přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Odpovědi na naše dotazy: TOP 09

POINT.X (2018-19)

Odpovědi na naše dotazy: TOP 09

top09.png

První díl odpovědí na naše otázky pocházejí od strany TOP 09, která nám je zaslala jako první. Dozvíte se konkrétní plány nebo jen obecná fráze? Jaké postoje zastává strana, která se ještě nikdy neúčastnila řádných voleb? Odpovídal Jaroslav Poláček, předseda expertní skupiny TOP 09.


reklama

Svoboda Internetu

Ve Velké Británii byl nedávno schválen Zákon o digitální ekonomice, který umožňuje ministerstvu průmyslu blokovat takové servery, u kterých je pravděpodobné, že by mohly být zneužívány v souvislosti s činností, která porušuje autorská práva, tedy i bez soudního řízení. Podpořila by vaše strana takový zákon? Jak se ve svém programu stavíte ke svobodě Internetu? Podporujete smlouvu ACTA?

Odpověď

TOP 09 je zcela jednoznačně pro svobodný přístup k informacím na internetu. Pokud vím, tak systémy, které popisujete, se nesetkaly s velkým reálným dopadem (viz Francie) a neuvažujeme o zavedení podobných principů do české legislativy. Samozřejmě není možné nereagovat v rámci platné legislativy na porušování autorských práv, ale na druhou stranu není ani možné pod záminkou jejich ochrany připravit takové mechanismy, které ve svém důsledku povedou k omezení svobody na internetu. Podpoříme takové aktivity, které se snaží při respektu k autorským právům připravit prostředí akceptovatelné i pro zákazníka, zejména z pohledu ceny. Takové systémy již dnes vznikají, a uvedu jen ten nejznámější příklad, kterým je systém Itunes.

Svobodný a otevřený software ve veřejné správě

Jak se stavíte k nasazení svobodného a otevřeného softwaru ve veřejné správě? Jaký je váš postoj k zavádění otevřených datových formátů typu OpenDocument Format do administrativních procesů státu? Uveďte konkrétní opatření, která hodláte realizovat, pokud získáte vliv v PS.

Odpověď

Jsme jednoznačně pro podporu takových formátů, které nebudou nutit uživatele k nákupu proprietárního softwaru. Nicméně nasazování samotného softwaru, který splňuje tuto podmínku, může být jak z komerčních, tak z open source „rodiny“. Ani jedna z těchto skupin není automaticky horší ani lepší. Vždy záleží na jejich nasazení a podmínkách, které uživatel požaduje. Státní správa musí být naprosto technologicky neutrální a musí dbát na otevřenost formátu dat, které předává občanům. V oblasti kancelářského softwaru tohoto lze dosáhnout dnes s použitím open office i v rozšířené microsoft office. TOP 09 bude v případě svého zastoupení v PSP dbát na dodržování těchto zásad.

Linux do škol

Jedním z našich zájmů je nasazování Linuxu a jiného svobodného a otevřeného softwaru na základní a střední školy. Jak se stavíte k této otázce? Uveďte konkrétní opatření, která budete realizovat v případě vlivu v PS.

Odpověď

Nasazení jakéhokoliv softwaru do škol by nemělo být direktivně určeno státem. Studenti by však měli být seznámeni i s jinými než nejrozšířenějšími systémy a programy. Problém vidím zejména na straně pedagogů a jejich vlastního vzdělání v této oblasti.

Poplatky pro OSA

V současnosti jsme nuceni za datové nosiče platit poplatky svazu OSA, i když na médiích máme naprosto legální obsah, například svobodný software nebo naše vlastní fotky z dovolené. Chápeme, že se jedná o kompenzaci za ušlý zisk v případě kopírování díla pro osobní potřebu. Horší je, že je poplatky platí i právnické osoby, které ze zákona tuto možnost kopírování nemají a platí tudíž za něco, co nemohou dělat. Máte v plánu učinit nějaké kroky pro změnu nebo zrušení tohoto systému?

Odpověď

Ano, máte pravdu, že platba za datové nosiče vzbuzuje u mnoha lidí oprávněné otázky. Na druhou stranu zatím neexistuje (nebo o něm nevím) způsob, kterým by se jednotlivé nosiče daly odlišit. Jedinou alternativou tak zůstává zrušení celého systému, což může být oprávněně vnímáno druhou stranou za diskriminační. Jsme připraveni vést o tomto problému debatu s odbornou veřejností a pokusit se nalézt řešení.

Čím oslovujete lidi s kladným vztahem ke svobodnému a otevřenému softwaru a obsahu?

Uveďte tři body svého volebního programu, které podle vás mají klíčový význam pro naše čtenáře, tedy především uživatele Linuxu.

Odpověď

Především se snažíme, aby naše „produkty“ byly přístupné i uživatelům Linuxu. Webové stránky jsou optimalizovány i pro Open source prohlížeče, snažili jsme se dodržet čistotu našeho kódu. Výstupy, které zveřejňujeme, publikujeme ve formátu PDF (určitě najdete výjimky, nicméně se snažíme je odstraňovat). TOP 09 také nezapomíná na problematiku IT ve svém volebním programu a bude prosazovat technologickou neutralitu ve věcech SW. Snažíme se otevřeně a mnohdy nepopulisticky hovořit o problémech naší země. Právě tato otevřenost a široká komunita našich online fanoušků a podporovatelů na sociálních sítích by mohla u uživatelů Linuxu vzbudit zájem a sympatii.

Jaroslav Poláček, předseda expertní skupiny, Polacek@top09_cz

Nahoru

Příspěvky

strana, která se ještě nikdy neúčastnila řádných voleb
Petr 11. 05. 2010, 01:19:54
Odpovědět  Odkaz 
Horší z lidovců založí spolek, od zelených přetáhnou maskota a prý TOP...
Odpovědi v klasickém stylu:

ACTA:
neuvažujeme o zavedení podobných principů = nevylučujeme zavedení podobných principů

Poplatky pro OSA:
výpalné je v pořádku, nechceme si to rozházet s "umělci"
strana, která se ještě nikdy neúčastnila řádných voleb
Petr 11. 05. 2010, 01:19:57
Odpovědět  Odkaz 
Horší z lidovců založí spolek, od zelených přetáhnou maskota a prý TOP...
Odpovědi v klasickém stylu:

ACTA:
neuvažujeme o zavedení podobných principů = nevylučujeme zavedení podobných principů

Poplatky pro OSA:
výpalné je v pořádku, nechceme si to rozházet s "umělci"
Jiří Beránek Fajn článek
berysek 11. 05. 2010, 06:56:01
Odpovědět  Odkaz 
Je dobrý nápad položit stranám dotazy z naší oblasti zájmu, těším se na odpovědi dalších stran. Je sice vidět že uvedené odpovědi jsou "politicky korektní", ale každý si z nich udělá názor.
Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Milan 11. 05. 2010, 08:05:05
Odpovědět  Odkaz 
No odpovědi mě nijak nepřekvapily. Hlavně neříct nic konkrétního, protože by to po mě pak po volbách mohli chtít :).
Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Michal Dočekal 11. 05. 2010, 08:55:05
Odpovědět  Odkaz 
Mám z toho naprosto stejný pocit. Odpovědi jsou vyhýbavé, nejasné a hlavně nic neslibují.

Z první otázky mám pocit, že sice "neuvažují" o zavedení podobné legislativy, ale současně že se jí nijak aktivně bránit nebudou - sice tam uvádějí, že "není možné" takto omezovat svobody, ale to je objektivní konstatování a nikoliv subjektivní postoj - tj. je to úplně něco jiného než "jednoznačně nepodpoříme návrh" či "budeme jednoznačně proti". Snad jediné, co mi z té odpovědi vyplývá, je to, že když dojde na lámání chleba a oni budou muset začít "uvažovat", půjdou si koupit skladbu na iTunes.:-D
Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Jaroslav Poláček 13. 05. 2010, 02:04:55
Odpovědět  Odkaz 
Pane Dočekale, opatření vyplývající z této smlouvy by musela být schváleny národními orgány. Jsme suverénním státem a navíc, pokud by toto mělo být implementováno jako směrnice, musel by o problematice jednat Evropský parlament – já si prostě nedokážu představit, že by návrh prošel v té podobě, jak jej dnes prezentují média. Ale abych nebyl nařčen z úkroku a nekonkrétnosti - jsem proti takovému návrhu. Ne však z toho důvodu, že bych chtěl šlapat po autorských právech, ale protože jsem přesvědčen, že represe zatím nic moc nevyřešila. Viz konečně Francie.
Re:Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Michal Dočekal 14. 05. 2010, 09:21:18
Odpovědět  Odkaz 
"Ale abych nebyl nařčen z úkroku a nekonkrétnosti - jsem proti takovému návrhu."

Výborně. To jsem chtěl slyšet.
Antonín Slejška Dodatečné dotazy
Antonín Slejška 11. 05. 2010, 08:46:50
Odpovědět  Odkaz 
Bude TOP09 vedle technologické neutrality prosazovat rovněž síťovou neutralitu?
Je pro TOP09 stejně jako iTunes podpory-hodné Google Books, Grooveshark či YouTube?
Jak se bude TOP09 stavět k výměnným sítím, konkrétně třeba k The Pirate Bay?
Budete usilovat o zrušení poplatků z nosičů dat (ano/ne)?
Re:Dodatečné dotazy
Michal Dočekal 11. 05. 2010, 09:01:58
Odpovědět  Odkaz 
Myslím, že na vaši poslední otázku již de facto odpověděli v rámci svého politicky korektního vyjadřování poměrně jasným "ne". Resp. zatím jsou "připraveni vést debatu". Oni ji nevedou, ani ji neplánují vést. Jsou jen "připraveni". Pokud by v této věci něco dělat chtěli, tak budou mluvit úplně jinak.
Re:Re:Dodatečné dotazy
Jaroslav Poláček 13. 05. 2010, 02:08:23
Odpovědět  Odkaz 
Kdybych potřeboval interpreta, tak volám Vám. :-) Ano, zrušení bez náhrady nevidím jako cestu a náhrada není (nebo o ní nevím), takže máte pravdu v tom úvodu - NE, ale nemáte pravdu v těch dalších větách. Docela rád bych se o tom bavil.
Re:Re:Re:Dodatečné dotazy
Michal Dočekal 14. 05. 2010, 10:17:20
Odpovědět  Odkaz 
"nemáte pravdu v těch dalších větách. Docela rád bych se o tom bavil."

Problémem je, že příslib bavení se o něčem není příslibem vzniku konkrétních opatření či konkrétních změn. I když připouštím, že v tomhle ohledu je diskuse nutnou podmínkou, je to pouze první krok na dlouhé cestě.

Asi jedním z největších paradoxů v této oblasti je skutečnost, že de facto za právo vytvořit si kopii pro osobní potřebu platíme OSA poplatky - alespoň to, myslím, OSA tvrdí (a to i z médií, která se převážně používají pro pořizování vlastních děl - paměťové karty pro fotoaparáty).

Jenomže současně s tím řada děl dnes obsahuje ochranu proti kopírování (většina DVD, HD formáty, řada CDček), čímž kopírování efektivně brání, a tím nám vlastně znemožňují toto právo (za které si platíme) vykonávat. A nejpikantnější na tom je to, že autorský zákon nyní nově definuje jako porušení autorského práva i obcházení těchto ochran.

Takže i když existuje technický postup, jak zkopírovat třeba chráněné DVD, tak pokud to někdo v ČR udělá, byť pro osobní potřebu a na médium, za které _odvedl_ poplatek OSA, dopustí se porušení autorského práva, což je trestný čin.
Re:Re:Re:Re:Dodatečné dotazy
Jaroslav Poláček 15. 05. 2010, 01:00:11
Odpovědět  Odkaz 
Vaše zanícené argumenty se poněkud vyhýbají té drobnosti, že většina těch vypálených DVD skutečně nejsou vlastní zálohy originálních disků, není-liž pravda :-)
Martin Šín Re:Re:Re:Re:Re:Dodatečné dotazy
Martin Šín 15. 05. 2010, 07:38:08
Odpovědět  Odkaz 
Stále žiju v domnění, že si můžu pro vlastní potřebu udělat kopii jakéhokoliv audiovizuálního díla a to zda vlastním originál nebo ne nehraje žádnou roli. Pletu se?

K té ochraně - je někde stanoveno co to vlastně je, co si mám pod tím představit? Pokud výrobce vloží např. na DVD video disk (se slovy - přidal jsem tam ochranu) poškozené soubory a já si to převedu do podoby, abych to v počítači vůbec přehrál, porušuji zákon?
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Dodatečné dotazy
Michal Dočekal 18. 05. 2010, 15:22:37
Odpovědět  Odkaz 
Předesílám, že nejsem právník, ale myslím, že byste zákon v takovém případě porušil. Nerozhoduje totiž to, jakou podobu ochrana má (o tom zákon nehovoří), ale to, že je takové opatření skutečně ochranou (tj. rozhoduje účel daného opatření). Samozřejmě budu velmi rád opraven nějakým právníkem.
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Re:Re:Dodatečné dotazy
Vlastimil Ott 15. 05. 2010, 12:22:18
Odpovědět  Odkaz 
Chápu to tak, že předpokládáte, že převažuji pirátské kopie disků. Dá se to nějak ověřit? Mně přijde, že dneska už se jen určité části uživatelů chce vypalovat disk, když to můžou nahrát na flash disk, na přenosný disk nebo přepravit přes síť. Je to prostě věc, která vymizí, protože vypalování je omezující proces.

Jinak uživatelé open source asi nejsou typickými piráty, pokud vůbec... Takže možná ta ironie zanikla. ;-)
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Dodatečné dotazy
fri 15. 05. 2010, 13:25:33
Odpovědět  Odkaz 
Na mandriva fóru nedávno někdo napsal, že počítač není zrovna nejvhodnější pro přehrávání (bavím se o výkonné mašině, co hučí na stole, s reprobednami poblíž) - tedy pro poslech, zrovna nejlepší řešení: autor uváděl problémy okolo toho, jak záznam následně používají přehrávače (v linuxu dnes často bez ekvalizéru - tedy bez možnosti "srovnání/vyrovnání") - u CD to problém ani není spíš jde o to, že jiné záznamy (TV,...) procházejí rukama (a ušima) různým zvukařům, nebo lidem, kteří se ani tak doslovně (že by spadali do kategorie profesionál, kde očekáváme, že o tom, co a jak se dělá a proč už něco dotyčný ví) označit nedají.

Dejme tomu, že vás zajímá nějaký dostupný záznam (v jiném formátu, nebo pořízený třeba diktafonem s dost dobrým-citlivým mikrofonem) a chcete jej poslouchat ne v počítači ale přes repráky své třípásmové soustavy - převedete jej pomocí K3B do formátu wave a vypálíte. - A tady je důvod, proč jsem to napsal: Doufám, že ta prázdná CD budou továrny vyrábět a obchody prodávat ještě hodně dlouho za dostupnou cenu.
Re:Re:Re:Re:Re:Dodatečné dotazy
Michal Dočekal 18. 05. 2010, 15:16:34
Odpovědět  Odkaz 
Přiznám se, že vaší odpovědi v kontextu mého příspěvku příliš nerozumím (zejména pak s tím, jak to souvisí s těmi paradoxy, o kterých jsem mluvil). Navíc, moje argumenty mi příliš "zanícené" nepřijdou. Mohl byste vaši reakci, prosím, více rozvést?
Roman Bořánek Re:Dodatečné dotazy
Roman Bořánek 11. 05. 2010, 14:39:45
Odpovědět  Odkaz 
To by mě dost zajímalo, jak chtějí podporovat iTunes atd. To jako zajdou do Applu a řeknou "čau, pojďte k nám"? A jestli to má být ve formě nějakých dotací, tak to potěš koště... :-/
Antonín Slejška Re:Re:Dodatečné dotazy
Antonín Slejška 11. 05. 2010, 16:24:53
Odpovědět  Odkaz 
Politická podpora může mít různé podoby. Od deklarativní, přes legislativní až po ekonomickou. Osobně si myslím, že online médiím, půjčovnám filmů, prodejnám hudby, apod. by celkem stačilo, kdyby jim stát nevytvářel zbytečné překážky typu zákona o audiovizi.
Re:Re:Dodatečné dotazy
Jaroslav Poláček 13. 05. 2010, 02:10:06
Odpovědět  Odkaz 
Do Applu se nechystám :-)
Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Andrej Pavelka 11. 05. 2010, 09:44:11
Odpovědět  Odkaz 
som Slovák, nepoznám politickú stranu, o ktorej pochádzajú odpovede, takže nezaujato, tie odpovede sa mi páčili. Hmm, kedy bude niečo také na Slovensku? Už vidím, ako sa o tom niekto debatuje s takou Malíkovou, alebo Kaníkom :D Alebo s Mečiarom :D :D
Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
mio69 11. 05. 2010, 12:37:34
Odpovědět  Odkaz 
Absolutně zbytečné kecy. Vy prostáčci, to asi jdete poprvé k volbám, vy věříte tomu co slibují politické strany? Vy věříte knižeti(top09)? Ubohá prostoto......
Miroslav Hrončok Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Miro Hrončok 11. 05. 2010, 13:29:11
Odpovědět  Odkaz 
Nikdo neříká, kdo tomu věří, nebo ne, každý ať si udělá názor sám. Já si ho udělal o Vás :)
Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
fri 11. 05. 2010, 14:52:41
Odpovědět  Odkaz 
Jeden můj bývalý kolega vyjadřoval svůj názor na občana Schwarzenberga tím, že zdůrazňoval některé znaky z jeho morfologie: "Habsburský pysk." To není z hlediska programů stran zajímavé tolik co jejich programy.

Vztahy mezi lidmi mají někdy tvar utahující se smyčky: strach - zlost - nenávist. to prý dává k dobrému Joda. :-)

Je to vlastně hlavně příležitost najít vztah k těm, kteří vás nahánějí v téhle hře na honěnou. Zvlášť dobře se lidé cítí, když jsou za příživníky na těle společnosti označováni už teď v rámci postupu vpřed. Mám vzpomínku: "blbá hra" se tady v našich krajích tomu říká.

Zdar a sláva pokroku, přidám ještě do kroku. :-)
Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
mio69 11. 05. 2010, 12:45:55
Odpovědět  Odkaz 
On vám to pan kníže spočítá. Skončils školu? Potřebuješ práci, nesehnals ji? Hybaj k lopatě ani žádnou podporu ti nedáme, protože jsi zdechlý čech, vydělej si na almužnu. Třeba chcípni... Ultra-pravicový populismus TOP 09 je už k smíchu. Ale pokud Vás studentíci živí rodiče a neznáte co je realita. Tak je volte..... Ach jo.... To už fakt nejde psát o něšem jiném....
Miroslav Hrončok Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Miro Hrončok 11. 05. 2010, 13:30:16
Odpovědět  Odkaz 
Nebojte se, vyjdou i odpovědi jiných stran.
Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Tom 11. 05. 2010, 14:02:54
Odpovědět  Odkaz 
No, jestli je TOP 09 (ať je jakákoliv) ultrapravicová, tak sežeru mydlo. Ultra-pravicoví byli fašisti (ultra-levicový byly a pořád jsou komunisti). Mě osobně přítomnost šlechtice ve vysoké politice velmi těší a věřím, že je první vlaštovka budoucích změn.
Roman Bořánek Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Roman Bořánek 11. 05. 2010, 14:36:18
Odpovědět  Odkaz 
Jestli je TOP09 ultrapravicová, tak sežeru mýdlo. Jestli byli fašisti ultrapravicoví, tak seřeru dvě. :D Nechápu, proč si někdo myslí, že národovci jsou automaticky pravice. Přitom Třetí říše byla tak levicová, DSSS má teď levicovější program než komunisté... Všechny větší strany v ČR se teď pohybují někde mezi levicí a středem. Ty jejich hádky vytváří dojem, že tu probíhá hrozný boj, ale ve skutečnosti je to handrkování o pár miliard. Žádná větší strana nepřemýšlí o nějaké změně konceptu státu, všechny ho mají stejný.
Re:Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Tom 11. 05. 2010, 16:19:50
Odpovědět  Odkaz 
Máte pravdu, dost záleží na úhlu pohledu. Například pro levici je charakteristická vyšší míra agresivity, což ale může stejně dobře platit i pro pravici. Celkově je dělení na pravici a levici docela nevyhovující. Přílišný nacionalismus se ale řadí spíš k pravicovým projevům, i podle Wikipedia se ze krajně pravicové politické strany a uskupení (sekty) považují ty (neo)fašistické a (neo)nacistické.
Roman Bořánek Re:Re:Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Roman Bořánek 11. 05. 2010, 17:02:23
Odpovědět  Odkaz 
Souhlas. Já dělení na levici a pravici beru spíš v rámci ekonomie, jako že levice chce, abychom se měli všichni stejně (zle) a pravice hlásá, že jaký si to uděláš, takový to máš. S nadsázkou. Ono je to složité, protože jsou dvě základní svobody, a to ekonomická a osobní. Třeba máme anarchisty, kteří chtějí sice maximální osobní svobodu, ale tu ekonomickou vůbec. Na druhé straně komunisté nechtějí ani jednu. A anarchisty i komunisty řadíme do levice. Docela odpovídající je policický kompas (http://www.politicalcompass.org), který právě zohledňuje obě tyto svobody.
Jiří Eischmann Re:Re:Re:Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Jiří Eischmann 11. 05. 2010, 17:10:15
Odpovědět  Odkaz 
Politické spektrum má spíše tvar kruhu než přímky. Je to, jakoby se dva vydali na atletické dráze každý jiným směrem, nakonec se na druhé straně sejdou. Krajní pravice i levice se přes rozdílné východiska dopracovaly prakticky k tomu samému. Když si přečtete program DSSS a KSČM tak tam najdete velké množství společných bodů. Jak krajní pravici, tak krajní levici jde ve zkratce o větší úlohu státu v životě člověka a o více sociálních jistot.
Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Karlitos 11. 05. 2010, 16:45:31
Odpovědět  Odkaz 
A co ty "studentici" co je rodice nezivi ? Ja az skolu dodelam tak kdybych praci nenasel tak jdu delat rukama a budu pritom hledat dalsi. O to abych nejakou dobrou nasel jsem se cele studium snazil a drel na to. Kdo nedre at chcipne, pro ne ?
Ja nechci almuznu, ja chci prilezitost. A tim nemylsim prilezitost v budoucnu podporovat kdejakeho levorukeho lopataka pote, co se mi vraci plody moji snahy a prace.
Kolik lidi umi alespon zaklady Windows ? A kolik jich umi NAVIC zaklady Linuxu/Unixu a jinych veci ? Je to o te volbe
Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
mio69 11. 05. 2010, 18:06:58
Odpovědět  Odkaz 
Toto může napsat člověk bez zkušeností a z Prahy , kde je nezaměstnanost tak 2 procenta. A co zbytek republiky? Až se začnete sami živit tak pocítete realitu Česka. Podle průzkumů více polovina studentů by chtěla podnikat. Po škole podniká necelých 10 procent.Sehnat práci mimo velká města je problém.
Re:Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Karlitos 11. 05. 2010, 20:54:35
Odpovědět  Odkaz 
Jsem z Prahy, v Praze uz davno nebydlim, zivim se sam a zrovna u toho dodelavam skolu. Zkusenosti ... prijde na to jake s cim a tak, ale nemylsim ze bych tady byl uplne sveta neznale orezavatko - a ostatni tady asi take ne. Misto hrani her se radeji venuju vecem prakticky uplatnitelnym v zivote, dokonce mi za to jsou i schopni zaplatit. (a nejen IT, i rucickama umim) A ne ze by me driv gamesky nebavily ...
Tak nevim jestli spis ten problem neni v necem jinem nez ze "vsichni mate ruzove bryle a zlate padaky a ostatni jsou chudaci mlaceni zivotem" Taky mi neprijde ze by me osud zrovna hyckal, ale tim ze budu kolem sebe akorat nastvane prskat to rozhodne nezlepsim.
Jiří Eischmann Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Jiří Eischmann 11. 05. 2010, 17:21:14
Odpovědět  Odkaz 
Poprosil bych vás o to, abyste tady další politická témata netahal. Tento server není o politice, LE se jenom politických stran zeptalo na pár specifických témat, které jsou open source blízké. Pokud si chcete nadávat na ultrapravici a žehrat nad údělem pracujícího lidu pod bičem kapitalistů, běžte prosím na http://www.halonoviny.cz/. Tam naleznete jistě více pochopení než tady.
BTW studuju a od rodičů peníze nedostávám, vydělávám si na sebe sám. Nestěžuju si, protože se snažím vidět příležitosti, ne hledat výmluvy. Školné bych např. utíhal. Studoval jsem v Kanadě a vím, jak tam neuvěřitelně pročistilo školský systém, přesně takový efekt by potřebovalo naše vysoké školství.
Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
fri 11. 05. 2010, 17:50:44
Odpovědět  Odkaz 
Na brigádě jsem byl dvakrát - jednou v patnácti letech a podruhé o rok později - v lese. Na první den si pamatuju dobře - začátek prázdnin, vedro, slunce, jasná obloha, a já na kolenech ve vysoké tvrdé suché trávě, brousím srp, a za chvíli už se směju na svou krev mezi prsty. K tomu se ten rok urodilo opravdu hodně vos, vosiček i sršňů. Výsledek byl za aspoň deset dní následující. odměna: na první pokus 10 Kč za hodinu, když se nám to nelíbilo, tak vrchní šéf řekl, že nám přidá, i kdyby to měl dát ze svého. Už je to zastřené, ale myslím, že to vyšlo aspoň na 22 Kč za hodinu. :-) Za rok už to bylo lepší: aspoň 20 pracovních dní: a... skoro 25? Kč za hodinu. :-) Jo, dokud brali ty červivý třešně za 6, 7, 8 nebo dokonce 9 kč za kilo, tak jsem několik dní, když byly, než zhnily po pár deštích, stál od rána do večera na hodně vysokém žebříku, a jednou natrhal za 4 litry. Ovšem nejlepší zážitky mám z dětství, kdy jsem patnáct kilo trhal za odměnu, co mi otec dal, 20 Kč. Velice rád vzpomínám. I proto jsem v jedné diskuzi položil otázku, které jsem dobře rozuměl: Stojí moje práce jako překladatele rozhraní k programům aspoň za těch dvacet kaček?
Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
mio69 11. 05. 2010, 18:10:05
Odpovědět  Odkaz 
Srovnávat Kanadu a Česko. Ha,Ha,Ha........Opět mimo realitu.Stále ve svých ulitách studenského života...
Jiří Eischmann Re:Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Jiří Eischmann 11. 05. 2010, 18:41:59
Odpovědět  Odkaz 
A proč bych nemohl?
Petr Šafařík Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Peťoš 11. 05. 2010, 19:31:47
Odpovědět  Odkaz 
Jsem rád, že aspoň někdo stojí nohama pevně na zemi a nám, neznalým studentům, které živí rodiče (fakt?) vysvětlí, že nejlépe bylo za komunistů.

Pokud se vám články nelíbí, nečtěte je... Mi se líbí.
Re:Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
mio69 17. 05. 2010, 11:55:52
Odpovědět  Odkaz 
Za komunistů se žilo hodně složitě, byla to diktatura jedné strany. Ale zaráží mě jak mí vrstevníci jsou tak lehce stádovitě ovladatelní např. stranou TOP 09. To jak Kalousek, který byl dlouho ve vládě, podílel se na vytvoření dluhu ted rozesílá složenky, no není vtip to je model arogantního chování uměle vytvořené strany politických turistů. A ty studenské volby takky o něčem svědčí. Chybí tu zkušenosti a empatie. Srovnání a rozeznání reality, která není na internetu ale v běžném životě.
Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
LJ 12. 05. 2010, 23:11:50
Odpovědět  Odkaz 
Jsem studentík, od prváku se živím sám a nyní vlastním firmu a mám byt na hypošku, přesto řádně studuju čvut. Všechno jsem si surově vydřel a budu si za tím stát, že pokud ěnco chci tak musím zacvakat...
Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Jose 11. 05. 2010, 21:43:07
Odpovědět  Odkaz 
Díky za článek, je důležité, že se ptáte, protože dáváte vědět o poptávce části veřejnosti po otevřenosti státních IT. I případně vyhýbavé, či nekonkrétní stanovisko o straně leccos vypovídá. Co by bylo potřebné do budoucna je sledovat skutečné kroky, ke kterým se strany v těchto odpovědích zavázaly.

A navrhuju mazat výpady proti stranám, které nebudou mít odůvodněnou argumentaci či nebudou mít vztah k tématu. Už mě ti placení agitátoři lezou krkem. Pouze věcná diskuse má smysl, placení agitátoři ji svými ubohými výpady bez argumentů totálně ničí.
Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
fri 11. 05. 2010, 22:51:41
Odpovědět  Odkaz 
Je fakt, že mě první příspěvky, které řadíte do této kategorie, překvapily. Řekl jsem si: "Á teď to bude chvíli žertovné. Dají se očekávat nějaké ty vášně. :-)" Ale nemyslím si, že by se do této rajské zahrady vplížil had v podobě nějakého agitátora.

Vysvětleme si efekt těchto odpovědí, no pro začátek na mě. Protože je pravděpodobně jednou z mých nepěkných vlastností občas se projevující cynismus, a hned popíšu, oč jde, protože sám jsem si to musel někde přečíst: určitá lhostejnost, ale snad to není tak hrozné, na otázku, co mi kdo slibuje, abych pro jeho politiku (ptáte se na politiku stran k OS, že?) zvedl ruku, řeknu, že to vnímám, jako že nic, nic, nic, jaká byla tahle otázka: nevím, nic. Když neudělají nic, nebudu nijak zarmoucen, protože ani nechápu, co by tak mohli dělat, když se nechtějí vnucovat ani těm školám.

Školství mě zajímá. Kdyby tak aspoň řekli, že podpoří, aby se na vzorku 20ti škol provedl výzkum, jestli je používání programu step, cantor, a podobných měřitelným přínosem pro porozumění děcek fyzice, matematice atd. Pořád se zmíňují přínosy, jako je ten finanční, ale výpočetní technika a její efekt přece není o tom, jestli v roce 2010 někdo ještě neumí, nebo už umí "klikomyšit", jak to nazval jeden technik. Proč to dělat není jenom o tom, aby to odvětví žilo samo pro sebe.

A když se tím dostávám k praktickému použití, Proč je nenapadlo, když to nechtějí nařídit (jde jim přece o co největš podíl na moci, která by jim to umožnila, ne?), že by jejich politika mohla vypadat tak, že to ve svém vládním prohlášení doporučí děckám k použití doma - jestli chtějí být moderní - jestli je to tedy pro pro TOP09 tak přínosné a vedoucí společnost někam dopředu? Co z těch děcek chtějí mít, a co hodnotí jako prospěšný prostředek?

K pročištění školství: v případě, že chceme mít ty možná nejlepší na místech, kam si myslí, že patří, začít se s tím podle zastánců toho názoru dá už tam kde končí povinná školní docházka? Ať se ukáží ti nejmotivovanější? Jaké by byly důsledky?
Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Jaroslav Poláček 13. 05. 2010, 02:15:39
Odpovědět  Odkaz 
Pokusil jsem se tu vyčítanou nekonkrétnost maličko odstranit v debatě, pokud máte další dotaz, pošlete.
Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
mm 12. 05. 2010, 16:09:45
Odpovědět  Odkaz 
Tedy ne, že bych si dělal iluze o české levici, ale to jak snadno se dnešní studenti nechají zblbnout Mádlou a vychytralými pravicovými populisty z jakési strany TOP09 v mých očích nesvědčí o jejich velké inteligenci a rozhledu...
Nojo, no... Hlavně, že víte, kdo je nepřítel a znáte jediná správná řešení....Až jednou někteří pochopíte, komu jste dělali užitečné idioty, budete se sami sobě smát a možná se i trochu stydět.
Sorry, asi to sem nepatří, ale protože jsem také kdysi býval student a před víc jak 20 lety ve stávce proti komunistickému režimu, je mně dnes z fanatismu a stádnosti "fcebookové generace" dost smutno...Nebyli jsme takoví, více jsme přemýšleli...

Ale raději zpátky k Linuxu - aspoň něco, co člověka občas potěší.
Re:Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
fri 12. 05. 2010, 18:47:14
Odpovědět  Odkaz 
Z mého pohledu jsou všichni moji přátelé - nemusí pro to už vůbec nic dělat. :-) Mrzí mě ale, že díky tomu, jak když kdejaký stranický stratég má zvládnutou techniku ovlivňování cílové skupiny - prostě statistika: vždycky se najde někdo, koho to zajímá - konečně "jsou tu pro nás" a chce si vybrat, tak se snaží každý den zasívat do mé mysli averze, a ony ty rostliny tu více tu méně rostou a některé třeba i kvetou. .-)

Jakápak generace facebooku - prostě se rodí ročník za ročníkem a všichni pádíme životem. Taky mám pocit, že mi to někdy nemyslí, skoro jako kdybych měl prázdnou mozkovnu. Ale minulost je pryč, budoucnost se o sebe postará sama, času máme všichni stejně, proto - pro mě to nejsou lidé o x let mladší/starší ("mladí blbci/staří blbci" :-) - je pozoruhodné, že jsme schopní žít v jeden přítomný okamžik - to je to jediné, co máme.

Dostalo se nám jedné rady, kdybychom s druhými měli problém a chtěli získat nadhled - představte si, že jim nejsem/te hodni ani zavázat tkaničky u bot. No a jinak jsou prostě úžasní. :-)

K jejich volebnímu programu - postoj k jedné oblasti, jako je software, je jen jedna věc: jsou strany, jejichž některé sliby mě ani ne tak vyděsily, jako spíš ohromily, v určité oblasti pořád pokračují v kurzu, který se tu objevil před pár lety - rychle zhodnoceno, sešteno, a to se pak člověku dobře rozhoduje. Prostě a jednoduše určující jsou osobní zájmy - životní - "raději žádná křeč a žádný strach, je předčasné být na poplach".

Chápete, koho možná budu volit? Doufám, že to popisuju tak, že je to obtížné uhodnout. Jo, jo, kombinatorika a pravděpodobnost, tu jsem naposledy viděl před mnoha a mnoha lety. :-)
Odpovědi na naše dotazy: TOP 09
Petr 26. 01. 2012, 22:33:22
Odpovědět  Odkaz 
Politické splašky z diskuse tak trochu Linuxexpres.cz degradují. To si tento web nezaslouží.
Pokud se budu držet obsahu směrem ke školám, tak:
- tato strana nepodporuje microsoftí masírování,
- naznačuje, že pedagogové by se potřebovali v Open Source sami vzdělávat.
Pokud to tak je, s obojím souhlasím (zprava doleva, i opačně...).
Petr

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Miroslav Hrončok

Miroslav Hrončok

Linux používám od roku 2004, aktivně se o něj zajímám od roku 2007, kdy jsem napsal svůj první článek pro LinuxEXPRES. Od roku 2009 jsem pracoval pro Liberix jako redaktor LinuxEXPRESu, od roku 2011 do konce roku 2012 jako jeho šéfredaktor. Nyní pracuji v Red Hatu, kde rozšiřuji distribuci Fedora o nové balíčky. Zároveň studuji na FIT ČVUT, kde se zabývám 3D tiskem a vyučuji několik předmětů. Spoluorganizuji pražskou konferenci LinuxDays a aktivně se účastním mnoha dalších českých linuxových akcí, jako přednášející nebo jako výpomoc.


  • Distribuce: Fedora
  • Grafické prostředí: Xfce

| blog