přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL

Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL

sit.png

Připojení k internetu je jedním z nejčastějších dotazů nových linuxových uživatelů, proto jsem se rozhodl podívat se mu na zoubek. Na internetu je sice podobných informací hodně, ale neznám nic horšího než odkaz na internetové návody ve chvíli, kdy žádné připojení ještě nefunguje.


Pro připojení k internetu použijeme program KPPP. Dávám mu přednost z několika důvodů: je jednoduchý, intuitivní a lze v něm nastavit více připojení – používám dva mobilní telefony s různými operátory plus jeden USB modem na klasickou analogovou linku. Další další příjemnou vlastností KPPP je, že funguje vždy a všude – je obsažen snad ve všech běžných distribucích. Návod byl původně vytvořen pro Mandriva Linux, ale měl by bez větších potíží fungovat i v jiných distribucích.

Obrázek: 1.jpg

Hlavní okno KPPP

V Mandriva Linuxu najdete připravený balíček kdenetwork-kppp. Správce softwaru nainstaluje spolu s ním všechny potřebné závislosti automaticky. V ostatních distribucích to bude podobné, prostě jen hledejte v seznamu softwaru řetězec „kppp“. KPPP potřebuje pro provoz v podstatě jen dva údaje: číslo, kam volat, a jak (čím) tam volat. To první označuje KPPP jako Účet a to druhé jako Modem. Kde tyto údaje získat, si hned ukážeme.

Nastavení účtů

Jako první si nastavíme účet, kam budeme volat, k čemuž byste měli znát údaje od svého operátora. Když je neznáte, nevadí, některé obecné údaje jsou uvedeny v následující kapitole. V hlavním okně KPPP klepněte na Nastavit, v otevřeném okně pak na záložku Účty, zvolte Nový a vyberte Ruční nastavení.

Obrázek: 2.jpg

Připojení přes Volný

V okně vyplňte Název spojení (libovolně) a pomocí tlačítka Přidat zadejte telefonní číslo, na které budete volat. To je dáno operátorem stejně jako jméno a heslo, které budete muset zadat při prvním spojení. Ukázku nastavení pro Volný a Vodafone vidíte na obrázcích.

Obrázek: 3.jpg

Připojení přes Vodafone

Potvrzením OK účet uložíte a vrátíte se zpět do hlavního okna s nastavením KPPP. Nyní je potřeba ještě nastavit váš modem. Vyberte záložku Modemy a použijte tlačítko Nový. Jestli neznáte jméno zařízení modemu, podívejte se teď do jedné z následujících kapitol. Až nastavení modemu provedete, vraťte se zpět a vyberte správné zařízení podle toho, jaký typ modemu máte. Cílem tohoto kroku stranou není nic jiného než správné nastavení a zjištění jména zařízení pro modem, což se nedá stručně popsat.

Dopředu upozorňuji, že u všech modemů je nutné vypnout čekání na oznamovací tón, jinak ke spojení nedojde. Musíte jej vypnout u každého definovaného modemu v záložce Modem.

Až vyberete správné zařízení, zadejte též Název modemu. Ostatní hodnoty můžete prozatím ponechat tak, jak jsou. V záložce Modem můžete zkontrolovat funkci modemu pomocí volby Dotázat se modemu. Modem uložte tlačítkem OK a stiskem dalšího OK opustíte nastavení a vrátíte se do hlavního okna KPPP. V něm stačí vybrat vytvořený modem, připojení, zadat jméno a heslo a hurá na internet!

Obrázek: 4.jpg

Nastavení USB modemu

V poslední záložce Účtování (při nastavení účtů) je možné zapnout účtování dle dostupných tarifů. Tarify sice nejsou aktuální, můžete si nastavit počítání dat pro připojení s datovým limitem. Množství přenesených dat se zobrazuje v okně s účty.

Obrázek: 5.jpg

Možnosti komunikace s modemem

Údaje pro nastavení účtu

Jednou z nezodpovězených otázek předchozí kapitoly může být, kde vzít údaje pro nastavení účtu. Pro tyto případy přidávám univerzální tipy pro mobilní operátory (připojení přes GPRS/EDGE) a pro klasickou telefonní linku (analogový modem). CDMA je trochu speciální a o něm si povíme později.

Pro připojení přes analogovou (klasickou) telefonní linku lze použít operátora Volný. Přístup přes Volný není nijak zpoplatněn, platíte jen telefonní poplatky jako za běžné volání (liší se podle paušálu). Jako telefonní číslo účtu zadejte 971 200 111 a modem nastavte podle pokynů dále. Jméno a heslo pro připojení je „volny“ (bez uvozovek). Tímto je nastavení přes analogový modem hotovo a můžete se zkusit připojit.

Připojení přes mobilního operátora bude trochu složitější, protože musíme rozlišit operátory. Nastavte telefonní číslo účtu na *99# (O2, Vodafone) nebo *99***1# (T-Mobile) a pomocí OK účet uložte. Dále je potřeba nastavit zařízení nebo port modemu – jestli ho neznáte, podívejte se dále. Až budete se modemem hotovi, musíte upravit jeho inicializační řetězec. Klepněte na záložku Modem a pak na tlačítko Příkazy modemu. Objeví se dialog pro nastavení inicializačního řetězce. V něm nastavte jako druhý inicializační řetězec na:

AT+CGDCONT=1,"IP","internet"        # pro Vodafone a O2
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz"  # pro T-Mobile

Obrázek: 6.jpg

Inicializační řetězec pro připojení GPRS/EDGE

Při připojení můžete narazit na problém s domluvou modemu a počítače, což může být způsobeno např. problémem se špatným koncem řádků. Zkuste proto zvolit v nastavení modemu konec řádků CR/LF.

Tímto je nastavení telefonického připojení přes mobilního operátora hotovo. Jméno i heslo bývá prázdné, případně „gprs“. Zbývá dořešit pouze způsob připojení modemu k počítači, na což se teď podíváme.

Analogový modem

Nastavení analogového modemu je jednoduché. Máte-li hardwarový modem na port COM, pak není třeba nic nastavovat. Zařízení vašeho modemu je buď /dev/ttyS0 (COM1), nebo /dev/ttyS1 (COM2). V případě softwarového (interního) modemu bude zařízení /dev/ttyHSF, /dev/ttyHCF, /dev/ltmodem a podobně podle typu modemu. V Mandriva Linuxu zjistíte zařízení modemu například v Ovládacím centru v sekci Hardware.

Buďte obezřetní vůči nabídkám modem za korunu – jsou to nejčastější problémové případy nejen po softwarové (ovladače), ale i hardwarové stránce (chyby firmwaru, špatná stabilita spojení a podobné problémy). Investicí do kvalitního modemu rozhodně nic neztratíte, spíš získáte další možnosti. Tyto modemy obvykle mají více rozhraní pro připojení více počítačů (nemusíte složitě nastavovat sdílení), vestavěný firewall, služby typu QoS a podobně.

Modem připojený přes USB

Pro modemy připojené přes port USB je potřeba zjistit zařízení, kterým s vámi bude komunikovat. Nejdříve si otevřete příkazový řádek uživatele root, připojte modem k počítači a pak se příkazem dmesg podívejte, zdali systém váš modem poznal a nastavil. Na konci výpisu by se mělo objevit hlášení ve smyslu, že našel modem a přiřadil ho k portu /dev/ttyACM0, případně k /dev/ttyUSB0 nebo něčemu velmi podobnému. Když toto hlášení najdete, tak znáte jméno zařízení a máte vyhráno – můžete se vrátit zpět ke konfiguraci modemu a vybrat správné zařízení. Problém nastává ve chvíli, kdy se ve výpisu neobjeví nic. V takovém případě doporučuji vyzkoušet tyto dva příkazy:

modprobe cdc-acm
modprobe usbserial

a znovu se pomocí dmesg podívat, jaké zařízení systém našel. Nalezený modul (ovladač) připište na konec souboru /etc/modprobe.preload: pro zařízení ttyACM tam zapište řádek s cdc-acm a pro ttyUSB to bude usbserial. Tímto zajistíte, že se ovladač příště nahraje automaticky a pozná modem, až ho připojíte k počítači. Stejný postup platí i pro mobilní telefony připojené k počítači kabelem USB.

CDMA modem připojený přes USB

CDMA modemy Anydata od O2 jsem měl možnost vyzkoušet a trochu jsem s nimi v Mandriva Linuxu narazil. Podle všeho by měly být funkční s ovladačem anydata, ale ve verzi 2007 i 2007.1 z nějakého důvodu nejsou. Najde-li vaše distribuce modem Anydata bez problémů, můžete tuto kapitolu víceméně přeskočit. Pouze si pomocí příkazu dmesg zjistěte zařízení, které bylo modemu přiřazeno, a toto použijte při nastavení KPPP.

Aby modem Anydata v Mandriva Linuxu fungoval, musel jsem použít ovladač usbserial. Postup je poměrně jednoduchý. Do souboru /etc/modprobe.conf přidejte následující dva řádky:

alias anydata null
options usbserial vendor=0x16d5 product=0x6501

a do souboru /etc/modprobe.preload přidejte na konec samostatný řádek s usbserial. Po restartu počítače bude modem detekován a bude mu přiřazeno zařízení /dev/ttyUSB0, které pak nastavíte v KPPP. Číslo pro vytáčení je #777, IP adresa je dynamická, brána výchozí, DNS servery se nastavují ručně podle údajů dodaných od O2. Kromě toho je ještě v KPPP třeba vypnout oznamovací tón, ostatní nastavení zůstane tak, jak je.

Pozor – modem musíte po každém použití odpojit a znovu připojit! CDMA účty mají specifické jméno a heslo pro připojení, viz dodané údaje. Nebude-li připojení fungovat, ověřte si u O2, že jsou zadávané údaje opravdu správné – několikrát jsem viděl špatně zaslané přihlašovací údaje!

Bluetooth modem (mobilní telefon)

Budete-li používat modem připojený přes bluetooth, musíte nejdříve zjistit jeho identifikátor. S pomocí příkazu hcitool scan si jej v konzoli zjistěte. Použijeme ho pro úpravu souboru /etc/bluetooth/rfcomm.conf. Zápisem identifikátoru do souboru zajistíte spárování zvoleného telefonu se zařízením jménem /dev/rfcomm0. Podívejme se, jak by měl vypadat výsledek (výpis mého nastavení).

$cat /etc/bluetooth/rfcomm.conf 
... 
rfcomm0 { 
bind yes; 
device aa:bb:00:11:22:XX; 
channel 1; 
comment "Bibri – 6310i";
}
...

Po restartu služby bluetooth (service bluetooth restart) bude přístupné zařízení /dev/rfcomm0, které se bude tvářit jako sériový port. Toto zařízení použijte v KPPP jako zařízení modemu.

Obrázek: 7.jpg

Nastavení bluetooth modemu

A teď ještě stručné vysvětlení. V jádře máme speciální modul jménem rfcomm, který umí zpřístupnit modem telefonu připojeného přes bluetooth tak, že se tváří, jako by byl připojen k sériovému portu. Podle toho k němu aplikace přistupují. Jednoduché a praktické – programy se nemusí měnit či upravovat a fungují dále.

Někteří všímaví čtenáři již jistě z uvedených ukázek pochopili, že zařízení bluetooth mohou mít přístupných pomocí ovladače rfcomm více, stačí je správně doplnit v souboru /etc/bluetooth/rfcomm.conf. Další se budou jmenovat rfcomm1, rfcomm2 a podobně.

Připojení k internetu s pomocí ISDN/ADSL

Ještě se stručně zastavím u modemů ISDN a ADSL. Zde je situace jednoduchá, většina modemů má rozhraní ethernet, které propojíte se síťovou kartou počítače. S modemy typu USB jsem se zatím nepotkal, ale z praxe vím, že nejsou pro Linux příliš vhodné. Pokud můžete, vyhněte se jim.

Zprovoznit připojení přes modem s rozhraním ethernet bývá jednoduché. Každý takový modem má z výroby nastavenou IP adresu, na kterou se připojíte pomocí webového prohlížeče. Svůj počítač musíte předtím nastavit tak, aby používal pevnou IP a byl na stejné podsíti. Např. můj modem měl z výroby nastavenou IP adresu 192.168.1.1 (informace z manuálu k modemu), počítač jsem si nastavil na 192.168.1.10 .

Po zadání IP adresy modemu do webového prohlížeče jste dotázáni na jméno a heslo, které je opět uvedeno v manuálu modemu. Většinou se spustí průvodce, s jehož pomocí nastavte parametry, které jste dostali od poskytovatele připojení. Na vlastním počítači poté musíte nastavit bránu (směřuje na modem) a servery DNS podle údajů poskytovatele. Modemy disponující několika rozhraními ethernet nebo wifi mají často i servery DHCP, které stačí přes prohlížeč správně nastavit (DNS, maska apod.) a na koncových počítačích lze bez starostí používat DHCP, které se samo postará o správné nastavení připojení.

Znovu a důrazně doporučuji vyhnout se u připojení ISDN/ADSL těm modemům, které mají pouze rozhraní USB! Tyto modemy jsou často závislé na ovladačích výrobce a nastavují se pomocí speciálních aplikací, přičemž oboje bývá pouze pro Windows. Jde o jeden z nejčastějších dotazů a bohužel bývá řešením pouze pořízení pořádného modemu s rozhraním typu ethernet. Budete-li objednávat připojení, požadujte od dodavatele kompatibilitu s Linuxem, tedy rozhraní typu ethernet.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
mil 2. 02. 2008, 00:08:49
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý článek, rád jsem to přečetl, i když v této chvíli modem nepoužívám a s USB modemem jsem v Linuxu tvrdě narazil.
RE: Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
- 10. 04. 2008, 16:17:01
Odpovědět  Odkaz 
Měl jsem stejný problém. Mozilla OK, Opera Ok, Konqueror nic. Stačilo tuším vypnout v nastavení konqueroru používání Cache.
Nefunguje mi připojení (Nokia 6021, BT, Vodafone, KPPP, Debian)
Ondřej Válek 6. 02. 2008, 10:42:23
Odpovědět  Odkaz 
Udělal jsem vše podle návodu, leč končím tímto a nevím co dál:
pppd[10449]:
The remote system is required to authenticate itself but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
(None of the available passwords would let it use an IP address.)

Log komunikace s modemem vypadá následovně:
ATZ
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK
ATM1L1
OK
ATX3
OK
ATDT*99#
CONNECT
~}#@!}!} } }2}#}$@#}!}$}%\}"}&} }*} } g}%~
Řešení
Ondřej Válek 6. 02. 2008, 11:14:37
Odpovědět  Odkaz 
Odpovím si sám:
1.) /etc/ppp/options nesmí být povolená direktiva "auth"
2.) nesmí být nakonfigurována jiná default route, odpojte tedy předtím všechny ostatní způsoby připojení k síti, nebo zadejte (jako root) příkaz route del default
Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
Martin Hetto 9. 04. 2008, 21:41:55
Odpovědět  Odkaz 
Připojení přes USB modem Axesstel PX310L U:fon proběhne. Příkaz ping na IP nebo adresu funguje, tj. vrací odezvu.
Pokud ale v prohlížeči Konqueror (Kubuntu 7.10) zadám jakoukoliv adresu ven, tak se stránka nenatáhne. Pokud spustím Kopete (Instant Messenger) a připojím se přes ICQ, tak to funguje.
Někde je zrada a nevím kde. Můžete mi prosím poradit?
Děkuji, s pozdravem
Martin Hetto
Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
Fabian 4. 07. 2008, 14:14:06
Odpovědět  Odkaz 
Diky za clanek. Pomohl mi rozjet pripojeni pres mobil:)
Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
Karawetari 24. 07. 2008, 20:08:36
Odpovědět  Odkaz 
článek dobrý ale jedno mu chybí,......připojení přes wifi.
Mám s tím docela problém a jak jsem zjistil,internet je plný bezradných lidí,kteří neví jak rozchodit třeba v Mandrivě ADSL přes wifi router. Problém je v podpoře wifi karet v Mandrivě free která je nulová a já jako laik přes linux jsem bezradný. Ve windows není jediný problém. Měli by se zamyslet nutiči linuxu,kteří tvrdí jak je to nej systém ale nikdo neumí poradit s wifi.
Re:Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
Pavel 26. 07. 2008, 08:14:15
Odpovědět  Odkaz 
1. nikdo netvrdí, že linux je nej systém

2. většina problémů, jak uvádíš "bezradných lidí", je problémů, které nemají s linuxem a OS vůbec co dělat; jde o neznalost síťařiny, IP adresace, routování atd.

3. není pravda, že wifi karty nejsou v linuxu podporovány; konkrétně k NB používám PCMCI karty, co jsem zatím "měl v ruce", fungovalo vše bez shánění driverů (karty od fy Asus, Orinoco aj.); opět je spíše problém s vyplněním kolonek při konfiguraci wifi karty ;-)

4. zamyslet by se měli především výrobci těch karet, ale i dalšího hw a oni mají dodávat drivery pro své zboží; tedy když drivery pro os windows, tak by měli dodat i drivery pro os linux, což se dosud neděje, nicméně se situace u určitých výrobců rapidně zlepšuje

5. v linuxu lze zprovoznit wifi i pomocí driveru pro windows + utilita NDISwrapper - s tímto mám ty nejlepší zkušenosti

6. "nikdo neumí poradit s wifi" - ale umí, ale není to ničí povinnost. Nicméně je třeba velmi dobře specifikovat, CO MI PŘESNĚ NEFUNGUJE. Dotaz typu, nejde mi wifi, poraďte, co mám dělat, prostě reakci na odpověď nevyvolá ;-)

Protože už linux nějakou dobu používám, jsem seznámen s problematikou a pokud sestavuji pc či prostě jdu koupit nějaký hw, musím vědět, jak se chová a zda vůbec bude v linuxu funkční. Tedy u mne vyhrává ten výrobce hw, který podporu pro linux pro daný výrobek dodává. Pokud výrobce podporu pro linux neuvádí, následuje procházka s panem Googlem po internetu; do vyhledávače stačí zapsat "typové označení hw" a "linux". Následuje mnoho odkazů, z kterých lze vyčíst, zda hw funguje či ne.
Nokia 6300 no problem
Vesela Houba 9. 09. 2008, 12:34:13
Odpovědět  Odkaz 
Musim podekovat za vynikajici clanek, na prvni pokus jsem rozchodil pripojeni pres T-Mobile GPRS + Nokia 6300 Bluetooth + Ubuntu 7.04

Jenom malinka pripominka: T-Mobile v jejich navodu pro manualni pripojeni GPRS uvadi, ze by mela byt u modemu nastavena rychlost 115 200 bps
Vodafone GPRS
Melta 2. 11. 2008, 12:27:41
Odpovědět  Odkaz 
Díky za super článek! Připojení přes USB telefon jsem tozchodil (GPRS Vodafone, tarifní zákazník), bylo ale nutné nastavit číslo připojení *99***1#, nikoliv *99#. Dále je nutné v "Ověření" nastavit "skriptem", nikoliv PAP/CHAP, jak ukazuje návodný obrázek.
Jak se připojit přes modem,
Vojta 15. 01. 2009, 11:37:17
Odpovědět  Odkaz 
Jsem začátečník pc i na xubuntu tak bych potřeboval pomoc.Mám USB modem Axesstel MV-110L od Ufona a potřeboval bych pomoct jak ho nainstalovat.Děkuji.
Jiří Eischmann Re:Jak se připojit přes modem,
Jiří Eischmann 15. 01. 2009, 14:37:58
Odpovědět  Odkaz 
Podívejte se sem: http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=26898.0
Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
HoHo 19. 01. 2009, 22:15:17
Odpovědět  Odkaz 
Používám Vodafone (nebo O2-výsledek je stejný pro oba operátory) a snažím se připojit přes Nokii 3220 a kabel z kabelmanie (http://www.kabelmanie.cz/Datovy-kabel-CA-42-Nokia-6020-6021-6070-3120-3200-3220/). Vytáčím číslo *99***1# nebo *99#. Pro obě možnosti mi systém hlásí, že spojení bylo navázáno, dostanu přidělenou IP, adresu P-t-P:10.6.6.6 a nějaký DNS servery. 10.6.6.6 mi ale nejde pingnout a nemůžu se dostat ani nikam jinam. Při monitorování sítě zachytím akorát pár packetů komunikace remote PC:2658(sns-admin) na muj port 445(microsoft-ds). Děkuji za náměty k řešení!
Pomocte prosim...
Vlad'a 1. 04. 2009, 21:37:47
Odpovědět  Odkaz 
Ja jeste nemam Linux, porad pouzivam WindowsXp, Internet mam pres telefoni-modem, samsung-E250. Problem je ze pocitac bez Driveru co mam na CD (co sem dostal k USB kabelu) nerozpozna ze je tam ten telefon pripojeny. / jak je to na Linuxu??? Ono to je napsanao na tom CD ze je to jen pro Win2000/xp/... a taky pry to jde na MAC OS/X.
A nebo jesli se to da nejak nastavit rucne?. :)
Jiří Eischmann Re:Pomocte prosim...
Jiří Eischmann 2. 04. 2009, 02:08:13
Odpovědět  Odkaz 
Jedná se tedy o mobilní telefon, ne o modem? To, že výrobce nedodává ovladače k Linuxu, ještě neznamená, že neexistují. Zdá se ale, že v tomto případě to nebude jednoduchá záležitost: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/how-to-connect-using-e250-samsung-mobile-modem-645187/
Re:Pomozte prosim...
anitulinka 26. 06. 2009, 20:42:16
Odpovědět  Odkaz 
Nenajde mi to vubec mobil. Pripojuju SE K800i pres USB a dmesg neukaze, kde to mam, nezabiraji ani ty dva modprobe prikazy. Nikde nepise, ze byl modem nalezen a ani neukazuje zadnej /dev/cokoli... Help please. Mam mandrivu 2009.0. Dekuju
Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL
vita 9. 12. 2009, 10:00:04
Odpovědět  Odkaz 
Mam dotaz. Je nastaveni pro Pc možné použít i pro Pda? Mam Fujitsu Siemens N560 jeste s Win. Mobile 5 a rad bych ho použival i na net.? Nejlepe pres bluetooth v mobilu? Mate s tim nekdo zkusenost nebo nejaky navod! Moc děkuji.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz