přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Milion certifikátů stále využívá SHA-1

Milion certifikátů stále využívá SHA-1

Šifrování

Podle průzkumu firmy Netcraft se u zhruba milionu certifikátů pro TLS stále používá slabý hešovací algoritmus SHA-1. Je to běžné dokonce i v americkém resortu obrany.


Hešovací algoritmus SHA-1 je již několik let považován za příliš slabý a neměl by se proto používat tam, kde záleží na bezpečnosti. Například pro kvalifikované certifikáty se v Česku nesmí používat už od roku 2010. Webový prohlížeč Google Chrome od verze 39 u takových certifikátů zobrazuje varování.

Jak ale zjistila firma Netcraft, certifikáty s algoritmem SHA-1 se stále poměrně často používají. Ještě v prvních měsících letošního roku byly dokonce častější než certifikáty využívající silnější algoritmy třídy SHA-2, ještě nyní je lze nalézt na milionu webů. Vyskytují se dokonce i na webech patřících pod Ministerstvo obrany USA, přestože to úřad NIST již dva roky zakazuje.

Od roku 2016 už by nové certifikáty se SHA-1 přibývat neměly (kromě těch pro interní použití), protože CA/Browser Forum Baseline Requirements (požadavky na certifikační autority, jejichž kořenové certifikáty se distribuují s webovými prohlížeči) jejich vydávání zakazují.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »