přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků

Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků

bakalka.jpg

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Bakalovo nábřeží v Brně začala v roce 2008 používat na serverech Linux, aby tím zachránila špatně fungující infrastrukturu. Později přišlo i nasazení Ubuntu v počítačových učebnách.


Od kdy Linux používáte?

Naše škola byla po dlouhou dobu baštou operačního systému Microsoft Windows, který běžel jak na serverech, tak na stanicích. Z počátečního bodu nula, kdy na škole neexistovala síť, na stanicích se pracovalo ve Windows 95 a pojem „licence“ byl naprosto cizí, jsme se po několika letech a investici v řádu statisíců dostali do stavu, kdy na všech stanicích běžely Windows XP a síť řídil Microsoft Windows Server 2003. V té době to byla logická volba, protože škole chyběla jednotná koncepce využití techniky. Zavolat dodavateli licencí, nakoupit a nastavit klikacím způsobem služby na serveru zvládl i věci neznalý „administrátor“. Ty uvozovky jsou na místě, protože se jednalo o přeučeného biologa. Tak jak přibývaly stanice a služby, rozšiřovalo se i nasazení operačního systému firmy Microsoft.

Škola se dostala do stádia, kdy vše fungovalo k obecné spokojenosti, avšak s rostoucím množstvím techniky, elektronické agendy a hlavně využitím počítačů žáky ve výuce i volném provozu se začaly objevovat nové, dříve neznámé problémy. Školní síť byla opakovaně napadena viry, došlo k výpadkům pošty, zhavaroval server, ale i když byla data obnovena ze zálohy, bylo potřeba hledat další způsoby, jak naši síť lépe zabezpečit. A v té době oslovil školu rodič jednoho z našich žáků. Psal se podzim roku 2008.

Budova školy Budova školy

Proč jste se rozhodli pro Linux?

Do kabinetu za mnou tehdy přišel pan Ševčík, rodič našeho žáka deváté třídy. Že se tu o jeho syna výborně staráme a on by rád něco udělal na oplátku pro nás. A jako odborník na zabezpečení sítí a jejich správu pod GNU/Linuxem nám nabídl bezpečnostní audit, návrh a realizaci řešení na bázi open source. Tehdy pro mne jako správce skončilo období klidu a pohody. Avšak výhody, které nám toto řešení nabízelo, jasně převažovaly. V prvním stádiu došlo k nasazení distribuce CentOS (později nahrazenou za Ubuntu) jako firewallu, k rozdělení sítě na jednotlivé VLANy a stanovení pravidel přístupu do podsítí. V této fázi přechodu uživatelé nic nepoznali a navenek k žádné změně nedošlo.

Co však okamžitě pocítili všichni, bylo nasazení antispamu Spamassassin před náš Exchange server. Když pak ze dne na den množství spamu zaplavující naše schránky kleslo o devadesát procent, všiml si toho každý. A od té chvíle začaly přibývat další servery a služby postavené výhradně na Linuxu.

Byly s nasazením Linuxu nějaké problémy?

Veškeré problémy, které se vyskytly, vycházely z neznalosti uživatelů a nedostatečných dovedností správce sítě. Je nutné poznamenat, že i když díky obětavé práci externího správce – rodiče našeho žáka, byl na naší škole nasazen Linux a na něm postavené služby, tak veškerá další údržba a rozvoj je na bedrech interních zaměstnanců. V tom vidím největší zádrhel. Zachovat stejný standard služeb, na který byli učitelé zvyklí pod systémy Windows, je problém. Nemyslím tím teď zabezpečení sítě, centrální antispam a podobně, ale spíše výukové programy, automatické připojení síťových složek, připojení tiskáren apod.

Možná se u čtení těchto řádků mnozí z čtenářů budou pohoršovat, ale uvědomte si prosím, že na většině škol (zejména základních) neexistuje funkce správce sítě. Tuto činnost obvykle vykonávají takzvaní koordinátoři ICT, kterým je snížen úvazek o dvě až pět hodin. A pokud někde funguje síť a stanice postavené na jiném základě, je její změna investicí zejména časovou a je podmíněna buď nadšeným učitelem, nebo profesionální dodávkou služby.

Avšak pokud k této změně jednou dojde, je další údržba a zejména aktualizace věcí mnohem snadnější.

Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody používání svobodného softwaru?

Mezi jednoznačné výhody svobodného softwaru patří to, že žáci mohou pracovat ve stejných aplikacích jak ve škole, tak i doma. Nejsou nuceni si kvůli programu používanému ve škole pořizovat drahý proprietární software, případně jej krást někde na webu. Také možnost zbavení se závislosti na jedné firmě a její cenové politice licencí bude do budoucna obrovskou výhodou.

Mezi nevýhody patří malé povědomí o open source mezi učiteli, žáky a jejich rodiči a z toho vyplývající malé rozšíření těchto aplikací. To, co je pro čtenáře tohoto serveru normální a běžné, je pro rodičovskou veřejnost minoritním systémem (formátem), a proto považováno často za nestandardní, podivné, nevhodné.

Počítačová učebna 1 Počítačová učebna 1

Jako největší nevýhodu v prostředí škol bych však viděl nutnost hlubších znalostí správce techniky a vyšší časovou náročnost pro nasazení a vyladění systému. Pokud bude nadále na většině škol správcem sítě běžný učitel informatiky bez další podpory vzdělávání, půjde vše ztuha.

Dokážete určit, kolik jste používáním Linuxu ušetřili peněz?

Finanční hledisko je jedním z podstatných důvodů nasazení služeb na bázi open source. V době neustále klesajících finančních dotací pro školství je nutné hledat úspory. A stav, kdy řešení s nižší nebo nulovou cenou, jako v případě služeb na bázi Linuxu, je výkonnější a neomezené, co do dalšího rozvoje, je pro nás ideální.

Nedokážu vyčíslit uspořené náklady, protože služby přibývaly postupně a před nasazením Linuxu na správu sítě byly tyto na mnohem nižší úrovni. Ale spočítat se jistě dají uspořené licence antiviru a licence operačního systému. V nejbližší době chystáme obnovu počítačů z prostředků EU OPVK (takzvané Šablony). Jen za licence bychom zaplatili více než dvě stě tisíc korun. V současné době tedy řešíme, nakolik můžeme přejít na Linux a kolik stanic se systémem Windows zachováme.

Používáte Linux ve výuce, v rámci administrativní činnosti školy, nebo pouze na serverech?

Používáme souběžně stanice s Windows i Ubuntu. Ve většině kanceláří běží Microsoft Windows XP, protože doba ještě neuzrála k jejich výměně za jiný systém. Zvyky uživatelů je velmi těžké měnit. V několika kabinetech bylo pokusně nasazeno Ubuntu. Záleží velmi na osobní angažovanosti konkrétního uživatele. Zejména u mladých kolegů nebyl s přechodem na rozdílné prostředí žádný problém, po krátkém zaškolení se s ním sžili a pracují v něm bez problémů. Jediné stesky, které slýchám, jsou na nekompatibilitu dokumentů mezi ODF a OpenXML, případně staršími verzemi Microsoft Office. Většina žáků totiž své práce doma vytváří v balíku Microsoft Office a při jejich prezentaci nastávají ve škole problémy. Ale to je běh na dlouhou trať a nekonečné poučování jak učitelů, tak i žáků.

Kolik stanic s Linuxem máte ve škole?

My jsme s Linuxem začali zprvu na serverech. Na jednom z nich nyní běží Ubuntu a plní funkci firewallu, dále pak router, VLAN koncentrátor a řídí také přístup přes VPN.

Na druhém serveru je distribuce CentOS, kde běží Squid jako transparentní proxy a díky tomu filtrujeme žákům přístup k webu. Veškerý provoz je posílán do další proxy, kde běží antivir ClamAV. Tím jsme se zbavili většiny problémů s viry ve vnitřní síti. Využíváme také virtuální VMWare server, kde běží LMS Moodle pro e-learning a podporu výuky.

Z historických důvodů je struktura naší sítě stále smíšená, na Windows Serveru 2003 běží řadič domény a stanice s Ubuntu se autentizují pomocí Likewise. V naší škole mají děti své vlastní účty už od čtvrté třídy prvního stupně, a to nám umožňuje snadné přihlášení nezávisle na operačním systému.

Pro hromadné klonování stanic jsme dříve používali Norton Ghost. Licence nebyly levné a poté, co jsem zjistil, že starší verze již funkčně nestačí a nové bychom museli opět draze platit, jsme hledali jiné řešení, ideálně na bázi svobodného softwaru. Nyní klonujeme pomocí Clonezilla serveru. Sejmout image stanice a rozkopírovat jej do učebny je nyní otázkou několika desítek minut.

V současnosti máme ve škole devatenáct stanic v počítačové učebně, na kterých běží pouze systém Ubuntu 10.04. Na těchto stanicích probíhá zejména výuka informatiky. V druhé počítačové učebně (taktéž devatenáct počítačů) běží dualboot Windows XP a Ubuntu 9.04. Z důvodu velkého množství výukových programů vázaných pouze na Windows není možné přejít kompletně pouze na Ubuntu. I když i v tomto směru podnikáme postupné kroky a testujeme běh výukového softwaru pomocí Wine.

V kabinetech učitelé stále pracují na stanicích s Windows XP. Ale najdou se i výjimky. Někteří kolegové si sami zvolili Ubuntu, protože se s ním už někde setkali. To je doménou zejména mladších učitelů. Starší si na prostředí Ubuntu zvykají těžko a bohužel jsem se setkal s mnohými reakcemi typu „ono to nefunguje“ jen proto, že najednou ikona měla jinou barvu nebo tvar.

V té spojitosti bych se rád zmínil skutečnou příhodu na naší škole. Kolegyně byly zvyklé pouze na Windows XP a nic jiného neznaly. Bylo potřeba rozhodnout o systému pro nové notebooky. Na jednu stanici jsem nainstaloval Windows 7, na další Ubuntu s výchozím nastavením, na třetí pak Ubuntu se skinem Windows 7 a na poslední Ubuntu s úpravami vzhledu (AWN, jiné ikony apod.). Pozval jsem kolegyně na prezentaci. První odmítly Windows 7, prý je moc jiné. Po krátké debatě si zvolily na své notebooky Ubuntu. A už v něm pracují skoro půl roku.

Užíváte Linux v hodinách informatiky, nebo i v rámci jiných předmětů, kroužků?

Počítačová učebna 2 Počítačová učebna 2

Naše škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků a informatika se u nás učí v angličtině. Právě snadná možnost přepnutí se do jiného jazyka v rámci operačního systému vedla k tomu, že jsme nasadili Ubuntu jako jediný systém a zbavili se v jedné z učeben Windows. Prostě v běžných hodinách je výchozím jazykem čeština a hodinu na to, když přijde do učebny jiná třída, mají žáci kompletní prostředí systému i aplikací v angličtině. Žádný jiný systém nám toto neumožní. Dříve jsme pracovali v českých Windows a anglická terminologie byla procvičována v anglických verzích softwaru jako OpenOffice.org, Faststone Image Viewer nebo GIMP. Prostě v open source, který se dal stáhnout a nainstalovat v cizím jazyce.

Nově jsme instalovali interaktivní tabuli v jedné z učeben a kolega si jako výchozí systém zvolil také Ubuntu. Jedná se o třídního malých prvňáčků, takže jejich práce na interaktivní tabuli bude probíhat právě v tomto systému. Naštěstí Q-Draw nebo Smart Notebook pod Linuxem fungují.

Kolegové vyučující v kroužku informatiky ale vyžadují Windows, protože sami s jiným systém pracovat neumějí. Zatím se mi nepodařilo plně přesvědčit učitele k zapojení open-source aplikací do výuky. Částečně je to dáno tím, že ve škole máme dostatek programů běžících pod Windows a jsou primárně vytvořeny pro podporu výuky (Terasoft, PONškola...). Jejich návaznost na probírané učivo, konkrétní učebnice i intuitivnost ovládání je výrazně větší než u jejich alternativ. Edubuntu je prima věc, ale výše zmíněné mi tu chybí.

Přecházíte pravidelně na nové verze distribuce?

Obvykle přecházíme na aktuální verzi systému. V současnosti jsme postaveni před dilema, jestli je tento stav dále udržitelný. Pokud si kolegyně i žáci zvykli na aktuální verzi, postupně vstřebali rozdíly Windows XP a GNOME, nevím, nakolik by byl přechod na GNOME Shell nebo Unity schůdný. Rozhodně to bude předmětem dalšího testování. Už teď mají někteří z nich pocit, že jsou pokusnými králíky.

Jak se staví učitelé k Linuxu? A jak žáci? Orientují se v něm bez problémů?

U kolegů závisí hodně na věku a vlastních zkušenostech. Mockrát jsem se setkal s výčitkami typu: „Ono to nefunguje, sprav to.“ Případně stížnosti typu: „Ona ta ikonka byla předtím modrá a byla nahoře, teď je zelená a je dole.“ Nejtypičtěji to snad vyjadřuje stížnost kolegyně, že to nefunguje, že to po ní pořád chce nějaké heslo. Odpověď na otázku, jestli je tam tedy zadala, mi vyrazila dech. Odpověděla: „Ne, proč?“ (Jednalo se o heslo ke klíčence, stačilo zadat své vlastní heslo a vše by fungovalo tak, jak má.)

Žáci s přechodem neměli žádný problém, po krátkém zaučení v první hodině pracují všichni tak jako dříve. Avšak na naší škole jsme se vždy snažili prosazovat spíše principy práce než učení se nazpaměť postupu v jedné konkrétní aplikaci. Opět bych si pomohl konkrétním příkladem z loňského školního roku. Žáci měli zpracovat text. Někteří nabootovali do Windows a pracovali ve Wordu, jiní použili OpenOffice.org Writer taktéž pod Windows, třetí skupina pracovala v Ubuntu a Writeru. No a konečně dva žáci použili pro práci Dokumenty Google. Na konci hodiny všichni odevzdávali řešení do LMS Moodle.

Doporučili byste používání svobodného softwaru i jiným školám?

V každém případě bych doporučil nasazení svobodného softwaru ve výuce. Není nutné hned přecházet přímo na jiný operační systém, ale v prvním kroku začlenit do výuky takové programy, které jsou dostupné pro Windows i Linux, vysvětlit žákům rozdíly mezi licencemi, popovídat o otevřených formátech...

Máte nějaké rady pro školy, které chtějí na Linux přejít?

Z vlastní zkušenosti můžu říct, že přechodu na Linux musí předcházet buď velmi pečlivá příprava správce-učitele, nebo komplexní dodávka nasazení Linuxu jako služby od fundované externí firmy. Teprve nadšený správce může motivovat ostatní a pomoci jim s případnými problémy. To, co připadá dlouholetým uživatelům Linuxu jako běžná věc, je pro nováčky cizí, nepochopitelné. Pokud posadíte správce zvyklého na klikací ikonky a snadnou obsluhu Microsoft Windows Serveru před černou obrazovku s příkazovým řádkem, bude zmaten a znechucen.

Přechod stylem „postupně budeme doplňovat služby a vylepšovat je“ také není vhodný. Jak jednou kolegyně učitelky zjistí, že něco nefunguje, nejde, není dokonalé, tak začnou být zbytečně předpojaté a těchto jejich předsudků proti Linuxu se už nezbavíte. Tím ovšem míním nasazení Linuxu na pracovních stanicích. Nasazení linuxových služeb na serverech, při správě školní sítě a zejména při jejím zabezpečení je věc naprosto vhodná a nutná všude tam, kde se nespokojíte s falešným pocitem bezpečí a kde budete vyžadovat více, než vám mohou nabídnout uzavřené systémy.

Základní škola Brno
Bakalovo nábřeží 8
www.bakalka.cz
Na otázky odpovídal Mgr. Pavel Hodál, učitel informatiky, správce sítě, ICT koordinátor

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků
Roddney 31. 01. 2011, 04:02:07
Odpovědět  Odkaz 
Nechápu proč se Linux platforma s opensource programy nevyučují povinně jako základ informačních technologii. A argument, že učitel informatiky neumí Ubuntu není argument. Znát základní obsluhu těchto programů je součást počítačové gramotnosti.
Re:Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků
dan 31. 01. 2011, 10:35:19
Odpovědět  Odkaz 
Obávám se že je to problém rozšíření , a vzhledem k tomu že procentuální i Apple je v násobku dál a nic, tak Linux žel s mnoha distribucema je úplně na vedlejší koleji. Je to žel realita.
Buďme střízlivý... na jednu stranu je fajn svoboda linuxu ale na druhou stranu je to zabiják rozšíření mezi prostým lidem.
Re:Re:Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků
petr 31. 01. 2011, 11:10:38
Odpovědět  Odkaz 
o výuce linuxu se dá diskutovat ale seznámení s open source a foss (multiplatformím) by rozhodně docházet mělo, už i proto, že je to právě multiplatformní software
pekne
cynan 31. 01. 2011, 09:33:32
Odpovědět  Odkaz 
Moc pekny priklad nasazeni, logicke odpovedi.. Takovy rozhovor potesi. Diky.
Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků
Azzuro 31. 01. 2011, 12:40:59
Odpovědět  Odkaz 
Výborný článek. Toho pana Ševčíka bych okamžitě navrhl panu prezidentovi na státní vyznamenání. Projevil velký kus odvahy a osobního nasazení. Stejně tak ten učitel. Ono je těžké prosadit něco, co je sice ve výsledku lepší, ale lidi kolem jsou jednoduše omezení. Stejně tak si můžeme připomenout nedávnou historii: kdo přišel s novou myšlenkou či tvrzením (Galileo Galilei, Giordano Bruno a další pokrokový vědci), byl obviněn římskou katolickou inkvizicí a pokud neodvolal, byl odsouzen a jako kacíř nemilosrdně upálen. Svým způsobem, ale již v jiných rozměrech, se takové věci dějí i v současnosti.

Strašení lidí jakousi BSA, šířením zpráv, že jediný OS Windows je středem vesmíru a vše ostatní se kolem něj točí, se děje a vidím to i ve svém okolí. Linux by si zasloužil pořádný marketing. Vše je v jakémsi začarovaném kruhu. Programátoři pro linux tolik neprogramují, neboť tvrdí, že jej používá zlomek uživatelů. Ze strany uživatelů je pak slyšet, že na linux by přešli, ale ten neobsahuje ten a ten software. Chápu to. Chce to, aby programátoři a uživatelé se navzájem vyslyšeli a pak to půjde. Jsem jen věrný uživatel linuxu (Mandriva, Ubuntu a nyní Debian) a stávající programové vybavení mě plně postačuje, ba co víc, lze si dokonce vybírat.
Re:Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků
Pavel 31. 01. 2011, 14:22:58
Odpovědět  Odkaz 
Děkuji za reakci. Ale já sám dlouhodobě řeším, co je lepší. Na serverech bezesporu Linux, o tom není pochyb. Jen se zkuste vžít do role takového učitele, který na serverech byl zvyklý na klikací Windows. Pro mě je nyní Linuxový server něco jako černá díra, které moc nerozumím, i když se snažím učit. Když jsem tu měl WIN server, tak jsem byl schopen odstranit problém během malé chvíle, nyní nad tím sedím mnohem déle. Je to ale jen otázka zkušeností. Uvědomte si prosím, že mojí rolí je učit a ne procházet logy.

Na stanicích je to mnohem horší. Sám používám k mé plné spokojenosti doma Linux a skoro nic mi nechybí. Ale tady v práci je seznam toho, co mi tu nefunguje, hodně hodně hodně dlouhý. A právě tu se nabízí otázka, za jakou cenu je pak takový přechod na linux. Já mohu srovnávat, protože já tu na základce zažil oba systémy. Stanice s Ubuntu pro mě nyní znamená výrazně více práce.
Andrej Pavelka Re:Re:Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků
Andrej Pavelka 31. 01. 2011, 16:31:29
Odpovědět  Odkaz 
Možno že je dobre, že ste nútený ten Linux na serveroch používať, lebo ako sa hovorí, najlepšie sa naučíte plávať, keď skočíte dôvody a nakoniec zistíte, že vedieť plávať je super. Ja som sa na Linuxe naučil pracovať tým štýlom, že som si povedal, že idem si skúsiť nainštalovať distribúciu Fedora, ale nechtiac som pri tom totálne zrušil Windows. Povedal som si, že nechce sa mi nahadzovať naspäť Windows vedľa Linuxu a rozhodol som sa, že si ten Linux rovno nechám. Pravda je, že mi trvalo tri dni, kým sa mi podarilo nainštalovať tlačiareň a ako nainštalovať scanner mi poradil jeho výrobca a ešte niekto na fóre. Teraz ale viem, že mám istotou, že keď zapnem počítač, že mi systém pôjde. Mám dobrý pocit, že nesťahujem pirátske kópie, vyžívam sa v jednoduchosti inštalácie softwéru, obdivujem, ako je prostredie prepracované. S terminálom som sa skamarátil. Páči sa mi rýchlosť práce. Namiesto preklikávania sa mi stačí napísať pár slovíčok. Je to oveľa rýchlejšie. Tiež mi vyhovuje, že je nádej, že ak niekto iný vývoj nejakého programu ukončí z finančných, rodinných alebo akýchkoľvek iných dôvodov, môže sa ho chytiť ktokoľvek iný bez rizika obvinení za porušovanie autorských práv, dokonca aj ja sám.
Andrej Pavelka Re:Re:Linux na Bakalce pomáhá s výukou jazyků
Andrej Pavelka 31. 01. 2011, 16:39:15
Odpovědět  Odkaz 
Inak, presne Ubuntu 10.04 pre servery ovládané cez terminál mám nahodené na jednom staršom desktope a chcem sa s ním naučiť pracovať, tzn, vyskúšať si vytvorenie a správu domáceho servera. Doma to možno nevyužijem (aj keď ktovie), ide mi o skúsenosť.
ICT koordinátor
Robert 31. 01. 2011, 17:38:15
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
pěkné, držím vám palce. Také se snažím prosadit do školy pár OpenSource projektů. Jen mi zaráží, že když se ve škole řekne OpenSource tak si pod tím každý představí Linux+OpenOffice+GIMP... nic proti, taky se snažím.
Mám pocit, že by to chtělo postrčit dál. Na naší škole jsem proto rozjel požadavkový systém pro potřebu suplování, nákupů vybavení, úkolů pro školníka... Prostě to co dříve řešil papír a standardní kolečko (Výměna hodin = vyplnění papírku -> schválení zástupcem -> odevzdání papírku na rozvrh, který vytvoří v Bakalářích výměnu) teď to máme řešeno webovou aplikací a běhá za nás ticket. Nic se neztratí, nikdo nezapomíná... Realizace: přiohnutý Mantis
Rezervace učebny a technického vybavení (dataprojektor, TV+DVD,...) někde je nějaký sešit, kalendář, excelovský soubor... Vyřešeno opět webovou aplikací, kde si učitel vybere třídu, vybavení ... a rezervuje do webového kalendáře. Každý učitel má přehled zda je něco volného či ne. Realizace: přiohnuté mrbs
Výukové materiály, testy ..., to patří do nějakého LMS. Realizace: Moodle.
Teď zrovna pokukuju po nějakém OpenSource kalendáři, použití? Na začátku školního roku sekretářka (stejně to asi budu dělat já :-) ) zadá akce do kalendáře a ten pak bude automaticky, třeba týden před akcí upozorňovat učitele na odevzdání své docházky, materiálů pro poradu ... To co u nás dělá zástupce ředitele... Realizace: ? (zatím jen koukam, i bych si nechal od někoho poradit :-) )
Také ještě pokukuju po nějekém CRM systému, který by nahradil náš šílený síťový disk I:, který je z Windows serveru nasdílen. Pytel dat a teď hledej formulář pro ... V DMS si to představuju tak, že zadám klíčová slova, např.: formulář úraz a vypadne dle klíčových slov nabídka.
Počítače pro studenty na chodbách školy (PC PIII-800MHz,256RAM,bez disků). Dříve jsem to řešil bootem ze sítě(jádro TinyCore+web prohlížeč+úpravy, nic víc nebylo třeba, téměř nezničitelné). Nebyl žádný "server" (peníze). Teď jsem zdědil nějaké železo, takže přecházíme na Terminálový server s výukovými aplikacemi. Realizace Ubuntu+LTSP.
V počítačové učebně jsem pro IT obor nasadil VirtualBox. Student by měl umět nejen ovládat, ale nainstalovat a spravovat svůj systém. Instaluje si obojí, Windows v 1.pololetí, Linux (Ubuntu) v 2. pololetí.

Proč vlastně tohle píšu. Taky jsem si chtěl tak trochu přihřát polívčičku, ale hlavně jsem se chtěl zeptat, padl tu několikrát termín ICT koordinátor, co je to za funci, co má na starosti,... Díky za odpověď.
Re:ICT koordinátor
Robert 31. 01. 2011, 17:40:31
Odpovědět  Odkaz 
místo CRM má být DMS
Vlastimil Ott Re:ICT koordinátor
Vlastimil Ott 31. 01. 2011, 19:25:38
Odpovědět  Odkaz 
Chceme o tom napsat, napíšete nám prosím? redakce@linuxexpres.cz

díky
Martin Šín Re:ICT koordinátor
Martin Šín 1. 02. 2011, 19:49:52
Odpovědět  Odkaz 
ICT koordinátor je když: http://www.ictkoordinatori.cz/cz/informace-o-studiu/ Co je mi známo, tak na to je třeba zhruba dvou-leté studium a pak se můžete honosit tímto titulem.. Jak napovídá název, tento člověk koordinuje činnosti související s ICT ve škole (takhle to teda chápu já). :-)
Re:ICT koordinátor
rastakajakwanna 3. 02. 2011, 23:08:26
Odpovědět  Odkaz 
Co se týče kalendáře a upozorňování - Rainlendar své události ukládá do iCal... Široké spektrum distribuce i použití :) Příběh:
Protože je u nás naprosto nesmyslně nařízení opačné (přechod od open řešení k Exchange a povinné používání Outlooku), ale zároveň se chtělo něco jako rychlé vytvoření harmonogramu a jeho následná distribuce všem, vymyslel jsem jednoduché kombo: vytvoření kalendáře v Rainlendaru, uložený kalendář pak splňuje standard iCal, který se dá jednoduše importovat do Outlooku, nebo do téměř libovolného jiného programu nezávisle na platformě. Dále se dá parsovat pomocí "PHP iCalendar" na web.
Jednoduché řešení s nekonečně mnoho možnostma využití :)
I samotný uživatelský kalendář se dá z Outlooku publikovat na třeba do WebDav složky, odkud si jej může přebírat práve buď Rainlendar, nebo PHP iCalendar.

Ale to jen tak naokraj, taková blbůstka. Třeba vás tahle myšlenka někam dostane :) Omlouvám se za chaotické vyjádření, už mi to po dnes po 11hodinách práce nemyslí.
Re:Re:ICT koordinátor
rastakajakwanna 3. 02. 2011, 23:10:56
Odpovědět  Odkaz 
...evidentně ani myš už neslouží. Každopádně jsem chtěl hlavně poděkovat za zmínku mrbs. Neznal jsem, využiju!
Re:ICT koordinátor
rastakajakwanna 3. 02. 2011, 23:08:26
Odpovědět  Odkaz 
Co se týče kalendáře a upozorňování - Rainlendar své události ukládá do iCal... Široké spektrum distribuce i použití :) Příběh:
Protože je u nás naprosto nesmyslně nařízení opačné (přechod od open řešení k Exchange a povinné používání Outlooku), ale zároveň se chtělo něco jako rychlé vytvoření harmonogramu a jeho následná distribuce všem, vymyslel jsem jednoduché kombo: vytvoření kalendáře v Rainlendaru, uložený kalendář pak splňuje standard iCal, který se dá jednoduše importovat do Outlooku, nebo do téměř libovolného jiného programu nezávisle na platformě. Dále se dá parsovat pomocí "PHP iCalendar" na web.
Jednoduché řešení s nekonečně mnoho možnostma využití :)
I samotný uživatelský kalendář se dá z Outlooku publikovat na třeba do WebDav složky, odkud si jej může přebírat práve buď Rainlendar, nebo PHP iCalendar.

Ale to jen tak naokraj, taková blbůstka. Třeba vás tahle myšlenka někam dostane :) Omlouvám se za chaotické vyjádření, už mi to po dnes po 11hodinách práce nemyslí.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz