přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Odpovědi na naše dotazy: TOP 09

Nepodařilo se připojit k serveru.

Odpovědi na naše dotazy: TOP 09

top09.png

První díl odpovědí na naše otázky pocházejí od strany TOP 09, která nám je zaslala jako první. Dozvíte se konkrétní plány nebo jen obecná fráze? Jaké postoje zastává strana, která se ještě nikdy neúčastnila řádných voleb? Odpovídal Jaroslav Poláček, předseda expertní skupiny TOP 09.


Svoboda Internetu

Ve Velké Británii byl nedávno schválen Zákon o digitální ekonomice, který umožňuje ministerstvu průmyslu blokovat takové servery, u kterých je pravděpodobné, že by mohly být zneužívány v souvislosti s činností, která porušuje autorská práva, tedy i bez soudního řízení. Podpořila by vaše strana takový zákon? Jak se ve svém programu stavíte ke svobodě Internetu? Podporujete smlouvu ACTA?

Odpověď

TOP 09 je zcela jednoznačně pro svobodný přístup k informacím na internetu. Pokud vím, tak systémy, které popisujete, se nesetkaly s velkým reálným dopadem (viz Francie) a neuvažujeme o zavedení podobných principů do české legislativy. Samozřejmě není možné nereagovat v rámci platné legislativy na porušování autorských práv, ale na druhou stranu není ani možné pod záminkou jejich ochrany připravit takové mechanismy, které ve svém důsledku povedou k omezení svobody na internetu. Podpoříme takové aktivity, které se snaží při respektu k autorským právům připravit prostředí akceptovatelné i pro zákazníka, zejména z pohledu ceny. Takové systémy již dnes vznikají, a uvedu jen ten nejznámější příklad, kterým je systém Itunes.

Svobodný a otevřený software ve veřejné správě

Jak se stavíte k nasazení svobodného a otevřeného softwaru ve veřejné správě? Jaký je váš postoj k zavádění otevřených datových formátů typu OpenDocument Format do administrativních procesů státu? Uveďte konkrétní opatření, která hodláte realizovat, pokud získáte vliv v PS.

Odpověď

Jsme jednoznačně pro podporu takových formátů, které nebudou nutit uživatele k nákupu proprietárního softwaru. Nicméně nasazování samotného softwaru, který splňuje tuto podmínku, může být jak z komerčních, tak z open source „rodiny“. Ani jedna z těchto skupin není automaticky horší ani lepší. Vždy záleží na jejich nasazení a podmínkách, které uživatel požaduje. Státní správa musí být naprosto technologicky neutrální a musí dbát na otevřenost formátu dat, které předává občanům. V oblasti kancelářského softwaru tohoto lze dosáhnout dnes s použitím open office i v rozšířené microsoft office. TOP 09 bude v případě svého zastoupení v PSP dbát na dodržování těchto zásad.

Linux do škol

Jedním z našich zájmů je nasazování Linuxu a jiného svobodného a otevřeného softwaru na základní a střední školy. Jak se stavíte k této otázce? Uveďte konkrétní opatření, která budete realizovat v případě vlivu v PS.

Odpověď

Nasazení jakéhokoliv softwaru do škol by nemělo být direktivně určeno státem. Studenti by však měli být seznámeni i s jinými než nejrozšířenějšími systémy a programy. Problém vidím zejména na straně pedagogů a jejich vlastního vzdělání v této oblasti.

Poplatky pro OSA

V současnosti jsme nuceni za datové nosiče platit poplatky svazu OSA, i když na médiích máme naprosto legální obsah, například svobodný software nebo naše vlastní fotky z dovolené. Chápeme, že se jedná o kompenzaci za ušlý zisk v případě kopírování díla pro osobní potřebu. Horší je, že je poplatky platí i právnické osoby, které ze zákona tuto možnost kopírování nemají a platí tudíž za něco, co nemohou dělat. Máte v plánu učinit nějaké kroky pro změnu nebo zrušení tohoto systému?

Odpověď

Ano, máte pravdu, že platba za datové nosiče vzbuzuje u mnoha lidí oprávněné otázky. Na druhou stranu zatím neexistuje (nebo o něm nevím) způsob, kterým by se jednotlivé nosiče daly odlišit. Jedinou alternativou tak zůstává zrušení celého systému, což může být oprávněně vnímáno druhou stranou za diskriminační. Jsme připraveni vést o tomto problému debatu s odbornou veřejností a pokusit se nalézt řešení.

Čím oslovujete lidi s kladným vztahem ke svobodnému a otevřenému softwaru a obsahu?

Uveďte tři body svého volebního programu, které podle vás mají klíčový význam pro naše čtenáře, tedy především uživatele Linuxu.

Odpověď

Především se snažíme, aby naše „produkty“ byly přístupné i uživatelům Linuxu. Webové stránky jsou optimalizovány i pro Open source prohlížeče, snažili jsme se dodržet čistotu našeho kódu. Výstupy, které zveřejňujeme, publikujeme ve formátu PDF (určitě najdete výjimky, nicméně se snažíme je odstraňovat). TOP 09 také nezapomíná na problematiku IT ve svém volebním programu a bude prosazovat technologickou neutralitu ve věcech SW. Snažíme se otevřeně a mnohdy nepopulisticky hovořit o problémech naší země. Právě tato otevřenost a široká komunita našich online fanoušků a podporovatelů na sociálních sítích by mohla u uživatelů Linuxu vzbudit zájem a sympatii.

Jaroslav Poláček, předseda expertní skupiny, Polacek@top09_cz

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Miroslav Hrončok

Miroslav Hrončok

Linux používám od roku 2004, aktivně se o něj zajímám od roku 2007, kdy jsem napsal svůj první článek pro LinuxEXPRES. Od roku 2009 jsem pracoval pro Liberix jako redaktor LinuxEXPRESu, od roku 2011 do konce roku 2012 jako jeho šéfredaktor. Nyní pracuji v Red Hatu, kde rozšiřuji distribuci Fedora o nové balíčky. Zároveň studuji na FIT ČVUT, kde se zabývám 3D tiskem a vyučuji několik předmětů. Spoluorganizuji pražskou konferenci LinuxDays a aktivně se účastním mnoha dalších českých linuxových akcí, jako přednášející nebo jako výpomoc.


  • Distribuce: Fedora
  • Grafické prostředí: Xfce

| blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »