přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows

Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows

gjh.png

Spojená škola Novohradská je školou s asi najdlhšou tradíciou výuky informatiky v Bratislave. Našli by ste ju medzi ulicami Novohradská a Košická. Tiež ide o jednu z najväčších stredných škôl. V rámci jednej budovy obsahuje základnú školu, osemročné gymnázium, štvorročné gymnázium so zameraním na informatiku, päťročné bilingválne štúdium a navyše zaobstaráva dvanásťročnú výuku pre medzinárodný IB program. Denne sa v nej vyskytne viac ako tisíc študentov. Každý z nich môže využívať niektorú zo siedmych informatických miestností.


Infraštruktúra pre stredne veľkú IT firmu

Na našej škole máme sedem výukových miestností pre informatiku, štyri sú na gymnáziu v rámci Školského výpočtového laboratória, ďalšie tri v rámci základnej školy. V každej výukovej miestnosti je približne dvanásť počítačov. Vo väčšine kabinetov sú aspoň dva počítače, prípadne notebook, čo je približne sedemdesiat strojov. Na riaditeľstve sa nachádza ďalších asi dvadsať pracovných staníc pre administratívu. V podstate tu administrujeme sieť pre takú stredne veľkú IT firmu.

Takto vyzerá Spojená škola Novohradská: Gymnázium Jura Hronca v pravom krídle, Základná škola a Gymnázium Košická v ľavomTakto vyzerá Spojená škola Novohradská: Gymnázium Jura Hronca v pravom krídle, Základná škola a Gymnázium Košická v ľavom

Na väčšine staníc máme licencovaný systém od firmy Microsoft, ktorý bol moderný približne v roku 2000. Nad nákupom ďalších licencií ale neuvažujeme. Celá infraštruktúra beží na troch linuxových serveroch, ktoré zabezpečujú autentifikáciu užívateľa, sprístupnenie jeho dát, a veľa ďalších služieb, ako je email alebo webhosting. Na autentifikáciu používame LDAP. Každý žiak dostáva spolu s prihlasovacím menom Shell konto na našom linuxovom systéme, kde má uložené všetky svoje dáta. Na prístup k nemu z domu či vrámci školy môže použiť SSH klienta (PuTTY) alebo SCP klienta (WinSCP), ktoré sú inštalované na každom školskom počítači.. Shell síce už žiaci nevyužívajú tak ako kedysi, každý deň sa pripojí asi desať z nich.

Cez LDAP sa autentifikuje aj Samba, pomocou ktorej sprístupňujeme dáta užívateľa pracovným staniciam či už s Windows alebo s Linuxom. Navyše používame roaming profiles. To znamená, že keď si žiak na niektorom počítači zmení nastavenia, po prihlásení na iný počítač jeho nastavenia putujú s ním. Pomocou kombinácie Linux, OpenLDAP a Samba sa nám podarilo kompletne nahradiť všetky služby, ktoré by inak musel pre klientske počítače s Windows poskytovať server od Microsoftu.

Pokiaľ ide o ďalšiu infraštruktúru, veľmi sa tešíme z access pointov, ktoré podporujú OpenWRT alebo DDWrt. Pomocou nich sme vytvorili oddelenú sieť pre wifi s roamingom (zmena access pointu počas prebiehajúceho pripojenia), autentifikáciou cez protokol RADIUS, zabezpečenie schémou WPA so šifrovaním AES a overením hesla MSCHAP. Vlastný CA certifikát sme tiež mohli vygenerovať pomocou open-source softvéru. V podstate sú vďaka OSS všetky služby našej siete, či už ide o prístup k pracovným staniciam, k emailu, alebo k wifi, dostupné na ten istý login.

Jedna z informatických učební školyJedna z informatických učební školy

Open-source aplikácie pre užívateľov

Na samotných pracovných staniciach používame veľké množstvo otvoreného softvéru. Na všetkých počítačoch je k dispozícii OpenOffice.org, ktorý pomaly nahradzuje našu zastaralú verziu kancelárskeho balíku od Microsoftu. Samozrejme je k dispozícii GIMP, PSPad, už spomínané WinSCP alebo Putty. Pretože sa naša škola zaoberá výukou programovania, máme tu veľké množstvo vývojových prostredí. Používali sme vývojové prostredie Borland Delphi, ktorému ale už vypršala výuková licencia, tak sme prešli na open-source IDE Lazarus. Pre tých, ktorí programujú v Jave, je tu BlueJ elebo Eclipse. Pre programátorov v C++ sme pripravili kombináciu editoru PSPad, kompilátora Mingw a knižnice MSYS. Mingw obsahuje port GCC kompilátor pre Windows a MSYS poskytuje do Windows základné príkazy linuxového príkazového riadku a možnosť parsovať makefiles. Pri správnom nastavení PSPadu sa z neho stáva celkom pekné malé IDE.

Prečo open source?

Open-source programy používame hlavne preto, že sú väčšinou kvalitné a nič nestoja. Ale aj samotný fakt, že sú k dispozícii všetky zdrojové kódy, je veľkou výhodou. Napríklad na prístup k emailu cez web používame SquirellMail. Pre niektorých užívateľov je toto jediná využívaná služba. Nemali by inú príležitosť na zmenu hesla. Pretože na ukladanie hesiel používame zriedkavý systém, napísali sme si túto funkcionalitu sami. Nakoniec išlo o malý plugin, asi sto riadkov jednoduchého kódu. Ak by sme používali uzatvorený systém, či už na strane emailu, alebo ukladania hesiel, pravdepodobne by to nebolo možné.

Open-source programy poskytujú oveľa väčšiu slobodu výberu a kombinácie. Pretože náš server je postavený na Linuxe, bolo veľmi jednoduché sprevádzkovať webhosting pre našich žiakov, spolu s podporou skriptovania v PHP. Ak je potrebné, môžeme dať k dispozícii aj prístup k MySQL databáze. Tiež máme rozbehaný SVN server, ktorý niektorí žiaci používajú na svoje skupinové projekty. Poskytovať takéto služby na škole pomocou proprietárneho systému by bolo oveľa drahšie.

Na škole samozrejme používame aj množstvo uzatvorených systémov, či už ide o systém rozvrhov, školských obedov alebo bezpečnostných kamier. A s väčšinou z nich sme spokojní. Čo nám je ale trochu ľúto, proprietárny systém bol zakúpený aj do našej knižnice, pričom sme sa snažili presadiť OpenBiblio. Je to pekný moderný knižničný systém, napísaný v PHP, ktorý umožňuje veľmi dobrú obsluhu cez web. Nakoniec sme inštalovali starý systém napísaný snáď ešte niekedy v deväťdesiatych rokoch vo FoxPro. Nároky knižnice však pokrýva napríklad schopnosťou tlačiť všetky výkazy a potvrdenia podľa Slovenských knihovníckych štandardov, viesť históriu pôžičiek a rezervovať tituly online.

Knižnica gymnáziaKnižnica gymnázia

Čo sa nám ale darí pomaly rozbiehať, je používanie Moodlu, čo je open-source správa vedenia vyučovania. Na našej škole je totiž veľa učiteľov, ktorým by elektronický správca vedel výrazne uľahčiť život. Napríklad veľká časť študentov odovzdáva rôzne seminárne práce, momentálne hlavne emailom. Ak by ich odovzdávali do Moodlu, už sa nebudú môcť vyhovárať na to, že mail určite poslali, len ešte asi nedošiel, pretože rozhodujúci by bol dátum nahratia do systému. Naši žiaci sú v tomto veľmi prefíkaní a už sa niekoľkokrát stalo, že žiak ručne menil na odosielanom emaily čas v hlavičke. Podstatné pre učiteľov je, že jednému malo odovzdať jednu prácu napríklad päťdesiat žiakov. To bolo proste strašne veľa neuniformných mailov. Naviac niktorý žiaci pošlú ešte opravný mail. Moodle z toho vie spraviť tabuľku a aj odoprie nahranie po termíne.

Ďalším zaujímavým open-source systémom, ktorý používame, je Eventum. Je to issue-tracking systém pre administrátorov a technickú podporu, v ktorom si vedieme agendu, ako sú nákupy materiálov alebo poradovník na servis jednotlivých počítačov. Podporuje napríklad posielanie pripomienok alebo vedenie záznamov o telefonátoch.

Linux v učebniach

Pred niekoľkými rokmi sa nám podarilo prejsť vo väčšine učební na dualboot Windows Linux (distribúcia Gentoo). Samotný systém síce už má viac ako rok, ale asi desať percent žiakov ho používa. Každý, kto potrebuje pracovať v Linuxe, sa môže buď prihlásiť priamo na svoje Shell konto, alebo reštartovať počítač do operačného systému podľa svojho výberu. Linux sa zatiaľ využíva hlavne na výuku dvoch krúžkov, a to krúžok webového správcu a krúžok systémového správcu. Krúžok webového správcu je zameraný na základy tvorby webstránok v PHP, pričom sa tu žiaci naučia aj dačo o používaní MySQL.

V krúžku systémového správcu sa učia základy správy a nastavenia linuxového systému. Podarilo sa nám dokonca rozbehnúť KVM virtual hosting, na ktorom si žiaci môžu spravovať svoj vlastný Linux a učiť sa základy nastavovania sietí a rôznych programov, alebo si naprogramovať hoci vlastný filesystém.

Na prechod na Linux aj na pracovných staniciach uvažujeme skôr do budúcna, zatiaľ to však nie je veľmi reálne. Sú dva hlavné dôvody. Prvým je, že užívatelia sú už zvyknutí na Windows a nechcú sa učiť nové veci. To vidíme aj z postupného prechodu na OpenOffice.org, ktorý, aj napriek tomu, že je veľmi podobný na tú verziu plateného Microsoft Office, ktorú na počítačoch máme, pôsobí niektorým ľudom problémy. Podobne by sa aj prechod na odlišný operačný systém stretol s odporom. Treba však dodať, že tento problém sa týka hlavne učiteľského zboru, veľké množstvo žiakov už Linux dávno má a používa.

Druhým problémom je, že nasadenie Linuxu na pracovnej stanici kladie oveľa väčšie nároky na administrátora. Bežný užívateľ väčšinou vie, ako so systémom narábať, keď funguje, administrátor však musí byť pripravený na všetky alternatívy systému, ktorý nefunguje tak, ako má. A zatiaľ si nie sme istý, či naše skúsenosti s Linuxom stačia, aby sme vedeli utiahnuť výlučne linuxovú učebňu. Určite však neplánujeme v budúcnosti investovať peniaze do stovky licencií na operačný systém, takže na riešení oboch problémov pomaly pracujeme.

Spojená škola
Novohradská 3, 821 09 Bratislava
www.gjh.sk
Informácie poskytli:
Michal Hrobár, hrobar zavináč gjh bodka sk
Jozef Kovac, jozin zavináč gjh bodka sk

Fotky sú stiahnuté z gjh.sk.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Gratulujem
Marek 13. 09. 2010, 08:22:20
Odpovědět  Odkaz 
Výborne, teším sa, že sa v škole snažíte presadiť oss. Držím palce.
Ivan Bíbr Moc hezké řešení
bibri 14. 09. 2010, 18:21:07
Odpovědět  Odkaz 
Takové nasazení se mi líbí, takto by to mělo vypadat!
Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
robo 13. 09. 2010, 12:43:37
Odpovědět  Odkaz 
Na programovanie multiplatformovych "oknovych" aplikacii v c++ su tiez vhodne tieto nastroje: Code::Blocks + wxwidgets + mingw alebo QtCreator s Qt.
Re:Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
robo 13. 09. 2010, 12:57:31
Odpovědět  Odkaz 
Ja len preto, ze moj syn tam prave zacal studovat... :)
Qt Creator
hrobky 13. 09. 2010, 18:08:44
Odpovědět  Odkaz 
Qt Creator vyzera velmi pekne, treba vsak vsetko robit v Qt kniznici, naucit ju ucitelov a je s nim problem pod windows. Planujeme ho do Linuxovej partitionky. Pekne je hlavne, ze Qt je portovana pre Symbian, co by mohlo ziakov velmi oslovit.

Vdaka za tip s Code::Blocks
Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
rodney 13. 09. 2010, 14:38:05
Odpovědět  Odkaz 
Prestante prosimvas uz detem vnucovat oss a linux. Dite ktere se nauci svobodne a racionalne vyuzivat vypocetni techniku muze zacit taky svobodne a racionalne myslet. Je vam snad jasne, ze v takovem pripade pak bude do smrti akorat nestastne z toho, co kolem sebe vidi.
Re:Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
heaven 13. 09. 2010, 15:46:30
Odpovědět  Odkaz 
Praveze moznost vybrat si medzi komercnym a nekomercnym sw je sloboda vyberu. Dieta, ktore uvidi, ze existuje aj bezplatny softver pochopi, ze nemusi kradnut softver a moze ho mat bezplatne a legalne. Dalej nie kazdy ma financne prostriedky na potrebny sw do osobneho PC, ktory casto mnohonasobne prevysuje cenu hw.
Re:Re:Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
rodney 13. 09. 2010, 16:34:35
Odpovědět  Odkaz 
Coz neni nijak v rozporu s tim, co jsem psal vyse. Ovsem kupovat, nebo krast software musi kazdy, protoze "... no ... proste proto... asi je to tak lepsi" . To co popisujete Vy totiz dava smysl. A to je jednoznacne v rozporu se stavajcimi trendy at uz ve skolstvi, nebo v beznem vyuzivani vypocetni techniky.
Re:Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
Jirka 13. 09. 2010, 16:45:42
Odpovědět  Odkaz 
Pro rodneyho: prosímvás, zkuste se zamyslet před tím, než zveřejníte něco, co vyplodíte... Odpověď začínající "Coz neni..." je snůška blábolů - snad každá následující věta popírá tu předchozí, nebo lépe všechny ostatní a dohromady to nedává už vůbec žádný smysl.

Trochu víc k věci: myslíte si, že zblbělost typu, že uživatel zná MS, MS nebo MS a počítač pro něj je "ty internety....to modrý éčko" je ona svoboda? Tak jste to mínil?
To bolo myslene filozoficky
hrobky 13. 09. 2010, 18:16:26
Odpovědět  Odkaz 
Prosim Vas, nehadajte sa tu! Povodny prispevok bol nahodou celkom mila satira.
Re:Re:Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
rodney 13. 09. 2010, 18:25:02
Odpovědět  Odkaz 
Omlouvam se, ze ten muj prvni prizpevek neni jednoznacne interpretovatelny. Cele to mel byt jen absurdni vtip. Mysle jsem to takto: Pokud se budou deti ucit pracovat s linuxem, nebo obecne s oss, zacnou racionalne a svobodne vyuzivat vypocetni techniku. Pokud budou racionalne a svobodne vyuzivat vyp. techniku, mohou zacit racionlane a svobodne myslet. Pokud zacnou rac. a s. myslet, zacnou byt v nasem svete nestastne. :-D
Takze je snad zrejme, ze nasledujci reakce neni v rozporu s mym tvrzenim, protoze v nem nepopiram svobodu oss, jen ji ze srandy oznacuji za nezadouci. A dal tam jen pritakavam, plus ironicky pridavam pseudo argumety, proc kupovat proprietalni software, s kterymi jsem se setkal (... no ... proste proto... asi je to tak lepsi)

Omlouvam se za nedorozumneni, byl jsem jen v dobrem rozmaru a doufal jsem ze muj prispevek pobavi.
Re:Re:Re:Spojená škola Novohradská: Linux a open source na Windows
Jirka 13. 09. 2010, 19:39:32
Odpovědět  Odkaz 
Dobře, vtip (nadsázku, co chcete) samozřejmě beru. Dokonce ani sám moc nepoužívám emotikony, takže rozumím tomu, že podobně míněné příspěvky je prostě nemají. Z té Vaší formulace jsem to ovšem tak nechápal a obávám se, že ani mnozí jiní...

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz