přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Recenze knihy Oracle - Programování v PL/SQL

Recenze knihy Oracle - Programování v PL/SQL

plsql.jpg

Jazyk PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) je procedurálním rozšířením databázového jazyka SQL, se kterým se setkáte v produktech společnosti Oracle. Ač se na první pohled zdá PL/SQL velmi jednoduchým programovacím jazykem, ve kterém si vystačíte s několika základními programátorskými konstrukcemi, není tomu tak.


Přesto, že se váš program bude po funkční stránce chovat správně, nemusí tomu už tak být po stránce efektivity vykonávaného kódu. Stejně tak jako v životě lze jednoho cíle dosáhnout za cenu rozdílného úsilí mnoha způsoby; je tomu tak i v jazyce PL/SQL. Vzhledem k databázové náročnosti některých programových konstrukcí nejsou určitá, byť funkční, řešení vhodná.

Předmětem knihy Oracle Programování v PL/SQL je obojí. Velmi zkušení autoři knihy vám na moha praktických příkladech ukáží, jak se k danému cíli dobrat a jakou cestu při tom zvolit.

Stručně o autorech

Scott Urman je vedoucím technického oddělení v týmu diagnostiky a detekce chyb v divizi serverových technologií Oracle. Je zkušeným a prodávaným autorem mnoha knih o PL/SQL.

Ron Hardman je hlavní technický specialista v celosvětové technické podpoře Oracle. Jazyk SQL a PL/SQL vyučuje.

Michal McLaughlin je hlavním manažerem aktualizací aplikací v oddělení správy vydávání produktů Oracle. PL/SQL bylo oborem jeho činnosti od první verze v Oracle 6. Dále přijímal a zpracovával připomínky od uživatelů k PL/SQL.

Obsah knihy

Obsáhlá kniha zabývající se PL/SQL ve verzi 10g je rozdělena na tři části. První zhruba čtyřsetstránková část se věnuje všem základním vlastnostem jazyka PL/SQL. Autoři vám nejprve jazyk PL/SQL představí. Pak vás velmi stručně seznámí s JDeveloperem, užitečným vývojovým nástrojem, který k psaní PL/SQL programů můžete použít. Dále se pak již podrobněji věnují základům jazyka, využití jazyka SQL v jazyce PL/SQL. Podrobně vás seznámí se záznamy a kolekcemi, mocnými strukturami, které vám umožní vyvíjet programy na správu velkých množin dat.

Poté budete seznámeni se zpracováním chyb, kdy se naučíte používat výjimky, a tak snadno odchytávat nestandardní či jinak nastalé chyby. V následující kapitole je probráno vytváření procedur a funkcí jakožto užitečných podprogramů a balíků (package). Balík je v jazyce PL/SQL konstrukcí, která slouží k ukládání souvisejících funkcí, procedur a dalších objektů pospolu.

V další kapitole budete seznámeni s používáním vytvořených funkcí, procedur a balíků. Dozvíte se, kam vytvořené procedury a funkce umisťovat. V poslední kapitole se pak dozvíte o databázových spouštích (trigger). Autoři vám ukáží, jak vytvořit různé typy spouští a vysvětlí vám některé způsoby jejich použití.

První část je vhodná především pro všechny začínající a středně pokročilé programátory v PL/SQL. Osobně si myslím, že některé individuálně vhodně zvolené části zaujmou a pomohou i pokročilejším programátorům.

Druhá část s názvem Pokročilé vlastnosti PL/SQL se v úvodu zabývá komunikací mezi relacemi, což je schopnost vzájemné spolupráce různých uživatelských připojení. Poté se naučíte, jak skrze externí rutiny komunikovat s externími aplikacemi napsanými například v jazyce C nebo Java.

Další kapitola vás seznámí s dynamickým SQL. To vám dá možnost vytvářet a spouštět příkazy SQL za běhu. V následující kapitole budete uvedeni do objektově orientovaného programování v PL/SQL. Další kapitola pak tento úvod rozšiřuje o trvalé objekty v databázi. Předposlední kapitola třetí části se zabývá velkými objekty LOB. Seznámí vás s různými druhy LOB a ukáže vám jejich zpracování v SQL a PL/SQL. V poslední kapitole se autoři zaměřují na plánování úkolů. To znamená automatické vykonávání požadovaných činností zadaných úkolů v přesně definovaný čas.

Popsaná druhá část knihy je myslím primárně určena pro pokročilé programátory v PL/SQL. Vstřebání všech informací nebude pro každého jednoduché. Zabere mnoho času, v konečném důsledku se ale vyplatí. Rozhodně by informace z této části neměly zůstat bez povšimnutí.

Třetí útlou část knihy pak tvoří tři přílohy. První příloha se věnuje nastavením znakové sady v Oracle Database. Druhá příloha obsahuje seznam všech vyhrazených slov v PL/SQL. Třetí příloha dobře poslouží jako průvodce dodávanými vestavěnými balíky v Oracle. Každému balíku náleží stručný popis, ze kterého je zřejmé, v jaké oblasti najde balík uplatnění a k čemu jej lze použít.

V závěru knihy pak nechybí velmi užitečný rejstřík. Součástí knihy je DVD, na kterém naleznete všechny zdrojové kódy příkladů z knihy, Oracle SQL Developer a databázi Oracle 10g Express Edition pro Windows a Linux.

Postřehy ke knize

V současné době u nás neznám jinou lepší knihu o jazyku PL/SQL vztahující se k verzi 10g. Kniha je vhodná jak pro začátečníky (část I.), tak pokročilé (část II.). Vzhledem k mnoha praktickým příkladům a úvahám a doporučením k vhodnosti použití zmiňovaných programových konstrukcí není kniha v mnoha částech jednoduchým čtením, které by se dalo vstřebat za večer. Věřím, že po přečtení a vstřebání informací kniha u všech programátorů v PL/SQL nebude zabírat místo v knihovně, ale jako dobrý pomocník zaujme místo u počítače.

Computer Press, a.s., 2008, vydání první. Počet stran 720 černobílých, 1x DVD. Doporučená cena: 1290 Kč nebo 64, 40 €

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...