přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Moodle: Open-source výuka přes Internet

Moodle: Open-source výuka přes Internet

moodle.gif

Populární webová aplikace Moodle slouží k poskytování výuky přes Internet. Moodle není jen platformou pro publikování studijních materiálů, ale pokrývá nejrůznější potřeby e-learningu.


Co je a není Moodle?

  • Moodle je tzv. virtual learning environment (VLE, virtuální prostředí pro výuku) řešení. Tyto softwarové pomůcky pomáhají při poskytování služeb dálkového studia nebo zkvalitnění domácí přípravy při kontaktní výuce.

  • Moodle je specializovaný tzv. content management system (CMS, systém na správu obsahu). Instalace CMS systémů obsahují funkce pro snadné vytváření a nahrávání obsahu bez znalosti jazyka HTML, CSS stylů a dalších souvisejících technologií. Vyučující v Moodlu proto nemusí rozumět tvorbě webů.

  • Tvůrci Moodlu se přihlásili k paradigmatu sociálního konstruktivismu. Místo přesného popisu tohoto stanoviska se spokojme s konstatováním, že v rámci sociálně konstruktivistického přístupu je kladen důraz na sociální interakce. Na rozdíl od běžných aplikací pro tvorbu sociálních sítí (Elgg, v budoucnu GNU Social, plugin BuddyPress do Wordpressu, ...) však Moodle nevytváří univerzální sociální sítě, ale návrh Moodlu se podřizuje výhradně účelu výuky.

  • Moodle není videokonferenční balíček pro „vysílání“ prezenční výuky.

Základní funkce Moodlu

Výuka v Moodlu je rozčleněna do jednotlivých kurzů. Do kurzu vyučující umisťuje různé studijní materiály. Při nahrání těchto podkladů v předstihu lze pozdržet jejich publikaci a určit přesný čas jejich automatického zveřejnění v kurzu. K publikování se hodí i např. slovníky definic implementované v Moodlu. Naopak studenti přímo prostřednictvím Moodlu odevzdávají svoje práce. Pro zjištění postojů k určité otázce lze vypsat anketu.

K obsáhlejší komunikaci mezi uživateli lze použít diskuze a chat, přičemž Moodle dává možnost odebírat příspěvky i e-mailem. V modulu workshop si žáci vzájemně hodnotí svoje práce. Účastníky kurzu lze rozdělit do skupin například podle pokročilosti a pro každou skupinu přizpůsobit výuku. V neposlední řadě testy procvičí (ověří) nabyté znalosti. U testů Moodle dokáže měřit spotřebovaný čas, automaticky vyhodnotit odpovědi a případně i provést klasifikaci. K vyzkoušení možností Moodlu slouží demonstrační instalace.

Uvítací stránka demonstrační instalace Uvítací stránka demonstrační instalace

Demonstrační instalace z pohledu učitele Demonstrační instalace z pohledu učitele

Dále existují různá rozšíření, která přidávají do Moodlu nejrůznější funkce. Vzhled Moodlu je rozsáhle upravitelný.

Rozdělení rolí

Během instalace se vytvoří speciální uživatel administrátor, který celý systém spravuje. Uživatelé mají různá oprávnění. Základní hierarchie se skládá z následujících předefinovaných rolí, jejichž kompetence si není těžké domyslet:

  • Tvůrce kurzu vypisuje a zakládá kurzy.

  • Učitel s právy a učitel bez práva upravovat jsou pedagogové. Jeden kurz může zajišťovat více osob.

  • Roli student není potřeba komentovat.

  • Ostatní uživatelé Internetu vystupují jako host nebo registrovaný uživatel.

Menu přidělování rolí Menu přidělování rolí

S pomocí systému práv se snadno zavádějí nové role. Jako příklad uveďme třeba nově definovanou roli Zaměstnavatel/Rodič, která je oprávněna seznámit se s výsledky konkrétního studenta. Role se váží k jednotlivým kurzům. Například v jednom kurzu můžete být učitelem, v druhém studentem a třetím kurzu nemít žádnou roli. Detaily systému práv se drobně liší v jednotlivých verzích Moodlu.

Systém oprávnění v Moodlu se dá v několika ohledech integrovat s běžnými školními informačními systémy. Především Moodle zvládá autorizaci svých uživatelů proti LDAP serveru.

Možné kontroverze

Ve světě svobodného softwaru se klade velký důraz na problematiku licencování, což je nutné pro zajištění práv uživatelů. Systém Moodle nenutí uživateli uvádět licence u jednotlivých nahraných dokumentů, takže studentům samotný Moodle neumožňuje vybrat vhodnou licenci ke svým pracím. Studenti mohou snadno zveřejnit copyrightem chráněný obsah kurzu, protože nejsou dostatečně upozorněni na licenci těchto autorských děl.

Moodle umožňuje monitorovat aktivitu jednotlivých studentů a tyto údaje zveřejňuje uživatelům kurzu. Implementace této funkcionality se z hlediska ochrany soukromí jeví jako poměrně diskutabilní rozhodnutí. Dále se v profilu v Moodlu dají vyplnit základní osobní údaje, přičemž oficiální dokumentace na problém potenciálního zneužití osobních údajů neupozorňuje. Naopak například česká dokumentace učitelům radí: „Vybídněte studenty k tomu, aby vyplnili co nejvíce údajů ve svém uživatelském profilu (včetně fotografie) a seznámili se (stejně jako vy) s profily ostatních.“

Nemělo by docházet k diskriminaci uživatelů. Při výuce by proto měly být maximálně používány svobodné formáty dokumentů, které nejsou svázány s konkrétním programem. Samozřejmě existují výjimky, kdy je naopak vhodné použít proprietární formáty (např. výuka práce v konkrétním proprietárním aplikace). Celý oběh veškerých dokumentů lze obvykle řešit používáním výhradně formátu PDF. Dokumentace ani samotný Moodle tento přirozený požadavek na interoperabilitu dokumentů dostatečně neartikuluje. Marně jsem v roli tvůrce kurzu hledal v menu možnost vyloučit užívání nesvobodných formátů.

Organizace GNU sepsala speciálně pro software poskytování služeb přes Internet licenci AGPL, protože nejběžnější licence GPL tento způsob využití nebere v potaz. Moodle je však licencován pouze jako GPL (řada 1.x licencí GPLv2+, řada 2.x licencí GPLv3+). Připomněl bych, že GPL, na rozdíl od „síťové“ AGPL, obsahuje tzv. asp loophole. Copyleftová ustanovení GPL se proto nevztahují na klienty síťové instalace. Uživatelům serverové instalace softwaru odvozeného od Moodlu tedy nevzniká např. právo na získání zdrojových kódů.

Možnosti a ukázky nasazení Moodlu

Rané předprodukční verze Moodlu byly napsány v Pythonu pro aplikační server Zope. Později byl kód kompletně přepracován pro dominantní webovou platformu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Vzhledem k současné multiplatformnosti Moodlu jsou podporovány různé variace na platformu LAMP. Například databázi MySQL můžeme substituovat databází PostgreSQL a od verze 1.7 i několika dalšími relačními databázemi. Vývojem a podporou Moodlu se zabývá australská společnost Moodle Pty Ltd. Informace o komerčních službách naleznete na oficiálních stránkách.

Vstupní stránka jedné z českých registrovaných instalací Vstupní stránka jedné z českých registrovaných instalací

Jedna z komunitních tématicky zaměřených instalací Jedna z komunitních tématicky zaměřených instalací

Oficiální stránky umožňují zaregistrovat jakoukoli instalaci Moodlu. Díky tomu jsou dostupná aktuální statistická data o nasazení této aplikace. V době psaní tohoto článku bylo zaindexováno 554 českých instalací. Většinu z těchto stránek provozují střední, vysoké, základní, mateřské školy a jiné vzdělávací organizace. Mezi registrovanými instalacemi se nachází i několik komunitních stránek.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Moodle: Open-source výuka přes Internet
Langoniery 19. 05. 2011, 16:06:30
Odpovědět  Odkaz 
Bohužel musím konstatovat, že jedna z naších kateder na farmaceutické fakultě, přešlo místo klasickou UK SIS na toto...neumí s tím pracovat, musím se dívat na další stránku ohledně termínu, je to ošklivý a neumí to nic navíc, než SIS a studijní složky pro materiály,, spíše méně. No prostě hrůza.
Vlastimil Ott Re:Moodle: Open-source výuka přes Internet
Vlastimil Ott 19. 05. 2011, 18:33:31
Odpovědět  Odkaz 
Vypadá to na špatnou implementaci. Dělali (jste) to sami, nebo nějaká firma?
František Bártík Re:Moodle: Open-source výuka přes Internet
František Bártík 19. 05. 2011, 19:43:15
Odpovědět  Odkaz 
Porovnávání UK SIS a (pravděpodobně) neupraveného Moodlu je krajně nefér. Proti obecnému řešení Moodle zde stojí řešení vyvíjené přímo na míru jednomu klientovi, který za vývoj a podporu zaplatil minimálně v řádů milionů Kč. Ve skutečnosti Moodle s dostupnými doplňky toho celkově umí mnohonásobně víc než UK SIS. Rozdíl však spočívá v tom, že UK SIS je vyvíjen na míru jedné konkrétní vysoké školy, zatímco Moodle není nijak optimalizován pro tuto konkrétní školu (a dokonce ani pro české veřejné vysoké školství).
Re:Moodle: Open-source výuka přes Internet
Milan D. 19. 05. 2011, 22:28:41
Odpovědět  Odkaz 
SIS na UK a Moodle jsou dva odlišné systémy a každý svou podstatou slouží k něčemu jinému. Oba se vhodným způsobem doplňují, ale ani jeden z nich v současné době nemůže suplovat...natož pak nahradit ten druhý.
SIS je taková elektronická evidence studijních aktivit včetně zápisu na zkoušky, předzápisů, evidence splněných zápočtů/zkoušek + k tomu nějaké info k jedotlivým předmětům, jednoduchý souborový systém atd.
Moodle je Learning Managemet System pro řízení a správu elektronické výuky. Primárně tedy obsahuje moduly pro studijní materiály, komunikační moduly, testovací moduly atd. V Moodlu by tedy měla fungovat plnohodnotná elektronická výuka.
Problém tedy bude spíš v tom, že zatím neumí Moodle plnohodnotně využít, protože Moodle toho umí v souvislosti s e-learningem opravdu hodně :-)
Moodle: Open-source výuka přes Internet
Učitel 23. 05. 2011, 15:11:36
Odpovědět  Odkaz 
"Tvůrci Moodlu se přihlásili k paradigmatu sociálního konstruktivismu. Místo přesného popisu tohoto stanoviska se spokojme s konstatováním, že v rámci sociálně konstruktivistického přístupu je kladen důraz na sociální interakce."

S prominutím je tohle věta na ho… Krásně to zní a přitom to nic neříká. Tip pro autora: když nevím, o čem píšu, tak to vynechám.
Miroslav Hrončok Re:Moodle: Open-source výuka přes Internet
Miro Hrončok 23. 05. 2011, 15:22:24
Odpovědět  Odkaz 
Já té větě tedy celkem rozumím. Pravda, je trochu květnatá, ale sdělení obsahuje.
František Bártík Re:Moodle: Open-source výuka přes Internet
František Bártík 23. 05. 2011, 19:29:57
Odpovědět  Odkaz 
Sdělení obsahuje všechny podstatné informace o sociálním konstruktivismu. Článek o webové aplikaci je totiž v IT časopisu (nikoli pedagogickém periodiku!).

Tip pro Učitele : když nevynikám ve funkční gramotnosti, raději články nekomentuji.
Re:Re:Moodle: Open-source výuka přes Internet
Ela 23. 05. 2011, 19:35:49
Odpovědět  Odkaz 
Ja sice take rozumim tomu citovanemu, ale take IMHO, je to zbytecne psane stylem "jsem king, kdo je vic ^^"...
Spis bych se priklonila k oblibenemu vyroku Zdenka Trosky - rikat veci 'zmosta doprosta' :D

A myslim Einstein to rekl, ze kdyz nekdo nedokaze, byt slozitou vec rict i jednoduse, nejspis ji poradne nerozumi... :D :D
Moodle: Open-source výuka přes Internet
Gebauer 14. 06. 2011, 09:27:02
Odpovědět  Odkaz 
Několik fakult na VŠB_TUO moodle používá již několik let. Primárně však většinou slouží jako nástroj pro evidenci docházky studentů a "skladiště" výukových PDF materiálů. Problém moodle je ve složitosti obsluhy a vkládání materiálů přes webové rozhraní.. Problém je to především proto, že mezi pedagogy stále existuje velká skupina těch, kteří ztěží ovládají i powerpoint.. Na několika katedrách je již několik let nasazena paralelně i edubase, která má stejné(i mnoho dalších) výstupy jako moodle, avšak s mnohem snažším vkládáním výukových materiálů (podobně jako we wordu; umí také importovat doc. dokumenty). Moodle tedy využíváme primárně k evidenci docházky, edubase k výuce přes internet.. Gebauer
Moodle: Open-source výuka přes Internet
Bartoš 19. 06. 2020, 11:15:11
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,

je možné, že se odeslané úkoly v měsíci 3/4 2020, se neodešlou i přes hlášení "úspěšně odesláno" ? Zaznamenali jste tento technický problém? Děkuji za odpověď.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz