přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, PHP 7: rychlost, nové operátory, anonymní třídy

PHP 7: rychlost, nové operátory, anonymní třídy

PHP

Nová verze webové technologie PHP přináší výrazně vyšší rychlost, nové operátory, anonymní třídy, větší možnosti typové kontroly, lepší obsluhu chyb a snazší práci se jmennými prostory.


Byla vydána nová verze webové skriptovací technologie PHP. Je označena jako 7, přestože by mělo následovat číslo 6; to se ale přeskakuje, protože šestá verze existovala ve formě experimentu a neprosadila se. Novinek je v sedmé verzi spousta.

K těm nejvýznamnějším patří například nový engine Zend označovaný pracovním názvem PHPNG. Ten je podstatně rychlejší než verze používaná v PHP 5.x. Po stránce jazykové přibyly nové operátory – jedním je „??“ (Null Coalesce; pokud určitá hodnota neexistuje nebo je NULL, vrátí se místo ní jiná hodnota), druhým „<=>“ (třístavový porovnávač hodnot; vrací -1, 0 nebo 1). Nově lze také definovat anonymní třídy, jako to jde například v Javě.

Zajímavými novinkami jsou možnost typové kontroly skalárních typů (dosud to šlo jen pro objektové typy) a deklarovat návratový typ funkce. Fatální chyby jsou nově hlášeny pomocí výjimek typu EngineException, chyby úrovně E_STRICT byly změněny na jiné, vhodnější úrovně (E_DEPRECATED, E_NOTICE a další). Použití více tříd ze stejného jmenného prostoru usnadní skupinový import.

Některé zastaralé věci byly naopak z PHP odebrány. Potkalo to například POSIX-kompatibilní regulární výrazy, rozšíření mysql (dnes se používá mysqli a pdo_mysql), přiřazení konstruktoru referencí, alternativní otevírací tagy nebo operace pro magic quotes.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »