přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Domácí zálohování v GNOME

Domácí zálohování v GNOME

disk.png

V dnešním článku se podíváme na jednoduché nástroje vhodné pro zálohování v desktopovém prostředí GNOME. Článek popisuje zálohování v domácích podmínkách, v žádném případě jej nelze považovat za úplné pojednání, profesionální úvod do zálohování ani návod, jak zálohovat v prostředí, kde jde o větší peníze. V takovém případě si sežeňte co nejvíce relevantních informací z různých zdrojů a udělejte si názor sami. Což je ostatně dobrý nápad nejen v případě zálohování.


Proč zálohovat?

Zálohování. Činnost, o které se hojně píše a nad kterou mnozí lidé vůbec nepřemýšlejí, většinou do doby první bolestné zkušenosti. Co o něm vypovídají Murphyho zákony?

„Nutnost zálohování poznáte až v okamžiku, kdy o nějaká data přijdete.“
„Otázka nezní, jestli o nějaká data přijdete, otázka zní KDY. Přičemž již teď si můžete být jisti, že to bude v té nejnevhodnější době.“
„Plánujete-li začít zálohovat příští týden, o data přijdete již týden tento.“
„Pokud nějaké zálohy mít budete, stejně z nich vaše data nepůjdou obnovit.“

K poslednímu zákonu se sice nemohu vyjádřit (tak daleko jsem se bohužel nedostal), ale platnost prvních tří mohu potvrdit z vlastní postarší zkušenosti. ;-)

Faktem k zvážení však je, že data uložená ve vašem počítači pravděpodobně mají nějakou cenu, která může mnohdy přesáhnout i pořizovací cenu samotného počítače nebo nemusí být vyčíslitelná penězi (např. máte citový vztah k fotkám z dětství). Zálohovat se proto vyplatí cokoliv, co má větší než nulovou hodnotu.

Základy zálohování

Záloha znamená mít svá data na nejméně dvou na sobě rozumně nezávislých místech. Zálohou tedy není vypálení souborů na CD či DVD a jejich následné smazání z disku.

Při zálohování bývá užitečné uvědomit si, jak moc si svých dat ceníte, co budete chránit a proti čemu. Vašim nárokům pak bude odpovídat konkrétní postup a to, co bude váš zálohovací systém umět ustát.

Zatímco v nejjednodušším případě může stačit i mít data uložená "někde bokem", v případě organizace vzniká reálná potřeba toho, aby data přežila její fyzické poškození či zničení (například vinou požáru či povodně).

Modelová situace

Řekněme, že máte notebook a protože víte, že disk v notebooku může být namáhán poměrně dost (pokud na něm pracujete i v autobusu na místních tankodromech, tak si o problém s diskem vyloženě říkáte), rádi byste měli data zazálohována někde v bezpečí. Jako domácího uživatele vás opravdu nezajímá složitá konfigurace některých podnikových řešení ani hledání dokonale neprůstřelného místa, kam zálohovat. Chcete jednoduché, dostatečně bezpečné a funkční řešení.

Kam zálohovat?

„Páskové zálohy používají jen lamy: opravdoví chlapi prostě nahrají důležité materiály na FTP a nechají to zbytek světa mirrorovat. ;-)“ — Linus Torvalds

Ačkoliv na jednorázovou zálohu (například fotky z dovolené) může stačit i kvalitní CD, na častější zálohování je přece jen poněkud nevhodné. Ekonomicky vcelku výhodným řešením, kam zálohovat v domácích podmínkách, tak může být například externí pevný disk připojený přes rozhraní USB, FireWire či eSATA, jakými jsou například disky firmy Western Digital ze série MyBook nebo Seagate FreeAgent (naše recenze: Pracujeme s externím diskem Seagate FreeAgent Pro 1 TB). Přístup někam na FTP či další počítač s disky v RAIDu běžný uživatel nemá.

Stručný přehled možností:

  • CD, DVD, Blu-Ray;
  • externí pevný disk;
  • na další počítač přes např. SSH či FTP;
  • online úložiště typu Dropbox.

Tipy pro zálohování

Nelze nezmínit několik doporučení:

  • Zálohujte na více míst. Nedůvěřujte příliš jednotlivým řešením.
  • Zkuste to zautomatizovat.
  • Pokud chcete, aby vaše záloha přežila požár, zajistěte, ať jsou její data fyzicky mimo budovu, kde máte ty počítače, které zálohujete.
  • Myslete na šifrování záloh. (Poměrně dobrý nápad je nenahrávat k někomu nešifrované soubory typu moje_heslo_k_bankovnimu_uctu.txt.)

Čím zálohovat?

Jednou z věcí, které se mi líbí na desktopovém prostředí GNOME, je jisté zaměření na jednoduchost a použitelnost aplikací pro něj vyvinutých. V poslední době se objevilo mnoho aplikací v tomto duchu určených k zálohování. Mám na mysli například Simple Backup & Restore, FlyBack, Back In Time či Time Vault. Některé z nich si berou za svůj vzor nástroj Time Machine z operačního systému Mac OS X 10.5 Leopard, který znají uživatelé počítačů Apple.

V tomto článku se podrobněji podíváme na nástroj, který vyhovuje mně, tedy Simple Backup & Restore, zkoušení zbývajících nástrojů ponechávám zvídavému čtenáři jako cvičení. Myslím, že rozdíly mezi nimi nejsou natolik zásadní, aby stálo za to zkoušet každý (lze nalézt jistou paralelu s textovými editory).

Instalace

V Ubuntu instalujte přes Přidat/odstranit aplikace a hledejte Simple Backup, jedná se o dva balíčky - Config a Restore. Klasická varianta pro příkazovou řádku je sudo aptitude install sbackup. Programy Simple Backup Config a Simple Backup Restore se objeví v nabídce Systém | Správa.

Zálohujeme

Spusťte nástroj Simple Backup Config. Tímto nástrojem lze nastavovat parametry zálohování a spustit vlastní proces vytváření zálohy. Okno aplikace obsahuje několik karet. Ty si jednu po druhé projdeme. Nastavení můžete uložit klepnutím na tlačítko Save (Uložit), klepnutím na Backup Now! (Zálohovat teď!) můžete ručně spustit proces vytváření zálohy podle zvoleného nastavení.

Karta General (Obecné)

Karta General (Obecné)Karta General (Obecné)

Use recommended backup settings (Použít doporučené nastavení zálohování)
Úplná záloha se provede jednou týdně, inkrementální (změny proti úplné) jednou denně. Zálohovat se budou soubory v /home, /etc, /usr/local a /var, ze zálohy se vynechají multimediální soubory a soubory větší než 100 Mb.
Use custom backup settings (Použít vlastní nastavení zálohování)
Zálohovat se bude podle toho, co si nastavíte na dalších kartách.
Manual backups only (Pouze manuální zálohy)
Nebude se provádět žádné automatické zálohování, proces vytvoření zálohy (podle nastavení na dalších kartách s výjimkou karty Time) však kdykoliv můžete spustit ručně.

Karta Include (Zahrnout)

Karta Include (Zahrnout)Karta Include (Zahrnout)

Zde si můžete nastavit, které soubory či adresáře chcete zálohovat.

Karta Exclude (Vyřadit)

Karta Exclude (Vyřadit)Karta Exclude (Vyřadit)

Zde si můžete nastavit, které soubory či adresáře NEchcete zálohovat. Můžete je specifikovat různými způsoby:

Paths (Cesty)
Které adresáře a soubory nechcete zálohovat?
File types (Typy souborů)
Soubory s jakými příponami nechcete zálohovat?
Regex (Regulární výraz)
Umožňuje pomocí regulárních výrazů vybrat cesty k souborům a adresářům, které se nebudou zálohovat.
Max size (Maximální velikost)
Nezálohovat soubory větší než určité velikosti?

Údaje nastavené na kartě Exclude mají vyšší váhu, než údaje nastavené na kartě Include. Tedy pokud budete mít nastaveno v Include /home/franta a v Exclude /home/franta/tmp, zálohovat se bude celý obsah adresáře /home/franta s výjimkou těch souborů, které jsou v podadresáři /home/franta/tmp. Pokud budete mít adresář /home/franta v Include i Exclude, zálohovat se nebude.

Karta Destination (Cíl)

Karta Destination (Cíl)Karta Destination (Cíl)

Zde si můžete nastavit, kam bude záloha umístěna.

Use default backup directory (/var/backup)
Zálohovat se bude do adresáře /var/backup.
Use custom local backup directory
Zálohovat se bude do adresáře, který si zvolíte.
Use a remote directory (SSH or FTP)
Zálohovat se bude přes SSH či FTP na jiný počítač. Ten se specifikuje následovně:
protokol://uzivatel:heslo@pocitac/vzdaleny_adresar/

Karta Time (Čas)

Karta Time (Čas)Karta Time (Čas)

Tato karta slouží k nastavení toho, zda a jak často se bude automaticky zálohovat. Na výběr je z možností never (nikdy), hourly (každou hodinu), daily (denně), weekly (týdně), monthly (měsíčně) a custom (vlastní). Volba vlastní počítá se specifikací času řádkem pro cron, viz článek Cron – správca úloh.

Kdy přesně v daném časovém úseku (např. denně) se bude zálohování provádět, je možné buďto nespecifikovat zvolením simply, nebo si nastavit konkrétní dobu zvolením precisely at a konkrétní doby. Rovněž jde ovlivnit, jak často se provede úplná záloha (namísto rozdílové) volbou Do a full backup at least once every ____ days (Udělat úplnou zálohu nejméně jednou za ____ dní).

Více se o to nemusíte starat, o spuštění zálohování (příkaz sbackupd) ve zvolenou dobu se postará plánovač cron.

Karta Purging (Pročišťování)

Karta Purging (Pročišťování)Karta Purging (Pročišťování)

Protože disk s nekonečnou kapacitou ještě nikdo nevynalezl, máte k dispozici nastavení toho, zda a jak se budou vaše staré zálohy promazávat.

Zaškrtnutím Enable purging of old and incomplete backups (Zapnout promazávání starých a nekompletních záloh) promazávání povolíte, odškrtnutím zakážete. Pokud jej máte povolené, můžete ovlivnit i způsob promazávání starých záloh:

Simple Cutoff (Jednoduché oříznutí)
Smažou se všechny zálohy starší než zadaný počet dní.
Logarithmic (Logaritmicky)
Nejvíce záloh budete mít k dispozici z poslední doby, směrem do minulosti se množství dostupných záloh snižuje.

Obnovujeme ze zálohy

Spusťte nástroj Simple Backup Restore klepnutím na System | Správa | Simple Backup Restore. V části Restore Source Folder (Obnovit zdrojový adresář) navolte cestu k adresáři, do kterého jste zálohovali. V rozbalovací nabídce Available backups (Dostupné zálohy) zvolte datum a čas zálohy, ze které chcete obnovovat.

V části Files and Folders to restore (Soubory a adresáře k obnovení) si zvolte, který soubor či adresář chcete obnovit. Klepněte na Restore (Obnovit) pro obnovu do původního umístění, nebo Restore As… (Obnovit jako…) pro obnovu do jiného umístění (zeptá se kam).

Obnovujeme ze zálohyObnovujeme ze zálohy

Zálohujte

Upřímně řečeno, pořádný článek o zálohování se snad ani napsat nedá. Řešení existuje mnoho a vždy se na některá nedostane, nebo se zde některé informace neobjeví, stejně jako se najde někdo, kdo je mnohem paranoidnější a zálohuje řádově neprůstřelněji (a pokud to má v popisu práce, tak se mu ani nedivím). Můj článek měl za cíl pouze poskytnout stručný náhled na to, jak by zálohování v domácích podmínkách mohlo vypadat.

A jak zálohujete vy? Dejte nám vědět v diskusi!

Nahoru

Příspěvky

Domácí zálohování v GNOME
rrrr 12. 02. 2009, 09:31:52
Odpovědět  Odkaz 
Ja by som potreboval zalohovat cely system a restorovat...
Kupil som si vacsi HDD a nechce sa mi vsetko znovu instalovat....

Ale v simple backup nie je volba na takuto operaciu....
Mam tam jendoducho pridat vsetky adresare?
Dakujem
Martin Šín Re:Domácí zálohování v GNOME
Martin Šín 12. 02. 2009, 09:49:57
Odpovědět  Odkaz 
Pro zálohování celého systému raději použijte nástroj k tomu určený, třeba toto: http://clonezilla.org/
Domácí zálohování v GNOME
Lamer 12. 02. 2009, 10:47:48
Odpovědět  Odkaz 
Linux zatim pouzivam tak pul roku (Ubuntu 8.04), ale prijde mi zbytecne resit zalohovani slozite prez nejake specialni programy, kdyz narozdil od Windows, ktere nejdou proste zkopirovat, v linuxu to jde jednoduchym prikazem, ktery vse zabali do archivu a zachova pritom prava k souborum a adresarum:

tar cvpzf /Backup.tgz --exclude=/lost+found/* --exclude=/media/* --exclude=/mnt/* --exclude=/proc/* --exclude=/sys/* --exclude=/Backup.tgz /

Pripadne adresare/soubory lze ze zalohy vynechat pridanim --exclude=CESTA. Je samozrejme nutne pred spoustenim prikazu pro zalohu prepnout se na roota napr. pomoci: sudo -i

Obnoveni provadim jednoduse rozbalenim archivu:

tar xvpz --same-owner -f Backup.tgz

Podrobnosti viz. ceska ubuntu wiki. Celkove se divim ze tento jednoduchy zpusob v clanku autor nezminil aspon okrajove, protoze mi to prijde jako jedna z podstatnych vyhod Linuxu oproti Windows, kde pro komplet zalohu nainstalovaneho systemu musi clovek platit (ci je piratit) za specializovane programy typu Acronis True Image.
Re:Domácí zálohování v GNOME
bivoj 12. 02. 2009, 11:22:29
Odpovědět  Odkaz 
To je těžko výhoda oproti windows - takto "jednoduše" to jde samozřejmě i ve Windows, jen to asi neznáte. Je na to nástroj robocopy.exe - ten zkopíruje celý strom, včetně práv. Pokud potřebujete zkopírovat i otevřené soubory, musí se použít i vshadow.exe pro vytvoření stínové kopie.

To řešení popsané v článku je samozřejmě o dost lepší než Vaše 2 příkazové řádky pro tar (příkazové řádce o 139 znacích říkáte jednoduchá?), které neřeší žádné plánování, inkrementální zálohy a odmazávání starých záloh.
Re:Re:Domácí zálohování v GNOME
Lamer 14. 02. 2009, 09:34:09
Odpovědět  Odkaz 
For bivoj:
Pokud jsou nastroje na zalohovani defaultne (= zdarma) i ve Win tak jsem to za x let co jsem Win pouzival prehledl, ma chyba jakozto obyc uzivatele (zajimave ze u Ubuntu jsem to zjistil asi po 2 tydnech pouzivani pri prochazeni Ubuntu wiki).

Ohledne jednoduchosti, ano prijde mi jednoduche mit jednou napsany/nakopirovany prikaz ulozen v bash historii a pokazde zmacknout sipku a enter a tim udelat zalohu, ktera mi i klidne prepise tu starou a to bez instalace cehokoliv (me to pro domaci pouziti bohate staci a speciality jako planovani a inkrementalni zalohu neresim).

For all:
Uznavam, ze programek v clanku toho umi vic nez 1 prikaz a tudiz je pro nekoho lepsi. Pouze mi prislo, ze v clanku s obecnym nadpisem "Domaci zalohovani v Gnome" by mohla byt aspon 1-2 vety, ze to jde i prostym zkopirovanim do archivu bez instalace specialniho programu. Jinak je clanek urcite prinosny stejne jako ostatni clanky na Linux Expresu takze diky autorum a redakci.
__ Re:Domácí zálohování v GNOME
Oldřich Šmehlík 12. 02. 2009, 13:03:57
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,

- Konzolové hrátky jsem v článku nezmiňoval, protože by byl moc dlouhý, takhle vzniká prostor pro to, aby někdo jiný třeba napsal další díl jenom o konzolových hrátkách.
- Zmiňovaný program v podstatě stejně nakonec spustí nějaký podobný příkaz, jako uvádíte, je to jen taková nadstavba pro klikače. :)
Vlastimil Ott Re:Re:Domácí zálohování v GNOME
Vlastimil Ott 12. 02. 2009, 13:11:15
Odpovědět  Odkaz 
...pro naprosto běžné a zcela normální uživatele... ;-) Mně se program moc líbí. Přemýšlím, jestli ho stihnu přeložit.
Re:Domácí zálohování v GNOME
Karel 12. 02. 2009, 14:14:25
Odpovědět  Odkaz 
A co si myslíte, že dělá tento program? :-)
Domácí zálohování v GNOME
Franta 12. 02. 2009, 18:31:15
Odpovědět  Odkaz 
A jak je to s šifrováním zálohy? Kdyby jsem chtěl zálohovat soubor typu moje_heslo_k_bankovnimu_uctu.txt třeba na dropbox?
__ Re:Domácí zálohování v GNOME
Oldřich Šmehlík 13. 02. 2009, 14:24:57
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,

- Soubor typu moje_heslo_k_bankovnimu_uctu.txt by se jen tak neměl vyskytovat ani u Vás na disku, natož někde na Dropboxu.
- Na úschovu hesel někteří lidé používají softwarové klíčenky typu KeePass (http://keepass.info/).
- Další možností je citlivé soubory nahrát na šifrovaný diskový oddíl uložený v souboru, jaký jde vytvořit například skvělým programem TrueCrypt, který běží na Windows, Linuxu i Mac OS X a umí různé vychytávky typu klíčové soubory které potřebujete k připojení oddílku kromě hesla, skryté šifrované oddíly (jejichž existenci nelze prokázat) v šifrovaných oddílech a tak.
- Záleží na tom, jak moc jste paranoidní. Nešifrované soubory typu moje_heslo_k_bankovnimu_uctu.txt na Dropbox rozhodně NEnahrávejte. Kdyby to bylo na TrueCrypt oddílu v souboru při dobře zvoleném hesle (nebo použít klíčové soubory a ty na Dropbox nenahrávat), tak by to nejspíš případné snahy to prolomit ustálo, ale stejně bych to na takové služby raději nedával. Dropbox je svojí povahou spíš pro soubory u kterých na prozrazení tolik nezáleží.
Domácí zálohování v GNOME
frantisek 12. 02. 2009, 20:17:50
Odpovědět  Odkaz 
A to si ty zálohy můžu potom vypálit na CD? :-)
__ Re:Domácí zálohování v GNOME
Oldřich Šmehlík 12. 02. 2009, 20:47:11
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,

dotaz jsem sice nepochopil, ale pokusím se domyslet, na co jste se ptal. :)

Pokud jsem vás zmátl tím /var/backup na snímku obrazovky, tak ty byly myšlené spíš orientačně než doslova, předpokládám, že si to vhodně nastavíte - takže pokud byste měl externí pevný disk, tak si ho připojíte k počítači a kam zálohovat nastavíte na nějaký adresář na tom disku. Omlouvám se za zmatení. Na zálohování na CD pochopitelně tento program není určen.
Domácí zálohování v GNOME
Drom 12. 02. 2009, 23:45:35
Odpovědět  Odkaz 
Zalohovani v "Linuxu a GNOME" nebo v "Ubuntu"?

Prosim vice nezavislosti na distribuci, ne kazdy ma Ubuntu (a GNOME mj. funguje nejen na Linuxu).
Vlastimil Ott Re:Domácí zálohování v GNOME
Vlastimil Ott 13. 02. 2009, 09:17:41
Odpovědět  Odkaz 
V textu jsem našel jednou Ubuntu - pokyn pro instalaci softwaru. V čem je problém? Že to má hnědé okraje a autor to používá na Ubuntu? Kdyby byly modré okraje, tak to Ubuntu nebude?

Přijde mi to jako nepodložená připomínka - hlavně proto, že přesně tohle mě napadlo, když jsme článek domlouvali... "už ne Ubuntu". A myslím, že tam opravdu není.
Re:Re:Domácí zálohování v GNOME
Drom 13. 02. 2009, 19:04:29
Odpovědět  Odkaz 
Ne, me vadi, ze "kdyz instalace, tak v ubuntu". Bejvalo dobrym zvykem, kdyz uz se popisovala instalace, obecne popsat zpusob, jak dany software nainstalovat, nezavisle na konkretni distribuci nebo systemu. Alespon zminit. Nebo alespon zminit dalsi systemy.

Ja necekam, ze najdu popis, jak to udelat v moji distribuci nebo v distrech typu Gentoo, jejich uzivatele, predpokladam, takovou vec zvladnou. Ale co treba uzivatele Mandrivy nebo OpenSuSE? (nevim tedy, jeslti se aptitude jiz nepouziva i tam)

Taky jsem mohl napsat:
"Me to nefunguje, polozku 'Přidat/odstranit aplikace' nikde nevidim a prikaz v radce mi pise 'sudo: aptitude: command not found'. Co mam delat?"

btw: aptitude je standardne ve vsech instalacich ubuntu? nebylo by lepsi apt-get?
Re:Domácí zálohování v GNOME
Franta 13. 02. 2009, 13:21:11
Odpovědět  Odkaz 
Já se přidám, taky mi toho ubuntu připadá moc. Jinak článek pro mě aktuální akorát jsem zkoušel najít balíček pro mandrivu a nic. Kdysi jsem používal konserve ale pro KDE4 taky není.
Vlastimil Ott Re:Re:Domácí zálohování v GNOME
Vlastimil Ott 14. 02. 2009, 13:47:54
Odpovědět  Odkaz 
To je zřejmě tím, že probíhal Měsíc s Ubuntu. Už skončil. ;-)

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz