přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Přijďte se seznámit s novými přístupy k hodnocení a certifikaci počítačových dovedností

Konference Cloud computing v praxi

Přijďte se seznámit s novými přístupy k hodnocení a certifikaci počítačových dovedností

ingot_icon.png

Nabízíme vám jedinečný přístup do systému ingot, seznámení s využíváním volně šiřitelného software, prostor pro zapojení studentů a zatraktivnění výuky.


reklama

Hlavní výhody systému ingot:

  • Motivace studentů prostřednictvím formálního ocenění jejich znalostí

  • Minimální náklady na certifikaci studentů – systém pracuje výhradně v internetu a využívá open source

  • Strukturovaná stupnice hodnocení v přímé vazbě na Evropský kvalifikační rámec a rámcový vzdělávací program ČR

  • Podpora tvůrců programu a akreditovaných středisek

Program celoživotního učení Leonardo da Vinci umožnil přenos inovačního produktu ingot z Velké Británie a Německa do dalších evropských zemí. Grant EU pokrývá náklady na překlady materiálů do národních jazyků a pilotní ověřování v jednotlivých zemích.

Program celoživotního učení Leonardo da Vinci

Zúčastněte se osobního setkání s tvůrci systému a zapojte se do diskuze o možnostech implementace ingot v České republice!

Pilotní semináře:
26.10.2010, 14.30-17.30 – Brno
27.10.2010, 10.00-13.00 – Praha

Konkrétní místa budou upřesněna. Semináře vede pan Ian Lynch, zakladatel akreditačního střediska TLM – The Learning Machine.

Tlumočení je zajištěno. Účast na semináři je díky financování EU zdarma. Kvůli omezenému počtu míst, prosíme o registraci na management@euro-face_cz

Obsah seminářů:

  • představení a zaškolení účastníků pro práci v hodnotícím a certifikačním systému ingot

  • účastníci získají přístupová práva pro vkládání studentů, realizaci hodnocení a přístup k vydávání ingot certifikátů

  • účastníci sami obdrží certifikát hodnotitele, který je opravňuje k vydávání certifikátů studentům

Všichni účastníci dále získají kompletní příručku v českém jazyce, jak se systémem pracovat a s podrobným rozpisem hodnotících kritérií.

Partnerem projektu v ČR je:
Euroface Consulting s.r.o.

Odborným garantem seminářů je:
Liberix, o.p.s., společnost pro podporu svobodného softwaru

Za mediální podporu děkujeme:
Jednotě školských informatiků

Můžete si stáhnout pozvánku v PDF: Ingot.pdf

Nahoru

Odkazy

Top články z OpenOffice.cz

Redakce

Redakce

Redakční tým magazínu LinuxEXPRES.


| blog