přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Kalzium: Periodická tabulka, chemická kalkulačka a ještě více chemie

Kalzium: Periodická tabulka, chemická kalkulačka a ještě více chemie

kalzium.png

Pokud jste se někdy rozhodli hledat nějaký program, který by vám ulehčil studium chemie, asi jste nacházeli především různá "kreslítka" organických sloučenin nebo 3D editory molekul, kterých je opravdu požehnaně. Obojí určitě nalezne své uplatnění pro studenta vysoké školy, ale na střední nebo dokonce základní škole je potřeba něco trochu jiného. To něco je právě Kalzium - periodická tabulka, chemická kalkulačka a příruční studnice vědomostí pro každého.


Kalzium je součástí projektu KDE-Edu a zapadá tak především do prostředí KDE, ale bez problémů jej můžete použít i v kterémkoli jiném pracovním prostředí. Jedná se o běžnou část prostředí KDE a neměli byste tak mít problém nalézt jej ve standardních softwarových zdrojích vaší distribuce.

Periodická tabulka

Základní funkcí Kalzia je periodická tabulka prvků - je to také první, co uvidíte při spuštění programu. Zdánlivě jednoduchá tabulka skrývá mnohem více, než byste na první pohled řekli. V tabulce jsou zobrazeny jen chemické značky jednotlivých prvků - pro více informací stačí nad daným prvkem podržet kurzor myši - v levém postranním panelu pak uvidíte kromě značky i celý název, atomové číslo a relativní atomovou hmotnost prvku.

Periodická tabulka prvkůPeriodická tabulka prvků

Mnohem podrobnější informace o prvku se můžete dovědět po kliknutí na jeho název. V nově zobrazeném okně se zjistíte opravdu vše, co jste chtěli vědět (ale báli jste se zeptat) - od modelu elektronového obalu, přes izotopy a přehled různých dat (teploty tání a varu, ionizační energii, elektronegativitu a další) až po vyzařovaná spektra.

Pokud potřebujete získat nebo porovnat jednu konkrétní vlastnost (například elektronegativitu nebo teploty tání/varu) u více prvků, určitě se nezapomeňte podívat do nabídky Pohled | Gradient, kde si můžete nastavit tabulku tak, aby se tam tyto vlastnosti přímo zobrazovaly včetně barevného odlišení.

Tabulka se zvýrazněnou elektronegativitou jednotlivých prvkůTabulka se zvýrazněnou elektronegativitou jednotlivých prvků

Kromě této "klasické" tabulky naleznete v postranním sloupci také možnost přepnout na jednu ze dvou tabulek "speciálních". Skupenství vám umožní prohlédnout si, v jakém skupenství se jednotlivé prvky vyskytují při určité teplotě (kterou si můžete nastavit od absolutní nuly až do 6000 K). Zatímco u této tabulky si je možno představit praktické využití, druhá tabulka s názvem Časová přímka, u které si můžete v závislosti na konkrétním roce nechat zobrazit, jaké prvky byly tou dobou známy, slouží spíše jen pro zábavu.

Věděli jste, že roku 1667 (kdy časová osa začíná) bylo lidstvu známo jen jedenáct prvků a většina z nich byla objevena již ve starověku? Na objevy nových prvků byl nejplodnější rok 1898, kdy se tabulka zásluhou William Ramsaye a Marie Curie-Skłodowské rozrostla o plných sedm prvků.

U obou výše zmíněných tabulek si také můžete nechat přehrát jednoduchou animaci, kdy vám Kalzium automaticky posouvá teplotu (resp. datum). Jak to vypadá u skupenství si můžete prohlédnout na videu:

Když už probíráme postranní panel aplikace Kalzium, je potřeba ještě zmínit poslední obsaženou položku s názvem Spočítat, pod kterou se skrývá jednoduchá kalkulačka relativní molekulové hmotnosti - stačí zadat sumární vzorec molekuly a Kalzium za vás vše vypočítá.Řešení chemických rovnic

Vyčíslování chemických rovnic je nedílnou součástí výuky chemie na základních i středních školách. Ačkoli schopnost vyčíslit jakoukoli rovnici ručně je určitě užitečná, často narazíte na situaci, kdy je rychlé a jednoduché řešení pomocí počítače vhodnější a především mnohem pohodlnější. Kromě klasických rovnic můžete nechat řešit i iontové rovnice.

Vyčíslování chemických rovnic s KalziumVyčíslování chemických rovnic s Kalzium

Nástroj na vyčíslování rovnic můžete spustit z nabídky Nástroje | Řešitel rovnic.... Při zadávání rovnice musíte před každý z reaktantů i produktů u něhož chcete spočítat počet molekul přidat písmeno jako proměnnou. Pokud zadáváte ionty, náboje zapisujte za vzorec molekuly do hranatých závorek.

Editor molekul

Kalzium také nabízí jednoduchý vestavěný editor trojrozměrných strukturních vzorců organických sloučenin. Ačkoli se stěží může rovnat některým na tuto část chemie specializovaným aplikacím, jedná se o šikovný nástroj, kde kromě prostého kreslení můžete jednotlivé molekuly různě natáčet a měřit délky vazeb a úhly mezi nimi. Nejvíce tento editor oceníte při potřebě rychlého prohlédnutí souborů vytvořených jiným programem. Společně s programem jste ale získali také malou "databázi" předpřipravených chemických látek. V základní instalaci jich je sice pouze patnáct, ale další si můžete pomocí vestavěného nástroje stáhnout z domovské stránky programu.

Jednoduchý editor molekulJednoduchý editor molekul

Pokud hledáte pokročilý editor molekul, vyzkoušejte třeba JChemPaint, o kterém jsme psali již dříve v článku JChemPaint: 2D prohlížeč a editor chemických vzorců.

Glosář

Další zajímavou funkcí je takzvaný Glosář, což je vlastně takový malý chemický encyklopedický slovník, který můžete spustit z nabídky Nástroje | Slovníček. Naleznete zde vysvětlení mnoha různých výrazů používaných v chemii, ale také popis a obrázky nejpoužívanějšího laboratorního skla a nádobí a různých přístrojů používaných v chemických laboratoří. Pro české uživatele mám ale špatnou zprávu - většina textů není přeložena do češtiny.

Glosář - Chemická encyklopedie vždy po ruceGlosář - Chemická encyklopedie vždy po ruce

Chemická kalkulačka

Část chemické kalkulačky, která slouží k výpočtu relativní hmotnosti molekul, jsme si představili už v první části článku. Další kalkulačky můžete spustit z nabídky Nástroje | Perform Calcuations.... Můžete si zde spočítat například koncentraci roztoků, radioaktivní rozpad prvků nebo tlak a teplotu plynů při různém objemu a podobně.

Výpočet koncentrace roztokůVýpočet koncentrace roztoků

Další funkce

Na relativně malou aplikaci obsahuje Kalzium opravdu mnoho zajímavých funkcí. Kromě výše zmíněných jsou to například následující:

  • Tabulka R/S vět (Risk/Security Phrases) - klasifikace (ne)bezpečnosti látek
  • Převod souborů - převod mezi několika desítkami chemických formátů díky OpenBabel
  • Tabulka izotopů - přehled izotopů všech prvků včetně jejich případného druhu rozpadu
  • Grafy zobrazující závislosti různých vlastností prvků na jejich atomovém čísle
  • Export dat - export přehledu prvků a jejich vlastností do HTML nebo XML

Chemická aplikace pro středoškolské studenty

Kalzium rozhodně není žádným dokonale propracovaným nástrojem pro profesionály a to je dobře, protože jím ani být nemá. Kalzium je šikovným nástrojem pro studenty chemie, který jim bude dobrou pomocí při studiu a vypracovávání domácích prací, kdy nahradí periodickou tabulku prvků, chemické tabulky, kalkulačku i encyklopedii a ačkoli já osobně dávám přednost jejich tištěným verzím, jedná se z mého pohledu o nejužitečnější "chemickou aplikaci" pro středoškolské studenty, kterou znám.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz