přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Vlastní akce v Thunaru, správci souborů pro Xfce

Vlastní akce v Thunaru, správci souborů pro Xfce

thunar.jpg

Vlastní akce jsou funkce, které si do Thunaru přidá uživatel sám formou skriptů nebo příkazů. Tyto funkce jsou pak dostupné přes kontextovou nabídku u těch typů souborů, ke kterým uživatel akce přidělí.


O podobných akcích pro souborového správce Nautilus, který je určený primárně pro prostředí GNOME, jsme připravili článek Rozšířenía skripty pro Nautilus.

Správa vlastních akcí

Správce vlastních akcí naleznete v nabídce Upravit | Konfigurovat vlastní akce. Představuje jej jednoduché okno se seznamem již vytvořených vlastních akcí a pěti tlačítky na jejich administraci. Pokud jste ještě žádnou akci nevytvářeli, ve výchozím nastavení Xfce se již nachází akce Otevřít terminál zde, která umožňuje otevírat emulátor terminálu v aktuální prohlížené složce, což vám ušetří práci s procházením adresářové struktury v konzoli.

Správce vlastních akcíSprávce vlastních akcí

Akci můžete přidat kliknutím na první tlačítko v pravém sloupci. Otevře se nové okno se dvěma kartami. Na kartě Obecné určujete, co bude akce vykonávat, na druhé kartě určujete, u kterých souborů a/nebo adresářů se akce zobrazí v kontextové nabídce.

První karta umožňuje nastavit čtyři vlastnosti akce. První, tedy Název, určuje název položky v kontextové nabídce, měl by tedy pro vás být jasný a srozumitelný.

U nabídek nejen v Xfce platí zvyk, že názvy položek vyvolávající nějaký dialog, ve kterém uvádíte další informace, končí třemi tečkami. Tohoto pravidla se samozřejmě nemusíte držet, ale usnadňuje orientaci. Především pokud s jedním uživatelským účtem pracuje více lidí.

Položka Popis slouží k snadnější orientaci mezi vámi vytvořenými akcemi. V kontextové nabídce se popis nezobrazuje, ale ve správci vlastních akcí ho můžete vidět napsaný menším písmem přímo pod názvem akce. Nejdůležitější je ale položka Příkaz. Pomocí ní totiž určujete, co vlastně bude akce dělat. Pokud zvládáte základy práce s terminálem, bude to pro vás hračka. Příkaz, který do této kolonky vyplníte, se provede v momentě, kdy vlastní akci vyberete z kontextové nabídky. Avšak samotný příkaz se soubory neprovede nic. Je třeba příkazu sdělit, se kterými soubory má pracovat. Pokud například v terminálu používáte příkaz mp32ogg na převedení mp3 nahrávek do formátu ogg, jistě víte, že za tento příkaz je třeba napsat seznam souborů, na které jej chcete aplikovat. K tomu slouží ve vlastních akcích několik proměnných:

  • %f dosadí na místo cestu k prvnímu zvolenému souboru;
  • %F dosadí na místo postupně cesty ke všem zvoleným souborům;
  • %d dosadí na místo cestu k adresáři, ve kterém se nachází první zvolený soubor;
  • %D dosadí na místo postupně cesty k adresářům, ve kterých se nacházejí zvolené soubory, a to i v případě, že se stejné cesty budou opakovat (což se bude dít vždy, protože více souborů označujete jen v jednom adresáři);
  • %n dosadí na místo jméno prvního zvoleného souboru bez cesty k němu;
  • %N dosadí na místo postupně jména všech zvolených souborů bez cesty k nim.

Existuje celkem jednoduchý způsob, jak si tyto proměnné zapamatovat. Písmeno určuje, co se bude na místo dosazovat, podle anglického názvosloví: file - soubor, directory - adresář a name - jméno. Velikost písmene pak určuje, jestli se bude proměnná týkat jen prvního zvoleného souboru (malé písmeno), nebo postupně všech (velké písmeno).

Poslední položkou je Ikona. V kontextové nabídce se orientujete mnohem rychleji, pokud má každá akce přiřazenou ikonu. Ikonu buď můžete vybrat z různých kategorií, nebo zvolit prakticky libovolný malý obrázek, který jste si vytvořili nebo někde stáhli.

Vytváříme akci na převod mp3 souborů do formátu OggVytváříme akci na převod mp3 souborů do formátu Ogg

Neméně důležitá je karta Podmínky zobrazení, která určuje, u kterých souborů se bude tato akce zobrazovat v kontextové nabídce. Probíhá dvojí filtrace. První je Maska souboru. Aby se akce zobrazila v kontextové nabídce, musí zvolené soubory odpovídat této masce. Maskou může být například *.mp3, která zaručí, že se akce objeví jen u souborů s touto koncovkou. Pokud chcete možností víc, oddělte je středníkem. V takovém případě stačí, když vyhovuje jen jedna z nich. Pokud masku použít nechcete, nechte v políčku hvězdičku. Další filtrace je zvolení typu souborů, u kterých se akce smí zobrazit. Jejich seznam vidíte na obrázku. Pro zobrazení akce v kontextové nabídce musejí být splněny obě podmínky, tedy jak maska souboru, tak jeho typ.

Karta Podmínky zobrazeníKarta Podmínky zobrazení

Akci můžete později upravit druhým tlačítkem v levém sloupci správce vlastních akcí, případně smazat třetím. Pořadí akcí v nabídce určujete pomocí dvou tlačítek s šipkami nahoru a dolů.

Hotové akce

Nepodařilo se mi najít žádné balíky hotových připravených akcí, a tak zde několik akcí předvedu.

Kontrolní součet MD5

Užitečná akce, která vypočítá kontrolní součet zvoleného souboru.

Kontrolní součet MD5Kontrolní součet MD5

Název: Kontrolní součet MD5…
Popis: Zobrazí kontrolní součet MD5 a/nebo jej uloží do souboru
Příkaz: md5sum-thunar %f
Podmínky zobrazení: * | vše kromě adresářů

K této akci budete potřebovat balík zenity. Skript md5sum-thunar se nachází v balíku skriptů, které si můžete stáhnout. Skripty pro Thunar.

Instalátor písma

Šikovný skriptík, pomocí něhož můžete jednoduše nainstalovat písmo do systému. Doporučuji nastavit i jako výchozí aplikaci do webového prohlížeče při klepnutí na odkaz s koncovkou .ttf.

Instalátor písmaInstalátor písma

Název: Nainstalovat písmo…
Popis: Nainstaluje písmo do systému
Příkaz: fontinstaller %f %n
Podmínky zobrazení: *.ttf | jiné soubory

K této akci budete potřebovat taktéž balík zenity. Skript fontinstaller se nachází v balíku skriptů.

Mocný Thunar

Velice užitečná akce, která otevře Thunar s právy roota v aktuálním adresáři.

Název: Otevřít root Thunar zde
Popis: Otevře danou složku v Thunaru pod rootem
Příkaz: gksu thunar %f
Podmínky zobrazení: * | adresáře

Mocný Mousepad

Podobným způsobem můžete rychle editovat textové soubory, ke kterým nemáte jako běžný uživatel právo. Pokud používáte jiný textový editor, Mousepad jednoduše nahraďte.

Název: Upravit pod rootem
Popis: Otevře soubor v Mousepadu s právy roota
Příkaz: gksu mousepad %f
Podmínky zobrazení: * | textové soubory

Mocný terminál

Posledním z trojice mocných nástrojů je terminál uživatele root.

Název: Otevřít terminál uživatele root zde
Popis: Otevře terminál s právy roota v tomto adresáři
Příkaz: cd %f; gksu xfce4-terminal
Podmínky zobrazení: * | adresáře

Audio konvertor

Pomocí této akce můžete téměř libovolný audio soubor převést na jiný formát.

Audio konvertor, výběr kvality výsledného souboruAudio konvertor, výběr kvality výsledného souboru

Název: Změnit formát…
Popis: Převádí různé audio formáty
Příkaz: aconvert %F
Podmínky zobrazení: *.ogg;*.flac;*.wav;*.mp3;*.aac;*.wma | zvukové soubory

K této akci budete potřebovat kromě balíku zenity i balíky file, mplayer, lame, vorbis-tools, flac, faac a faad. Pokud některé z nich nemáte, bude akce fungovat jen pro některé formáty. Skript aconvert se nachází v balíku skriptů.

Tisk souboru

Pokud potřebujete vytisknout textový soubor bez toho, abyste jej otvírali.

Dialog tisku XfprintDialog tisku Xfprint

Název: Vytisknout soubor…
Popis: Vytiskne vybraný soubor
Příkaz: xfprint4 %f
Podmínky zobrazení: * | textové soubory

Vytvořit symbolický odkaz

Tato akce se chová podobně jako vytváření zástupce na systému Windows.

Název: Vytvořit symbolický odkaz
Popis: Vytvoří v aktuálním adresáři symbolický odkaz na zvolený soubor
Příkaz: ln -s %f "%n - zástupce"
Podmínky zobrazení: * | vše

Odeslat soubor na Jabber disk přes Gajim

Pomocí této akce můžete odeslat zvolený soubor na Jabber disk (pokud máte spuštěný Gajim a jste přihlášeni k účtu s Jabber diskem). Jabber disk je služba serveru Jabbim.

Odesílání souboruOdesílání souboru

Název: Odeslat na Jabber disk
Popis: Odešle zvolený soubor na veřejný Jabber disk přes spuštěný Gajim
Příkaz: gajim-remote send_file %f public@disk_jabbim_cz
Podmínky zobrazení: * | vše kromě adresářů

Tip:Pokud chcete soubor odesílat na soukromý Jabber disk, změnte v příkazu public na private.

Hledat soubory pomocí Catfish

Pokud potřebujete hledat soubory ve zvoleném adresáři. Je zapotřebí program Catfish, který nainstalujete instalací stejnojmenného balíčku.

Hledání souborůHledání souborů

Název: Hledat soubory…
Popis: Hledá soubory ve zvoleném adresáři
Příkaz: catfish --fileman=thunar --path=%f
Podmínky zobrazení: * | adresáře

Přidat do seznamu skladeb přehrávače Audacious

Pomocí této akce můžete přidat zvukové soubory do seznamu skladeb přehrávače Audacious.

Název: Přidat do seznamu skladeb
Popis: Přidá soubory do seznamu skladeb přehrávače Audacious
Příkaz: audacious -e %F
Podmínky zobrazení: * | zvukové soubory

Audacious je modulární hudební přehrávač. Nedávno jsme o něm vydali trojdílný článek Audacious:modulární hudební přehrávač.

Změna formátu dokumentů

Pomocí těchto akcí můžete jednoduše měnit formáty dokumentů. Budete potřebovat balík unoconv.

Název: Převést na ODT
Popis: Převede zvolené soubory na textový Open Document Format
Příkaz: unoconv -f odt %F
Podmínky zobrazení: *.doc;*.docx | jiné soubory

Název: Exportovat do PDF
Popis: Exportuje zvolené soubory do Portable Document Format
Příkaz: unoconv -f pdf %F
Podmínky zobrazení:
*.doc;*.docx;*.odt;*.odp;*.pps;*.ppt;*.xls;*.xlsx;*.ods;*.pptx | jiné soubory

Kontextová nabídka u souboru ve formátu DOCKontextová nabídka u souboru ve formátu DOC

Pomocí podobných akcí by se dalo pokračovat. Unoconv umí převádět prakticky všechny formáty, které zvládne importovat a exportovat kancelářský balík OpenOffice.org.

Otočení fotek podle Exif informací

Většina fotoaparátů zapisuje do Exif informací, má-li být fotografie otočena, či ne. Pokud podle této informace chcete otočit větší množství fotek, tato akce se vám bude hodit. Budete k ní potřebovat balík jhead.

Název: Otočit podle Exif informací
Popis: Otočí zvolené fotografie podle Exif informací
Příkaz: jhead -autorot %F
Podmínky zobrazení: *.jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG | obrázky

Všechny akce pěkně pohromadě (kvůli inspiracím pro ikony)Všechny akce pěkně pohromadě (kvůli inspiracím pro ikony)

Chci víc

Možnosti vlastních akcí do Thunaru jsou omezeny snad jen fantazií všech jeho uživatelů. Není v silách žádného člověka, aby je všechny sepsal do jednoho článku na LinuxEXPRESu. Obecně platí, že co urychlí práci v terminálu, je přes kontextovou nabídku ještě rychlejší, protože je to hned po ruce. Takže hodně štěstí při jejich vymýšlení.

Další akce přidané později na můj blog

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Vlastní akce v Thunaru, správci souborů pro Xfce
Márten 1. 06. 2009, 18:26:02
Odpovědět  Odkaz 
Díky za skvělý článek! Takové pěkné shrnutí to chtělo už dávno.
Petr Šafařík Vlastní akce v Thunaru, správci souborů pro Xfce
Peťoš 1. 06. 2009, 19:46:54
Odpovědět  Odkaz 
Teda... Super clanek! Opravdu, komu čest :-) Xfce navždy :D
Vlastní akce v Thunaru, správci souborů pro Xfce
vrána 1. 06. 2009, 22:33:11
Odpovědět  Odkaz 
taky používám xfce, díky za super článek, o takových možnostech Thunaru jsem neměl ani ponětí, ale hned jsem si pár akcí přidal

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Miroslav Hrončok

Miroslav Hrončok

Linux používám od roku 2004, aktivně se o něj zajímám od roku 2007, kdy jsem napsal svůj první článek pro LinuxEXPRES. Od roku 2009 jsem pracoval pro Liberix jako redaktor LinuxEXPRESu, od roku 2011 do konce roku 2012 jako jeho šéfredaktor. Nyní pracuji v Red Hatu, kde rozšiřuji distribuci Fedora o nové balíčky. Zároveň studuji na FIT ČVUT, kde se zabývám 3D tiskem a vyučuji několik předmětů. Spoluorganizuji pražskou konferenci LinuxDays a aktivně se účastním mnoha dalších českých linuxových akcí, jako přednášející nebo jako výpomoc.


  • Distribuce: Fedora
  • Grafické prostředí: Xfce

| blog