,

 5. zvyšování veřejných výdajů na výzkum a vývoj v oblasti ICT.

Ohledně open source studie doporučuje následující věci (přímo citováno):

 • Pomoc podnikům používat open-source software jako ekonomická strategie a uchopení příležitostí pro koprodukci. Učení se ze zkušeností USA ohledně integrace open source do funkčních obchodních modelů.

 • Rozšiřování komunikace se komunitou vyvíjející open-source software a s potenciálními uživateli, posilování báze znalostí a sdílení nejlepší praxe mezi podniky.

 • Podpora technologií, které pomohou najít a používat open-source software.

 • Instituce EU by se měly samy stát uživately open-source softwaru, ještě víc, než už jsou. To by poskytlo relevantní případy použití, zajistilo dlouhodobou podporu a zabezpečilo vysokou úroveň řízení jakosti.

Dortmund rozšiřuje používání Linuxu

Německé město Dortmund rozšiřuje používání systému Linux na svých serverech. Mezi lety 2014 a 2016 stoupl jejich počet ze 183 na 242, tedy o 32 %. Jen mezi lety 2015 a 2016 byl nárůst 21 %. Stoupl i počet serverů s Microsoft Windows, ale jen o 13 % (v letech 2014–16), na 436.

Na konci roku 2016 město využívalo 678 serverů, z toho 61 % virtuálních s Windows, 23 % fyzických s Linuxem, 13 % virtuálních s Linuxem a 3 % fyzických s Windows. Pod správu města patřilo 7 311 počítačů v rámci úřadu a dalších 11 250 počítačů ve školách.

Servery v Dortmundu (zdroj: IT-Konzept der Stadt Dortmund – Arbeitsprogramm 2017) Servery v Dortmundu (zdroj: IT-Konzept der Stadt Dortmund – Arbeitsprogramm 2017)

Ve stručnosti

 • Rakousko dokončilo elektronizaci zdravotnické dokumentace (systém ELGA). Pracovalo se na tom od roku 2006, přičemž po pilotním provozu v roce 2015 byla implementace pozastavena (do začátku letošního roku), aby se vyřešily zjištěné problémy.

 • Ve Španělsku se elektronizace zdravotnictví potýká s roztříštěností mezi regiony. Z devatenácti regionů jich má interoperabilní řešení jen pět (a další dva mít brzy budou). Ministerstvo zdravotnictví regiony vyzývá, aby implementovaly celostátně využitelné řešení.

 • Italské ministerstvo obrany zveřejnilo výukový kurz pro kancelářský balík LibreOffice. Generál Camillo Sileo k tomu řekl: „Věříme, že další orgány veřejné správy a školy mohou tento kurz využít a třeba ho i rozšířit a vylepšit.“

 • Odborný tisk, obhájci svobodného softwaru a veřejná správa napříč celou Evropou sleduje debatu, která probíhá v Mnichově okolo případného návratu k proprietárnímu softwaru. Podle vyjádření FSFE jsou dveře stále otevřeny, i když „je mandát velmi sugestivní, tedy napovídá, že existující řešení nezávislé na dodavateli bude nahrazeno proprietárním řešením. (…) Strategie nezávislá na dodavateli musí zvítězit.“

 • Španělské město Malaga poskytlo svá rozšíření pro portál CKAN používaný pro otevřená data. Jsou k dispozici na GitHubu.

 • Německé školy nasazují open-source řešení pro e-learning a spolupráci. Řešení Ucloud4schools je založeno na softwaru Nextcloud.

 • Nová digitální strategie Skotska klade důraz na sdílení a znovupoužívání v oblasti ICT. Skotská vláda chce „ve spolupráci s partnery veřejného sektoru vyvinout sdílenou infrastrukturu, služby a standardy, které sníží náklady a umožní, aby byly prostředky směřovány na služby první linie.“

 • Polští politici a další veřejní činitelé budou zveřejňovat svá majetková přiznání prostřednictvím nového on-line portálu. Cílem je boj proti korupci a snížení množství papíru používaného pro majetková přiznání.

 • Rakouská státní tajemnice Muna Duzdar doporučuje, aby státní data byla otevřená. „Státní správa musí jít příkladem a podporovat kulturu otevřených dat tím, že dá společnosti zpět její data.“Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


 • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
 • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog