přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Cestovní Pascal

Cestovní Pascal

Chcete použít Pascal na netradiční platformě? Svatopluk Vít vás seznámí s jeho implementací pro palm.


Své PC počítačové začátky jsem si odbyl při programování v Pascalu. Používal jsem tehdy Borland Turbo Pascal 5.5 a 6.0, později říznutý Delphi 3.0. Takže se dá říci, že jsem jej ovládal celkem obstojně.

Obrázek:  01.jpg

V roce 2003 jsem si pořídil Palm a když jsem si s ním dosytosti vyhrál, rozhodl jsem se vyzkoušet pro něj vytvářet i drobné prográmky. Začal jsem zjišťovat, jaké programovací jazyky jsou na něm k dispozici. Narazil jsem na několik implementací Basicu, Javy a C. Pak jsem zjistil, že je i Pascal a začal zkoumat dále. Objevil jsem projekt PP Compiler.

Největším problémem pro mne bylo naučit se na Palmu psát speciální znaky, jako je středník nebo dolar. Pro začátek se tak možná vyplatí používat virtuální klávesnici.

Jedná se o francouzský projekt, který je k nalezení na stránkách www.ppcompiler.org. V rámci tohoto projektu vzniklo několik pozoruhodných programů, které bych chtěl v této recenzi představit.

Obrázek:  02.jpg

Začátečníkům doporučuji stáhnout si tři úvodní tutoriály a pak také balíček s názvem pgmpp.zip, kde najdou mnoho ukázkových kódů se základními operacemi.

Hlavní a nedílnou součástí je program s názvem PP Compiler. Je to standardní Pascal kompiler, jehož největší výhodou je, že běží rovnou v PalmOS. Generuje přímo ARM nebo 68000 kód spustitelný na palmu. Můžete tak psát a kompilovat programy v editoru ve vašem palmu. Na domovské stránce byste si tak měli stáhnout ještě program s názvem PIAF, což je editor pro psaní programů přímo v palmu. Spolupracuje přímo s překladačem a můžete v něm spouštět přímou kompilaci. V době psaní článku byla k dispozici stabilní verze 2.10 a beta verze 2.11g. Když jsem s PP pracoval, většinou to bylo s betaverzí. Málokdy se stalo, že by program spadl.

Obrázek:  03.jpg

Na domovské stránce najdete tutoriály a ukázky kódu pro palm. Doporučuji si vše stáhnout a prozkoumat. Pochopíte veškeré zákonitosti v psaní programů pro palm. Po čase už bude jednoduché vytvořit svůj první program (nejenom oblíbený Hello world!).

Ukázkového kódu je opravdu velmi mnoho, je komentovaný a dá se z něj ledacos pochytit. Je to trošku vylepšení stavu, kdy nějaká kompletní uživatelská dokumentace chybí. Pro pochopení jazyka Pascal autor odkazuje na stránky rozebírající tento jazyk obecně, grify musíte odkoukat z ukázkových zdrojových kódů. Je také samozřejmě rozdíl, vytváříte-li kód pro obecný PalmOS nebo pro PalmOS 5 a vyšší. Zde totiž máte možnost použít tzv. armlety, což je nativní kód pro ARM procesory, jimiž jsou stroje s touto verzí PalmOS vybavovány. Najdete zde snad ukázky všemožných postupů, které byste mohli pro tvorbu programů využít - práce se zvukem, s matematickými funkcemi, práce s GUI a v neposlední řadě i použití databází v palmu (jako je kalendář, úkoly apod).

Obrázek:  04.jpg

Samotný PP kompiler vytváří jen konzolové aplikace, ale umí používat i GUI. K tomu však potřebujete tzv. resource editor, ve kterém si GUI navrhnete a připravíte pro použití ve svém programu. Značně vám to ulehčí další část projektu nazvaná Lychee. Je to totiž samostatná aplikace k návrhu grafického rozhraní vašeho programu. Její součástí je i BigSkull, což je jakási základní kostra každého programu. Je totiž jasné, že šablonu budou mít všechny programy stejnou, liší se jen v ovládacích prvcích, funkcích apod. Právě proto je tu BigSkull.

Co ještě na stránkách najdete? Pro ty, kteří potřebují počítač s přesnými čísly a potřebují používat matematické funkce, je tu knihovna PP Math, která funkce nabízí. Najdete zde zdrojové kódy k programu DVI viewer, což je prohlížeč DVI souborů vytvořených v TeXu. Můžete si stáhnout i knihovny k tiskovému ovladači a naučit tak své programy tisknout. Navíc zde můžete objevit zdrojové kódy k několika hrám, ukázku kódu pro generování Mandelbrot grafiky, ukázku programování DA komponent nebo kalkulátor typu RPN.

Autor programu se také podílí na vývoji BASIC interpreteru s názvem iziBasic, který je ovšem placeným produktem. Stejně jako PP funguje i on přímo na Palmu.

Kromě dokumentů a ukázek kódu ke stažení je k dispozici i uživatelské fórum, kde můžete položit svůj dotaz. Musím říci, že komunita je celkem čiperná a na dotazy odpovídá. Někdy je ovšem trošku problém, protože je projekt francouzský a Francouzi neradi mluví anglicky, takže někdy najdete dotazy jen ve francouzštině a část dokumentace je také jen ve francouzštině.

Obrázek:  05.jpg

Uživatelé Windows navíc mají možnost stáhnout si program s názvem Fozzy, který jim umožní psát programy přímo v PC a výsledný kód buď kompilovat do PDB a přenést do palmu nebo jej použít v emulátoru (který si musejí stáhnout ze stránek palmu). V prvotní fázi je tato možnost velmi rychlá, protože na palmu se hůře píše a emulátor dokáže fungovat velmi věrně. V konečných fázích vývoje aplikace je však zapotřebí vše testovat na „živém“ palmu.

Projekt PP Compiler se dostal do velmi použitelné fáze, kdy vám umožní psát plnohodnotné aplikace ve vašem oblíbeném jazyce. Najdete zde dokonce návod, jak převádět programy z Turbo Pascalu do Palm Pascalu. Velkou výhodu vidím v tom, že celý projekt je šířen zdarma a jsou k němu k dispozici zdrojové kódy.

Obrázek:  06.jpg

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Svatopluk Vít

Svatopluk Vít

Narodil se v Karviné, momentálně je však trvale usazen v Praze. Pracuje na pozici technologického konzultanta pro firmu zabývající se elektronickou komunikací obchodních partnerů. V rámci svých pracovních povinností je často nucen navrhovat rozličná řešení založená na firemních produktech a spolupracující s všemožnými komerčními i opensource nástroji. Je hrdým uživatelem Linuxu a rád prosazuje alternativní řešení do praxe. Ve volném čase poslouchá dobrou hudbu nebo pomáhá kamarádům s provozem webových stránek. A kloubí svůj život s manželkou a dvěma již školou povinnými dcerami.


  • Distribuce: Zorin OS
  • Grafické prostředí: GNOMEPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »