přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Darktable 3.6 s náloží změn a zrychlení

Darktable 3.6 s náloží změn a zrychlení

Darktable

Nedávno zveřejněný Darktable 3.6, oblíbený svobodný RAW editor, přináší četné změny v uživatelském rozhraní a zvýšení výkonu. Zcela byl změněn proces importu, uživatelé potěší nový panel rychlého přístupu, moduly vyvážení barev a cenzura a spoustu dalšího.


Darktable se dočkal svého letního vydání s číslem 3.6. Na uživatele čeká opět řada nových modulů, změna některých stávajících, upravené uživatelské rozhraní, zrychlení chodu aplikace až trojnásobně a spousta dílčích změn, které potěší.

Dosud není k dispozici český překlad pro Darktable 3.6. Překlady názvů modulů jsou tak jen předběžné. Originální anglické názvy uvádíme v závorkách.

Import

Tlačítka v modulu import byla přejmenována a hlavně změnila svůj účel. Tlačítko snímek bylo přejmenováno na přidat do knihovny (add to library) a tlačítko složka se změnilo na kopírovat & importovat (copy & import). Obě tlačítka spouštějí obdobné dialogové okno pro import snímků, s tím, že, tlačítko kopírovat & importovat provede vedle importu i místní kopie snímků. To se hodí při importu z externích úložišť.

Pro samotný proces importu bylo vyhotoveno nové okno. To umožňuje z definovaných míst zobrazit obsah vybrané složky, náhledy pro vybrané soubory či pro všechny, obsah složek rekurzivně (tedy včetně podsložek) a třídit podle jména a času změny. Užitečnou funkcí je také zaškrtávací pole vybrat pouze nové snímky (select only new pictures), tedy takové, které ještě nebyly importovány.

Nové importní dialogové okno Nové importní dialogové okno

Sběr (collections)

Modul posbírat snímky byl přejmenován na sběr (collections). Velice užitečnou pomůckou je nyní možnost přepínání mezi zobrazením filmové role a složky pomocí poklepání levým tlačítkem myši se stisknutými klávesami [Ctrl + Shift].

V zobrazení složky pak lze určit, které obrázky se v prosvětlovacím pultu zobrazí:

 • Poklepem na název složky zobrazíte pouze obrázky z této složky.

 • Klepnutím se stisknutou klávesou [Ctrl] zobrazíte pouze obrázky z libovolných podsložek.

 • Klepnutím se stisknutou klávesou [Shift] zobrazíte obrázky z vybrané složky a ze všech jejích podsložek.

Panel rychlého přístupu (quick access panel)

Panel základní úpravy se v Darktablu dlouho neohřál. Ve verzi 3.6 byl odstraněn a nahrazen panelem rychlého přístupu. Ten naleznete v podobě nové skupiny, a v podstatě jde o jeden sdružený panel. Naleznete v něm tradičně známé moduly pro úpravu snímku (lokální kontrast, korekce objektivu, expozice a další), ovšem ve zjednodušené podobě. Tak máte na jednom místě všechny významné moduly. V případě, že byste chtěli využít plnou verzi příslušného modulu, stačí kliknout na ikonu čtverce se šipkou, otevře se plnohodnotný modul ve skupině, v níž se nachází.

Nový panel quick access Nový panel quick access

Do tohoto panelu (stejně jako do dalších skupin) lze přidávat další moduly (resp. jejich části). Nově tak lze učinit kliknutím pravým tlačítkem myši na vybranou skupinu. Podoba otevřené místní nabídky je pak závislá na výběru skupiny. V panelu rychlého přístupu se zobrazí nabídka často používaných modulů, z nichž si uživatel může vybrat. U dalších skupin je nabídka rozdělená na dvě části – v horní jsou moduly, které byly přidány do skupiny (a lze je kliknutím na položku odebrat), pod ní jsou často používané moduly, které lze přidat. Vespod nabídky se vždy (bez ohledu na skupinu) zobrazí položka všechny dostupné moduly (all available modules); po jejím výběru se zobrazí všechny moduly Darktablu, do skupiny se opět přidají kliknutím.

Výhodou tohoto postupu je, že již není třeba aktivovat okno spravovat předvolby. Změny provedené prostřednictvím místní nabídky se propíší i do aktuálního nastavení uspořádání.

Přístup do okna spravovat předvolby je také rychlejší – stačí se stisknutou klávesou [Ctrl] kliknout na ikonu předvolby. Alternativně lze stále použít místní nabídku, z níž lze vybrat i konkrétní předvolbu.

Vyvážení barev RGB (Color balance RGB)

Do Darktablu 3.6 byl přidán nový modul vyvážení barev RGB. Ten slouží jako náhrada stále ještě přetrvávajícího modulu vyvážení barev. Ten využívá novou metodu interpolace, která zabraňuje posunout barvy při úpravách mimo gamut. Modul využívá definici sytosti podle Munsella a CIE, založenou na poměru barevnosti vzhledem k jasu. Lineární gradace barev probíhá ve zvláštním režimu RGB, definovaném v roce 2019. Účelem je rovnoměrně rozdělit odstíny v celém rozsahu jasu, aby byly barevné úpravy jednotné napříč všemi odstíny; to dosud u dřívějších RGB standardů chybělo.

Nový modul color balance rgb spolu s vektorskopem Nový modul color balance rgb spolu s vektorskopem

Modul obsahuje tři karty: hlavní (master), 4 cesty (4 ways) a masky (masks). První je zcela nová a umožňuje upravovat sytost a chromatičnost zvlášť ve světlech, stínech a středních jasech. Karta 4 cesty téměř odpovídá modulu vyvážení barev. Nová karta maska umožňuje nastavit jasovou masku s rozdělením na jasy, světla a střední jasy, a podle toho provést barevné úpravy zvlášť.

Modul color balance rgb, karta masks Modul color balance rgb, karta masks

Tento modul disponuje technologií OpenCL. V závislosti na použitém hardwaru je tak použití tohoto modulu šestkrát až dvaadvacetkrát rychlejší než při použití CPU.

Modul je významným a velice užitečným pomocníkem, který ocení nejen profesionálové.

Jelikož lze v tomto modulu nastavovat živost, byl modul živost odstraněn.

Kalibrace barev

Modul kalibrace barev nyní umožňuje lepší vyvážení bílé pomocí kalibrační tabulky pro minimalizaci barevných odchylek. Uživatel si může vybrat z řady tabulek X-Rite/Gretag Macbeth Passport 24 a Spyder ColorChecker 24 a 48.

Vytvoření kalibrační tabulky Vytvoření kalibrační tabulky

Chromatické vady

Stávající modul chromatické vady byl přejmenován na chromatické vady raw (raw chromatic aberations) a nově obsahuje možnost pro zabránění posunu barev.

Dále byl přidán nový modul chromatické vady, který pracuje až po demozaikování obrazu, takže je vhodný na všechny obrázky a všechny snímače.

Vektorskop

Histogram je nyní možno zobrazit v podobě vektorskopu. Ten představuje kolo s různými odstíny, přičemž směrem k okrajům roste jejich intenzita.

Cenzura (censorize)

Nový modul cenzura slouží pro lokální úpravy obrázku s cílem viditelně zakrýt nežádoucí detaily, například SPZ značky, obličeje atd. Obsahuje několik táhel, s jejichž pomocí je možno obsah výběru rozostřit (Gaussovou metodou), přidat šum (lineární Gaussův šum) apod. Vývojáři Darktablu upozorňují, že toto řešení neznemožní zpětnou rekonstrukci meetodou AI, v takovém případě je třeba použít plnou barvu na výběr.

Nový nástroj censorize Nový nástroj censorize

Demosaic

Modul demosaic nyní může využívat nový algoritmus RCD (Ratio-Corrected Demosaicing), který poskytuje téměř stejnou úroveň obnovy detailů jako AMaZE, zato s menším množstvím artefaktů. Tato metoda je také rychlejší a navíc umožňuje použití Open CL, což proces demozaikování ještě více urychluje.

Metoda je zvláště vhodná pro astrofotografii a fotky pořízené s nízkou hodnotou ISO (typicky noční fotky statické scény). V takových případech budou obrázky hladší a šum nebude tak zrnitý.

Jako v jiných editorech i Darktable nově umožňuje duální demozaikování.

Masky

Dílčí úpravy byly provedeny v rozhraní masek. Kromě přepracovaného rozhraní nabízí i novou funkci.

Práh podrobností (details threshold)

Při použití parametrického maskování lze nově využít posuvník práh podrobností, který do výběru zahrnuje či naopak vylučuje ostré hrany. Takto lze vybírat zaostřené oblasti od rozostřených, což je obzvláště užitečné při práci s obrázky s menší hloubkou ostrosti (kvůli separačnímu efektu).

Použití prahu podrobností masky v praxi Použití prahu podrobností masky v praxi

Oříznout

Vedle modulu oříznout a otočit je nyní k dispozici nový modul oříznout (crop). Ten umožňuje oříznout obrázek pomocí táhel. Důvod pro zavedení nového modulu je v obtížné údržbě stávajícího. Nový modul je tak prvním krokem k jeho úplnému nahrazení.

Nový modul crop Nový modul crop

Korekce objektivu

Opravu chromatické vady lze v modulu korekce objektivu nastavit ručně.

Export

Export aktuálního snímku lze nyní provést i ve fotokomoře. Modul pro export se nachází v levém panelu.

Další novinky

 • Prvky prolnutí lze nyní ovládat prostřednictvím klávesových zkratek, definovatelných v okně předvolby darktable.

 • Štítky lze hierarchicky organizovat. Přesunutím štítku na místo jiného se z přesouvaného štítku stane podřízený.

 • Do modulu styly bylo přidáno tlačítko pro resetování (tj. odstranění) všech stylů. Ačkoliv se zdá, že tento krok nemá velkého významu, faktem je, že změny v Darktablu bývají natolik významné, že vámi definované styly mohou pozbývat platnosti. Určité procedury se dělají jinak, řada modulů byla odstraněna, takže je při aplikaci stylů nemůžete použít.

 • Veškeré předvolby (vyjma předvolených) lze nyní exportovat a importovat. Příslušná tlačítka najdete v okně předvolby darktable, v části presets.

 • Byl odstraněn modul odstranění skvrn, protože jeho funkce byla přenesena do modulu retušovat.

 • Také byl odstraněn modul defringe, protože byl nahrazen modulem chromatické vady.

 • Novou instanci modulu lze nyní vytvořit kliknutím pravým tlačítkem myši na některou z předvoleb daného modulu. Podobný efekt má kliknutí pravým tlačítkem na ikonu akce násobných instancí s tím rozdílem, že nový modul bude mít výchozí hodnoty.

 • Pokud v exportním modulu bylo dosud nastaveno přepisování souboru při konfliktu, vždy se při exportu zobrazilo upozornění na přepis. Nyní je možno tuto hlášku vypnout, a to v okně předvolby darktable, záložka zabezpečení.

Úplný souhrn novinek najdete v poznámkách k vydání.

Instalace

Darktable 3.6 lze instalovat z oficiální stránky. Aktuální verzi 3.6 však čeští uživatelé najdou pouze ve Flatpaku, případně mohou využít PPA či si Darktable sami zbuildovat.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz