přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Novinky v GIMPu 2.10.12

Novinky v GIMPu 2.10.12

gimp_1.png

V polovině června 2019 spatřila světlo světa nová verze rastrového editoru GIMP. Novinek, které tato verze přináší, je celá řada, přičemž některé jsou opravdu zásadní a mají dopad na každého uživatele.


Jak už to tak bývá, u aplikací jsou novinky, patrné takřka na první pohled, protože se týkají uživatelského prostředí nebo nástrojů, které uživatelé používají, a změny „pod kapotou“, které zpravidla tak patrné nejsou. V GIMPu 2.10.12 je více změn těch viditelných.

Upravitelný volný výběr

První a určitě nejdůležitější novinkou je modifikované chování nástroje Volný výběr (či, chcete-li, Laso). To se nyní chová podobně jako nástroj Cesty; po vytvoření výběru zůstává výběr v editovatelném stavu, stačí se přiblížit nástrojem k rohovým bodům výběru. Výběr se nyní potvrzuje nikoliv uzavřením výběru, ale poklepáním nebo stisknutím klávesy [Enter].

Úprava již vytvořeného výběru nástrojem Volný výběr Úprava již vytvořeného výběru nástrojem Volný výběr

Upravitelná poloha průniku vodicích linek

Máte-li v kresbě alespoň jednu vodorovnou a jednu svislou vodicí linku, můžete je nově přesouvat obě zároveň. Nástrojem Přesun uchopte bod jejich průniku a přesuňte jej na požadované místo, případně jej táhněte mimo obrázek pro jejich odstranění. Nemusíte tak upravovat každou linku zvlášť.

Vylepšený nástroj Křivky

Nástroj Křivky se dočkal velmi užitečných a podstatných změn.

Při pohybu v histogramu v okně Křivky se zobrazují souřadnice kurzoru. Při pohybu v těsném okolí nějakého bodu křivky souřadnice „zamrznou“ na souřadnicích příslušného bodu.

Jednotlivé body křivky lze posouvat pomocí číselníků InputOutput – zatímco první posouvá bod vodorovně, druhý svisle.

Výběrem Type lze určit průběh křivky v místě bodu – na výběr jsou možnosti SmoothCorner. Použitím možnosti Smooth vytvoříte hladkou křivku v daném bodě, zatímco při možnosti Corner se v daném bodě vytvoří „hrot“ a dané segmenty křivky budou vůči sobě v ostrém úhlu. První možnost byla doposud jako výchozí a takovou i zůstává. Typ bodu rozlišíte podle jeho tvaru – kroužek vs. diamant.

Pokud uchopíte nějaký bod a potáhnete jím se stisknutou klávesou [Ctrl], bude se tento bod posouvat po křivce.

Body lze do křivky přidávat jednoduchým kliknutím, a to jak na křivku, tak mimo ni.

Nová podoba okna Křivky Nová podoba okna Křivky

Nový nástroj Offset

Nástroj Offset (zatím bez českého pojmenování, přeložit by se dal jako Posun) umožňuje posouvat vrstvu a opakovat ji kolem jejích rohů. Tak lze vytvářet bezešvé vzory, jež pak můžete uložit a používat.

Nástroj funguje jednoduše:

  1. Vyberte vrstvu, kterou chcete upravit.
  2. Otevřete nástroj Offset (z nabídky Vrstva | Transformovat | Offset, nebo stisknutím kláves [Ctrl + Shift + o]).
  3. Nyní již můžete tažením vrstvou pohybovat – nebo si můžete pomoci číselníky Posun. Jednotlivé „kopie“ vrstvy budou k sobě těsně přiléhat.
  4. Plochu vrstvy lze rozčlenit na čtvrtiny, které budou vyplněny příslušnými částmi vrstvy. K tomuto účelu slouží tlačítko O šířka/2 výška/2.
  5. Podobně lze plochu vrstvy rozdělit jen na poloviny v horizontálním, resp. vertikálním směru. Za tímto účelem stiskněte tlačítko By width/2, resp. By height/2. Stisknutí obou tlačítek po sobě má stejný efekt jako stisknutí tlačítka O šířka/2 výška/2.
  6. Původní vrstva však nemusí být vyplněna jen opakujícími se vzory původní vrstvy. To je výchozí stav, který v přepínači Chování na hraně odpovídá pozice Přecházet dokola. Namísto opakujících se vzorů však může být plocha vyplněna průhledností či barvou pozadí.

Použití nového nástroje Offset Použití nového nástroje Offset

Přírůstkový režim nástroje Zesvětlení/ztmavení

Do panelu Volby nástroje nástroje Zesvětlení/ztmavení přibyla možnost inkrementálního (přírůstkového) režimu. Při něm se účinek nástroje opakuje při opakovaném tažení přes dané místo a při setrvalém stisknutém levém tlačítku myši.

Podpora více vrstev v TIFFu

Při exportu vícevrstevného obrázku do formátu *.tiff již nemusí docházet ke sloučení vrstev do jedné. Namísto toho se zobrazí dialogové okno s výběrem typu komprimace, uchování vrstev a dalších atributů (například EXIF, náhledu obrázku nebo barevného profilu) včetně barev průhledných pixelů, pokud všechny vrstvy obrázku obsahují alfa kanál, tedy průhlednost.

Dialogové okno Export image as TIFF Dialogové okno Export image as TIFF

Při importu se můžete rozhodnout, jakou vrstvu z vícevrstevného TIFFu chcete otevřít a zda se tyto mají otevřít jako vrstvy jednoho obrázku, či jako samostatné obrázky. Zaškrtnutím pole Keep empty space around imported layers nedojde k oříznutí vrstev podle obsahu.

Dialogové okno Importovat z TIFF Dialogové okno Importovat z TIFF

Rychlejší malování

Jelikož se nyní nenahrazuje vyrovnávací paměť barvy při každém tahu, pokud nedošlo ke změně barvy, je malování rychlejší. Má-li obrázek barevný profil, zůstává dynamika gradientu pevná.

Instalace fontů bez admin oprávnění na Windows

Uživatelé Windows potěší, že je možno v Gimpu využívat fonty, instalované uživatelem bez administrátorského oprávnění (což Windows 10 nyní umožňuje). Složka, do níž se tyto fonty instalují, je tak zahrnuta do vyhledávací cesty, takže by se příslušné fonty měly zobrazit v kartě Písma.

Symetrické kreslení

Ačkoliv možnost symetrického kreslení není v Gimpu nová (poprvé se objevila ve verzi 2.10) a v této verzi se dočkala jen dílčích oprav, upozorňujeme na ni. Tento nástroj je velmi málo známý, přitom je mocný a lze jej využívat například pro kreslení mandal. Doporučujeme otevřít kartu Souměrná malba a začít poznávat její možnosti.

Nástroj Souměrná kresba umožňuje vykreslení například obrazců typu mandala Nástroj Souměrná kresba umožňuje vykreslení například obrazců typu mandala

Kompletní přehled novinek v GIMPu 2.10.12 najdete na stránce gimp.org. Instalační balík pro Windows, Linux i Mac OS v různých podobách včetně Flatpacku lze získat na stránce GIMP - Downloads. Uživatelé distribucí odvozených z Ubuntu mohou využít PPA:

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
Shrnutí novinek v Gimpu 2.10.12 přináší Michael Davies ve svém videu.

Nahoru

Příspěvky

Novinky v GIMPu 2.10.12
Jan Vondráček 20. 08. 2019, 15:30:32
Odpovědět  Odkaz 
Díky za přehled novinek. Je fajn vidět GIMP v aktivním vývoji
Jiří Eischmann Novinky v GIMPu 2.10.12
Jiří Eischmann 21. 08. 2019, 09:41:37
Odpovědět  Odkaz 
Asi by bylo lepší odkazovat na oficiální instalačku GIMPu, která funguje na všech distribucích. Ne na osobní repozitář třetí strany, který navíc funguje jenom pro konkrétní rodinu distribucí.
Petr Valach Re: Novinky v GIMPu 2.10.12
Petr Valach 21. 08. 2019, 12:40:46
Odpovědět  Odkaz 
Poznámka je rozhodně na místě, díky, opraveno.
Instalaci prostřednictvím PPA doporučuje i stránka OMG Ubuntu.

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: KDE

| blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »