přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Exekuce na stát kvůli neposkytnutí stavebních norem

Exekuce na stát kvůli neposkytnutí stavebních norem

Soud

Soud nařídil výkon rozhodnutí proti státu ve věci zpřístupnění stavebních norem. Stát zaplatí pokutu 100 tisíc korun a má obstaven účet.


Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl návrhu pražského zastupitele Jakuba Michálka a nařídil proti České republice výkon rozhodnutí. Zastupitel za Piráty v září u soudu zvítězil ve sporu o zpřístupnění stavebních technických norem, jemuž se stát bránil. Protože mu ale stát, reprezentovaný v tomto případě Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, příslušné normy neposkytl, podal Michálek návrh na výkon rozhodnutí.

Stát musí zaplatit pokutu 100 000 Kč a podobnou pokutu mu soud může ukládat opakovaně, než budou normy poskytnuty. Povinností státu je také zaplatit náklady řízení, které byly v tuto chvíli vyčísleny na 2 000 Kč, ale mohou v budoucnu ještě narůstat. Stát má „obstaven“ účet u ČNB (nemůže disponovat s příslušnou částí prostředků), který byl uveden v podaném návrhu. Proti oběma částem usnesení (uložení pokuty a vyčíslení nákladů řízení, výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky) se lze do 15 dnů odvolat.

Nahoru

Příspěvky

Exekuce na stát kvůli neposkytnutí stavebních norem
Pavel Šimerda 13. 03. 2016, 07:42:20
Odpovědět  Odkaz 
Ať se dívám, jak se dívám, prvního dubna nevidím. Stát za nesplnění povinnosti (v případě pravomocnosti) zaplatí (státu) pokutu 100 000 Kč a může se se stát, že tak bude činit opakovaně, dokud povinnost nesplní.
Lukáš Jelínek Re: Exekuce na stát kvůli neposkytnutí stavebních norem
Lukáš Jelínek 13. 03. 2016, 12:40:40
Odpovědět  Odkaz 
Ano, je to tak. Stát platí státu :-)

Není to ale úplně tak, protože pokuta jde z výdajové kapitoly rozpočtu ÚNMZ a stává se příjmem státního rozpočtu jako takového. Teď by ovšem - až usnesení nabude právní moci - měl správně následovat postih úředníka, který o neposkytnutí norem rozhodl (vzhledem k závažnosti provinění zřejmě propuštění ze služebního poměru) a podání trestního oznámení pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
Exekuce na stát kvůli neposkytnutí stavebních norem
státhaha 14. 03. 2016, 17:52:46
Odpovědět  Odkaz 
Tohle přehazování peněz mě vždycky dokáže pobavit, jendak sto sicíc se v těch bilionech ztratí a druhak i kdyby to byla miliarda tak je to jen přesouvání státních peněz mezi účty bez následků pro konkrétí lidi. Pokutovat stát je čirý nesmysl, stát může tak maximálně platit náhradu škody, ale pokutoval se musí konkrétní lidé. Třeba se to změní po volbách, nebo po dalších volbách, nebo někdy.
Lukáš Jelínek Re: Exekuce na stát kvůli neposkytnutí stavebních norem
Lukáš Jelínek 14. 03. 2016, 19:18:01
Odpovědět  Odkaz 
Pokutu za nesplnění toho, co soud uložil svým rozsudkem, platí vždy ten subjekt, který byl žalován, tedy v tomto případě stát. Ten pak může dále vymáhat jak pokutu, tak další způsobenou škodu na tom úředníkovi, který to zavinil. A nejen může, ale také by měl, přestože se to prakticky nikdy neděje.

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz