přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 06/2019: Public Money, Public Code v češtině, Vlámský kodex v ostrém provozu

Veřejná správa 06/2019: Public Money, Public Code v češtině, Vlámský kodex v ostrém provozu

Veřejná správa

Spolek Otevřená města přeložil brožuru Public Money, Public Code. Legislativní databáze Vlámský kodex je v ostrém provozu a umožňuje provádět komplexní dotazy. Jižní Korea zvažuje migraci státní správy na Linux. 


Otevřená města přeložila Public Money, Public Code

V roce 2017 přišla organizace Free Software Foundation Europe (tedy evropská „odnož“ známé Free Software Foundation, která stojí mimo jiné za projektem GNU a licencemi jako GNU GPL) s iniciativou Public Money, Public Code. Jejím základem je teze, že software vyvíjený za veřejné peníze má mít veřejné zdrojové kódy.

Otevřený dopis, jenž v rámci iniciativy vznikl a je adresovaný politikům všech států, podepsalo již více než 22 tisíc lidí. Iniciativu Public Money, Public Code podporuje také mnoho organizací a firem, například OpenUK, Wikimedia Deutschland, The Document Foundation, ThisHosting.Rocks nebo SUSE.

Součástí projektu je také brožura, která vysvětluje důvody, proč má software ve veřejné správě mít veřejné zdrojové kódy. Například ukazuje, co je vendor lock-in (a jaké náklady přináší), jaké dopady má svobodný software na veřejnou soutěž, jaký význam může mít pro podnikání, co o této oblasti říká zákon nebo jak si pořídit svobodný software.

Nyní spolek Otevřená města, sdružující řadu českých měst a městských částí, zajistil překlad této brožury do češtiny. K dispozici je i tisková verze a zdrojové kódy. Český překlad, stejně jako anglický originál, je rozšiřován pod licencí CC BY-SA 4.0.

Ukázka z brožury Public Money, Public Code Ukázka z brožury Public Money, Public Code

Často se potýkáme s tím, že zástupci samospráv nevědí, co je to svobodný software či v něj nemají důvěru. Proto jsem velmi rád, že můžeme představit tento materiál, který přehledně shrnuje vše podstatné.“ říká předseda spolku Otevřená města Ondřej Profant.

Autor článku je zástupcem Města Kutná Hora ve spolku Otevřená města.

Vlámský kodex je v ostrém provozu

V loňském roce jsme informovali, že vznikl Vlámský kodex – proof-of-concept implementace ontologie ELI. Nyní je jeho implementace plně dokončena a systém je v ostrém provozu. Informace v systému jsou publikovány jako propojená otevřená data.

Systém označuje každý právní dokument jedinečným trvalým identifikačním odkazem (URI) na základě šablon podle RFC 6570. Identifikátor je složek z řady prvků (například právní řád, datum, verze nebo jazyk), které zajišťují jak jedinečnost, tak i snadnou kategorizaci. Používání takových identifikátorů a ELI jako celku usnadňuje výměnu dat v rámci Evropské unie.

Systém Vlámského kodexu poskytuje kromě jiného také mocný nástroj (Virtuoso SPARQL Query Editor), který umožňuje provádět jednoduché, ale i velmi složité dotazy nad celou uloženou legislativou. Dotazy se píší v sémantickém dotazovacím jazyce SPARQL. Výsledky dotazů lze získat v celé řadě formátů, například HTML, XML, JSON, CSV nebo Turtle.

Ve stručnosti

  • Ukrajinská státní agentura pro e-government (SAEGU) podepsala smlouvu o spolupráci s unijním Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT). Spolupráce se bude týkat především výměny informací o dobré praxi v digitalizaci veřejné správy.

  • Britská nezisková organizace Interneuron, zabývající se informačními technologiemi pro zdravotnictví, se zapojila do komunity shody OpenChain, jednoho z klíčových projektů Linux Foundation. Interneuron vyvíjí svobodný software, jeho otevřená platforma Synapse je k dispozici pod licencí GNU GPL 3.

  • Joinup, portál Evropské komise zaměřený na otevřené IT ve veřejné správě, vydal rozhovor s Danica Saponjou, šéfredaktorkou slovinského portálu NIO. Portál se zabývá podporou národního rámce interoperability. V rozhovoru se dočtete o činnosti portálu a také například o standardu ADMS ve slovinském prostředí.

  • Česká poslankyně Barbora Kořanová přivedla na zasedání sněmovního podvýboru pro digitalizaci státní správy podnikatele Pavla Dovhomilju a Tomáše Knížka, kteří reprezentovali spolek Open-source Aliance vzniklý jen o deset dní dříve – s tím, že by měl mít tento spolek zastoupení v pracovní skupině pro program Digitální Česko.

Komentář autora: Podobný postup je velmi podivný a podezřelý. Působí dojmem, že spolek vznikl účelově, aby umožnil netransparentní napojení firem na veřejné prostředky. Vzhledem k názvu spolku to pak může vrhat špatné světlo na celou oblast open source.

  • Jižní Korea uvažuje o přechodu na Linux u desktopových počítačů ve státní správě. Cílem má být nezávislost na jediném systém a úspora nákladů. Země masivně využívá systém Microsoft Windows 7, jemuž v lednu 2020 skončí podpora a upgrade by si vyžádal nemalé prostředky. Ovšem i migrace bude znamenat vynaložení značných prostředků, včetně nákladů na nový hardware se odhadují na 780 miliard wonů (tj. skoro 15 miliard korun).

  • Ľubor Illek z platformy Slovensko.Digital v rozhovoru řekl, že soutěž na produkty Microsoftu do slovenské státní správy by se měla zrušit. Doporučuje začít znovu, „pořádně“ – což by mělo obnášet nejprve audit skutečných potřeba a zvážení využití otevřeného softwaru.Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Bezpečné zálohování a spolehlivá obnova dat jsou odpovědí na všudypřítomnou hrozbu ransomwaru

VeeamUž to tak vypadá, že ransomware ze světa nezmizí, a organizace se tomu musí přizpůsobit, aby dokázaly tuto hrozbu přežít a zajistit odolnost svého podnikání vůči jejím dopadům. Na ransom­ware se musíme přestat dívat jako na náhodnou událost, ale vnímat ji jako stále přítomnou hrozbu, kdy už není otázka, zda a kdy, ale jak často nás zasáhne.

Pokračování ...Public Relations

Jak se chránit před zranitelnostmi? MSP službou!

ZebraPočet softwarových zranitelností neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo dle informací katalogu CVE zjištěno celkem 20 171 zranitelností, vloni došlo k dalšímu nárůstu na rekordních 25 277 případů. Navíc také roste jejich závažnost, a i v roce 2022 se zvýšil počet tzv. kritických zranitelností. Mezi nimi například proslulý Log4J.

Pokračování ...Public Relations

Průkopnická automatizovaná obrana pohyblivých cílů

SophosS tím, jak se prostředí kybernetických hrozeb stává stále složitějším, bezpečnostní týmy čelí rapidnímu nárůstu počtu hrozeb. Mnoho organizací se potýká s vysokým počtem výstrah a falešně pozitivních hlášení, což vede k neustálému úsilí o jejich vyřešení a zbytečnému zatěžování zdrojů a snižování účinnosti zabezpečení.

Pokračování ...