přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Recenze knihy: IT management – jak na úspěšnou kariéru

Recenze knihy: IT management – jak na úspěšnou kariéru

lukac_management.jpg

Někdo si manažerskou kariéru v informačních technologiích cíleně vybírá, jiný k ní přijde „jako slepý k houslím“. Ať tak či tak, je to práce dost významně odlišná od toho, co zažívá člověk pracující přímo s prostředky IT. Právě zejména pro čerstvé manažery přicházející z technických pracovních pozic je určena kniha Ľubomíra Lukáče. 


Manažerských příruček jsou spousty,...

...ale málokterá cílí na oblast informačních technologií. Přitom právě tato oblast je poměrně specifická tím, že manažer musí současně rozumět poměrně vzdáleným oblastem: říši strojů, práci s lidmi a v neposlední řadě i oblasti ekonomické. Ľubomír Lukáč je IT manažer s více než dvacetiletou praxí a ve své knize si dal za cíl poradit těm, kdo chtějí být jako manažeři úspěšní – ať už v této funkci již působí nebo do ní vstupují zejména z technických pozic (tedy pracovali dosud například jako administrátoři).

Zjevnou výhodou je, že se jedná o knihu autora pocházejícího z našeho prostředí, ne o pouhý překlad knihy americké nebo jiné zahraniční. Obsah tedy odpovídá naší mentalitě, současně však nepostrádá ani zkušenosti autora z jeho působení v nadnárodních firmách.

Styl knihy

Kniha je rozdělena do šesti poměrně dlouhých kapitol, které jsou ještě dále vnitřně členěny. Na konci každé kapitoly je krátké bodové shrnutí a ještě o něco stručnější sekce označená „Zvažte“, obsahující několik bodů k zamyšlení (typu „Dokážete říci Ne?“). Text je hustě protkán tipy a historkami z praxe (často s plným uvedením, kde a kdy se to stalo), nechybí ani obrázky a grafy.

Kniha je psána poměrně čtivě a poutavě. Nenajdeme zde dlouhé únavné bloky textu, ten je naopak poměrně bohatě strukturován. Klidně se dá číst i po menších částech, protože i když na sebe podkapitoly do určité míry navazují, každá se věnuje relativně ucelené oblasti.

Kapitoly

Od kalkulaček po virtuální symfonické orchestry

Velmi krátká kapitola o tom, jak se oblast informačních technologií postupně vyvíjí. Budoucnost IT podle autora spočívá v outsourcingu a cloud computingu.

Je ze mě IT manažer, co teď?

Čtení vysloveně pro ty, kdo ve funkci IT manažera začínají. Varuje před mikromanagementem a vypadáváním z role (což jsou dvě související věci, které mohou potrápit člověka zvyklého se pohybovat na nižších úrovních hierarchie), popisuje různé typy manažerů i podřízených, zmiňuje neformální firemní struktury – ale především se věnuje nejdůležitějším oblastem managementu, tedy budování a vedení týmu, ekonomice a strategii.

Schopnosti, které budete potřebovat

Tato kapitola navazuje na tu předchozí a osvětluje další oblasti manažerské práce: plánování času (včetně prioritizace úkolů), poradám a schůzkám, vyjednávání a prezentaci. Dá se říci, že jak předchozí, tak hlavně tato kapitola nejsou vázány na oblast informačních technologií a mohou posloužit každému, kdo se ocitl v manažerské funkci nebo má v plánu se o ni ucházet.

Heslo dneška – snižování nákladů

Naopak kapitola čtvrtá je velmi těsně spjata s oblastí IT. Snižování nákladů má v různých oborech různé podoby. V IT je to v poslední době například virtualizace, cloud computing, deduplikace nebo vhodná správa licencí. V této souvislosti dost zamrzí, že zde autor naprosto pomíjí oblast svobodných a open-source licencí (v celé knize se o nich zmiňuje v podstatě jen na jediném místě a to ještě velmi stroze).

Projektový management

Oblast řízení projektů opět není specifická pro IT, a to ani v pojetí této knihy. Opět se tam tedy může začíst úplně každý, bez ohledu na obor. Přestože je tato kapitola krátká, obsahuje vše podstatné okolo projektů.

Řízení IT

Zdaleka nejdelší kapitola je věnována různým oblastem a aspektům managementu v informačních technologiích. Čtenář se dozví o metodikách a standardech (a také například, co je ITIL) a především jak spravovat různé procesy v IT: kupříkladu konfigurace, incidenty, problémy, vydání softwaru (releasy) nebo informační bezpečnost. I přes délku kapitoly je většina procesů popsána jen stručně, což není příliš na závadu, protože koho to zajímá víc, může pokračovat jinými zdroji informací.

Závěr

Kniha může být výbornou pomůckou zejména pro začínající manažery, a to nejen z oblasti IT. Zhruba polovina obsahu je univerzální a použitelná prakticky všude. Ocení ji také ten, kdo do manažerské funkce přišel „od stroje“ a potřebuje si dát pozor na to, aby neztrácel čas záležitostmi, které byl zvyklý řešit dříve, ale které už nyní nespadají do jeho působnosti. Co je však velká škoda, autor se v podstatě vůbec nevěnuje oblasti open-source softwaru, která hraje v moderních IT řešeních velmi významnou roli a umožňuje jak efektivně snižovat náklady, tak i udržovat pořádek v řádném licencování v souladu s právním řádem.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog