přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Zašifrujte si diskový oddíl

Zašifrujte si diskový oddíl

Každý z nás na svém PC někdy zpracovával data, která by chtěl z nejrůznějších důvodů skrýt před zraky cizích osob nebo nezvaných slídilů. Možností, jak tato data chránit, je několik, jednou z nich je vytvoření šifrovaného adresáře nebo diskového oddílu pomocí programu Truecrypt. Aleš Kropáč.


V tomto článku se zaměříme na vytvoření oddílu šifrovaného kryptografickým algoritmem AES, do kterého budeme ukládat citlivá data. Program Truecrypt umožňuje vytvářet a spravovat na pevném disku virtuální šifrované adresáře nebo oddíly, které se v operačním systému chovají jako standardní bloková zařízení.

Kryptografie, šifrování – nauka o metodách utajování smyslu zpráv do podoby, která je čitelná pouze se speciální znalostí.

Přístup k datům je chráněn heslem. Kvalitu hesla si volí uživatel sám. Obecně se doporučuje heslo délky 12 až 15 znaků, které je kombinací malých a velkých písmen a číslic. Další možností přístupu k datům je přes speciální klíč, a nebo přes kombinaci hesla a klíče. Speciální klíč je generován přímo programem Truecrypt, jeho velikost je 320 bajtů a ukládá se do uživatelem zvoleného souboru.

AES – Advanced Encryption Standard. Symetrická bloková šifra s délkou klíče 128, 192 nebo 256 bitů. V USA se používá jako standard pro šifrování citlivých, ale neutajovaných informací ve státní správě.

truecrypt –keyfile-create key.txt

Vytvoření šifrovaného oddílu

Šifrovaný adresář nebo oddíl můžeme vytvořit dvěma způsoby. Nejjednodušší cestou je příkaz v konzoli:

truecrypt -c

Tento příkaz interaktivně umožní uživateli nakonfigurovat požadované vlastnosti šifrovaného adresáře – typ oddílu a filesystému, hašovací a šifrovací algoritmus, velikost oddílu a nakonec přístupové heslo. V závěru konfigurace se používá zařízení /dev/input/mice pro sběr náhodných dat. Pokud tedy vytváříme šifrovaný oddíl v uživatelském režimu, je vhodné nastavit přístupová práva k zařízení /dev/input/mice do read módu pro ostatní uživatele příkazem:

chmod o+r /dev/input/mice

Hašovací funkce – Patří mezi základní pilíře moderní kryptografie. Jedná se o jednosměrné funkce, pro které je jednoduché spočítat obraz libovolného vzoru, avšak zpětný výpočet hodnoty vzoru ze znalosti hodnoty obrazu je výpočetně nemožné.

Výstup programu je následující:

[user@localhost ~]# truecrypt -c cryptovolume.tc
Volume type:
 1) Normal
 2) Hidden
Select [1]: 1 

Filesystem:
 1) FAT
 2) None
 Select [1]: 2

Enter volume size (bytes - size/sizeK/sizeM/sizeG): 100M

Hash algorithm:
 1) RIPEMD-160
 2) SHA-1
 3) Whirlpool
 Select [1]: 1

Encryption algorithm:
 1 ) AES
 2 ) Blowfish
 3 ) CAST5
 4 ) Serpent
 5 ) Triple DES
 6 ) Twofish
 7 ) AES-Twofish
 8 ) AES-Twofish-Serpent
 9 ) Serpent-AES
10 ) Serpent-Twofish-AES
11 ) Twofish-Serpent Select [1]:  1

Enter password for new volume ‘cryptovolume.tc’:
Re-enter password: 

Enter keyfile path [none]: 
Enter keyfile path [finish]:

TrueCrypt will now collect random data. 

Is your mouse connected directly to the computer where TrueCrypt is running? y
Please type at least 320 randomly chosen characters and then press Enter:  

Druhou možností je zapsat všechny důležité vlastnosti nově vytvářeného šifrovaného oddílu přímo do příkazové řádky. Např. vytvoříme oddíl o velikosti 500 MB, který budeme šifrovat kryptografickým algoritmem AES s hašovací funkcí SHA-1, přičemž tento oddíl bude typu normal:

truecrypt –type normal –size 500M –encryption AES –hash SHA-1 -c cryptovolume.tc

Uživatel je pak vyzván k zadání přístupového hesla k nově vytvořenému oddílu, nebo k zadání cesty k souboru, který obsahuje námi vygenerovaný speciální klíč.

Tímto jsme vytvořili soubor v aktuálním adresáři se jménem cryptovolume.tc, který je vyplněn náhodnými daty.

Připojení a odpojení virtuálního oddílu

Máme opět dvě možnosti připojení virtuálního oddílu. Nejjednodušším způsobem je spuštění interaktivního příkazu

truecrypt -i

Nebo specifikujeme oddíl a místo připojení přímo v příkazové řádce:

truecrypt cryptovolume.tc /mnt/data

Po zadání hesla můžeme s adresářem /mnt/data pracovat jako s ostatními adresáři v systému, tj. kopírovat, upravovat a mazat soubory. Po ukončení práce s citlivými daty nesmíme zapomenout virtuální oddíl odpojit.

truecrypt -d cryptovolume.tc

Přístupové heslo k oddílu změníme pomocí příkazu:

truecrypt -C cryptovolume.tc

Informace o připojených oddílech a jejich vlastnostech zjistíme příkazem:

truecrypt -vl

rěváZ

Program Truecrypt je velmi užitečným nástrojem pro vytváření bezpečného uložiště dat na pevném disku. Jeho konfigurační i operační schopnosti mohou jít mnohem více do hloubky, než jak bylo uvedeno v tomto článku, avšak detailnější poznání, např. vytváření skrytých oddílů zapouzdřených v šifrovaných oddílech normálního typu, přenechávám na čtenáři samotném či jiných odbornících. Je škoda, že programu v linuxové verzi stále chybí GUI.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Redakce

Redakce

Redakční tým magazínu LinuxEXPRES.


| blogPublic Relations

OpenRadioss: Simulace dynamických dějů nyní jako open-source

OpenRadiossNa podzim loňského roku Altair překvapil odbornou veřejnost z řad výpočtářů a vývojových inženýrů představením řešiče OpenRadioss. Jak už název napovídá, Open­Radi­oss je open-source verzí explicitní­ho solveru Altair Radioss, CAE nástroje pro simulace rychlých dějů, jakými jsou tolik populární virtuální testy nárazů vozidel, včetně vyhodnocení pasivní bezpečnosti, zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí, pádové zkoušky elektronických zařízení a podobně.

Pokračování ...Public Relations

PATRON-IT staví svůj monitorovací systém na technologii N-able

Společnost PATRON-IT je jednou z nejres-pektovanějších českých společností, které se specializují na IT bezpečnost. Její hlavní činností jsou dodávky SaaS (Security as a Service) služeb s garancí bezpečnosti a obrany proti útokům.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »