přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, QtiPlot: Vytvářejte statistiky a grafy

QtiPlot: Vytvářejte statistiky a grafy

qtiplot.png

Aplikace QtiPlot slouží k vykreslování grafů, zadávání a editaci statistických dat, analýze a zpracování dat. Práce v QtiPlotu se principiálně podobá práci v tabulkových editorech (tzv. spreadsheet), kterým je například Calc z kancelářského balíku OpenOffice.org. Tabulkové editory se obvykle zaměřují především na problematiku administrativy a účetnictví, naproti tomu se QtiPlot zaměřuje spíše na oblast přírodních věd.


QtiPlot QtiPlot

Dovednosti QtiPlotu

Nejdůležitější schopnosti QtiPlotu jsou:

 • základní operace nad sloupci a řádky tabulky (např. řazení buněk)

 • vyčíslení základních statistických charakteristik

 • základní typy 2D a 3D grafů, nastavování vzhledu grafů, úprava legendy, nastavení škálování os grafu...

 • podpora LaTeXových zápisů, export grafiky do TeXu

 • export do vektorových formátů .svg, .ps a .eps, export do běžných bitmapových formátů

 • analýza obrázků

 • testování hypotéz pomocí modelu ANOVA, Studentova t-testu a Shapiro-Wilkova testu

 • přímá a zpětná Fourierova transformace, redukce vysokých frekvencí (low pass filter) a nízkých frekvencí (high pass filter), metoda Savitzky-Golay pro vyhlazení šumu

 • numerická integrace, konvoluce a dekonvoluce, diferenciace

 • prokládání předdefinovanými funkcemi (např. lineární závislost, normální rozložení, Boltzmannovo rozdělení, Lorenzova transformace...) nebo uživatelem definovanými závislostmi, vícevrcholového proložení (multi-peak fitting)

 • import Open Document Format (např. tabulkový editor Calc v balíku OpenOffice.org)

QtiPlot plně podporuje skriptování v muParseru a především v Pythonu, čímž se otevírá možnost importovat populární matematické knihovny v jazyce Python. O matematických řešeních postavených na Pythonu pojednává článek Matematika v Pythonu.

Vzhledem k cílové skupině bude dominantním způsob pořizování dat přepisování údajů z protokolů o měření do tabulek. Aplikace QtiPlotu neobsahuje konektory pro běžné produkční databáze (např. MySQL, PostgreSQL, Oracle), avšak přes funkci Import ASCII lze načíst obsah databází exportovaný do formátu CSV a naopak přes Export ASCII lze přes CSV nahrát data z QtiPlot do databáze.

Integrace do systému

Nastavení programu Nastavení programu

Základní nastavení sdružuje okno, které se vyvolává nabídkou View na liště a volbou Preferences.... Například lze volit téma vzhledu mezi CDE, GTK+, Microsoft Windows... a určit výchozí nastavení vzhledu grafů. V možnosti General na kartě File locations lze zadat umístění souboru s českou lokalizací QtiPlotu. Překlad rozhraní QtiPlotu je dobrý, ale bohužel často odborné anglické termíny nejsou přeloženy odpovídajícím českým odborným termínem. Paradoxně tak nezřídka při znalosti české terminologie i bez znalosti angličtiny zůstává originál srozumitelnější než český překlad. Například výraz „integrate“ (česky „integrovat“) je přeložen jako „začlenit“, výraz „deconvolute“ (česky „provést dekonvoluci“) je přeložen jako „rozložit“, což je vidět na následujícím obrázku.

Překlad QtiPlotu Překlad QtiPlotu

Většina matematických aplikací vykresluje grafy do zcela autonomních samostatných oken. V QtiPlotu jsou okna grafů vázána v hlavním okně aplikace. Volbu tzv. multiple document interface rozhraní u QtiPlotu považuji za nedostatek, protože nelze mimo jiné jednotlivé grafy rozhodit mezi různé virtuální plochy. Navíc okna grafů a tabulek mají vlastní logiku ovládání, která nemusí být konzistentní s logikou správce oken manažeru vašeho desktopového prostředí. Na následující ilustraci vidíme rozdíl v nabídce lišty okna u použitého správce oken Fluxbox a v nabídce okna v QtiPlotu.

Ovládání vnitřních a vnějších oken je mimo prostředí KDE nekonzistentní Ovládání vnitřních a vnějších oken je mimo prostředí KDE nekonzistentní

Distribuce QtiPlotu

V běžných distribucí je balíček s QtiPlotem zařazený v oficiálních repozitářích. QtiPlot je komerční software od společnosti ProIndep Serv Srl, který chrání svobodná licence GNU GPL. Podle úrovně se originální podpora dělí na programy pojmenované Private user, Single user, Small group, Academic a Campus. Poplatky za podpory se podle aktuálního ceníku pohybují mezi dvaceti eury na rok u programu Private user a do 990 eur na rok u programu Campus bez omezení platformy. Výrobce zdarma distribuuje QtiPlot ve formě zdrojových kódů a zkompilovaných spustitelných binárních demoverzí. Vedle samotného QtiPlotu se na téže stránce nabízí ke stažení i doprovodný software, překlady QtiPlotu, manuál apod. Software QTeXEngine provádí export do TeXu a knihovna liborigin2 zpřístupňuje formát projektů v OriginLabu.

Podobný software

Nejbližší konkurencí QtiPlotu jsou podobné tabulkové aplikace LabPlot, SciDAVis a MagicPlot. Popularitě se těší i programy s textovým uživatelským rozhraním jako GNUPlot a R. Používání textového uživatelského rozhraní přináší profesionálům podstatné výhody:

 • Při dobrém zvládnutí rozhraní je zadávání v textově orientovaném rozhraní mnohem rychlejší než klikání voleb v grafickém rozhraní.

 • Máte možnost dávkového zpracování a skriptování. Například u zdlouhavých výpočetně intenzivních operací lze nechat jednotlivé navazující úkony spouštět v sérii automaticky bez interakce s čekajícím uživatelem, dále s pomocí dávkového zpracování snadno vykreslíte rozsáhlou sérii podobných grafů...

 • U velmi rozsáhlých systémů (např. statistické prostředí R) by grafické rozhraní zahrnující všechny možnosti obsahovalo příliš mnoho voleb a stalo by se příliš nepřehledné.

Na druhou stranu textové uživatelské rozhraní klade velmi vysoké nároky při počátečním seznamování s ovládáním aplikace, což může studenta výrazně demotivovat. Proto považuji aplikace jako QtiPlot s grafickým uživatelským rozhraním za vhodnější pro školské potřeby.

Pohybujete-li se ve velmi specializované problematice, což se samozřejmě netýká středních škol a obvykle ani studia na vysoké škole, bude lepší se poohlédnout přímo po specializované aplikaci. Konkrétně třeba Fityk nabízí statistické zpracování a tvorbu grafů s důrazem na potřeby v oboru krystalografie.

QtiPlot lze použít v rámci výuky na středních a vysokých školách

Úprava grafu Úprava grafu

Grafické uživatelské rozhraní je velmi intuitivní. Práce v QtiPlotu nevyžaduje předchozí nastudování manuálu nebo ovládnutí speciálního skriptovacího jazyka. Aplikace obsahuje všechny funkce, které je rozumné u podobně zaměřeného softwaru očekávat. QtiPlot lze použít v rámci výuky na středních a vysokých školách, přičemž se hodí především pro účely nejrůznějších praktik.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

QtiPlot: Vytvářejte statistiky a grafy
fri 15. 03. 2011, 19:56:05
Odpovědět  Odkaz 
Udělal jsem určitou aktualizaci ve směru k větší srozumitelnosti, včetně doplnění několika řetězců, které byly dříve neúmyslně přeskočeny, když jsem nejspíš podržel Ctrl+Enter pro označení jednoho řetězce jako dokončeného o něco déle, a neuvědomil si to.

http://fripohled.webnode.cz/

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz