přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Zašifrujte si diskový oddíl

Zašifrujte si diskový oddíl

Každý z nás na svém PC někdy zpracovával data, která by chtěl z nejrůznějších důvodů skrýt před zraky cizích osob nebo nezvaných slídilů. Možností, jak tato data chránit, je několik, jednou z nich je vytvoření šifrovaného adresáře nebo diskového oddílu pomocí programu Truecrypt. Aleš Kropáč.


V tomto článku se zaměříme na vytvoření oddílu šifrovaného kryptografickým algoritmem AES, do kterého budeme ukládat citlivá data. Program Truecrypt umožňuje vytvářet a spravovat na pevném disku virtuální šifrované adresáře nebo oddíly, které se v operačním systému chovají jako standardní bloková zařízení.

Kryptografie, šifrování – nauka o metodách utajování smyslu zpráv do podoby, která je čitelná pouze se speciální znalostí.

Přístup k datům je chráněn heslem. Kvalitu hesla si volí uživatel sám. Obecně se doporučuje heslo délky 12 až 15 znaků, které je kombinací malých a velkých písmen a číslic. Další možností přístupu k datům je přes speciální klíč, a nebo přes kombinaci hesla a klíče. Speciální klíč je generován přímo programem Truecrypt, jeho velikost je 320 bajtů a ukládá se do uživatelem zvoleného souboru.

AES – Advanced Encryption Standard. Symetrická bloková šifra s délkou klíče 128, 192 nebo 256 bitů. V USA se používá jako standard pro šifrování citlivých, ale neutajovaných informací ve státní správě.

truecrypt –keyfile-create key.txt

Vytvoření šifrovaného oddílu

Šifrovaný adresář nebo oddíl můžeme vytvořit dvěma způsoby. Nejjednodušší cestou je příkaz v konzoli:

truecrypt -c

Tento příkaz interaktivně umožní uživateli nakonfigurovat požadované vlastnosti šifrovaného adresáře – typ oddílu a filesystému, hašovací a šifrovací algoritmus, velikost oddílu a nakonec přístupové heslo. V závěru konfigurace se používá zařízení /dev/input/mice pro sběr náhodných dat. Pokud tedy vytváříme šifrovaný oddíl v uživatelském režimu, je vhodné nastavit přístupová práva k zařízení /dev/input/mice do read módu pro ostatní uživatele příkazem:

chmod o+r /dev/input/mice

Hašovací funkce – Patří mezi základní pilíře moderní kryptografie. Jedná se o jednosměrné funkce, pro které je jednoduché spočítat obraz libovolného vzoru, avšak zpětný výpočet hodnoty vzoru ze znalosti hodnoty obrazu je výpočetně nemožné.

Výstup programu je následující:

[user@localhost ~]# truecrypt -c cryptovolume.tc
Volume type:
 1) Normal
 2) Hidden
Select [1]: 1 

Filesystem:
 1) FAT
 2) None
 Select [1]: 2

Enter volume size (bytes - size/sizeK/sizeM/sizeG): 100M

Hash algorithm:
 1) RIPEMD-160
 2) SHA-1
 3) Whirlpool
 Select [1]: 1

Encryption algorithm:
 1 ) AES
 2 ) Blowfish
 3 ) CAST5
 4 ) Serpent
 5 ) Triple DES
 6 ) Twofish
 7 ) AES-Twofish
 8 ) AES-Twofish-Serpent
 9 ) Serpent-AES
10 ) Serpent-Twofish-AES
11 ) Twofish-Serpent Select [1]:  1

Enter password for new volume ‘cryptovolume.tc’:
Re-enter password: 

Enter keyfile path [none]: 
Enter keyfile path [finish]:

TrueCrypt will now collect random data. 

Is your mouse connected directly to the computer where TrueCrypt is running? y
Please type at least 320 randomly chosen characters and then press Enter:  

Druhou možností je zapsat všechny důležité vlastnosti nově vytvářeného šifrovaného oddílu přímo do příkazové řádky. Např. vytvoříme oddíl o velikosti 500 MB, který budeme šifrovat kryptografickým algoritmem AES s hašovací funkcí SHA-1, přičemž tento oddíl bude typu normal:

truecrypt –type normal –size 500M –encryption AES –hash SHA-1 -c cryptovolume.tc

Uživatel je pak vyzván k zadání přístupového hesla k nově vytvořenému oddílu, nebo k zadání cesty k souboru, který obsahuje námi vygenerovaný speciální klíč.

Tímto jsme vytvořili soubor v aktuálním adresáři se jménem cryptovolume.tc, který je vyplněn náhodnými daty.

Připojení a odpojení virtuálního oddílu

Máme opět dvě možnosti připojení virtuálního oddílu. Nejjednodušším způsobem je spuštění interaktivního příkazu

truecrypt -i

Nebo specifikujeme oddíl a místo připojení přímo v příkazové řádce:

truecrypt cryptovolume.tc /mnt/data

Po zadání hesla můžeme s adresářem /mnt/data pracovat jako s ostatními adresáři v systému, tj. kopírovat, upravovat a mazat soubory. Po ukončení práce s citlivými daty nesmíme zapomenout virtuální oddíl odpojit.

truecrypt -d cryptovolume.tc

Přístupové heslo k oddílu změníme pomocí příkazu:

truecrypt -C cryptovolume.tc

Informace o připojených oddílech a jejich vlastnostech zjistíme příkazem:

truecrypt -vl

rěváZ

Program Truecrypt je velmi užitečným nástrojem pro vytváření bezpečného uložiště dat na pevném disku. Jeho konfigurační i operační schopnosti mohou jít mnohem více do hloubky, než jak bylo uvedeno v tomto článku, avšak detailnější poznání, např. vytváření skrytých oddílů zapouzdřených v šifrovaných oddílech normálního typu, přenechávám na čtenáři samotném či jiných odbornících. Je škoda, že programu v linuxové verzi stále chybí GUI.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Redakce

Redakce

Redakční tým magazínu LinuxEXPRES.


| blogPublic Relations

Bezpečné zálohování a spolehlivá obnova dat jsou odpovědí na všudypřítomnou hrozbu ransomwaru

VeeamUž to tak vypadá, že ransomware ze světa nezmizí, a organizace se tomu musí přizpůsobit, aby dokázaly tuto hrozbu přežít a zajistit odolnost svého podnikání vůči jejím dopadům. Na ransom­ware se musíme přestat dívat jako na náhodnou událost, ale vnímat ji jako stále přítomnou hrozbu, kdy už není otázka, zda a kdy, ale jak často nás zasáhne.

Pokračování ...Public Relations

Jak se chránit před zranitelnostmi? MSP službou!

ZebraPočet softwarových zranitelností neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo dle informací katalogu CVE zjištěno celkem 20 171 zranitelností, vloni došlo k dalšímu nárůstu na rekordních 25 277 případů. Navíc také roste jejich závažnost, a i v roce 2022 se zvýšil počet tzv. kritických zranitelností. Mezi nimi například proslulý Log4J.

Pokračování ...Public Relations

Průkopnická automatizovaná obrana pohyblivých cílů

SophosS tím, jak se prostředí kybernetických hrozeb stává stále složitějším, bezpečnostní týmy čelí rapidnímu nárůstu počtu hrozeb. Mnoho organizací se potýká s vysokým počtem výstrah a falešně pozitivních hlášení, což vede k neustálému úsilí o jejich vyřešení a zbytečnému zatěžování zdrojů a snižování účinnosti zabezpečení.

Pokračování ...