přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Jak vytvořit opravdu silné heslo

Jak vytvořit opravdu silné heslo

Počítače a hesla k sobě neodmyslitelně patří stejně tak jako černá a bílá, voda a oheň nebo den a noc. Já osobně považuji hesla za nutné zlo a těším se na chvíli, kdy budou zcela nahrazeny našimi biometrickými údaji. Do této doby se však s nimi budeme muset naučit žít a hlavně je správně vytvářet.


Asi největším problémem a kamenem úrazu u většiny běžných uživatelů je, že neví, jak má takové správné (čtěte "silné") heslo vypadat. Na základě svých zkušeností jsem tedy sestavil pět nejdůležitějších bodů, které bychom měli brát jako varování.

Heslo se používalo v armádě pro rozlišení mezi vlastními a nepřátelskými bojovníky. Bylo to obvykle nějaké předem domluvené slovo. I dnes se používá ve strážní službě pro rozlišení osob ve tmě. Zdroj: Wikipedia.

Takhle tedy ne

Délka hesla

Obecně lze říci, že čím delší heslo máte, tím je jeho prolomení pro potencionálního útočníka složitější. Minimální délka hesla by měla být alespoň osm znaků. Výjimku tvoří například bankovní a telefonní karty, kde bývá maximální délka hesla (PIN kódu) omezena na čtyři znaky.

PIN (osobní identifikační číslo) je další možnost autentizace uživatele. Jedná se o posloupnost číslic. Obvykle si jej uživatel nemůže vybrat volně, ale PIN je mu přidělen. Používá se například při výběru peněz z bankomatu. PIN je obvykle čtyřciferný. Zdroj: Wikipedia.

Kombinace znaků

To, co dělá heslo opravdu bezpečným, je kombinace čísel, speciálních znaků a velkých a malých písmen. V ideálním případě pak vaše nové heslo obsahuje z každé skupiny alespoň dva různé znaky. Vyhněte se extrémně "exotickým" znakům, které byste měli problém zadat na klávesnici s jiným rozložením, než je české (slovenské).

Slovníkové výrazy

Lámání hesel hrubou silou (Brute Force) je poměrně časově náročná záležitost. Z tohoto důvodu mají crackeři obvykle nachystanou databázi nejpoužívanějších slov, kterými se vaše heslo pokusí prolomit. V minulosti se proti takovému typu útoku (nazývaném Dictionary attack) bránilo pomocí takzvaného l33t žargonu. L33t žargon není žádná věda - stačí pouze v daném slově nahradit některá písmenka za jiná - jim graficky podobná (např. lamer -> l4m3r, owned -> 0wn3d). K naší smůle bohužel musím konstatovat, že i tento způsob ochrany dnes není pro crackery žádným větším oříškem, a proto ho nedoporučuji samostatně používat.

Osobní údaje

Do hesla nikdy nevkládejte osobní údaje (jméno, příjmení, jména svých blízkých, přezdívky,...) a ani žádná čísla (rodná, registrační, telefonní, pasová, č. občanského průkazu, atd.), která mají něco společného s vaší osobou nebo někým blízkým.

Přihlašovací jméno

Dbejte na to, aby přihlašovací heslo neobsahovalo stejný text jako přihlašovací jméno. Je také nesmysl používat jako heslo slovo "heslo", "qwertz", "heslo123" nebo dokonce úplně stejné slovo, jako je přihlašovací jméno.

Jak tedy tvořit silné heslo?

Pro tvorbu bezpečného hesla už sice známe pět nejdůležitějších bodů, ovšem nyní nastává otázka, kde a jak takové heslo vytvořit? Nejčastějším způsobem bývá návštěva webových stránek, na kterých se nachází skript pro generování hesla podle přesně zadaných parametrů. Mohlo by se zdát, že jde o ideální řešení, bohužel opak je pravdou.

Musíme si totiž uvědomit, že majitel takovýchto stránek může ukládat seznam vámi vygenerovaných hesel společně s vaší IP adresou. Podle různých "stop" (jako jsou například registrace na veřejných fórech) pravděpodobně pro takového člověka nebude problém zjistit váš Jabber účet, e-mailovou adresu či domovské stránky. Jakmile bude mít tyto informace k dispozici, může heslo postupně na jednotlivých službách zkoušet. Nezanedbatelný je i fakt, že celou komunikaci mezi vámi a serverem může někdo odposlechnout. Tento problém nastává nejvíce při použití nezabezpečeného wifi připojení.

Dalším způsobem jak získat heslo, je použití speciálního programu či skriptu v systému. Pro operační systém Linux existuje nespočet drobných utilitek pro generování náhodných hesel. Mezi pětku nejznámějších rozhodně patří:

Obrázek:  1.jpg

pwgen - Automatic Password generation

Obrázek:  2.jpg

apg - Automated Password Generator - Standalone version

Obrázek:  3.jpg

gpw - Trigraph Password Generator

Obrázek:  4.jpg

makepasswd - Generate and encrypt passwords

Obrázek:  5.jpg

otp - Generator for One Time Passwords

V situacích, kdy jste na cizím počítači, který navíc nemá nainstalovaný žádný generátor hesel, lze použít fintu se speciálním linuxovým souborem /dev/urandom. Ten generuje zcela náhodná data, o čemž se můžeme přesvědčit příkazem cat /dev/urandom (výpis zastavíte současným stiskem kláves [Ctrl] a [C]). Tento výpis bohužel obsahuje spoustu speciálních netisknutelných znaků a navíc nám "ujíždí". Proto je lepší použít následující příkaz:

cat /dev/urandom | strings | head -n 10

Program strings nám totiž elegantně odfiltruje všechny netisknutelné znaky a příkaz head zobrazí pouze n kombinací a zbytek výpisu potlačí. Výsledek bude vypadat přibližně takto:

Obrázek:  6.jpg

Filtrovaný výpis /dev/urandom

Ach, ta paměť...

Společným problémem všech generátorů je, že vytvářejí hesla bezpečná, ale velice špatně zapamatovatelná. Víte-li o sobě, že máte horší paměť na hesla, negenerujte je programem, ale použijte nějakou mnemotechnickou pomůcku. Ideální jsou například počáteční a koncová písmena z básniček, říkanek, písniček, oblíbených výroků nebo třeba reklamních sloganů. Uvedu zde několik příkladů:

Říkanka

Jedna dvě tři čtyři pět, cos to Janku cos to sněd

Použijeme pouze počáteční písmena. Výsledné heslo bude:

12345ctJcts

Toto heslo ovšem není zcela bezpečné, neboť neobsahuje žádný speciální znak.

Přísloví

Dvakrát měř, jednou řež!
D 	Dvakrát
m 	měř
, 	čárka
j 	jednou
5 	řež (na klávesnici je písmeno Ř s číslem 5)
! 	Dobré přísloví můžeme zakončit vykřičníkem

Výsledné heslo tedy bude:

Dm,j5!

Toto heslo ovšem také není zcela bezpečné, neboť je příliš krátké.

Filmová hláška

Kurvadrát, zabili Kennyho?

Použijeme první a poslední písmeno ze slova plus všechny speciální znaky. Výsledné heslo bude:

Kadt,ziKo?

Ani toto heslo není bezpečné, neboť neobsahuje žádné číslo.

Kontrola hesla

Některé systémy automaticky kontrolují (a ukazují) sílu hesla. V Linuxu se tak celkem běžně děje například pomocí PAM modulu pam_cracklib. V ostatních případech si můžete alespoň orientačně sílu hesla změřit na mých stránkách - konkrétně na adrese: http://hodza.net/password-meter/.

Zacházení s hesly

I ta nejlepší hesla jsou bohužel na nic, pokud s nimi nevhodně zacházíme. Dovolím si tedy uvést alespoň základní požadavky, kterých bychom se měli držet.

Ukládání

Hesla jsou zcela k ničemu, pokud je napíšete do kalendáře, strčíte do šuplíku nebo nalepíte na monitor. V případě, že máte problém si je zapamatovat, použijte specializovaný program, který hesla bezpečně (šifrovaně) ukládá. Mezi nejznámější programy pro Linux určitě patří: KWallet (Kde), PwManager (Kde), Revelation (Gnome), KeySAfe (Gnome), Gpass (Gnome), KeePassX (Linux,Mac,Windows).

Půjčování

Není vhodné svá hesla někomu prozrazovat. Toto pravidlo platí především v práci (často bývá porušováno, pokud více lidí pracuje na jednom projektu ve skupině), ale i doma například před dětmi (děti se obvykle dříve nebo později před kamarády prořeknou). Pro nouzové případy, kdy potřebujete dát někomu přístup, existují takzvaná OTP (One Time Password) hesla pro jedno použití.

Obměňování

Nečekejte na chvíli, kdy vám heslo někdo "odkouká". Hesla měňte pokud možno v co nejkratších časových intervalech. Vyžaduje-li po vás správce sítě častou změnu hesla, vygenerujte si vždy heslo nové - nepoužívejte znovu hesla, která byla platná někdy dříve.

Přenos a zadávání

V případě, že používáte program pro ukládání hesel, nezapomeňte po ukončení práce vyčistit obsah schránky. Hesla nikdy neposílejte e-mailem a na webové stránky se pokud možno hlaste přes protokol zabezpečený pomocí SSL (adresa stránek bude začínat https:// namísto http://). Jestliže jste někde v internetové kavárně, buďte paranoidní - hesla nezadávejte přímo, ale kopírujte je například po jednotlivých znacích pomocí schránky z nějakého dokumentu - zmatete tím (ve většině případů) keylogger, který by mohl být v počítači nainstalovaný.

Různé služby

Pro každou adresu/server/službu volte jiné heslo. Je hloupost mít stejné heslo do veřejně přístupného fóra, na Jabber účet či do e-mailu. Při prozrazení hesla by to mohlo mít katastrofální následky. Pokud vám heslo bylo k dané službě vygenerováno automaticky, nespoléhejte se na jeho bezpečnost a raději ho hned změňte za jiné.

Zvolit si silné a snadno zapamatovatelné heslo není vždy zrovna lehký úkol. Přesto bychom mu však měli v dané chvíli věnovat maximální pozornost a opatrnost. Málokdy si totiž člověk uvědomí, jak důležitá data jsou pomocí hesel chráněna. Jejich prozrazení by mohlo mít nejen finanční, ale třeba i psychické následky. Důležité je heslo nejen správně vytvořit, ale také s ním správně zacházet.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Jak vytvořit opravdu silné heslo
Kamil Páral 14. 04. 2008, 10:24:53
Odpovědět  Odkaz 
Poznámka LinuxExpresu: Výzvu k finanční podpoře autora bych umístil na konec stránky, ne na začátek. Podle mě na začátku ruší a zavazí, a navíc těžko budu posílat peníze za článek, který jsem si ještě nepřečetl.

Poznámka autorovi:
1. To opravdu není dobré se těšit, až budou hesla zcela nahrazena biometrickými údaji. Jak si potom takové "heslo" změníte? Lidi by před tím měli být naopak varováni, protože si neuvědomují nebezpečí biometrik.
2. Nechci se nijak dotknout, ale působí trochu "zábavně", když autor odkazuje čtenáře, aby si vyzkoušeli svá hesla na jeho webové stránce. Člověka v mysli nahlodává osten podezření... :o) Možná by bylo lepší odkázat na tu oficiální stránku passwordmeter.com, i když je anglicky, přecejen to působí trochu důvěryhodněji.

Just my 2 cents, měl jsem chuť něco napsat.
Vlastimil Ott Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
Vlastimil Ott 14. 04. 2008, 11:42:24
Odpovědět  Odkaz 
Nechci se nijak dotknout, ale působí trochu "zábavně", když autor odkazuje čtenáře, aby si vyzkoušeli svá hesla na jeho webové stránce.

Mně se to líbí. :-) Kdo tam půjde a bude si testovat heslo, měl by článek číst každý večer před spaním, protože nic nepochopil. Tím nepodezírám Milana z nekalých činností... ;-)
zkuste si to spočítat
NA 16. 04. 2008, 20:09:12
Odpovědět  Odkaz 
Opravdu.
Heslo 8 znaku=Počet kombinací: 576.480.100.000.000
Heslo 7 znaku + číslice 0-9 = Počet kombinací?
Heslo 6 znaku + číslice 0-9 + spec.znak = Počet kombinací?

Nejsem proti číslům atd. Jen tvrdím, že striktní dodržování těchto pravidel účinnost hesla snižuje, protože je omezující.

Hesla se stejným počtem znaků jsou stejně silná pokud je možnost, že je znak libovolný.

Jednodušeji:
dva libovolné znaky dají víc možností než dva znaky z nichž je jeden libovolný a jeden číslice.

BTW Právě jedno by se počítalo líp, ale nejméně jedno je také dobré.
Re:zkuste si to spočítat
Poe 20. 04. 2008, 16:48:53
Odpovědět  Odkaz 
Nejedna se o kombinace, coz jsou neusporadane vybery, ale o variace s opakovanim.

Zkusim to spocitat :

(1) heslo se sklada z osmi malych pismen: pocet variaci: 26^8;

(2) heslo se sklada ze sedmi malych pismen a jedne cislici, ktera se muze vyskytnout na lib. pozici: pocet variaci: 26^7*10*8, coz je trikrat vic nez v prvnim pripade; pocitam to tak, ze nejprve zvolime 7-clennou variaci z pismen -- pocet moznosti 26^7, pak zvolime cislici -- pocet moznosti 10, a nakonec vsuneme zvolenou cislici na lib. pozici zvolene variaci -- pocet moznosti 8; celkem tedy 26^7*10*8;

(3) heslo se sklada ze sesti malych pismen, jedne cislici a jednoho spec. znaku (dejme tomu, ze spec. znak muzeme vybrat z 12 moznosti), ktere se mohou vyskytnout na lib. pozici: pocet variaci: 26^6*10*7*12*8 (pocitam obdobne), coz je trikrat vic nez v druhem pripade, a devetkrat vic nez v prvnim.

Takze co se tyce odolnosti vuci utoku hrubou silou, heslo s jednou cislici je rozhodne silnejsi nez bez, i kdyz ne o mnoho. Nebo jsem nejaky aspekt neuvazil?
Re:Re:zkuste si to spočítat
NA 25. 04. 2008, 06:20:07
Odpovědět  Odkaz 
Přehlédl.
Znaky které jsem napsal NeJSOU znaky které jsem napsat mohl.

Pro jednu pozici hesla je asi 100 možností. Pro n znaků tedy 100^n.

Když prohlásím, že mé heslo obsahuje číslici snižuji tím počet možností o 90(a tak lze pokračovat pro kterýkoliv typ znaku).

Graficky si to představte tak, že pro n znaků zkoušíte n sloupců o 100 znacích. Pokud stanovíte,že v hesle MUSÍ být číslice jeden ze sloupců bude obsahovat pouze číslice a bude vyzkoušen na každé pozici.

Každé striktně dodržované pravidlo upravující co nesmí heslo obsahovat (například jen čísla nebo jen písmena) zmenšuje počet kombinací proti kterým je heslo testováno.

Takže pochopte možnosti a nic nedodržujte jako dogma, ale jen když se vám chce.
Re:Re:Re:zkuste si to spočítat
Poe 29. 04. 2008, 13:00:38
Odpovědět  Odkaz 
Ovsem, pravidlo aspon jednoho znaku pocet variaci zmensuje, ale zmensuje ho tim, ze vylucuje slaba hesla.
Jak vytvořit opravdu silné heslo
outtony 14. 04. 2008, 11:51:41
Odpovědět  Odkaz 
nechcem sa dotkut vasho merica sily hesla, avsak hesla ktore pouzivam, by nebolo mozne rozlusknut v dohladnej dobe (dlhe heslo + ziadne slovnikove slova + obsahuje cisla atd..) a u vas to malo hodnotenie 0% ....
Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
outtony 14. 04. 2008, 11:53:26
Odpovědět  Odkaz 
ehm, "qwerty" heslo ma viac % ;-)
Milan Kozák Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
Milan Kozák 15. 04. 2008, 14:14:29
Odpovědět  Odkaz 
V případě, že jste našel ve skriptu chybu, zkuste ji napsat přímo autorovi, kterým je Jeff Todnem (http://todnem.com/).
Jak vytvořit opravdu silné heslo
NA 15. 04. 2008, 19:22:08
Odpovědět  Odkaz 
Pokud bude většina dodržovat pravidlo čísla a specialniho znaku je heslo bez nich bezpečnější. Nebo jinak. Když mám jistotu, že v hesle je číslo je snadnější heslo prolomit.
Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
VlK 16. 04. 2008, 06:55:48
Odpovědět  Odkaz 
-1
Ano, pokud by většina použila právě jeden spec. znak a právě jedno číslo a právě jedno velké písmeno. Což rozhodně není pravidlo.

Spíš mě štvou různé systémy, kde mají omezení na délku či obsah hesel.
Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
hogofogologo 25. 04. 2008, 17:02:58
Odpovědět  Odkaz 
Vazne? Trochu viac citat a menej pisat,alebo ak,tak s uvazenim.....Precitajte si zaklady kombinatoriky a dokazte ten nezmysel.......mozno najdete algoritmus podla vasho tvrdenia a s dozivotne nemusite maknut,mate par milionov usd na ucte -)))
Milan Kozák Jak vytvořit opravdu silné heslo
Milan Kozák 16. 04. 2008, 13:08:07
Odpovědět  Odkaz 
>Pokud bude většina dodržovat pravidlo čísla a specialniho znaku je heslo bez nich bezpečnější. Nebo jinak. Když mám jistotu, že v hesle je číslo je snadnější heslo prolomit.


Opravdu? Navštivte níže uvedený odkaz a zkuste si to spočítat.
http://www.soom.cz/index.php?name=box&box=projects/bruteforce/main

Pouze malá písmena (dohromady 8 znaků, 1000 hesel za vteřinu)
Čas potřebný k prolomení: 6 let 225 dnů 11 hodin 31 minut 5 sekund
Počet kombinací: 208.827.064.576

Malá písmena a čísla (dohromady 8 znaků, 1000 hesel za vteřinu)
Čas potřebný k prolomení: 89 let 144 dnů 11 hodin 38 minut 27 sekund
Počet kombinací: 2.821.109.907.456

Malá písmena, čísla a speciální znaky (dohromady 8 znaků, 1000 hesel za vteřinu)
Čas potřebný k prolomení: 18.267 let 201 dnů 15 hodin 6 minut 40 sekund
Počet kombinací: 576.480.100.000.000
Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
VlK 17. 04. 2008, 10:14:12
Odpovědět  Odkaz 
Kalkulačka, kterou uvádíte počítá s tím, že na KAZDE pozici může být každý znak, tj. je to čistě počet možných znaků umocněno na délku hesla.
On si správně všímá, že díky nutnosti vložit min. jeden spec. znak, min. jedno velké písmeno - počet kombinací je menší. A většina uživatelů vkladá právě jeden spec. znak, právě jednu číslici atd. Pak počet kombinací je výrazně nižší, než to, co spočítá výše zmíněná kalkulačka...
Milan Kozák Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
Milan Kozák 17. 04. 2008, 10:55:27
Odpovědět  Odkaz 
> Nejsem proti číslům atd. Jen tvrdím, že striktní dodržování těchto pravidel účinnost hesla snižuje, protože je omezující.

V případě, že útočník zná pozici daného znaku a ví, že se jedná o číslo, souhlasím s tím, že je heslo oslabeno. Ovšem toto se týká pouze bruteforce útoku.
Například při lámání hesla (respektive jeho MD5 hashe) pomocí rainbow tabulek může být i jedno jediné číslo na známé pozici pro crackera nepřekonatelný problém.
Jak vytvořit opravdu silné heslo
pulp 16. 04. 2008, 21:16:41
Odpovědět  Odkaz 
moje heslo: Prolomit takové heslo by trvalo déle než 1 miliardu let

tak to sa uz asi neoplati...
Martin Šín Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
Martin Šín 16. 04. 2008, 21:45:59
Odpovědět  Odkaz 
A od toho tu máme seti@home a jiné projekty, tzn. pokud máte přístup k více počítačům a můžete jejich výkon sloučit dohromady, pak se i zdánlivě nemožné stává v reálném čase snadno řešitelné. ;-)
Re:Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
outtony 17. 04. 2008, 11:04:43
Odpovědět  Odkaz 
v zdrojakoch boinc si nikto nic take nevsimol. mozno iny projekt
Jak vytvořit opravdu silné heslo Jako vtip
NA 16. 04. 2008, 22:09:40
Odpovědět  Odkaz 
Moje heslo nikdo neprolomí. Má 8 znaku které se neopakují, nejdou po sobě ani nesousedí na klávesnici a mám tam malé a velké písmeno, číslici, speciální znak a mezeru.

Hmm. To seš dobrej! Já se spokojil tím, jak mi přez klávesnici přeběhlo morče.
Martin Šín Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo Jako vtip
Martin Šín 17. 04. 2008, 08:37:52
Odpovědět  Odkaz 
To je dobrý. :-) V případě kdy mohu zapomenout heslo, pak s oblibou používám tzv. "otisk ruky". Tzn. zlehka uhodím rozevřenou rukou do klávesnice. V případě, že systém vyžaduje zopakování, pak je nutno tento úder ještě natrénovat a doladit.
Jak vytvořit opravdu silné heslo
Martin Vrzal 17. 04. 2008, 18:36:12
Odpovědět  Odkaz 
LinUx1.Expre2s - 98%

to jde :-)
Jak vytvořit opravdu silné heslo
Gorog 18. 04. 2008, 18:37:13
Odpovědět  Odkaz 
Zdravim. Silne heslo se da udelat i jinak. Napr. kus sveho jmena a pak treba nejaka cisla na numericke klavesnici s tim ze misto aby jste si pamatovali cisla tak si pamatujete smer pohybu prstu. napr. opisete ctverec kriz oblouk atd.. tohle lze samozrejme pouzit i u pismen.
Re:Jak vytvořit opravdu silné heslo
hogofogologo 25. 04. 2008, 17:09:36
Odpovědět  Odkaz 
Klasika na tvorbu hesla je veta,napriklad : rad fajcim marihuanu a potom si este prasknem 2 x LSD. = zaciatocne pismena a mam heslo jak bic.
RfMaPsEp2xLsD , striedanie velkeho a maleho pismena sa lahko zapamata.
Jak vytvořit opravdu silné heslo
khai 26. 04. 2008, 02:48:39
Odpovědět  Odkaz 
Uvedeny odkaz na meranie sily hesla je uplne pomyleny a nepouzitelny.
Priklad:
aaaqqedsf2574 -> 0%
aa20 -> 22%
Jak vytvořit opravdu silné heslo
SPS 14. 01. 2009, 12:50:04
Odpovědět  Odkaz 
Zoberiete si najake narecove slovo, take fest pekne, ktore sa pouziva len v nejakej malej lokalite, nahradite samohlasky cislicami, zmenite nejakej spoluhlaske velkost, pridate zopar speciannych znakov a je to, napr schody po sarisky su garadiče g4R4d1C3#%^
Zmateny merak
Fandik 11. 08. 2009, 13:54:33
Odpovědět  Odkaz 
" "
64%
Re:Zmateny merak
Fandik 11. 08. 2009, 13:55:50
Odpovědět  Odkaz 
mysleno 15x mezera = 64% ???
Jak vytvořit opravdu silné heslo
Vladimír Vojta 23. 12. 2009, 11:27:12
Odpovědět  Odkaz 
článků o tom, jak udělat silné heslo není nikdy dost :-)
Jak vytvořit opravdu silné heslo
Andrea 6. 04. 2011, 13:03:28
Odpovědět  Odkaz 
Docela dobrý názory ale ja sem heslo a sem lepší než ostatní hesla , HEČ.
Jak vytvořit opravdu silné heslo
Alexandr Kovář 23. 06. 2016, 23:05:12
Odpovědět  Odkaz 
našel jsem na internetu perfektní free online generátor na hesla, umí poslat -pokud chcete- vygerované heslo i na mejla ;-) www.dobreheslo.cz

alex68.brno@seznam.cz

Alexandr Kovář
Lukáš Jelínek Re: Jak vytvořit opravdu silné heslo
Lukáš Jelínek 24. 06. 2016, 01:22:18
Odpovědět  Odkaz 
Tenhle generátor toho sice umí hodně, ale za perfektní ho nelze považovat ani omylem, a to ze dvou důvodů:

1) Generování hesla na cizím webu (tím spíš, že na něm ani není uveden provozovatel) je čiré hazardérství, protože provozovatel může hesla shromažďovat a později zneužít nebo databázi prodat (zvlášť v kombinaci s e-mailovou adresou je heslo hodně zajímavé pro útočníky).

2) Jakkoli manipulovat s heslem přes nešifrovanou komunikaci je nebezpečné. Zmíněný web používá obyčejné nešifrované HTTP, nikoli HTTPS.

V žádném případě nedoporučuji tento web ani žádný podobný ke generování hesel používat!
Jak vytvořit opravdu silné heslo
HIMMER JOZEF 17. 12. 2016, 21:58:56
Odpovědět  Odkaz 
proč vždycky když chci změnit heslo tak mi do toho najednou začne někdo mlet?

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz