přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Odpovědi na naše dotazy: Strana Práv Občanů Zemanovci

Odpovědi na naše dotazy: Strana Práv Občanů Zemanovci

spoz.jpg

Další nová strana má jasno – vyzývá ke spolupráci a chce odstranit stávající nesrovnalosti a nepořádky. Jaké názory zastává SPOZ v oblasti poplatků za multimediální díla a datové nosiče? Odpovídal odborný mluvčí Michael Kroh.


V prvé řadě bychom chtěli poděkovat za otázky, které nás obohacují a nutí k zamýšlení nad problémy, které zajímají velkou část populace. Velmi bychom uvítali, kdybychom mohli uvítat tazatele v některé z našich odborných skupinách a mohli společně diskutovat nad východisky ze současných problémů.

Svoboda Internetu

Ve Velké Británii byl nedávno schválen Zákon o digitální ekonomice, který umožňuje ministerstvu průmyslu blokovat takové servery, u kterých je pravděpodobné, že by mohly být zneužívány v souvislosti s činností, která porušuje autorská práva, tedy i bez soudního řízení. Podpořila by vaše strana takový zákon? Jak se ve svém programu stavíte ke svobodě Internetu? Podporujete smlouvu ACTA?

Odpověď

Současná legislativa týkající se internetu je zastaralá. Legislativní proces je zdlouhavý a pomalý, prudký rozvoj ICT jej předbíhá. Chybí především definice, co je v rámci internetu veřejnou službou a co soukromým byznysem. Rovněž velmi zastaralé jsou předpisy ohledně autorských práv (viz odpověď na čtvrtou otázku).

Blokaci serverů bez soudního rozhodnutí bychom rozhodně nepodpořili. Se smlouvou ACTA jsme seznámeni pouze rámcově. Je to ostatně jen návrh zveřejněný před několika dny. Sdílíme výhrady Evropského parlamentu. Jako strana, která podporuje rozvoj práv občanů, mezi něž jistě patří i právo na necenzurované informace, s jistou obavou sledujeme snahy o omezování svobody internetu. K tomu, abychom mohli vypracovat skutečně fundované stanovisko, nemáme však zatím dost podkladů a uvítáme jakoukoli spolupráci v tomto směru.

Svobodný a otevřený software ve veřejné správě

Jak se stavíte k nasazení svobodného a otevřeného softwaru ve veřejné správě? Jaký je váš postoj k zavádění otevřených datových formátů typu OpenDocument Format do administrativních procesů státu? Uveďte konkrétní opatření, která hodláte realizovat, pokud získáte vliv v PS.

Odpověď

Jako strana, která usiluje o snížení výdajů na státní správu, určitě podpoříme jakoukoli formu snížení nákladů na digitalizaci. Současně si uvědomujeme některé problémy, mezi něž v první řadě patří menší rozsah zákaznické podpory ze strany dodavatelů výše uvedených SW. Otevřené datové formáty typu OpenDocument Format se v administrativních procesech státu již používají, a to především na úrovni obcí. Tuto tendenci podporujeme.

V PS bychom prosazovali:

  • vyšší osvětu v oblasti používání otevřeného SW mezi státními úředníky i v podnicích, které jsou ve státním vlastnictví nebo kde má stát rozhodující vliv

  • úpravu pravidel pro zadávání veřejných zakázek, aby nebyly „šity na míru“ pouze jednomu systému a umožňovaly skutečně férovou soutěž.

Linux do škol

Jedním z našich zájmů je nasazování Linuxu a jiného svobodného a otevřeného softwaru na základní a střední školy. Jak se stavíte k této otázce? Uveďte konkrétní opatření, která budete realizovat v případě vlivu v PS.

Odpověď

Nevidíme překážky, proč by Linux a další otevřené SW nemohly být používány ve školách. Pokud je nám známo, již se tam také používají. Jinak totéž jako u předchozí odpovědi.

Poplatky pro OSA

V současnosti jsme nuceni za datové nosiče platit poplatky svazu OSA, i když na médiích máme naprosto legální obsah, například svobodný software nebo naše vlastní fotky z dovolené. Chápeme, že se jedná o kompenzaci za ušlý zisk v případě kopírování díla pro osobní potřebu. Horší je, že je poplatky platí i právnické osoby, které ze zákona tuto možnost kopírování nemají a platí tudíž za něco, co nemohou dělat. Máte v plánu učinit nějaké kroky pro změnu nebo zrušení tohoto systému?

Odpověď

Toto je velmi složitý problém, související se zastaralým pojetím autorských práv. Jsme připraveni na jeho řešení pracovat ve spolupráci s odborníky. V každém případě považujeme za absurdní, aby hotely a další právnické osoby platily za pouštění písniček a klipů. Jsme pro zkrácení doby autorské ochrany, protože v některých oborech (SW je klasickým příkladem) jde vývoj velmi rychle kupředu a chráněné dílo brzy zastarává. Jsem si také vědomi zneužívání monopolního postavení ze strany firmy Microsoft, které řešil několikrát Evropský antimonopolní úřad.

Na národní úrovni jsem připraveni udělat maximum pro postupné narovnání a odstranění absurdit. Jde však o problém, který se musí řešit primárně na úrovni Evropské unie a tam nejsme zatím zastoupeni. Úsilí Evropského parlamentu omezit zpupnost monopolního kapitálu však vítáme a podporujeme. Nerozumíme však politické angažovanosti internetové komunity na straně konzervativní pravice, která je iniciátorem omezování svobody internetu.

Čím oslovujete lidi s kladným vztahem ke svobodnému a otevřenému softwaru a obsahu?

Uveďte tři body svého volebního programu, které podle vás mají klíčový význam pro naše čtenáře, tedy především uživatele Linuxu.

Odpověď

  1. Základem našeho programu je rozšíření občanských práv (úpravy volebního zákona, přímé volby ústavních činitelů a starostů, obecné referendum. To je v plném souladu s volání po větší svobodě internetu a rozvoji Linuxu. Chceme, aby se do tvorby politiky co nejvíce zapojili občané a především oni, nejen politici, měnili zákony. Pojďme společně pracovat na změně politiky a legislativy i v oblasti internetu!

  2. Chceme změnit orientaci politiky z podpory spotřeby na podporu investic (v neposlední řadě i veřejných). V tomto rámci bude více peněz i na rozvoj digitalizace státní správy.

  3. V rámci veřejných investic podporujeme přepracování zákona o veřejných zakázkách, aby nedocházelo k plýtvání veřejnými prostředky. Chceme vytvořit prostředí pro férovou soutěž, ve které se prosadí optimální kombinace ceny a přínosu, a z něhož budou odpojeni šíbři a prostředníci.

Doc. Ing. Michael Kroh, CSc., odborný mluvčí SPOZ, kroh@volny.cz

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Miroslav Hrončok

Miroslav Hrončok

Linux používám od roku 2004, aktivně se o něj zajímám od roku 2007, kdy jsem napsal svůj první článek pro LinuxEXPRES. Od roku 2009 jsem pracoval pro Liberix jako redaktor LinuxEXPRESu, od roku 2011 do konce roku 2012 jako jeho šéfredaktor. Nyní pracuji v Red Hatu, kde rozšiřuji distribuci Fedora o nové balíčky. Zároveň studuji na FIT ČVUT, kde se zabývám 3D tiskem a vyučuji několik předmětů. Spoluorganizuji pražskou konferenci LinuxDays a aktivně se účastním mnoha dalších českých linuxových akcí, jako přednášející nebo jako výpomoc.


  • Distribuce: Fedora
  • Grafické prostředí: Xfce

| blog