přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Python 3 (6): funkcie (1. časť)

Python 3 (6): funkcie (1. časť)

python.png

Prišiel čas na funkcie, jednu z najdôležitejších častí programovania. Ukážeme si, ako baliť jednotlivé časti programov do funkcii a neskôr ich volať aj s rôznymi argumentami. V prvej časti sa budeme zaoberať funkciami bez/s alebo s voliteľnými parametrami a vracaním hodnôt.


O funkciách som písal vlastne už od začiatku seriálu. Boli to rôzne vstavané funkcie Pythonu, či už funkcie (metódy) dátových typov, modulu math alebo základné funkcie ako print(), input(), range() atď. Pre vysvetlenie, ako funkcie fungujú, si ukážeme ako ich vytvárať.

Na vytvorenie funkcie v Pythone sa používa slovíčko def, za ktorým nasleduje názov funkcie, okrúhle zátvorky obsahujúce názvy parametrov pre funkciu a dvojbodka, tak ako tomu je aj pri cykloch či podmienkach.

def function(parameter1, parameter2):
    #something

Jednoduchá funkcia

Funkcia funkcie spočíva v tom, že do nej vieme „zabaliť“ nejaké príkazy, ktoré môžeme zavolaním funkcie spustiť z ľubovoľného miesta programu. Samozrejme funkciu musíme pred použitím najprv definovať. Príklad vytvorenia jednoduchej funkcie bez parametrov a jej volanie ukážem v interpreteri a vysvetlím komentármi.

>>> def hello(): # definovanie funkcie hello(), ktorá neprijme žiaden argument
...     print("Hi!") # osadený blok, ktorý sa vykoná pri zavolaní funkcie
... 
>>> hello() # zavolanie funkcie bez argumentov
Hi!
>>> hello(2) # zavolanie funkcie s argumentom 2, Python sa bude sťažovať
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: hello() takes 0 positional arguments but 1 was given
>>> 5+5 
10
>>> print("Nenáhodný text.")
Nenáhodný text.
>>> hello() # znovu zavolanie funkcie
Hi!
>>> for i in range(3): # cyklus for 3-krát po sebe zavolá funkciu hello()
...     hello()
... 
Hi!
Hi!
Hi!

Funkcia môže volať aj sama seba, čím môže vzniknúť cyklus:

def function():
    print("!> Pre zastavenie zadajte: \"exit\" bez úvodzoviek.")
    inpul = input("?> ")
    if inpul != "\"exit\" bez úvodzoviek.":
        if inpul == "exit":
            print("!> hahaha")
        function()

function()
print("!> Gratulujem! Podarilo sa vám zastaviť program.")

Výstup:

$ python fifth.py
!> Pre zastavenie zadajte: "exit" bez úvodzoviek.
?> Prečo?
!> Pre zastavenie zadajte: "exit" bez úvodzoviek.
?> exit
!> hahaha
!> Pre zastavenie zadajte: "exit" bez úvodzoviek.
?> ???
!> Pre zastavenie zadajte: "exit" bez úvodzoviek.
?> "exit" bez úvodzoviek.
!> Gratulujem! Podarilo sa vám zastaviť program.

Argument vs. parameter

Poznámka autora: Jeden z dôvodov písania seriálu o Pythone je aj ten, že som sa sám chcel zdokonaliť tým, že si jednotlivé veci musím podrobne prejsť a pokúsiť sa ich vysvetliť. Teraz som narazil na rozdiel medzi parametrom a argumentom funkcie, o ktorom som do teraz vlastne ani nevedel.

Parameter funkcie je premenná zapísaná pri definovaní funkcie. Premenná s takýmto názvom je dostupná vrámci funkcie.

def function(parameter):
    print(parameter)

Argumentom je premenná alebo akýkoľvek vstup pri volaní funkcie.?

function(argument)

Znovu komentovaný príklad:

>>> def hello(name): # definovanie funkcie s parametrom name
...     print("Hello "+str(name)) # využitie parametru – premenná name
... 
>>> hello("Adam") # volanie funkcie s argumentom "Adam"
Hello Adam
>>> hello() # zavolanie funkcie bez argumentu spôsobí chybu
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: hello() missing 1 required positional argument: 'name'

Voliteľný parameter

Pokiaľ potrebujeme, môžeme obsah parametru funkcie predefinovať už pri vytváraní funkcie.

def function(param=0):
    print(param)

Teraz pokiaľ funkciu zavoláme bez argumentu, premenná param vo funkcii bude obsahovať 0. Ak pri volaní funkcie určíme argument, premenná param nebude obsahovať 0, ale náš argument. Pre ukážku vylepším hore uvedený príklad funkcie hello():

>>> def hello(name="world"): # premenná name má priradenú hodnotu "world"
...     print("Hello {}.".format(name))
... 
>>> hello("Adam") # volanie funkcie s argumentom prepíše priradenie name="world"
Hello Adam.
>>> hello() # volanie bez argumentu použije premennú name s hodnotou "world"
Hello world.
>>> hello("") # aj prázdny reťazec je platným argumentom
Hello .

Parametre pri volaní funkcie nemusíme definovať v určenom poradí, pokiaľ pri volaní funkcie zapíšeme, ktorá premenná sa rovná akej hodnote. Príklad ukážem na funkcii, ktorá počíta diskriminant kvadratickej rovnice.

>>> def discriminant(a, b=0, c=0): # parameter a je povinný, b a c sú voliteľné
...     print("D={b}^2-4*{a}*{c}".format(a=a, b=b, c=c))
...     d = b**2-4*a*c
...     print("D={}".format(d))
... 
>>> discriminant(5) # teraz sa a=5, b a c sa rovnajú 0
D=0^2-4*5*0 # rovnica: 5x^2=0
D=0
>>> discriminant(1, c=8) # prvý argument je vždy a, parameter b nedefinujeme
D=0^2-4*1*8 # rovnica: 5x^2+8=0
D=-32
>>> discriminant(1, 5, 6) # platí rovnaké poradie parametrov
D=5^2-4*1*6 # rovnica: 5x^2+5x+6=0
D=1
>>> discriminant(b=4, c=8) # param. a je povinný - takéto volanie spôsobí chybu
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: discriminant() missing 1 required positional argument: 'a'


Vrátenie hodnoty – return

Funkcie väčšinou neslúžia len na vypísanie nejakých údajov cez print. Oveľa využiteľnejšie je, keď nám funkcia vráti nejakú hodnotu, ktorú vieme zapísať do premennej alebo s ňou rovno pracovať. Vrátenie hodnoty nám zabezpečí práve slovíčko return.

>>> def increase(a):
...     return a+1
... 
>>> increase(5) # vypísanie nastalo len kvôli spusteniu v interpreteri*
6
>>> value = increase(5) # priradenie premennej value výstup funkcie
>>> print(value)
6
>>> value2 = increase(increase(10)) # takisto funkčné
>>> print(value2)
12

*V prípade, že by sme takto funkciu spustili v súbore, funkcia sa síce vykoná, ale bez toho, aby sme uvideli nejaký výsledok.

Záver

O funkciách toto ešte nieje všetko a v pokračovaní seriálu si ešte podrobnejšie vysvetlíme fungovanie return, povieme si niečo o doctring funkcií a ukážeme si ako zapísať funkciu tak, aby vedela pracovať s ľubovoľným počtom argumentov.

Nezabudnime na vylepšenie nášho second.py o funkcie. :)

#!/usr/bin/env python3
def input_positive_number(text="Zadajte dĺžku strany kocky (bez jednotiek): "):
    while True:
        inp = input(text)
        try:
            a = float(inp)
        except ValueError:
            print("Neplatný vstup. Zadávajte čísla.")
            continue

        if 0 > a:
            print("Neplatný vstup. Zadávajte kladné čisla.")
            continue
        break
    return a


def exit_prompt(text="Chcete ukončiť program?", default=True, reverse=False):
    prompt = text + " A/n: " if default else text + " a/N: "
    while True:
        inpul = input(prompt).upper()
        if not inpul:
            to_exit = default
        elif inpul == "A":
            to_exit = True
        elif inpul == "N":
            to_exit = False
        else:
            continue
        break

    if reverse:
        to_exit = not to_exit
    if to_exit:
        exit()


def cube_surface(a):
    return 6*a**2


def cube_volume(a):
    return a**3


def print_results(a, sur, vol):
    text = (
        "Objem kocky je: {}".format(vol),
        "Príklad: {a}^3={result}".format(a=a, result=vol),
        "Povrch kocky je: {}".format(sur),
        "Príklad: 6×{a}^2={result}".format(a=a, result=sur)
    )
    for line in text:
        print(line)


while True:
    a = input_positive_number()
    surface_area = cube_surface(a)
    volume = cube_volume(a)
    print_results(a, surface_area, volume)
    exit_prompt("Chcete počítať s novými údajmi?", reverse=True)

Ukážka fungovania vylepšenej verzie second.py Ukážka fungovania vylepšenej verzie second.py

Náš program na primitívny výpočet obsahu a objemu kocky sa už možno aj zbytočne začína podobať na niečo oveľa zložitejšie. Myslím si však, že je lepšie ukázať komplexné riešenie na jednoduchom probléme, ako zaoberať sa nejakým zložitejším problémom. Verím, že pokiaľ sledujete seriál od začiatku, tak nebudete mať problém s pochopením jednotlivých častí programu. Pokiaľ vám však niečo nieje jasné, nebojte sa opýtať v komentároch.

Nahoru

Příspěvky

Python 3 (6): funkcie (1. časť)
SK hate ! 7. 07. 2015, 13:21:59
Odpovědět  Odkaz 
Kurva, jako by nestačila ta slovena v Objektivu, Všude se budou cpát... Jasně sami si neumí udělat nic pořádného tak se serou sem :-/
Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Julo 7. 07. 2015, 13:50:52
Odpovědět  Odkaz 
to admin : vymazať predošlý príspevok, nenavisť k inému národu nemá nič spoločného s linuxom.
Štefan Uram Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Štefan Uram 7. 07. 2015, 15:37:05
Odpovědět  Odkaz 
Ďakujem za Vašu konštruktívnu kritiku a intelektuálny názor. Veľmi ma mrzí Vaše postavenie k Slovena, A.s. (Slovenská spoločnosť), ale nemám pocit, že by sa niekde v článku vyskytla o nej zmienka. Pokiaľ máte akékoľvek iné dotazy a názory týkajúce sa tejto spoločnosti, odporúčam obrátiť sa priamo na vedenie danej firmy, pretože ja v tomto nič nezmôžem.
Re: Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Livan 7. 07. 2015, 18:41:36
Odpovědět  Odkaz 
Obávám se, že dotyčný tou slovenou v Objektivu spíš myslel slovenskou moderátorku a ne Slovenu, a.s., prostě netolerantní lidé se najdou všude.
Štefan Uram Re: Re: Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Štefan Uram 7. 07. 2015, 19:33:18
Odpovědět  Odkaz 
Som si toho vedomý, ale reakciu som napísal vzhľadom k obsahu, na ktorý som reagoval.
Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
neználek 7. 07. 2015, 22:38:57
Odpovědět  Odkaz 
Do řady! Gast... Gast... Gastarbeiter! Pro Němce stojíš v lajně...
Vojtěch Zeisek Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Vojtěch Zeisek 3. 08. 2015, 16:25:51
Odpovědět  Odkaz 
Co mas proti Slovenkam? Vzdyt jsou to kocky? :-D
Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Alojs 7. 07. 2015, 18:01:02
Odpovědět  Odkaz 
Jen trochu nechápu ten objem kočky.
Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Livan 7. 07. 2015, 18:16:55
Odpovědět  Odkaz 
Si děláš prdel. Ty nevíš, že slovensky kocka znamená kostka česky? Teda V = a^3.
Štefan Uram Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Štefan Uram 7. 07. 2015, 19:43:57
Odpovědět  Odkaz 
Pokiaľ nepoznáte slovenský pojem kocka, jedná sa o trojrozmerné teleso so 6 stranami a 12 hranami, pričom obsah každej strany je rovnaký, takže aj dĺžka každej hrany je rovnaká. V češtine sa toto teleso nazýva kostka.
Pokiaľ sa nejedná o jazykovú zábranu a nerozumiete nejakej časti kódu, najlepšie by bolo, ak by ste presne špecifikovali, o čo sa jedná, prípadne ak ste nesledovali seriál od začiatku, kvôli prehľadu bude lepšie sa na to pozrieť.
Re: Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Chuck Norris 9. 07. 2015, 08:31:29
Odpovědět  Odkaz 
kocka se rekne spravne krychle
Štefan Uram Re: Re: Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Štefan Uram 9. 07. 2015, 10:15:45
Odpovědět  Odkaz 
Ďakujem za opravu Chuck.
Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Alojs 7. 07. 2015, 20:55:58
Odpovědět  Odkaz 
Hahaha i am kidding.
Štefan Uram Re: Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Štefan Uram 7. 07. 2015, 20:59:11
Odpovědět  Odkaz 
Tak to som rád :)
Python 3 (6): funkcie (1. časť)
Dušan 11. 07. 2015, 21:25:25
Odpovědět  Odkaz 
Výborný článok, ako aj predchádzajúce časti. Teším sa na ďalšie.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz