přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků

Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků

disk.png

Parted Magic je linuxová live distribuce, určená zejména pro vytváření a úpravu diskových oddílů v grafickém prostředí. Kromě programu pro práci s oddíly však obsahuje velké množství dalších užitečných programů. Článek představuje na praktických příkladech řešení častých problémů, které mohou vzniknout při provozu operačních systémů Linux a Windows.


Stručné představení distribuce

Při startu se zobrazí nabídka, ve které můžeme ovlivnit způsob spuštění. Ve většině případů stačí ponechat implicitní volbu. Pokud má počítač méně než 256 MB operační paměti, zvolíme Low Memory. Zvláště pro notebooky se hodí volby Safe Graphics Settings a Failsafe Settings.

Obrázek: 1.jpg

Spouštěcí nabídka

Po naběhnutí systému se spustí grafické prostředí. V dolní části je panel s nabídkami.

Obrázek: 2.jpg

Základní nabídka programů

Parted Magic obsahuje také nástroj pro nastavení sítě, prohlížeč Firefox a FTP klient.

Obrázek: 3.jpg

Programy pro práci se sítí

Práce s diskovými oddíly

Pro pohodlnou práci s disky a diskovými oddíly slouží program GParted, který se spouští pomocí ikony na panelu. Kromě základních operací s diskovými oddíly (vytváření, přesouvání, změna velikosti, mazání, formátování) má GParted i další užitečné funkce. Umožňuje např. kontrolovat souborové systémy nebo měnit jmenovku oddílů FAT a NTFS. Dokáže také vytvořit oddíly se souborovým systémem FAT32, které jsou větší než 32 GB (ve Windows je možné takový oddíl používat, ale nelze ho vytvořit).

Obrázek: 4.jpg

GParted

Současná verze programu GParted neumí korektně pracovat s oddíly vytvořenými pod Windows Vista, při práci s těmito oddíly může dojít ke ztrátě dat.

Zálohování a obnova MBR a tabulky rozdělení disků

První sektor disku se označuje jako MBR (master boot record) a je velký 512 bajtů. V tomto sektoru je uložen zavaděč operačního systému (nebo jeho část) a tabulka rozdělení disku (partition table). Pokud obsahuje tabulka rozdělení disků pouze primární oddíly, je celá uložena v MBR. Pro vytvoření zálohy a případnou obnovu MBR slouží příkaz dd. Následující příklady předpokládají, že máme v počítači pevný disk (/dev/hda) a pro účely zálohování je připojen externí USB disk s jedním oddílem (/dev/sdb1).

Zálohování MBR

Pro vytvoření zálohy MBR slouží příkaz:

dd if=/dev/hda of=/media/sdb1/zaloha_mbr.img bs=512 count=1

Obnova MBR ze zálohy:

dd if=/media/sdb1/zaloha_mbr.img of=/dev/hda bs=512 count=1

Zálohování zavaděče

V některých případech je lepší vytvořit pouze zálohu zavaděče, který je uložen v prvních 446 bajtech MBR. Taková záloha je vhodná např. v případě, že chceme obnovit kód zavaděče na více počítačích, které mají odlišnou tabulku rozdělení disků. Pokud chceme zálohovat pouze kód zavaděče, použijeme příkaz:

dd if=/dev/hda of=/media/sdb1/zaloha_zavadec.img bs=446 count=1

Obnova zavaděče ze zálohy (tabulka rozdělení disku zůstane nepoškozená):

dd if=/media/sdb1/zaloha_zavadec.img of=/dev/hda bs=446 count=1

Zálohování tabulky rozdělení disku

Pokud obsahuje tabulka rozdělení disku i jiné než primární oddíly, nevejde se celá do MBR. Pro vytvoření zálohy tabulky je v takovém případě vhodné použít příkaz:

sfdisk -d /dev/hda > /media/sda1/part_table.img

Pro obnovení použijeme příkaz:

	sfdisk /dev/hda < /media/sda1/part_table.img

Tímto způsobem je samozřejmě možné zálohovat i tabulku, která obsahuje pouze primární oddíly.

Záchrana dat z poškozených nebo nepřístupných oddílů

Často je potřeba zkopírovat data z oddílu, který je z nějakého důvodu nepřístupný. Mezi nejběžnější důvody patří:

 • Neznáme přihlašovací údaje k systému.
 • Nemáme potřebná přístupová práva.
 • Operační systém nejde spustit.
 • Souborový systém nejde v operačním systému připojit. V mnoha případech je v Linuxu možné číst data ze souborových systémů NTFS a FAT, které Windows odmítají připojit.

Pro práci se soubory obsahuje Parted Magic celkem čtyři správce souborů (Midnight Commander, EmelFM2, PCMan File Manager a Thunar File Manager).

Obrázek: 5.jpg

Midnight Commander, EmelFM2 a PCMan File Manager

Diskové oddíly se standardně připojují do adresáře /media. Připojené disky se také zobrazují přímo na ploše.

Jestliže se připojené oddíly nezobrazují na ploše, musíme je připojit ručně. Nejpohodlnější je spustit program GParted, kliknout pravým tlačítkem na oddíl a ze zobrazené nabídky vybrat Mount.

Obrázek: 6.jpg

Připojení diskového oddílu v GParted

U nekorektně odpojených oddílů (např. při výpadku proudu) se může stát, že GParted odmítne oddíl připojit a zobrazí okno s chybovým hlášením. Okno obsahuje i příkaz pro připojení oddílu, který je nutné napsat do konzole. Abychom nemuseli příkaz opisovat, označíme řádek pomocí myši a spustíme konzolu, ve které stačí stiskout prostřední tlačítko myši a příkaz se vloží.

Obrázek: 7.jpg

Zkopírování příkazu pro připojení nekorektně odpojeného oddílu

Pokud je oblast disku poškozená nebo není vidět (např. z důvodu poškození tabulky rozdělení disku), je vhodné použít program TestDisk. Po spuštění se program zeptá, jestli chcete záznamy o jeho činnosti ukládat do logu. Pokud log nepotřebujeme, zvolíme volbu No Log.

Obrázek: 8.jpg

Vytváření logu

V dalším kroku vybereme disk, který obsahuje poškozený nebo ztracený oddíl. Výběr potvrdíme volbou Proceed.

Obrázek: 9.jpg

Výběr disku

Dále je třeba zvolit typ oddílu. Ve většině případů je to Intel.

Obrázek: 10.jpg

Volba typu oddílu

Po zvolení oddílu zobrazí program nabídku možností práce s oddílem. Pro obnovení oddílu zvolíme Analyse.

Obrázek: 11.jpg

Možnosti práce s oddílem

Zobrazí se seznam oddílů. V našem případě se na disku nacházel jeden diskový oddíl, který není vidět z důvodu poškození tabulky rozdělení disku (seznam oddílů je proto prázdný). Vyhledávání ztraceného oddílu spustíme volbou Quick Search.

Obrázek: 12.jpg

Vyhledání ztraceného oddílu

V dalším kroku se program zeptá, jestli má vyhledávat oddíly vytvořené pod Windows Vista. Jestliže na disku takový oddíl není, zadáme N. Pokud ano, nebo si nejsme jisti, zadáme Y.

Obrázek: 13.jpg

Dotaz na vyhledávání oddílu vytvořeného ve Windows Vista

Spustí se vyhledávání. Na konci vyhledávání se zobrazí seznam nalezených oddílů. Pomocí kurzorových kláves vybereme požadovaný oddíl a potvrdíme klávesou Enter.

Obrázek: 14.jpg

Nalezené oddíly

Pomocí volby Write zapíšeme do tabulky rozdělení disku záznam o nově nalezeném oddílu. Po restartu počítače by měl být oddíl přístupný. Pokud se oddíl nepodařilo najít, zkusíme volbu Deeper Search.

Obrázek: 15.jpg

Zapsání informací o nalezeném oddílu

Obnova smazaných dat

Linux ani Windows standardně neobsahují žádný nástroj pro obnovení smazaných souborů. Pokud omylem smažeme nějaký soubor, měli bychom se o jeho obnovení pokusit co nejdříve. V každém případě platí, že na diskový oddíl se smazaným souborem by se neměla zapisovat žádná nová data. Velmi dobrou volbou je ukončit systém a nabootovat z live CD, na kterém je nástroj pro obnovení smazaných dat. Parted Magic obsahuje program PhotoRec, který dokáže rychle a spolehlivě obnovit soubory z různých souborových systémů. Ovládání programu je podobné jako u TestDisku. Nejprve vybereme disk, ze kterého chceme obnovit data a potvrdíme pomocí Proceed.

Obnovení smazaných dat se věnoval článek Juraje Šípoše: Obnovenie zmazaných dát.

Obrázek: 17.jpg

Volba disku

V dalším kroku zvolíme typ oddílu, většinou je to Intel.

Obrázek: 18.jpg

Volba typu oddílu

Nyní máme na výběr oblasti, ve kterých bude PhotoRec hledat smazané soubory. Nejlepší je vybrat diskový oddíl, je ale možné zvolit prohledávání celého disku.

Obrázek: 19.jpg

Výběr oblasti pro vyhledávání

Před zahájením vyhledávání je vhodné pomocí volby File Opt vybrat typy souborů, které se má program pokoušet obnovit. Čím méně typů vybereme, tím bude vyhledávání rychlejší a výsledek přehlednější, protože nebudeme obnovovat zbytečné soubory.

Obrázek: 20.jpg

Výběr typů souborů

V dalším kroku vybíráme souborový systém, který je na oddílu.

Obrázek: 21.jpg

Výběr typu souborového systému

Dále vybereme, jestli se má prohledávat celý oddíl (Whole), nebo jen volné místo (Free), což je často dostačující volba.

Obrázek: 22.jpg

Možnosti prohledávání oddílu

Zbývá zadat cestu, kam se mají obnovené soubory ukládat. Vybereme požadovaný adresář (např. /media/sda1/obnoveno) a potvrdíme pomocí Y. Obnovené soubory by se v žádném případě neměly ukládat na stejný oddíl.

Obrázek: 23.jpg

Cesta pro ukládání

Po zadání cesty začne program obnovovat smazané soubory. Pro tyto soubory program vytvoří v zadané cestě nový podadresář.

Obrázek: 24.jpg

Obnova souborů

Obnova dat z fyzicky poškozeného disku

Pro obnovu dat z fyzicky poškozeného disku slouží program ddrescue. Ten funguje tak, že se snaží vytvořit přesnou kopii poškozeného disku. Jestliže při čtení program narazí na chybu, pokouší se data z poškozeného místa přečíst různými metodami znovu a když se mu to nepovede, přeskočí poškozené míst a kopíruje dál. V následujícím příkladu se pokoušíme zkopírovat obsah pevného disku (/dev/hda) na flashdisk (/dev/sda):

ddrescue /dev/hda /dev/sda

Cílový disk musí být stejně velký nebo větší než disk poškozený a neměl by obsahovat žádná data. Při kopírování se totiž na cílovém disku vytvoří nová tabulka rozdělení disku, abychom získali pokud možnou přesnou kopii disku původního.

Další možnosti využití

Parted Magic obsahuje mnoho dalších programů, jejichž popis přesahuje možnosti jednoho článku. Pro klonování a zálohování diskových oddílů slouží program Partition Image. K získání informací o hardwaru počítače je možné využít Hardware Lister.

Obrázek: 16.jpg

Hardware Lister

Pro práci s archivy je zde Xarchiver, data je možné vypálit v programu Xfburn. Pro práci s ISO archivy slouží ISO Master. V každém případě stojí Parted Magic za vyzkoušení.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Václav Maněna Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků
Václav Maněna 22. 06. 2008, 19:39:22
Odpovědět  Odkaz 
Před zahájením obnovy dat z fyzicky poškozeného disku je často vhodné umístit disk v uzavřeném sáčku na několik hodin do ledničky. Pravděpodobnost úspěchu je pak vyšší.
Re:Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků
Drbalka 4. 02. 2010, 21:31:10
Odpovědět  Odkaz 
To jo, ale s vokurkama, to potom funguje rychlejší přístup na cylindry, když se naopak vytáhnou a nechají mimo ledničku nějaké kuřata, tak na něm daleko lépe fungují Windows.
Václav Maněna Re:Re:Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků
Václav Maněna 9. 04. 2010, 19:42:30
Odpovědět  Odkaz 
Velmi vtipné.
Re: Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků
Karadrak 7. 06. 2016, 09:13:33
Odpovědět  Odkaz 
Divný protože prudká změna teplot,zejména z chladu do tepla a spuštění disku může způsobit vysrážení neapatrné vlhkosti uvnitř disku a jeho následné poškození. Určitě bych tohle raději nedělal.
GParted 4.1
petr 28. 05. 2009, 13:54:47
Odpovědět  Odkaz 
vyzkoušel jsem a jsem velmi spokojen, potřeboval jsem rozšířit první diskový oddíl na úkor následujícího oddílu a podařilo se rychle, pohodlně a bez ztráty dat
Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků
Pepan 4. 02. 2010, 21:36:08
Odpovědět  Odkaz 
Pokud má někdo zájem o testovací verzi Parted Magic 4.9, může si ji stáhnout http://beefdrapes.partedmagic.com/pmagic-4.9.iso-30Jan,123007.zip
Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků
ten 8. 06. 2010, 12:49:48
Odpovědět  Odkaz 
přeins.sem NB a to na oddíl C ale nekam se stratil oddíl D je tam ale nevim jak jej mam dat spet.Zna nekdo cestu?
Re: Distribuce Parted Magic - záchrana nejen vašich disků
Eda Trávníček 20. 05. 2013, 15:35:10
Odpovědět  Odkaz 
No to musíš vzit notas, jít tak 200 metrů rovně, pak doleva, po 50 metrech doprava, po 100 metrech doleva, po 50 metrech doleva, po 100 metrech doprava, po 50 metrech doleva, po 200 metrech zase doleva a tam už jen 150 metrů a máš to, pak zkontroluj pc, kdyby to nepomohlo, opakuj od začátku. :D

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz