přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Odpovědi na naše dotazy: Strana zelených

Odpovědi na naše dotazy: Strana zelených

zeleni.png

Další článek sumarizuje odpovědi Zelených – mají v tom jasno, nebo vidí jen ekologické aspekty našeho života? V čem vidí smysl moderních webových služeb a technologií? Kde chtějí ušetřit či získat peníze? Odpovědi zaslal tiskový mluvčí Matěj Velek.


Svoboda Internetu

Ve Velké Británii byl nedávno schválen Zákon o digitální ekonomice, který umožňuje ministerstvu průmyslu blokovat takové servery, u kterých je pravděpodobné, že by mohly být zneužívány v souvislosti s činností, která porušuje autorská práva, tedy i bez soudního řízení. Podpořila by vaše strana takový zákon? Jak se ve svém programu stavíte ke svobodě Internetu? Podporujete smlouvu ACTA?

Odpověď

Žádnou obdobu francouzské digitální gilotiny Strana zelených nepodpoří.

Strana zelených dlouhodobě podporuje dodržování zásad síťové neutrality a zachování svobody Internetu. Postupné ukrajování svobod Internetu považujeme za velký problém, kterému je nutno čelit. Větší bezpečnost Internetu chceme dosáhnout prostřednictvím standardních opatření, jako je např. stanovení cíle, aby každé připojení mělo pevnou IPv6 adresu.

V tuto chvíli žádná smlouva ACTA neexistuje. Nedávno byly pouze zveřejněny některé verze možné budoucí podoby dohody ACTA, což ale neříká nic o tom, jak bude smlouva ve skutečnosti vypadat. Strana zelených nepovažuje způsob přípravy smlouvy ACTA za dostatečně transparentní a zejména prostřednictvím frakce Zelených v Evropském parlamentu způsob přípravy a některé záměry smlouvy ACTA od počátku kritizuje. S ohledem na netransparentní způsob přípravy dohody podporuje Strana zelených odchod Evropské unie od jednacího stolu.

Svobodný a otevřený software ve veřejné správě

Jak se stavíte k nasazení svobodného a otevřeného softwaru ve veřejné správě? Jaký je váš postoj k zavádění otevřených datových formátů typu OpenDocument Format do administrativních procesů státu? Uveďte konkrétní opatření, která hodláte realizovat, pokud získáte vliv v PS.

Odpověď

Toto téma považují zelení za důležité, i proto se v našem programu otázkou používání otevřených zdrojů zabýváme.

Svobodný a otevřený software a otevřené formáty mohou veřejné správě pomoci lépe komunikovat s občany a snížit náklady, a to nejenom na straně úřadů, ale i na straně s nimi komunikujících lidí a organizací. Avšak důvodem nasazování OSS a otevřených formátů je i odstranění bariér, kdy lidé používající méně rozšířené operační systémy, kancelářské balíky, prohlížeče Internetu, apod., často nemohou rovnocenně využívat služby nabízené veřejnou správou.

V rámci všech projektů financovaných státem, v jejichž rámci vzniká programový kód, budeme striktně vyžadovat vytváření tohoto kódu pod některou z otevřených licencí, dodržovat základní pravidla programování otevřeného kódu a preferovat multiplatformní řešení. Dále budeme prosazovat omezení nákupu programového vybavení (včetně OEM) státními organizacemi pouze na zdůvodněné případy, kde není vyhovující otevřená alternativa. Ušetřené peníze by měly být investovány do vývoje otevřeného software.

Linux do škol

Jedním z našich zájmů je nasazování Linuxu a jiného svobodného a otevřeného softwaru na základní a střední školy. Jak se stavíte k této otázce? Uveďte konkrétní opatření, která budete realizovat v případě vlivu v PS.

Odpověď

Větší využívání OSS ve školství je jednou z priorit Strany zelených v oblasti informatiky. Vedle opatření zmíněných výše budeme prosazovat změnu osnov v oblasti informatiky tak, aby se výuka zaměřovala na učení principů využívání výpočetní techniky a ne konkrétních programů. K tomuto účelu jsou otevřené a svobodné programy vhodnější. Dále budeme iniciovat kurz otevřených informačních technologií pro učitele informatiky.

Poplatky pro OSA

V současnosti jsme nuceni za datové nosiče platit poplatky svazu OSA, i když na médiích máme naprosto legální obsah, například svobodný software nebo naše vlastní fotografie z dovolené. Chápeme, že se jedná o kompenzaci za ušlý zisk v případě kopírování díla pro osobní potřebu. Horší je, že je poplatky platí i právnické osoby, které ze zákona tuto možnost kopírování nemají a platí tudíž za něco, co nemohou dělat. Máte v plánu učinit nějaké kroky pro změnu nebo zrušení tohoto systému?

Odpověď

Strana zelených bude usilovat o zrušení poplatků z prázdných médií, jsou totiž absurdní.

Čím oslovujete lidi s kladným vztahem ke svobodnému a otevřenému softwaru a obsahu?

Uveďte tři body svého volebního programu, které podle vás mají klíčový význam pro naše čtenáře, tedy především uživatele Linuxu.

Odpověď

Dovolujeme si zde přímo ocitovat bod 4.8. volebního programu Strany zelených:

4.8. Svět elektronické komunikace

Moderní elektronická komunikace se již stala samozřejmostí. Inovace – stále chytřejší mobily, skype, Twitter či sociální sítě na internetu - nám mnohé umožňují a usnadňují. Zelení informačních technologie vítají, podporují a využívají. Ale uvědomují si také nová rizika.

Možnost volby: Strana zelených dlouhodobě prosazuje otevřenost nejen v informatice. Chceme, aby při nákupu připojení k Internetu nebylo nutné předem ověřovat, které programy či komunikační protokoly jsou operátorem blokovány, tj. aby byla dodržována síťová neutralita. Chceme, aby veřejná správa využívala otevřené formáty. Chceme, aby se ve školách k výuce využívaly především programy s otevřeným kódem. Chceme, aby veřejná správa více šetřila využíváním bezplatných variant např. kancelářského balíku.

Obrana soukromí: Mnoho zájmových skupin se snaží na internetu získat soukromé informace: reklamní společnosti, protipirátské organizace, spammeři, vykradači online účtů a kreditních karet. Některé z těchto aktivit se snaží najít dokonce oporu v zákoně. Strana zelených bude hledat takovou rovnováhu mezi právem na soukromý život a bezpečností, aby k narušování soukromí docházelo jen výjimečně v odůvodněných případech.

Nový koncept ochrany autorských práv: Sdílení dat, aplikací a myšlenek se stalo fenoménem online světa. Starý kamenný svět na něj zareagoval veskrze kamenně – zákazy, příkazy, pokutami a soudy. Ale vzniklo i nemálo služeb, které potvrzují, že lze najít ekonomický model, se kterým budou spokojeni autoři i uživatelé: namátkou Last.fm, Google Books nebo YouTube. Mnoho dalších služeb se prodírá na svět. Nyní je třeba ponechat trhu online médií čas na nalezení řešení, která naplní potřeby uživatelů i autorů obsahu. Zároveň musíme chránit facebookovou generaci před neúměrně tvrdými postihy za sdílení dat. Proto se bude Strana zelených v příštím volebním období stavět proti kriminalizaci sdílení. Strana zelených bude usilovat o zrušení poplatků z prázdných médií.

Budeme usilovat o zajištění kvalitního a vysokorychlostního připojení do všech domácností, organizací a firem. Chceme zajistit lepší vymáhání postihů rozesílatelů nevyžádané pošty (spamu). Od jednotlivých služeb eGovernmentu budeme chtít, aby přinášely více užitku a méně stresu.

Celé znění volebního programu najdete na www.zeleni.cz/program

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Miroslav Hrončok

Miroslav Hrončok

Linux používám od roku 2004, aktivně se o něj zajímám od roku 2007, kdy jsem napsal svůj první článek pro LinuxEXPRES. Od roku 2009 jsem pracoval pro Liberix jako redaktor LinuxEXPRESu, od roku 2011 do konce roku 2012 jako jeho šéfredaktor. Nyní pracuji v Red Hatu, kde rozšiřuji distribuci Fedora o nové balíčky. Zároveň studuji na FIT ČVUT, kde se zabývám 3D tiskem a vyučuji několik předmětů. Spoluorganizuji pražskou konferenci LinuxDays a aktivně se účastním mnoha dalších českých linuxových akcí, jako přednášející nebo jako výpomoc.


  • Distribuce: Fedora
  • Grafické prostředí: Xfce

| blog