přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 09–10/2022: vznik digitální agentury, repozitáře kódu, konference o open source

Veřejná správa 09–10/2022: vznik digitální agentury, repozitáře kódu, konference o open source

Veřejná správa

Vláda ČR schválila zřízení Digitální a informační agentury. Evropská komise a Německo spustily portály s repozitáři otevřeného kódu. V Brně se v rámci českého předsednictví EU konala konference o open source.


Česká vláda schválila vznik Digitální a informační agentury

Vláda České republiky schválila vznik nového ústředního úřadu státní správy: Digitální a informační agentury. Nový úřad bude mít na starosti problematiku digitalizaci veřejné správy, přesunou se na něj některé kompetence z ministerstva vnitra. Bude spadat do působnosti místopředsedy vlády pro digitalizaci.

Schválený návrh nyní musí projít klasickým legislativním procesem (tedy schválením oběma komorami Parlamentu ČR a podpisem prezidenta), protože se jedná o změnu zákona. Podle místopředsedy vláda Ivana Bartoše, jenž je autorem návrhu, se Česko chce „inspirovat premianty v digitalizaci, jakými jsou Dánsko, Estonsko či Velká Británie. Ti všichni se touto cestou vydali a neváhali investovat čas, peníze i expertízu těch nejlepších IT odborníků.“

Agentura bude například připravovat společné standardy pro výměnu dat mezi orgány veřejné správy a usnadní odbourání nutnosti opakovaného poskytování dat občany (v případech, kdy stát tato data již má). Součástí budou i kompetenční centra, která budou sdružovat experty v oblasti IT a budou pomáhat jednotlivým orgánům s digitalizací.

Ve stručnosti

  • Vláda ČR schválila návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online, který implementuje příslušnou směrnici EU. Poskytovatelé služeb umožňující zveřejňování obsahu (tedy hostingové, ale i další podobné služby) budou povinni na výzvu Policie ČR obsah odstranit do 1 hodiny. Prvnímu příkazu bude o 12 hodin předcházet poskytnutí informací o pravidlech a lhůtách. Sankce za neplnění povinnosti bude ukládat Český telekomunikační úřad.

  • Otevřené francouzské řešení Nos Gestes Climat umožňuje simulovat různé scénáře snižování spotřeby energie a produkce oxidu uhličitého, především v domácnostech. Stejný softwarový kód se už využívá ve třech dalších projektech.

Simulace spotřeby energie v Nos Gestes Climat Simulace spotřeby energie v Nos Gestes Climat

  • Evropská komise spustila nový portál s repozitáři kódu pro své softwarové a další projekty. Portál běží na platformě GitLab a již nyní obsahuje řadu projektů, například VECTO, ECGALAXY nebo eDelivery. Projekty jsou určeny primárně pro využití vlastními orgány Evropské unie, ale může je samozřejmě v souladu s licencí (typicky EUPL) použít kdokoliv.

  • Svůj repozitář a katalog otevřeného kódu zprovoznilo také Německo. Také v tomto případě běží repozitářová část na platformě GitLab, zatímco katalog využívá Wiki.js a diskusní fórum běží na Discourse.

  • V rámci českého předsednictví Radě EU se v Brně konala konference Open Source Driving the European Digital Decade (open source řízení evropské digitální dekády). Těžiště konference bylo v panelových diskusích. Jedním z významných témat konference bylo připravované založení programové kancelář pro open source (OSPO) v Česku.

  • Organizace spojených národů vydala publikaci E-Government Survey 2022. V knize najdete přehled aktuálního stavu e-governmentu ve 193 členských státech OSN, a to nejen podle jednotlivých zemí, ale i podlě měst nebo naopak světadílů. Kromě hodnocení podle obecných kritérií se publikace věnuje například i řešení problematiky nemoci covid-19.

Jak jednotlivé kontinenty zvládaly covid-19? (zdroj: E-Government Survey 2022) Jak jednotlivé kontinenty zvládaly covid-19? (zdroj: E-Government Survey 2022)

  • Španělské autonomní společenství Galicie zveřejnilo příručku dobré praxe pro vydávání softwaru a obsahu pod otevřenými licencemi. V Galicii vznikla v roce 2005 linuxová distribuce Trisquel určená pro oblast vzdělávání a mající uživatelské rozhraní kompletně v galicijštině.

  • Nizozemsko přijalo standardy pro otevřené ICT. Každý projekt na 50 tisíc eur musí buď splňovat tyto standardy, nebo musí být náležitě zdůvodněno, proč je nemůže splnit. Nad standardy dohlíží Forum Standaardisatie (standardizační fórum), což je nezávislý poradní výbor složený ze zástupců všech úrovní veřejné správy, ale i soukromého sektoru a akademické sféry.Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog