přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Basic

Control

Basic

Neznám natolik rozporuplný jazyk, jakým je v očima programátorů nahlíženo právě na BASIC. Mnozí programátoři ho předem zatracují a zjednodušují. Jiní ho považují za výtečný jazyk, v němž v mžiku udělají mnoho. Další pak většinou z neznalosti nechává chladnými.


reklama

Ať tak, či onak, pravdou zůstává, že historie jazyka BASIC je velmi bohatá a jeho kořeny sahají hluboko do minulosti. Konkrétně do roku 1963, v kterém dvojice John Kemeny a Thomas Kurtz navrhli původní verzi jazyka BASIC, kterou vzápětí pod jejich vedením implementoval tým studentů z Dartmouthu na sálovém počítači GE-256.

Cíle návrhu jazyka, které si autoři v počátku stanovili a jimiž se nejrůznější modifikace jazyka vyznačují dodnes, byly především jednoduchost s ohledem na začínající uživatele, obecnost a mnohoúčelovost, interaktivita, rozšiřitelnost vzhledem k potřebám pokročilých uživatelů, naprosté odstínění uživatelů od operačního systému a hardwaru, rychlá odezva pro malé programy a srozumitelné reportování chyb. Jazyk byl částečně založen na jazyku FORTRAN II a ALGOL 6O.

Původní BASIC získal označení podle místa vzniku jako Darmouth BASIC. BASIC nejen že v překladu znamená "základní", ale jedná se o akronym Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, což by se dalo volně přeložit jako "univerzální jazyk symbolických instrukcí pro začátečníky".

Kompilátor Dartmouth BASICu byl odpočátku poskytován zdarma, a tak se jazyku brzy dostalo širokého rozšíření. S nástupem minipočítačů nasadila BASIC společnost Digital Equipment Corporation do série minipočítačů PDP (Programmed Data Processor) a společnost Data General do minipočítače Data General Nova. V těchto minipočítačích byl jazyk implementován jako interpretr, namísto kompilátoru.

S nástupem mikropočítače Altair 8800 společnosti Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) v roce 1975 se BASIC ukázal velmi vhodným jazykem pro méně výkonné počítače. Jeden z prvních BASICů, který se na mikropočítači Altair 8800 objevil, byl Tiny BASIC, původně navržený Li-Chen Wangem. V témže roce pak zakladatelé nově vznikající společnosti Microsoft, Bill Gates a Paul Allen, vytvořili Altair Basic. O něco později pak z Altair BASICu vzešel Microsoft BASIC, který se v miliónech kopií stal velmi úspěšným. Microsoft BASIC se dokonce stal standardním jazykem počítače Apple II.

U mnoha počítačů tehdejší doby se BASIC umísťoval přímo do paměti ROM, a tak počítače startovaly přímo do BASICu. "Pamětníci" dob ne až tak vzdálených si jistě s určitou nostalgií vzpomenou na mikropočítače ZX Spectrum, Atari, Comodore, Sharp, PMD 85, IQ 151 a další, které taktéž měly BASIC umístěný přímo v paměti ROM.

V osmdesátých letech vytvořil Microsoft pro operační systémy MS-DOS, PC-DOS několik verzí BASICU, které zahrnují GW-BASIC, BASICA a Quick BASIC. Společnost BORLAND pak v roce 1985 vytvořila Turbo BASIC, z které se časem vyvinul známější PowerBASIC.

Za další mezník v historii jazyka BASIC lze považovat léta 1987-1988, na jejichž pomezí vznikal velmi populární Visual Basic. Za současného trvání Visual Basicu vznikl Visual Basic for Application, který své použití nalezl v kancelářském balíku Microsoft Office. V roce 2001 byl světu představen Visual Basic .NET, který je považován za další významnou verzi tohoto úspěšného jazyka.

V souvislosti s Linuxem se dnes můžeme s jazykem BASIC aktivně setkat v kancelářském balíku OpenOffice.org nebo multiplatformním open-source kompilátoru FreeBASIC. A dále pak ve velmi úspěšném a pokročilém jazyku GAMBAS, kterému jsme se již podrobněji věnovali v únorovém čísle LinuxEXPRESu z roku 2005.

GAMBAS (Gambas Also Mean BASic) neboli do češtiny volně přeloženo "GAMBAS také znamená BASIC", je jazykem a vývojovým prostředím, které z velké části vytváří Francouz Benoît Minisini.

Představit objektivně na několika málo řádcích syntaxi a základy jazyka BASIC v tak širokém spektru jeho verzí a modifikací je bohužel téměř nemožné, a tak si pouze řekněme, že zápis kódu je velmi jednoduchý a srozumitelný, jak ostatně bude vidět z uváděných příkladů. Z počátku se jednotlivé řádky jazyka číslovaly. Později se číslování vytratilo. Z řádkového a procedurálního jazyka pak BASIC došel i k objektovému přístupu.

Dle slov autora je GAMBAS svobodný vývojový nástroj založený na interpretru jazyka Basic s objektovým rozšířením tak, jak je tomu u Visual Basicu. S Gambasem můžete rychle navrhnout GUI své aplikace, využívat MySQL, nebo PostgreSQL databáze, řídit KDE aplikace s DCOP (Desktop COmmunication Protokol) a mnoho dalšího.

Zápis kódu v jazyce Basic si dnes demonstrujeme na dvou příkladech. První příklad reprezentuje zápis v klasickém řádkovém BASICu a na obrazovku vypíše již tradiční pozdrav Hello World! Druhý příklad ukazuje na výpočtu faktoriálu program zapsaný ve Visual Basicu.

Hello World!:
10 PRINT "Hello World!"

Faktoriál:

Factorial function
Public Function Factorial(ByVal Factor As Byte) As Variant
If Factor = 0 Then
Factorial = 1
Else
Factorial = Factor * Factorial(Factor - 1)
End If
Exit Function
Private Sub Form_Load()
MsgBox Factorial(3)
End Sub 

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Basic
Böhm + Böhm 18. 06. 2007, 17:37:39
Odpovědět  Odkaz 
Sdílím stejný názor s těmi uživateli BASIC, kteří
potřebují provádět matematické výpočty v oblasti
statistického šetření, počtu pravděpodobnosti a vyhodnocování složitých periodicit (planetární efemeridy, analyzu složitých datových systémů starých
národů (Mayové,Aztékové)a to vše bez nároků na složitou grafickou formu tištěných výstupů. V sedumdesátých a osumdesátých letech jsme právě v
tomto jazyku získali řadu neocenitelných programových
pomůcek pro naše analýzy Mayských kodexů.
Nakonec jedno přání: Kde je možno v Česku objednat
Power Basic pro Windows.
Zdraví B+B.
Basic
Svoboda 11. 12. 2007, 12:01:02
Odpovědět  Odkaz 
Pro kolegu Bohma.
Zkuste firmu APRO.
L. S.
Basic
B+B 16. 04. 2012, 16:51:02
Odpovědět  Odkaz 
Po dvaceti letech používání BASIC jsme zakoupili PowerBasic pro Windows.
Se spuštěním PB máme prozatím problémy, neboť poslední požadavek ke
spuštění chodu programu je vyplnit řádek Command Line ......
Poraďte, co se musí sem napsat.
B+B
paib2@upcmail.cz

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blog