přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 04/2021: urychlení digitalizace školství, zdravotnická platforma OpenMRS, otevření Luca-App

Veřejná správa 04/2021: urychlení digitalizace školství, zdravotnická platforma OpenMRS, otevření Luca-App

Veřejná správa

UCS@School urychluje digitalizaci školství v Německu. Zdravotnická platforma OpenMRS se úspěšně rozvíjí. Covidová trasovací aplikace Luca-App má otevřené zdrojové kódy.


Spolkové země Německa urychlují digitalizaci školství používáním UCS@School

UCS@School je otevřený systém pro správu identit a autorizací, který vznikl v roce 2014 a je určen především pro instituce v oblasti školství. Systém je přímo připraven pro napojení více než 80 různých služeb často používaných ve školách, například Nextcloud, ZuluDesk, WebUnits, OpenProject, Open-Xchange nebo Kopano. Umožňuje snadno spravovat uživatele a určovat, kdo může kterou službu využívat a v jakém rozsahu.

Nyní tento systém nasazují tři německé spolkové země – Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Braniborsko. Důležitost kvalitní podpory pro používání softwarových nástrojů výrazně stoupla v souvislosti s nutností distanční výuky.

Systém lze nasadit na vlastní infrastrukturu, k dispozici jsou i předem připravené obrazy (založené na linuxové distribuci Debian) pro všechna hlavní virtualizační řešení.

Zdravotnická platforma OpenMRS se úspěšně rozvíjí

Otevřená zdravotnická platforma OpenMRS vznikla kdysi na klinikách v Keni a Rwandě, aby pomohla řešit problém s rozšířením viru HIV. Od té doby urazila velký kus cesty a vytvořila se okolo ní rozsáhlá komunita z celého světa.

OpenMRS se skládá ze dvou částí – jednou je samotná platforma obsahující databázi a API pro přístup aplikací, druhou pak referenční uživatelská aplikace umožňující vlastní práci (kterou lze v případě potřeby doplnit nebo i nahradit jinými aplikacemi). Je napsána v jazyce Java, má modulární architekturu a je rozšiřována pod Mozilla Public License.

Nyní už platformu využívá více než 5000 poskytovatelů zdravotní péče z více než 40 zemí světa. Nejrozšířenější je ve státech Afriky, Jižní Ameriky a Asie, používají ji však například i organizace v USA. Hlavním využitím je vedení zdravotnické dokumentace, platforma má ovšem také například moduly pro objednávání pacientů, personalistiku, týmovou práci, výzkumnou činnost nebo správu majetku a služeb.

Do kódu OpenMRS aktivně přispívá i americká organizace CDC a některé univerzity. Na platformě je založena i řada samostatných projektů; na devíti z nich budou pracovat studenti v rámci letošního Google Summer of Code.

Ve stručnosti

  • Otevřený ekosystém Kolibri ukazuje, že pro elektronické vzdělávání není úplně nezbytné připojení k Internetu. Platforma běží na všech hlavních operačních systémech a je přeložena co řady různých jazyků (čeština ale bohužel chybí).

  • Řecko pořádá už třetí ročník soutěže otevřených technologií ve vzdělávání. Každý tým je složen ze studentů, kteří na řešení pracují, a učitele jakožto mentora. V loňském roce se zúčastnilo 244 týmů, z nichž 234 dotáhlo svůj projekt do konce.

EcoFarmBot – robot pečující o rostliny, výsledek jednoho z projektů soutěže (zdroj: video EcoFarmBot k soutěži) EcoFarmBot – robot pečující o rostliny, výsledek jednoho z projektů soutěže (zdroj: video EcoFarmBot k soutěži)

  • Portálová platforma Lutece, vyvinutá v Paříži, expanduje do Spojených států amerických. Tato platforma je určena ke sdílení řešení veřejných služeb mezi městy a obcemi, obsahuje již skoro 400 modulů (například pro vizualizace, hlasování, newsletter, wiki, chatbot a mnoho dalších funkcí). Kromě USA, kde se na nasazování podílí Univerzita Johnse Hopkinse, se platforma ujala také v maďarské Budapešti.

  • Britská organizace OpenUK bude v červenci opět pořádat Kids Camp – kurz pro mládež zaměřený na open source, na který pak bude v září navazovat soutěž čtyřčlenných týmů. Materiály z loňského ročníku jsou k dispozici pod licencí CC BY.

  • Maďarsko implementuje strategii digitálního vzdělávání, která má za cíl zlepšování dovedností v této oblasti na všech úrovních školství. Strategie je jedním z pilířů Programu digitálního úspěchu (DSP), který odstartoval v roce 2015.

  • Dánská města využívají geografická data z OpenStreetMap (OSM). Například město Ballerup přenáší data o cyklotrasách, schodištích a dobíjecích stanicích pro elektromobily do svých databází, zároveň ale do OSM také aktivně přispívá svými daty.

  • Zdrojové kódy německé aplikace Luca-App, která má sloužit ke sledování kontaktů například na koncertech nebo v restauracích (s cílem odhalit kontakty člověka pozitivně testovaného na virus SARS-CoV-2), byly otevřeny. Stalo se tak na základě toho, že chtějí používání této aplikace zavést některé spolkové země.Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Certifikace může být i oceněním zdařilé práce

Petr KramnýPetr Kramný pracuje ve společnosti Siemens Advanta již 10 let. Když do ní přišel, ještě se tak tato firma ani nejmenovala. Má tedy již zkušenosti, nadhled a může práci v ní hodnotit a srovnávat.

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...