přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Webtrees: Zapojte rodinu do vytváření rodokmenu

POINT.X (2018-19)

Webtrees: Zapojte rodinu do vytváření rodokmenu

webtrees.png

Projekt Webtrees slouží k on-line zpracování genealogických dat. Tedy pro správu jednotlivých osob, rodin a vztahů mezi nimi. Výstupem programu pak mohou být genealogické grafy, jako je rozrod, vývod, rodokmen a další. Výhoda programu je možnost přístupu on-line a spolupráce více lidí, k tomu je také uzpůsoben díky správě přístupových práv. K přístupu k rodokmenu stačí pouze moderní webový prohlížeč. 


reklama

Požadavky na provoz a instalaci jsou standardní

K jeho instalaci potřebujeme web server s PHP s minimální verzí 5.2.3 a MySQL verze 5.0.13 nebo pozdější. Webtrees umí sdílet jednu databázi pomocí prefixu v názvu tabulek. Vývojový tým doporučuje mít na disku nejméně 65 MB volného místa v základu. Je vhodné ještě počítat s místem pro multimediální soubory. Nároky na paměť a rychlost zpracování se liší podle velikosti rodokmenu. Malé rodokmeny (500 jedinců) potřebují 16-32 MB RAM a 10-20 sekund na zpracování skriptu. Velké rodokmeny (50000 jedinců) potřebují dokonce až 128 MB RAM a skripty se mohou vykonávat až 80 sekund. Webtrees je ve verzi 1.3.2 a usilovně se pracuje na verzi 1.4, kde novinkou bude normalizovaná databáze a přechod na PHP verze 5.4.

Instalace probíhá poměrně jednoduše. Jelikož je Webtrees šířen pod licencí GPL, tak ho stačí z webu projektu stáhnout a rozbalit na patřičné místo na webovém serveru. Dalším krokem je otevřít adresu našeho Webtrees ve webovém prohlížeči a instalace započne. Během instalace budeme vyzváni k zadání určitých informací jako např. přístupové údaje do databáze, jméno administrátorského účtu a jeho heslo, název rodokmenu. Vše se uloží do konfiguračního souboru a později lze manuálně změnit.

Program je v češtině a obsahuje i slušnou nápovědu. Další informace lze nalézt na webu projektu, kde je diskuzní fórum v angličtině. Dále bych na těchto stránkách poukázal na pěkné a funkční demo, kde si lze celý program vyzkoušet na rodině Windsorů.

Kde vzít prvotní data

Nyní máme nainstalovaný program Webtrees a je potřeba ho „oživit“. Většinu údajů si program uchovává v souboru tzv. GEDCOM. Tuto specifikaci ukládání genealogických dat vymysleli lidé z církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni). Výhodou je, že tento soubor je v textové podobě a dnešní verze 5.5 se v podstatě stala nepsaným standardem pro výměnu genealogických dat mezi programy. Pro „oživení“ našeho Webtrees je nutno ho propojit s nějakým (i více) GEDCOM soubory. Pokud si svůj rodokmen v elektronické podobě teprve zakládáme, je zde samozřejmě možnost si nový vytvořit. Pokud používáme program, který pracuje se soubory GEDCOM, je možnost ho importovat do Webtrees. Jelikož projekt vznikl jako fork projektu PhpGedView, tak je možnost z data z PGV převést do Webtrees.

Úvodní stránka Webtrees Úvodní stránka Webtrees

Vkládání rodinné historie

Pokud máme vytvořený prázdný GEDCOM, je nutné vytvořit první osobu. Většinou začínáme od sebe. Ke každé osobě lze přiřadit jednotlivé genealogické události, jako je narození, úmrtí, svatba, křest, sčítání lidu,... V možnostech jsou důležité události i různých náboženství. Ke každé události lze přiřadit několik dalších informací – datum události, místo, objekt médií (obrázek, dokument), citovaný pramen, poznámku, oprávnění... Tyto informace se mění podle typu události. Další velkou výhodou je evidence jednoho člověka pod více jmény, což se nám bude hodit u lidí dříve narozených (německá/latinská varianta jména, příjmí po chalupě,...). Při zobrazení jednotlivých osob máme k dispozici jeho úvodní fotografii (pokud ji vložíme a označíme jako úvodní) a dále menu pomocí záložek, které usnadňuje procházení informacemi o zobrazené osobě.

Jedna větev rodiny Jedna větev rodiny

Další samozřejmostí je vytváření rodinných vazeb. Možností je mnoho. Při vytváření nové osoby ji můžeme rovnou přiřadit jako syna, dceru, manželku, otce, atd. nebo ji lze vytvořit jako osobu bez rodinných vazeb a přiřadit k rodině později.

Jak jsem již psal dříve, je možno přiřadit k jednotlivým osobám soubory s médii. Média mohou být obrázky, či dokumenty, ale i zvuk a videa. Objekt médií lze přiřazovat k jednotlivým událostem, nebo k osobě samotné. Pokud se jedná o fotografie, všechny se zobrazují ve fotoalbu, které je zvlášť pro každou osobu. Výhodou je možnost „sdílení“ mezi jednotlivými osobami v rodokmenu.

Rodokmen Rodokmen

Zabezpečení, grafická schémata

Na Webtrees hodnotím velmi pozitivně správu účtů a zabezpečení. Každý uživatelský účet lze nastavit na různou úroveň oprávnění (návštěvník, člen, editor, moderátor, správce). U jednotlivých úrovní oprávnění lze nastavovat jejich pravomoci. Návštěvník je v podstatě kdokoliv, kdo navštíví vaše Webtrees. Člen má ve výchozím nastavení možnost zobrazovat informace o žijících osobách, což návštěvník nemá. Editor může vkládat a měnit informace, ale až moderátor je schvaluje. Výhodou je možnost přidávat výjimky pro každou genealogickou událost.

Webtrees disponuje také grafickými schématy. Lze vygenerovat rozrod, vývod, rodokmen, statistiku, časovou osu, a díky možnosti propojení s Google mapami také mapu destinací jednotlivých událostí. U každého typu schéma lze nastavit vstupní parametry – počet generací, počáteční jedinec (střen/probant). Některé grafy zobrazují dost mrzutý výsledek. Lepšího zobrazení můžeme dosáhnout pokud v menu použijeme nějakou ze zpráv. Zprávy slouží ke generování výstupů z genealogických dat. Tyto výstupy jsou často vhodné k tisku. Takto si lze zobrazit třeba seznam chybějících údajů, hřbitovů, příbuzných rodin. Zde je rozrod, vývod a rodokmen o něco v přijatelnější podobě, ale jiné programy mají grafický výstup lepší. Útěchou je snad to, že grafické znázornění rodokmenu často bývá umělecké dílo vytvořené grafikem. Pro pracovní náhled rodokmenu je vhodnější použít integrovaný interaktivní rodokmen, který se nachází v záložkách u každé osoby.

Osoba v systému Webtrees Osoba v systému Webtrees

Webtrees obsahuje několik základních grafických témat, ze kterých si může administrátor volit. Další lze stáhnout na stránkách projektu. Program vytváří i úvodní stránku rodokmenu, kde jsou zobrazeny informace v jednotlivých blocích, které může administrátor editovat. Bloky můžou obsahovat články o rodokmenu, slideshow fotografií, statistiku a další.

Webtrees je program vhodný pro ty, kdo mají možnost hostovat své stránky na internetu a potřebují komplexní program, který umožňuje prezentaci rodokmenu, ale hlavně pro ty, kdo mají tu výhodu a mají v rodině více lidí, kteří jsou ochotni bádat po svých kořenech.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Chci zjistit kam až moje rodina dosahuje
Jarmila Kochloffelova 28. 07. 2014, 07:16:59
Odpovědět  Odkaz 
Dobry den už par let mam přani zjistit kde je naše rodina rozvětvena a o všech rodinných příbuzných kde žijou atd. Ale bohužel nevim jak tohle všechno zjistit,je možna mi poradit
Re: Chci zjistit kam až moje rodina dosahuje
Alois 28. 07. 2014, 11:22:17
Odpovědět  Odkaz 
Pouze stručně:
genea.cz genalogie.cz xtree.cz rodopis.cz

matriky:
actapublica.eu

Začít se vyptávat rodinných příslušníků, pokud je uschovaná korespondence dříve žijících - tam se dá dohledat mnoho zajímavého o jejich životě; rodné a oddací listy; matriční obvod narození či oddací event. úmrtí rodičů či prarodičů, příslušný okresní archiv - tam jsou sčítací operáty od 1910 do 1857,....

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Jindřich Michal


  • Distribuce: Kubuntu
  • Grafické prostředí: KDE