přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Linux 3.20 by mohl podporovat opravy jádra za běhu

Linux 3.20 by mohl podporovat opravy jádra za běhu

Linux

Zdá se, že by se do Linuxu 3.20 mohla dostat podpora pro opravy jádra za běhu. Nelze vyloučit, že bude tato verze označena už jako 4.0.


Opravy jádra za běhu jsou dlouho diskutovanou funkcí. Existují dokonce tři nezávislé implementace (Ksplice, kpatch a kGraft), které se již objevily v distribučních jádrech, nicméně do hlavního stromu (vanilla) se nedostala žádná z nich. Firmy Red Hat a SUSE však nedávno sjednotily infrastrukturu pro kpatch a kGraft, takže nová implementace může využívat patche vytvořené pro kteroukoli z těchto technologií.

Nyní to navíc vypadá, že by se opravy za běhu mohly do hlavního stromu konečně dostat, a to zřejmě pro verzi 3.20. Nasvědčuje tomu zpráva, kterou Jiří Kosina poslal do LKML. Je však otázka, zda vůbec nějaká verze 3.20 bude – Linus Torvalds totiž před rokem zmínil, že po verzi 3.19 by měla následovat právě 4.0. Změna číslování by neznamenala žádnou přelomovou změnu funkčního charakteru, šlo by o něco podobného jako při přechodu z řady 2.6 na verzi 3.0.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »