přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Veřejná správa 10/2017: kontroverze směrnice o autorském právu, migrace na open source v Římě

Veřejná správa 10/2017: kontroverze směrnice o autorském právu, migrace na open source v Římě

Veřejná správa

OFE a FSFE kritizují návrh nové unijní směrnice o autorském právu. V Římě migrují na LibreOffice a chystají pilotní test linuxových stanic. Nizozemský ministr vnitra řekl, že software pro elektronické volby musí být otevřený. 


OFE a FSFE: Nová směrnice o autorském právu poškodí vývoj FOSS a komunity

Evropská komise připravila návrh nové směrnice o autorském právu v Evropské unii. Organizace OpenForum Europe (OFE) a Free Software Foundation Europe (FSFE) vydaly společné prohlášení, že zejména článek 13 výrazně zasáhne základní práva, například svobodu projevu, právo na soukromí, svobodu podnikání a presumpci neviny.

Článek 13 je nadepsán „Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velká množství děl a jiného obsahu ukládaného jejich uživateli“.

Článek ukládá povinnost těm, kdo ukládají a zpřístupňují data (tedy například provozovatelům cloudových úložišť), aby zpřístupňovali chráněný obsah jen na základě souhlasu vykonavatele práv k němu. Kde takový souhlas nemají, jsou povinni zabránit zpřístupnění chráněného obsahu, a to pomocí jeho rozpoznávání (implementovaného ve spolupráci s vykonavateli práv k obsahu).

OFE a FSFE ve svém dokumentu tvrdí, že se tato povinnost dotkne například i projektů jako GitHub, GNU Savannah, StackOverflow nebo Software Heritage; tyto projekty nebudou moci fungovat jako dosud, tedy podporovat sdílení kódu a spolupráci.

Autoři dokumentu proto navrhují, aby byl článek 13 upraven do takové podoby, která bude kompatibilní se současným právním rámcem zakotveným ve směrnici o elektronickém obchodu (2000/31/ES), kde je již pozice prostředníků upravena.

Zmíněná směrnice upravuje pozici poskytovatelů přenosu dat, cachovacích služeb a hostingu.

Řím migruje na open source

Italské hlavní město Řím postupně migruje na svobodný a open-source software. Cílem je eliminovat závislost na dodavatelích (vendor lock-in). Hlavní změnou je nová koncepce všech veřejných zakázek v oblasti IT: dodavatelé budou muset pomoci městu s migrací od proprietárního softwaru na otevřený.

Už teď probíhá proces migrace na kancelářský balík LibreOffice na všech 14 000 počítačích. Migruje se postupně, každou noc 100 počítačů. Uživatelé ale mají zatím na výběr, zda budou používat LibreOffice nebo původní instalaci Microsoft Office. Využívání kancelářského balíku jednotlivými uživateli se měří, dříve se migruje u těch, kteří balík využívají málo.

V roce 2018 odstartuje pilotní test pracovních stanic se systémem Linux. Někteří pracovníci IT oddělení mají zkušenosti s linuxovými servery i stanicemi, které bude možno využít při řešení případných problémů, například se síťovými úložišti nebo tiskárnami.

O migraci rozhodla městská rada již před rokem.

Ve stručnosti

  • Německá spolková země Šlesvicko-Holštýnsko rozšiřuje používání open source. Cílem zakotveným v IT strategii (navazuje na teze koaliční smlouvy uzavřené po letošních volbách) je postupně úplně nahradit proprietární software.

  • Evropský parlament chce podpořit open source bezpečnostní projekty s cílem snížit kybernetickou kriminalitu.

  • Maďarsko využije evropskou dotaci 8 milionů eur na vytvoření centralizovaných a standardizovaných IT služeb. Mělo by to podpořit opakované využívání těchto služeb a snížit náklady na vývoj a provoz.

  • Španělské autonomní společenství Galicie doporučuje firmám, aby používaly software OpenESB. Jedná se o sběrnici služeb, která vznikla původně ve firmě Sun Microsystems, dnes ji vyvíjí komunita.

  • Nizozemský ministr vnitra Ronald Plasterk řekl při parlamentních interpelacích, že software pro elektronické volby musí být otevřený, aby si každý mohl ověřit, že splňuje všechny požadavky. Konzultační firma zjišťovala pro ministerstvo, zda je takový volební stroj realizovatelný – z 23 oslovených dodavatelů odpověděli čtyři, z toho jen dva nabídli otevřené zdrojové kódy, ovšem z jiných indicií v odpovědích vyplývalo, že ve skutečnosti zdrojové kódy otevřít nechtějí.

  • Michael Meeks z firmy Collabora doporučuje, aby se jako výchozí formát pro dokumenty používal ODF; mělo by to výrazně snížit výskyt problémů s interoperabilitou. Souběžné používání tohoto formátu s formátem OOXML a starými proprietárními formáty způsobuje problémy, které frustrují uživatele.

  • Německý Spolkový úřad pro bezpečnost v informatice (BSI) finančně podpořil vývoj implementace OpenPGP pro kancelářský balík LibreOffice. Podepisování lze již dnes (LibreOffice 5.4) využívat v Linuxu, do Windows by se mělo dostat ve verzi 6.0 (únor 2018). Ve stejné verzi se objeví i podpora pro šifrování, ta však vyžaduje rozšíření formátu ODF (standardizovaná verze ho nepodporuje); plánuje se připravit ho ke standardizaci organizací OASIS.

  • Slovinský statistický úřad nabádá studenty k využívání otevřených dat. Od roku 2015 se ve státě každoročně pořádá festival otevřených dat; na tom letošním byla prezentována například aplikace Parlameter (analyzuje hlasování poslanců) nebo nástroj Finšpektor pro sledování veřejných výdajů.Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog