přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Vyzkoušejte projekt Atomic aneb Nastává čas atomických hostitelů

Vyzkoušejte projekt Atomic aneb Nastává čas atomických hostitelů

Atomic_100x100.png

Projekt Atomic je sice stále ještě v počátečních fázích svého vývoje, nicméně i přesto jde o jeden z nejvíce vzrušujících projektů v oblasti svobodného software současnosti. Jedním z hlavních důvodů zájmu jsou atomičtí hostitelé, kteří umožňují běh Docker kontejnerů a jsou postavené na dobře známých a osvědčených linuxových distribucích – Red Hat Enterprise Linux, CentOS a Fedora.


Kontejnery Docker využívají rychlou a lehkou virtualizaci procesů a díky tomu, že jsou tyto kontejnery méně náročné, není pro jejich provoz nutné vytvářet další instance jádra operačního systému. Ve srovnání s počtem virtuálních počítačů tak lze na stejném hostitelském stroji provozovat více instancí kontejnerů. Výhodou je také mnohem rychlejší spuštění a vypnutí kontejneru, než je tomu v případě virtuálních systémů. Navíc všechny kontejnery na jednom hostitelském stroji běží pod stejným jádrem.

Nejde jen o kontejnery

Projekt Atomic ale samozřejmě není jen o kontejnerech. Opravdu výjimečnou vlastností je technologie rpm-ostree, která pro aktualizace využívá ucelený strom souborového systému. Klasickým balíčkům se stromy podobají v tom, že jsou nezávislé na souborovém systému a blocích. Nicméně podobají se i aktualizacím obrazů, a to v tom, že aktualizace proběhne jako celek, nikoli po jednotlivých balíčcích (tento přístup navíc využívají i moderní operační systémy). A projekt Atomic stojí právě na myšlence „jednoho celku“ – jedna aktualizační dávka je prováděna jako nedělitelný celek, tedy atomicky.

Technologie rpm-ostree umožňuje vytvořit strom souborového systému a zahrnout do něj potřebné balíčky operačního systému. Mezi podporované provozní platformy přitom patří jak Fedora, tak i Red Hat Enterprise Linux. Tento strom pak lze využít pro nasazení i aktualizaci, obojí v atomické podobě. Jinými slovy, celý základní operační systém je aktualizován současně s tím, že aktualizaci lze v případě potřeby odvolat přesně tak, jak je tomu v případě kontejnerů technologie Docker.

Čím je Atomic tak inovativní?

Jedním z největších přínosů „atomických hostitelů“ je, že uživatelé pro nasazení aplikací potřebují pouze základní instalaci operačního systému. V rámci hostitelského operačního systému má uživatelská aplikace k dispozici všechny potřebné nástroje, například systemd pro správu závislostí mezi kontejnery a zotavení v případě selhání, journald pro bezpečnou agregaci protokolů kontejnerů či SELinux pro izolaci kontejnerů, která umožňuje oddělení aplikací a tedy i provoz tzv. multi-tenant systémů.

V rámci Atomic hostitelů budou k dispozici i další nástroje, například Anaconda, na které se mnozí administrátoři i vývojáři spoléhají při nasazování a správě systémů. Součástí budou i technologie pro orchestraci GearD a Kubernetes z projektu OpenShift Origin. Tyto technologie umožní díky propojení systemd s Dockerem snadnější konfiguraci a správu kontejnerů.

Podstatná výhoda projektu Atomic souvisí i s tím, že využívá rpm-ostree. Uživatelé tak mají k dispozici všechny přínosy ekosystému RPM včetně šíření aktualizací aplikací současně s hlavní distribucí. Například při aktualizaci OpenSSL lze k rychlému vygenerování nového stromu použít stejný balíček, který je určený pro aktualizaci tradiční distribuce.

Nelze zapomenout ani na nástroj Cockpit, další součást projektu Atomic, který umožňuje snadnou správu hostitelů, služeb i kontejnerů. Cockpit bude navíc standardně dostupný v operačních systémech Fedora, CentOS i Red Hat Enterprise Linux.Rodina Atomic

Atomičtí hostitelé a projekt Atomic nejsou, i přes značnou podobnost pojmů, jedno a to samé. Projekt Atomic sám o sobě nevytváří žádné linuxové distribuce. U hostitelů je tomu naopak, jejich základem jsou linuxové systémy jako CentOS, Fedora, Red Hat Enterprise Linux a potenciálně i mnohé další. S tím souvisí i to, že životní cyklus Red Hat Enterprise Linux Atomic Host (RHEL Atomic Host) není totožný s životním cyklem projektu Atomic v rámci platformy Fedora. Životní cyklus RHEL Atomic Host bude vhodný pro nasazení ve firemních prostředích. Oproti tomu je životní cyklus v rámci Fedory vhodnější pro velmi progresivní uživatele, kteří sledují a testují nejnovější technologie. Později se samozřejmě tyto technologie mohou objevit v nových produkčních verzích RHEL Atomic Host, tedy obdobně, jako k tomu dochází v případě zapracovávání technologií ze systému Fedora do platformy Red Hat Enterprise Linux.

Jak začít? Stačí pár jednoduchých kroků

Projekt Atomic je sice stále ještě v začátcích, nicméně již dnes existují obrazy systému Fedora a Red Hat Enterprise Linux, ve kterých lze tuto novou technologii vyzkoušet. Dobrou zprávou pro ty uživatele, kteří si příliš nerozumí s příkazovou řádkou je, že mohou využít snadno ovladatelné webové rozhraní cockpit. Pro zpřístupnění tohoto rozhraní stačí stáhnout obraz ve formátu qcow2 nebo vdi, vytvořit virtuální stroj a pod uživatelem root zadat do konzole několik jednoduchých příkazů. Samotné rozhraní cockpit je pak dostupné z webového prohlížeče na adrese http://<ip_adresa >:1001.

Rozhraní cockpit umožňuje spravovat více hostitelů z jednoho jediného místa. V tomto webovém rozhraní mohou uživatelé měnit jednotlivá nastavení včetně limitů pro jednotlivé kontejnery a samozřejmě také kontejnery spouštět, vypínat i mazat. V případech, kdy je nutné provést nějakou operaci přímo z příkazové řádky, jde to opět přímo z cockpitu.

Za vyzkoušení nikdo nic nedá a navíc je prakticky jisté, že projekt Atomic umožní pružnější využití informačních technologií a nabídne tak firmám další přidanou hodnotu. Více informací o tomto projektu naleznete na stránkách www.projectatomic.io.

Autor článku Aram Kananov je Platform Business Unit Manager pro region EMEA ve společnosti Red Hat.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

časopis IT Systems

Článek byl převzat z časopisu IT Systems, který se věnuje podnikové informatice a trendům v IT.IT Systems tematicky pokrývá problematiku ERP, CRM, APS a dalších informačních systémů podniku a s tím spojené oblasti business intelligence, plánování, správy dokumentů, bezpečnosti, komunikace atd. Vychází měsíčně od roku 1999.