přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Programovanie v jazyku C++: Operátory (2)

Programovanie v jazyku C++: Operátory (2)

C++

Tento článok bude viac teoretický. Čaká nás putovanie do zaujímavej oblastí, kde premostíme nejaké poznatky z diskrétnej matematiky do jazyka C++. 


Úvod do bitových operátorov

Slovo bitové je odvodené od slova bit. Mali by ste už poznať, že bit má dve stavy, ktoré môže nadobudnúť. Buď stav 1, čiže pravda alebo 0, čiže nepravda. Hovoríme tomu pravdivostná hodnota.

Medzi bitové operátory radíme bitový operátor AND, OR, XOR, NOT. Okrem toho v jazyku C++ máme operátor bitového posunu doľava a doprava. K tomu sa dostaneme až v budúcej častí.

Výroková logika

Ešte predtým, než sa dostaneme k vysvetľovaniu bitových operátorov je potrebné sa zoznámiť s výrokovou logikou. V krátkostí bez žiadnych zložitých definícii, na ktoré aj tak zabudnete po prečítaní článku, radšej ukážka.

Napríklad operátor AND je logický súčin a nech 1 predstavuje pravdivý výrok a 0 nepravdivý. Potom platia následovne vzťahy:

0 AND 0 = 0
1
AND 0 = 0
0
AND 1 = 0
1
AND 1 = 1

Samozrejme, niesme limitovaný len porovnaním jedného výroku na jednej strane a jedného na druhej strane. Môžme porovnávať viacero výrokov na jednej strane a zároveň na druhej strane. Porovnáva sa prvý s prvým, druhý s druhým, tretí s tretím atď...

0110 AND 1110 = 0110

Ok fajn, základy máme za sebou. Avšak, aby sme pochopili aj príklady, ktoré vám chcem ukázať, je si treba ešte niečo dovysvetliť.

Čísla 1, 5, 15, 77, 1588 atď sú čísla v desiatkovej sústave. Tieto čísla sa dajú previesť do binárnej (dvojkovej) sústavy. Nebudeme si tu vysvetľovať pravidla, to by bola téma na jeden celý článok. Vypíšem len binárnu podobu čísel od 0 do 15, nech máte aspoň hmlistú predstavu, o čom je reč.

Interval čísel 0-15 sa nám zmestí do 4-bitovej reprezentácie. 4-bitová reprezentácia má 16 stavov. Vieme to vypočítať pomocou vzorca 2^n kde n je počet bitov. Čiže 2^4 = 16.

0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
0101 = 5
0110 = 6
0111 = 7
1000 = 8
1001 = 9
1010 = 10
1011 = 11
1100 = 12
1101 = 13
1110 = 14
1111 = 15

Čísla, znaky, symboly v ASCII tabuľke sú v 8-bitovej reprezentácii. 8 bitov nazývame 1 bajt. Počet stavov je 2^8 = 256. Rozsah ASCII tabuľky je 0-255. Ako by vyzerali (a vyzerajú tam pod kapotou počítača) čísla od 0-15 v 8-bitovom predvedení?

0000 0000 = 0
0000 0001 = 1
0000 0010 = 2
0000 0011 = 3
0000 0100 = 4
0000 0101 = 5
0000 0110 = 6
0000 0111 = 7
0000 1000 = 8
0000 1001 = 9
0000 1010 = 10
0000 1011 = 11
0000 1100 = 12
0000 1101 = 13
0000 1110 = 14
0000 1111 = 15

Bitový operátor AND

Už viac krát bolo spomenuté, o čom je operátor AND. Ak sú oba hodnoty pravdivé, tak je výrok pravdivý, inak je nepravdivý. Správanie operátoru AND nájdete vyššie ale pre zopakovanie ešte raz ukážka:

0 AND 0 = 0
1
AND 0 = 0
0
AND 1 = 0
1
AND 1 = 1

V jazyku C++ sa bitový operátor AND označuje &. Pozor, je rozdiel medzi logickými a bitovými operátormi a samozrejme rozdiely sú i v označeniach. Taktiež si uvedomte, že ide o bitové operácie a s klasickým súčinom alebo súčtom tak, ako to poznáte z aritmetiky má pramálo spoločného.

1. príklad:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "6 & 14 = " <<(6 & 14)<< "\n";
  cout << "11 & 14 = " <<(11 & 14)<< "\n";
  cout << "8 & 10 = " <<(8 & 10)<< "\n";

  return 0;
}

Výsledok programu:

6 & 14 = 6
11 & 14 = 10
8 & 10 = 8

Rozbor programu: Program je jednoduchý na pochopenie. Nezabudnite dať do zátvorky výrok, pretože môže kompilátor štrajkovať.

Bitový operátor OR

OR má takéto správanie:

0 OR 0 = 0
1
OR 0 = 1
0
OR 1 = 1
1
OR 1 = 1

V krátkostí vieme o OR povedať, že ak aspoň jedna z dvojice (nezáleží na poradí) je pravdivá, výrok je pravdivý. V jazyku C++ bitový, podotýkam bitový nie logický, označujeme symbolom |.

2. príklad:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "6 | 14 = " <<(6 | 14)<< "\n";
  cout << "11 | 14 = " <<(11 | 14)<< "\n";
  cout << "8 | 10 = " <<(8 | 10)<< "\n";

  return 0;
}

Výsledok programu:

6 | 14 = 14
11 | 14 = 15
8 | 10 = 10

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 25 rokov. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.


 • Distribuce: ubuntu
 • Grafické prostředí: unityPublic Relations

Soulad s normou nemusí znamenat bezpečnost

ALEFNemusíme se vracet daleko do minulosti, aby bylo možné pozorovat IT oddělní velkých společností, jak se soustředí téměř výhradně na efektivitu poskytovaných služeb pro primární účely organizace. Proč také ne? Informační bezpečnost byla výsadou několika málo oborů a většina organizací si vystačila s firewallem a antivirovým programem.

Pokračování ...


IBM POWER

Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 21. August

Sayonara Player 1.5.1

Přehrávač, jak má být. Poslední dobou vývoj šlape


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. January

MuseScore 3

První aktualizace třetí řady notačního editoru MuseScore


Redakce

Redakce, 21. December

Pište pro LinuxEXPRES

Baví vás Linux? Pište o něm, není to nic těžkého. LinuxEXPRES hledá nové autory.


Všechny blogy »