přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, NTFS alebo Windows v Linuxe

NTFS alebo Windows v Linuxe

NTFS ako súborový systém sa objavil v masovom využití vo Windows NT už začiatkom deväťdesiatych rokov. Rôzne jeho verzie neznamenajú pre používateľov Linuxu nič mimoriadne, hádam iba to - a to vravím ironicky v prípade, že ste ešte vôbec nevideli Windows - aby tento súborový systém mohli pripojiť ako ďalší disk a zapisovať naň dáta.


História

Mnohí užívatelia dnes nemajú ani prečo skúmať históriu, tá si však mnohé pamätá. Vývoj súborového systému Windows NT sa opieral aj o skoršiu spoluprácu spoločnosti Microsoft a IBM pri vývoji súborového systému HPFS pre OS/2. Chuť byť samým sebou priniesol Microsoftu viac-menej vlastný súborový systém, avšak realita je taká, že spoločnosť sa hlavne zviezla k nebeským výšinám slávy vo výťahu značky IBM.

NTFS je relatívne dosť dlho podporovaný natívne Linuxom - žiaľ, iba na čítanie. Pripojiť disk v móde read only je veľmi bezpečné a jednoduché, netreba pre to ani nič špeciálne urobiť. Stačí zadať príkaz mount.

NTFS je proprietárny súborový systém, čo laicky povedané znamená, že spoločnosť Microsoft nezverejnila jeho zdrojové kódy a mnohí vývojári sa teda často nemajú o čo oprieť. Funkcionalitu ovládačov vylepšujú pokusmi a omylmi, často intuíciou a aj reverzným inžinierstvom.

A keďže vývoj je prirodzenou súčasťou života, možnosť zapisovať dáta na diskové oddiely NTFS sa úmerne iba zlepšuje; v súčasnosti je niekoľko riešení, aj komerčné. Poďme sa teda na ne pozrieť a urobme si aj jednoduché - používateľské - porovnanie najmä z informatívneho hľadiska.

Paragon NTFS for Linux

Ovládač UFSD (Universal File System Drivers) pre linuxovské jadro podporuje všetky verzie NTFS pre rýchle a transparentné zapisovanie/čítanie diskových oddielov NTFS - Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows 2003 vrátane možnosti tieto oddiely formátovať.

Používateľ si kúpi licenciu - za peniaze dostane softvér, pre ktorý, aby ho skompiloval, potrebuje vývojové prostredie. Každá priemerná distribúcia by mala zvládnuť kompiláciu pomocou make, avšak systém, na ktorom práve testujem komerčný ovládač Paragon NTFS for Linux z predchádzajúceho roku, je Ubuntu 6.06, ktorého implicitná inštalácia, na veľké prekvapenie, neobsahuje hlavičkové súbory jadra - kernel headers.

Po úspešnej inštalácii hlavičkových súborov prostredníctvom apt-get a doinštalovaní ďalších vývojových nástrojov - a rovnako aj po verifikovaní ich funkcieschopnosti úspešnou kompiláciou video prehrávača MPlayer - na veľké sklamanie zisťujem, že aj keď README pre ovládač obsahuje informáciu o podpore jadra 2.6.x, po zadaní príkazu install.sh sa modul UFSD skompilovať nepodarilo.

S podobnou skúsenosťou v SUSE 10.1 a v Ubuntu 5.10, kde som bežne skompiloval mnohé iné programy, nechcem nikoho odrádzať, avšak moje poznanie prinajmenšom prináša aj túto informáciu pre čitateľa, že ak sa rozhodne si niečo takéto zakúpiť, môže skončiť rovnako. A nebol som určite jediný - niektoré stránky už upozorňovali na problém. Preto som sa rozhodol zamieriť mušku na NTFS for Linux z celkom iného konca.

Ale vráťme sa ešte k ovládačom. Aby mal čitateľ jasnú predstavu, predávajú sa vo verzii typu Personal (19,95 USD) a Professional (149,95 USD). Pro verzia obsahuje napríklad: LDM ovládač pre Linux, podporu SMP, zdieľanie cez sieť pomocou Samby, podporu súborov až do 64 GB, ale aj rôzne utility:

  • infntfs - zobrazí detailnú informáciu o diskových oddieloch NTFS;
  • mkntfs - slúži na formátovanie;
  • cpntfs - vytváranie archívu NTFS zväzku - zálohu/obnovu súborov i adresárov, podporuje aj zašifrované súbory;
  • chkntfs - opravuje chyby integrity oddielu NTFS (ekvivalent chkdsk vo Windows).

Ak si zakúpite licenciu, ovládač možno s najväčšou pravdepodobnosťou skompilujete, ale ak si o 6 mesiacov aktualizujete systém, prípadne aj o 12 mesiacov, zrejme budete mať s týmto ovládačom rovnaký problém ako ja. O peniaze, ktoré ste investovali, s veľkou pravdepodobnosťou prídete. A 64bitová podpora pre Linux nie je zatiaľ k dispozícii.

Hoci na internete nájdete aj plne funkčné ovládače Paragon NTFS for Linux v binárnej podobe, ak je však cesta späť k starším systémom to, čo naozaj chcete, potom zvážte, nakoľko sa oplatí do tohto komerčného ovládača investovať.

Druhý koniec riešenia Paragon NTFS je pomerne veľmi vydarené bootovateľné CD, o ktorom si tiež čo-to povieme.

Paragon NTFS for Linux Demo CD

Demo verziu v ISO súbore o veľkosti 36 MB stiahnete z domovskej stránky spoločnosti bez najmenších komplikácií - iba klikne na text NTFS for Linux trial version a po stiahnutí súbor napálite na CD ako bootovateľný ISO obraz (image).

NeroLINUX, v ktorom obraz CD napálite ako image file

Toto demo je vlastne minimalistická verzia Linuxu, avšak veľmi podarená. Jeho výhodou je predovšetkým plná podpora zápisu na NTFS diskové oddiely. Po reštarte PC do systému Windows so súborovým systémom NTFS ostali súbory, ktoré som predtým skopíroval z prostredia tohto live CD, pyšne a spoľahlivo "sedieť" na mieste, kde boli skopírované.

Keď demo CD nabehne, oboznámte sa so súborovým manažérom a vyberte Start the file manager

Súborovým manažérom je Midnight Commander a toto demo CD pracuje iba v textovom režime. Uvidíte, že disky sú automaticky pripojené do adresára /mnt/disk, avšak CD nie je Pro verzia. Ale ak často používate Windows, určite viete, že pády a havárie nie sú zriedkavé.

Pomocou tohto CD, ktoré ani nevyzerá na to, že by expirovalo, získate aj jedinečný a spoľahlivý spôsob pre vytiahnutie dát z NTFS diskových oddielov, alebo prípadne cestu k oprave systému (napr. vrátite registre zo zálohy), pretože Midnight Commander je omnoho viac priateľskejší ako príkazový riadok MS.

Linux-NTFS projekt

Oproti vyššie uvedenému ovládaču Paragon NTFS for Linux má tento open-source ovládač, resp. súbor utilít, oveľa obsiahlejšiu dokumentáciu. Ale aby sme najskôr poradili a až potom prešli k niektorým otázkam, pre možnosť pripájať NTFS diskové oddiely aj pre zapisovanie je potrebné stiahnuť si iba dva balíky (na domovskej stránke kliknúť na odkaz Download): ntfsprogs a ntfsprogs-fuse (prípadne FUSE, pozri nižšie).

Balík ntfsprogs obsahuje utility ako napr. ntfscat (ekvivalent cat pre NTFS), ntfsinfo (vypísanie atribútov súboru), ntfsfix (ekvivalent chkdsk), mkntfs (vytvoriť súborový systém - formát NTFS pre WinNT, 2000, XP) a iné. ntfsprogs-fuse v sebe ukrýva ntfsmount - utilitu, pomocou ktorej pripájate NTFS disky v príkazovom riadku.

Linux NTFS open-source projekt je vskutku rýchle a elegantné riešenie pre pripojenie diskových oddielov NTFS. Po inštalácii dvoch základných balíkov - ntfsprogs a ntfsprogs-fuse a za predpokladu, že máte jadro, ktorého súčasťou FUSE už je, načítate jeho modul: modprobe fuse a následne zadáte: ntfsmount /dev/hda1 /mnt . Netreba pripomínať, že modul FUSE treba načítať ako užívateľ s administrátorskými privilégiami.

FUSE (Filesystem in USErspace) slúži ako modul jadra a neprivilegovaní používatelia, ktorí si chcú vytvoriť/pripojiť súborový systém vo svojom užívateľskom priestore, tak budú môcť urobiť vrátane možnosti používať i iné súborové systémy ako SSHFS a pod. Od verzie jadra 2.6.14 je modul FUSE jeho súčasťou. Tento balík netreba sťahovať, hádam iba vtedy, keby ste chceli robiť niečo iné, alebo ak máte staršie jadro.

FUSE využijete aj pre aplikáciu súborového systému SSHFS - určite môžete vsadiť aj na NFS, ale pomocou SSHFS docielite, že pripojíte vzdialený počítač do užívateľského adresára ako ďalší disk/súborový systém bez administrátorských privilégií s výnimkou, kedy je potrebné načítať modul FUSE do jadra. FUSE podporuje veľa súborových systémov. Môžete mať Bluetooth súborový systém, ale i BitTorrent. Ak chcete zistiť, aké moduly máte práve načítané v jadre, zadajte príkaz lsmod.

Na stránkach Linux NTFS stiahnete RPM balíky pre verzie Linuxu - Fedora Core, Red Hat Enterprise, avšak rôzne iné nájdete aj na portáli rpm.pbone.net a v prípade Debian Linuxu či Ubuntu stačí použiť apt-get. 64bitové ovládače sú tiež k dispozícii, ale iba s čiastočnou podporou.

Linux-NTFS v akcii

Do pripojeného adresára Windows 2000 som na systéme Ubuntu 6.06 skopíroval 1 GB dát, ktoré som následne vymazal. Všetky ďalšie bežné operácie kopírovania i mazania dát, ale i editácie textov prebehli bez najmenších komplikácií. Pripojenie NTFS diskových oddielov skôr pripomína situáciu, kedy si poviete: "Všetko ide ako po masle".

V súborovom manažéri XNC vidieť adresár WINNT systému Windows 2000 na oddiely NTFS

Zaujímavé sú ešte ďalšie utility ako ntfsresize (zväčšenie/zmenšenie NTFS oddielu), ntfsclone (kopírovanie/obnova NTFS oddielu do/zo súboru) či ntfswipe (odstránenie, resp. vynulovanie prázdneho miesta na disku, ktoré Windows síce vidí ako vymazané, ale ntfsclone ho pri zálohovaní predsa ukladá).

V prípade používania týchto NTFS utilít sa môže vyskytnúť všeličo, existuje totiž milión možností, buďte teda opatrní - v príkazovom riadku sa možno mnohým pracuje horšie a jedna jediná chyba privedie užívateľa do zúfalstva.

Kde všade sa používa Linux NTFS projekt

Voľné ekvivalenty Partition Magic

Rôzne verzie záchranných, klonovacích či diskových utilít, ale aj zaujímavé odrody live CD Linuxov, prichádzajú už s vopred konfigurovanými systémami. Popri komerčných alternatívach tohto typu s Linuxom (utility od Acronis, Paragon Rescue Kit atď.) sú aj nekomerčné riešenia.

Partition Magic, ktorý predtým vyvíjala spoločnosť PowerQuest, bol hádam úplne prvý grafický program pre tvorbu/editáciu/delenie diskových oddielov, ktorý naozaj musel ohúriť vynikajúcimi schopnosťami. Program je natoľko pôvabný, že si jeho grafický vzhľad osvojilo i niekoľko "free" alternatív, o ktorých bude teraz reč.

GNOME Partition Editor - GParted

GParted je projekt, ktorý ako jeden z málo vo svojom rade možno stiahnuť v podobe live CD a aj live USB, kedy je všetko pre užívateľov pripravené pre najvyšší komfort. Dostanete tak príležitosť deliť disky na akomkoľvek PC bez potreby inštalovať systém či prehrabávať vrecká; peňazí aj tak nikdy niet dosť. I keď existuje sesterská aplikácia QTParted (pre KDE), na domovskej stránke sú iba zdrojové súbory a bootovateľné CD je predsa len viac o komforte.

GParted pre deľbu NTFS diskov používa práve vyššie uvedený open-source balík ntfsprogs a dokáže súborový systém NTFS čítať, vytvárať, zväčšovať, zmenšovať, avšak so sťahovaním dát je to už horšie (pod sťahovaním rozumej, že program, aby mohol zmenšiť oddiel, musí premiestniť časť dát z konca disku na jeho začiatok a až potom voľné miesto odkrojí, alebo vykoná obdobnú operáciu).

GParted vyzerá atraktívne

Situácia, kedy potreba sťahovať dáta z jedného konca disku na iný. stojí pre GParted v práci s NTFS oddielom ako prekážka, je riešiteľná defragmentáciou disku priamo v prostredí Windows. Takisto sa odporúča urobiť kontrolu pomocou príkazu chkdsk c: /f

GParted stojí na GNU Parted a tieto dva programy nemožno zamieňať. GNU Parted je vlastne akýsi hnací motor, ktorý okrem Linuxu skompilujete aj na systéme GNU/Hurd, BeOS či FreeBSD. GParted (GNOME Parted) je jeho grafická nadstavba.

GParted podporuje uvedené súborové systémy

Pomocou GParted v niektorých ohľadoch dosiahnete ešte viac ako s programami typu Partition Magic. Dôvodom je lepšia interaktivita s prostredím natívnych diskových oddielov Linuxu; môžeme spomenúť napr. prácu so súborovým systémom XFS či Reiser4.

Ďalšie súvisiace projekty

PartGUI je zase v kolekcii grafických programov postavených na knižnici Qt, ale možno ho použiť aj s framebuffer, teda bez systému X Window.

PartGUI bol naposledy aktualizovaný v máji 2003, softvér však stojí na GNU Parted a bude spolupracovať aj s jeho novšími verziami

Captive NTFS je projekt a vôbec z prvých NTFS ovládačov pre Linux s úspešným čítaním i zapisovaním, ktorý stojí ako plnohodnotná "free" alternatíva popri Linux-NTFS projekte.

INSERT (INside SEcurity Rescue Toolkit) je skutočne pôsobivé minimalistické live CD (60 MB), ktoré prináša grafické prostredie i plnú podporu zápisu na diskové oddiely NTFS buď pomocou ovládača Captive, alebo Linux-NTFS. Podporuje súborové systémy Ext2, Ext3, ReiserFS, Reiser4, Jfs, Xfs, NTFS, FAT, MSDOS, Minix, UDF, HFS, HFS+, HPFS, UFS, UNIONFS - lokálne - a v rámci siete je to NFS, SMBFS, CIFS, NCPFS, SSHFS, AFS. Test Disk slúži na záchranu dát a okrem iného podporuje aj diskové oddiely NTFS. SwapFS je ovládač pre Windows NT/2000/XP, pomocou ktorého použijete vo Windows linuxový swapovací oddiel na dočasné ukladanie dát podobne ako RAM disk.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz