přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, CrunchBang 11 – konfigurácia prostredia (2. časť)

CrunchBang 11 – konfigurácia prostredia (2. časť)

crunchbang.jpg

V druhej časti konfigurácii prostredia sa pozrieme na Openbox, Terminator a lištu tint2. Dostaneme sa aj k vzhľadu notifikácií a okien.


V minulej časti som sa venoval nastaveniam kompozítoru Compton a widgetu Conky, pričom konfigurácia Conky zabrala takmer sedem desatín článku a pre ďalšie nastavenia neostalo miesto. Do tejto časti mi teda ostali nastavenia Openboxu, tint2, Terminatoru, vzhľadu užívateľského prostredia a oznámení. Dúfam, že to sem vpracem a konfiguráciu prostredia tak ukončím.

Openbox

Openbox je jediný WM, s ktorým sa CrunchBang vydáva. Pôsobí krásne jednoducho, je malý a nenáročný na výkon. Má dva konfiguračné súbory menu.xml a rc.xml, ktoré môžeme jednoducho upraviť pomocou GUI aplikácie ObConf alebo zložitejšie, no nie zložito, priamo cez textový editor.

Menu

Menu Openboxu sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši a na jeho konfiguráciu slúži XML súbor menu.xml. Tento súbor má prirodzene jednoduchú XML syntax, a tak nie je vôbec ťažké takto upravovať menu. Menu sa vytvára párovým tagom menu, pričom obsahuje svoje idlabel, čiže názov. Celé menu je zapísané takto: <menu id="nase" label="Naše menu">[Tu budú položky]</menu>

Do menu samozrejme môžeme vložiť ďalšie menu, doňho ďalšie a ďalšie... Nezabudnite po každej úprave akýchkoľvek nastavení rekonfigurovať alebo reštartovať Openbox (Menu – Settings – Openbox – Reconfigure/Restart)!

Ukážka vytvoreného menu Ukážka vytvoreného menu


Jednotlivé položky – itemy do menu pridávame párovým tagom item, ktorý obsahuje už len názov. Avšak ak chceme, aby táto položka aj niečo spustila, musíme do nej vnoriť tag action s name nastaveným ako Execute a doňho ešte tag command, do ktorého uzavrieme príkaz, ktorý sa má vykonať po kliknutí na položku. Takto si vytvoríme napríklad item, ktorý bude spúšťať skript cb-welcome v terminále terminator:

<item label="Item">
       <action name="Execute">
             <command>
                   terminator --command 'cb-welcome'
             </command>
       </action>
 </item>

Položky v menu od seba môžeme oddeľovať NEpárovým tagom separator. Oddeľovač môže byť v podobe čiary, a pokiaľ mu nastavíme label, bude to neaktívny text. Takto je zapísaný odlaďovač čiarový: <separator/> a takto oddeľovač textový: <separator label="Náš text"/>.

Ukážka vytvoreného menu s pridanými prvkami Ukážka vytvoreného menu s pridanými prvkami


Jednoduchšou cestou pre úpravu menu je použite GUI Menu Editoru. Nájdeme ho v menu Openboxu pri jeho nastaveniach.

Porovnanie možností editovania menu Porovnanie možností editovania menu

Vzhľad a správanie

Pre nastavenia ktoré sa netýkajú obsahu menu je tu konfiguračný súbor rc.xml, ktorý nastavuje vzhľad okien, veľkosť, správanie atp.. Najjednoduchšie je ale tieto veci upravovať cez ObConf. Ten dokáže nastaviť všetko, čo sa týka vzhľadu a správania Openboxu, od tém okien až po umiestnenie doku či počtu pracovných plôch, a nájdeme ho taktiež v menu nastaveniach Openboxu pod názvom GUI Config Tool.

Konfigurácia vzhľadu Openboxu Konfigurácia vzhľadu Openboxu


V nastaveniach Openboxu nám ešte ostáva nástroj OBApps – GUI Applications Settings Editor. Ten nastavuje ako sa majú správať špecifikované okná.

Nastavenia v OBApps Nastavenia v OBApps

Terminator

Terminator (emulátor terminálu) má jeden konfiguračný súbor nazvaný config, ktorý je prirodzene umiestnený v ~/.config/terminator/ a k priamej modifikácii sa jednoducho dostaneme cez menu Openboxu (Settings – Terminator). V tomto súbore nájdete napríklad nastavené klávesové skratky, farby, font či iné nastavenia. Význam jednotlivých premenných nájdete v manuálovej stránke po zadaní man terminator_config v termináli. Terminator má aj svoje nastavenia s GUI. Zobrazíte ich kliknutím na Preferences v kontextovom menu Terminatoru.

Dva spôsoby nastavenia Terminatoru Dva spôsoby nastavenia Terminatoru

tint2

tint2 je jednoduchý systémový panel (taskbar). Jeho konfiguračný súbor je taktiež veľmi prehľadný a jednoduchý, pričom sa k nemu vieme dostať cez menu Openboxu alebo manuálne v .config/tint2/tint2rc. Uvediem teda pár jednoduchých príkladov k upraveniu jeho vzhľadu.

Prednastavený tint2 v CrunchBangu 11 Prednastavený tint2 v CrunchBangu 11


Farba a vzhľad pozadí

V prvých častiach kódu môžeme nastaviť vzhľad a farby pozadí jednotlivých prvkov panelu, ktoré sú označené poznámkami s ID. Tu máme pre každý prvok štyri nastavenia. Zaoblenie hrán – rounded, pričom jeho nastavená hodnota predstavuje počet pixlov od okraja, odkiaľ budú hrany zaoblené. Ďalej border_width, ktorého hodnota predstavuje šírku, resp. hrúbku okrajov, background_color – farba pozadia a border_color – farba okrajov, kde ich prvá hodnota nastavuje farbu v hexadecimálnom tvare a druhá jej nepriesvitnosť. Takto môže vypadať nastavenie panelu na takmer priesvitnú tmavomodrú farbu, mierne zaoblenie a svetlé polo-priesvitné orámovanie:

# ID 1
rounded = 10
border_width = 1
background_color = #000020 30
border_color = #dddddd 50</span>

Ukážka nastavení vyššie Ukážka nastavení vyššie


Pozícia a veľkosť panelu

Po nastaveniach vzhľadu jednotlivých prvkov nasleduje časť Panel. Tu máme napríklad panel_monitor – určuje, na ktorých monitoroch sa má panel zobraziť, panel_position – pozícia panelu, panel_size – veľkosť, panel_layer – vrstva, na ktorej sa zobrazuje panel. Takto si nastavíme panel, ktorý bude zobrazený na všetkých monitoroch, bude dlhý 50 % z celkovej šírky, bude obsahovať spúšťače atď.:

# Panel
panel_monitor = all
panel_position = top center horizontal
panel_items = LTSC
panel_size = 50% 30
panel_margin = 0 0
panel_padding = 5 0
panel_dock = 0
wm_menu = 1
panel_layer = top
panel_background_id = 1

Automatické skrývanie

Pre zapnutie automatického skrývania panelu stačí prepísať hodnotu autohide z nuly na 1. Dokážeme nastaviť aj po akej dobe sa má panel zobraziť, keď naňho prejdeme myšou – autohide_show_timeout, alebo za aký čas sa má skryť – autohide_hide_timeout.

Skrytý tint2 Skrytý tint2


Ďalej môžeme nastaviť ešte hrúbku panela po skrytí – autohide_height. Strut_policy je nastavenie správania sa WM k tint2. Pokiaľ zvolíte none, manažér okien bude ostatným oknám dovoľovať, aby tint2 prekryli, alebo naopak, aby tint2 prekryl ostatné okná. A takto to môže vypadať v konfiguračnom súbore:

# Panel Autohide
autohide = 1
autohide_show_timeout = 0.1
autohide_hide_timeout = 1
autohide_height = 2
strut_policy = none

Neskrytý tint2 prekrývajúci okná Neskrytý tint2 prekrývajúci okná


Launcher

Po preskočení pár riadkov sa dostaneme na nastavenia launcheru. Je to časť panelu, ktorú sme si zobrazili pridaním písmena L v panel_items = LTSC. Do tejto časti môžete pridávať odkazy na svoje často používané programy, aby ste ku nim mali rýchly prístup. Aplikácie doň pridávate pridaním riadku s launcher_item_app a cestou k spúšťaču aplikácie. Tu po predchádzajúcich verziách ostali aj cesty na spúšťače pre GEdit a Xfce File Manager, avšak tieto programy v #! 11 nenájdete.

Launcher Launcher


Verím, že ďalšie nastavenia nebude ťažké pochopiť. Veľa užitočných informácii o konfigurácii nájdete na wiki stránkach tint2 a na fóre CB v príslušnej téme kopec inšpirácií. Prikladám sem ešte celú svoju konfiguráciu:

#---------------------------------------------
# TINT2 CONFIG FILE
#---------------------------------------------
# For more information about tint2, see:
# http://code.google.com/p/tint2/wiki/Welcome
#
# For more config file examples, see:
# http://crunchbanglinux.org/forums/topic/3232/my-tint2-config/
 
# Background definitions
# ID 1
rounded = 10
border_width = 1
background_color = #000020 30
border_color = #dddddd 50 
  
# ID 2 - task active
rounded = 5
border_width = 0
background_color = #d8d8d8 30
border_color = #d8d8d8 30
   
# ID 3 - task
rounded = 10
border_width = 1
background_color = #000000 0
border_color = #d8d8d8 30
 
# ID 4 - urgent task
rounded = 1
border_width = 1
background_color = #888888 20
border_color = #ED2323 60
 
# ID 5 - taskbar
rounded = 0
border_width = 1
background_color = #000000 0
border_color = #000000 0
    
# ID 6 - active taskbar
rounded = 0
border_width = 1
background_color = #d8d8d8 8
border_color = #d8d8d8 0
  
# ID 7 - tooltip
rounded = 3
border_width = 0
background_color = #303030 75
border_color = #222222 90
 
# ID 8
rounded = 1
border_width = 1
background_color = #888888 20
border_color = #888888 20
 
# Panel
panel_monitor = all
panel_position = top center horizontal
panel_items = LTSC
panel_size = 70% 30
panel_margin = 0 0
panel_padding = 5 0
panel_dock = 0
wm_menu = 1
panel_layer = top
panel_background_id = 1
 
# Panel Autohide
autohide = 1
autohide_show_timeout = 0.1
autohide_hide_timeout = 2
autohide_height = 2
strut_policy = none
 
# Taskbar
taskbar_mode = multi_desktop
taskbar_padding = 6 0 6
taskbar_background_id = 5
taskbar_active_background_id = 6
taskbar_name = 0
taskbar_name_background_id = 0
taskbar_name_active_background_id = 0
taskbar_name_font = Liberation Sans 9
taskbar_name_font_color = #828282 100
taskbar_name_active_font_color = #828282 100
 
# Tasks
urgent_nb_of_blink = 20
task_icon = 1
task_text = 0
task_centered = 1
task_maximum_size = 40 40
task_padding = 2 2
task_background_id = 3
task_active_background_id = 2
task_urgent_background_id = 4
task_iconified_background_id = 3
 
# Task Icons
task_icon_asb = 80 0 0
task_active_icon_asb = 100 0 0
task_urgent_icon_asb = 100 0 0
task_iconified_icon_asb = 80 0 0
 
# Fonts
task_font = Liberation Sans 06_55 6
task_font_color = #828282 60
task_active_font_color = #828282 100
task_urgent_font_color = #FFFFFF 100
task_iconified_font_color = #d8d8d8 60
font_shadow = 0
 
# Launcher
launcher_padding = 8 4 4
launcher_background_id = 0
launcher_icon_size = 25
# Specify icon theme names with launcher_icon_theme.&nbsp;
# if you have an XSETTINGS manager running (like xfsettingsd), tint2 will follow your
current theme.
launcher_icon_theme = gnome-colors-statler
# Each launcher_item_app must be a full path to a .desktop file
launcher_item_app = /usr/share/applications/terminator.desktop
launcher_item_app = /usr/share/applications/iceweasel.desktop
launcher_item_app = /usr/share/applications/xchat.desktop
 
# System Tray
systray = 1
systray_padding = 4 2 3
systray_sort = right2left
systray_background_id = 0
systray_icon_size = 24
systray_icon_asb = 90 0 0
 
# Clock
time1_format = %H:%M:%S
time1_font = Liberation Sans 10
time2_format = %d.%m.%Y (%A)
time2_font = Liberation Sans 7
clock_font_color = #b5b5b5 100
clock_padding = 12 2
clock_background_id = 0
clock_lclick_command = gsimplecal
clock_rclick_command = gsimplecal
 
# Tooltips
tooltip = 1
tooltip_padding = 2 2
tooltip_show_timeout = 0.3
tooltip_hide_timeout = 0.0
tooltip_background_id = 7
tooltip_font_color = #d8d8d8 90
tooltip_font = Liberation Sans normal 9.0
 
# Mouse
mouse_middle = close
mouse_right = toggle
mouse_scroll_up = toggle
mouse_scroll_down = iconify
 
# Battery
battery = 1
battery_low_status = 15
battery_low_cmd = notify-send "battery low"
battery_hide = never
bat1_font = Liberation Mono 8
bat2_font = Liberation Mono 8
battery_font_color = #b5b5b5 100
battery_padding = 2 0
battery_background_id = 0
 
# End of config

Ukážka mojej konfigurácie tint2 vyššie Ukážka mojej konfigurácie tint2 vyššie


Oznámenia

Oznámenia, resp. notifikácie v CrunchBangu zabezpečuje Xfce Notification Daemon (skratka xfce4-notifyd). Nastavenia tohto programu spustíte buď príkazom xfce4-notifyd-config alebo cez menu Openboxu. Tu môžete nastaviť motív, umiestnenie, čas, po ktorom oznámenie zmizne a nepriehľadnosť.

Ukážka oznámení s nastaveniami Ukážka oznámení s nastaveniami


Vzhľad užívateľského prostredia

K nastaveniam vzhľadu užívateľského prostredia sa samozrejme dostanete cez menu Openboxu  (Menu – Settings – User Intefrace Settings). Tu môžete nastaviť vzhľad okien vybraním jednej z tém, zmeniť tému ikon či kurzoru...

Konfigurácia užívateľského prostredia Konfigurácia užívateľského prostredia


Tak, toto sa zdá byť všetko základné z konfigurácie prostredia. V budúcich častiach si nainštalujeme aj LightDM a niektoré alternatívne WM ako i3 alebo KDE...

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz