přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 05/2018: elektronická fakturace v Brémách, neochota Čechů elektronicky komunikovat se státem

Veřejná správa 05/2018: elektronická fakturace v Brémách, neochota Čechů elektronicky komunikovat se státem

Veřejná správa

V Brémách se rozjíždí německý pilotní projekt na elektronickou fakturaci. Češi se rádi elektronicky informují o veřejné správě, neradi ale touto cestou odesílají formuláře. Startuje pilotní provoz protipovodňové služby FLOOD-serv. 


V Německu se rozjíždí pilotní projekt na elektronickou fakturaci

Svobodné hanzovní město Brémy bude v rámci pilotního projektu první německou spolkovou zemí, která bude využívat elektronickou fakturaci podle směrnice 2014/55/EU, o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

Svobodné hanzovní město Brémy je spolková země tvořená dvěma městy (Brémy a Bremerhaven), která jsou od sebe vzdálena cca 60 km a oddělena spolkovou zemí Dolní Sasko.

Projekt je řízen organizací Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT, koordinační orgán pro IT standardy), dále se na něm podílejí oddělení 02 zemského ministerstva financí (odkud se projekt financuje) a IT firma Dataport.

Dalšími německými zeměmi, které elektronickou fakturaci u svých veřejných zakázek zavedou, budou Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc. Elektronická fakturace omezí spotřebu papíru (což bude mít ekologický i ekonomický přínos) a zároveň zjednoduší administrativu díky tomu, že budou moci přímo komunikovat systémy zadavatele a dodavatele.

Češi neradi komunikují s veřejnou správou elektronicky

Evropská komise vydala sadu ročenek eGovernmentu v jednotlivých státech sledovaných Observatoří vnitrostátních rámců interoperability (NIFO), tedy ve všech státech Evropské unie a v některých dalších (například ve Švýcarsku). Připravují se i globální ročenky (EU a NIFO), zatím ale ještě nejsou hotovy.

Ročenky prezentují jak obecné informace o tom, jak a kým je oblast eGovernmentu v daném státě řízena, tak i statistické údaje z unijního úřadu Eurostat. Ty jsou vyneseny v grafech, kde jsou národní data doplněna průměrem celé Evropské unie.

Například podíl domácností s internetovým připojením je v Česku dlouhodobě mírně pod průměrem EU (a v posledních letech se tomuto průměru prakticky nepřibližuje), procento lidí používajících Internet alespoň jednou týdně už několik let kopíruje unijní průměr. Češi také výrazně zaostávají ohledně nákupů přes Internet, jen třetina českých občanů si za tři měsíce něco objednala, kdežto průměr EU je skoro 50 %.

Zajímavá situace je u komunikace s veřejnou správou. Češi poměrně rádi získávají přes Internet informace z veřejné správy (pohybují se okolo průměru EU), ale pokud jde o stahování elektronických formulářů a zejména odesílání informací úřadům, tady je chuť českých občanů zhruba poloviční oproti unijnímu průměru.

K ročenkám si můžete stáhnout i infografiku zobrazující nejvýznamnější informace.

Ukázka z infografiky pro Česko Ukázka z infografiky pro Česko

Ve stručnosti

 • Evropská komise zorganizovala veřejnou konzultaci ohledně interoperability v rámci trhu práce. Cílem je získat informace pro vytvoření společného informačního modelu pro transformaci údajů do metadat, která by sloužila například zaměstnavatelům, pracovním agenturám, tvůrcům softwaru nebo sociálním médiím.

 • Belgická veřejná správa na všech svých úrovních implementuje Evropský rámec interoperability (EIF). Dosavadní zkušenosti ukazují, že klíčem k úspěchu je intenzivní spolupráce.

 • Deklarace Evropského cloudu pro otevřenou vědu akcentuje důležitost principů FAIR. Tyto principy říkají, že vědecké informace musejí být vyhledatelné, přístupné, interoperabilní a opakovaně použitelné.

 • Protipovodňová služba FLOOD-serv zahájila pilotní provoz v Itálii, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a na Slovensku. V každé zemi má pilot trochu jiný charakter. Například na Slovensku bude Bratislavský kraj společně se soukromou firmou Exdwarf consulting řešit ochranu před povodněmi z řek Dunaj a Morava, včetně vývoje potřebných systémových komponent.

 • Kanadské město Montréal má novou politiku pro digitální inovace. Jeho klíčovou součástí je výrazná podpora nejen otevřeného softwaru, ale také otevřeného hardwaru.

 • Zkušební lavice interoperability programu ISA² bude spolupracovat s projektem Insolvency Registers Interconnection, jehož cílem je propojení insolvenčních rejstříků členských států Evropské unie. Podobně bude se zkušební lavicí spolupracovat i projekt e-Evidence Digital Exchange System zaměřený na elektronickou výměnu důkazů.

 • Katalánské hlavní město Barcelona má novou mobilní aplikaci pro seniory. Je výrazně zaměřena na videotelefonii a má otevřené zdrojové kódy (pod modifikovanou licencí CC BY-SA 4.0).

 • Další barcelonská aplikace, tentokrát webová (ale opět vydaná jako open source), je určena především pro turisty a umožňuje snadno prezentovat různé zajímavosti ve městě a okolí.

 • V německém Lipsku proběhla konference evropských velkoměst (Major Cities of Europe, MCE). Mezi tématy bylo například zvládání velkého množství dat, spolupráce a spolutvorba, eGovernment v praxi nebo kybernetická bezpečnost.

 • V rámci programu ISA² vznikla analýza interoperability v oblasti velkých dat (Big Data). Je zaměřena na problémy, které mohou odrazovat od využívání velkých dat (nejen) ve veřejné správě.

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


 • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
 • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog