přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Programovanie v jazyku C++: Typ premennej bool a kvalifikátor const

CIO Agenda

Programovanie v jazyku C++: Typ premennej bool a kvalifikátor const

cplusplus.png

V tomto článku by som chcel ukázať ďalší typ premennej bool a kvalifikátor const. Pre nováčikov je to určite niečo nové a zároveň prizvukujem, i dôležité. Tak poďme na to!


Pravdivostný typ premennej bool

Veľmi často v programoch potrebujeme rozhodnúť, či sa niečo uskutočnilo alebo neuskutočnilo a na tom základe vykonať ďalšie kroky v programe. Pre tieto aplikácie jazyk C++ pozná premennú typu bool. Je pomenovaná po významnom anglickom matematikovi, ktorý vyvinul matematické zákony logiky. Nazýval sa George Boole.

Boolovska premenná môže nadobúdať dve stavy, true a false. V číselnej hodnote je true reprezentované 1 a false 0. Ukážeme si dve možné deklarácie, ktoré ukazujú konverzie medzi typmi int a bool:

1. spôsob

int dom = true;   // premenná pomenovaná ako dom získa hodnotu 1
int dom = false;   // premenná dom získa hodnotu 0

2. spôsob

bool cislo = -133;   // premenná cislo získa hodnotu true (1)
 bool cislo = 0;   // premenná cislo získa hodnotu false (0)

Prvý spôsob je jasný, ale druhý trochu mätúci. V druhom spôsobe platí, že všetky nenulové hodnoty sa v prípade bool priradí 1 a v ak je hodnota nulová, tak 0.

1. program: Ukážka deklarácie premennej typu bool.

#include <iostream>   // hlavičkový súbor iostream

using namespace std;   // priestor mien

int main()   // hlavná funkcia main
 {
     int dom = true;   // deklarácie premenných
     int pes = false;
     bool macka = -25;
     bool obloha = 0;
     cout<<"Hodnota pre premennú dom: "<<dom;   // výpisy na obrazovku
     cout<<"\nHodnota pre premennú pes: "<<pes;
     cout<<"\nHodnota pre premennú macka: "<<macka;
     cout<<"\nHodnota pre premennú obloha: "<<obloha;
     return 0;   //koniec programu
 }

Výstup programu:

Hodnota pre premennú dom: 1
 Hodnota pre premennú pes: 0
 Hodnota pre premennú macka: 1
 Hodnota pre premennú obloha: 0

2. program: Využitie premennej typu bool

#include <iostream>   // hlavičkový súbor iostream

using namespace std;   // priestor mien

int main()   // hlavná funkcia main
{
   int cislo;   // deklarácie premenných
   bool pom = false;
   cout <<"Zadajte číslo od 0 do 99\n";   // výpis na obrazovku s požiadavkou
   cin>>cislo;   // vstup od užívateľa

   if (cislo >= 0 && cislo < 100)   // podmienka
   {
      pom = true;
   }

   if (pom == true)
   {
      if (cislo%2 == 0)   // delenie so zvyškom
         cout << "Číslo je párne";
      else
         cout << "Číslo je nepárne";
       
      return 0;   // koniec programu
   }

   cout << "Nevieš čítať? Za trest si program spusť ešte raz";
   return 0;
}

Rozbor programu: Na začiatku programu priradíme premenné. Program vypíše oznam pre užívateľa, ktorý má napísať jedno celé číslo v rozpätí od 0 do 99. Následne program skontroluje, či tak užívateľ zadal a ak áno, zmeníme boolovskú premennú pomfalse na true.

Druhá podmienka bude úspešná len vtedy, ak užívateľ zadal číslo v rozsahu od 0 do 99. V ďalšej podminke rozhodneme na základe zvyšku z delenia, či je číslo párne alebo nie a vypíšeme výsledok a ukončíme program. Ak užívateľ nezadal v zadanom rozsahu, program vypíše pre používateľa jasnú odpoveď.

Kvalifikátor const

Často sa stáva, že potrebujeme premennú, ktorá počas behu programu nemení svoju hodnotu.

Napríklad máme nejaký dôležitý údaj, napríklad deň narodenia a určite by sme neboli radí, že by sa pri behu programu menil tento údaj. Zatiaľ nevieme o existencii paralelných vesmírov alebo sme nevynašli stroje času, takže v našom svete nemenné údaje majú ostať nemenné.

Na deklaráciu nemenných premenných použijeme magické slovo const. Pozrime sa na ukážku deklarácie:

const int vaha = 70;    // kiež by sa počas života moc nemenila

Pozrieme sa na ukážku jednoduchého programu

3. program: Otestujeme si použitie kvalifikátora const

#include <iostream>  // hlavičkový súbor iostream

using namespace std;   // priestor mien

int main()   // hlavná funkcia main
{
    const int aktualnyRok = 2016;   // deklarácia const
    int pom = 20;   // deklarácia int
    aktualnyRok = aktualnyRok + pom;   // experimenty a v nasledujúcom riadku výpis výsledku
    cout <<aktualnyRok;
    return 0;   // koniec programu
}

Výsledok: Program sa neskompiluje, pretože chceme nasilu meniť nemeniteľné. A budúcnosť veštiť nevieme!

Nahoru

Příspěvky

Programovanie v jazyku C++: Typ premennej bool a kvalifikátor const
xhc 18. 08. 2016, 18:48:19
Odpovědět  Odkaz 
teoria a zaroven nazorna prax vyuzitia --- najlepsi sposob ucenia,,,uz sa tesim na dalsie pokracovanie. len jedna pripomienka: texty do vystupu cout radsej bez diakritiky, v terminali to potom ukzauje halabala:)
Eduard Boldižár Re: Programovanie v jazyku C++: Typ premennej bool a kvalifikátor const
Eduard Boldižár 23. 08. 2016, 02:15:57
Odpovědět  Odkaz 
Vďaka za reakciu ;) Je pre mňa veľkou motiváciou zlepšovať svoje články tak, aby oba strany si z toho odniesli čo najviac :)

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 25 rokov. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.


  • Distribuce: ubuntu
  • Grafické prostředí: unityPublic Relations

QNAP QHora-301W - router pro softwarově definované sítě nové generace

QNAPPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Pokračování ...Public Relations

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 21. August

Sayonara Player 1.5.1

Přehrávač, jak má být. Poslední dobou vývoj šlape


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. January

MuseScore 3

První aktualizace třetí řady notačního editoru MuseScore


Redakce

Redakce, 21. December

Pište pro LinuxEXPRES

Baví vás Linux? Pište o něm, není to nic těžkého. LinuxEXPRES hledá nové autory.


Všechny blogy »