přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Wiki není jen Wikipedie

Wiki není jen Wikipedie

Wikipedia_logo100.png

Wiki neznamená jen slavnou encyklopedii Wikipedie. Existuje nespočet jiných propracovaných wiki webů nabitých hodnotnými informacemi. Dokonce i skupiny nadšenců, obce, soukromí badatelé a jiní zájemci si softwarem MediaWiki a DokuWiki snadno zřídí zájmové weby, které půjdou díky wiki principům lehce rozšiřovat. 


Slovníček pojmů

Často se zaměňuje Wikipedia, Wiki, Wikimedii, Mediawiki a Wikia, proto nejprve vysvětleme takovéto pojmy.

 • Wiki je druh softwaru, jenž umožňuje lehce vytvářet pojmenované textové dokumenty vzájemně propojené hypertextovými odkazy. Spadají sem i osobní poznámkovací programy (např. ZIM), jimiž se zabývat nebudeme, a hlavně internetové wiki dostupné (teoreticky) celé internetové veřejnosti.
 • Wiki s velkým W čili oficiálně WikiWikiWeb je první opravdový wiki systém. Označení wiki se stalo generickou značkou obdobných systémů.
 • MediaWiki je nejznámější implementace wiki služeb. Nejznámější referencí softwaru MediaWiki je gigantická encyklopedie Wikipedia.
 • DokuWiki je populární alternativa k MediaWiki. Dalšími alternativami jsou WackoWiki, PmWiki, WikkaWiki, PHPwiki...
 • Wikimedia je globální hnutí, jehož cílem je poskytovat naučný obsah.
 • Wikimedia Foundation je nadace, jejíž hlavní činností je správa Wikipedie. Na Wikipedii navazují doprovodné projekty Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizdroje, Wikidruhy, Wikizprávy, Wikiverzita, Inkubátor Wikimedia, Wikicesty, Meta-Wiki a nejnověji Wikidata. U nás Wikimedia Foundation zastupuje spolek zvaný Wikimedia Česká republika.
 • Wikipedia (v české mutaci Wikipedie) je mezinárodní encyklopedie v mnoha jazykových verzích. Oproti zkomírajícím encyklopediím jako Scholarpedia, Nupedia a Citepedia Wikipedia netrvá u editorů na prokázání odborné erudice. Hodnotami Wikipedie (viz Pravidla Wikipedie) jsou mimo jiné faktická přesnost, vědeckost, vyváženost, objektivita, ověřitelnost informací, ignorování encyklopedicky nevýznamných témat, odmítání původního výzkumu, všeobecnost, gramatická a stylistická vytříbenost, kosmopolitní rétorika (např. český editor má psát český místo náš), doprovázení článků ilustračními obrázky a multimédii, maximální srozumitelnost a především zákonnost vůči jurisdikci Spojených států amerických, kde Wikimedia sídlí, a států, kde se nacházejí její servery. Někteří nesouhlasí s hodnotami Wikipedie nebo se domnívají, že Wikipedia proklamované hodnoty nectí, a tak vznikly konkurenční všeobecné encyklopedie. Nejprofesionálněji vedenou "vzdorowikipedií" je asi Conservapedia.

Wikipedie – heslo Linux Wikipedie – heslo Linux

 • Wikimedia Commons je úložiště fotografií a jiných netextových ilustračních materiálů k Wikipedii.
 • Wikidata je znalostní databázová aplikace. Znalosti z Wikipedie se připisují do softwaru Wikidata, kde jsou uchovány jako holá množina formalizovaných faktů. Přes dílčí úspěchy jako superpočítač Watson, jenž pátraje ve Wikipedii, ve filmové databázi imdb.com a jinde po Internetu, pokořil v populárním vědomostním televizním kvizu dva lidské soupeře, zůstává pokrok na poli použití wiki encyklopedií coby znalostní báze pro expertní systémy neuspokojivý. Předpokládá se, že projekty typu Wikidata výrazně zlepší možnosti strojového zpracování Wikipedie.
 • Anglickojazyčná encyklopedie Conservapedia je psána z pozic amerických paleokonzervativců. Conservapedia velebí hodnoty politické pravice, zdůrazňuje témata spjatá s USA, popisuje různé teorie, jejichž autoři chápou náboženské texty jako autoritu korigující výsledky přírodních věd (např. kreacionismus), a hlásí se ke křesťanství. Například v sérii až kazatelských článků hledá příčiny patologických jevů v ateismu (viz hesla Ateismus a otylost, Ateismus a zbabělost, Ateismus a bestialita...).
 • Nechvalně známou Metapedii, kterou si lze snadno splést s Wikipedií, vyšetřují policie různých států, protože záměrnými dezinformacemi propaguje neonacismus a německý ultranacionalismus. Není pravda, že Metapedie je de facto Wikipedia „přístupná i jiným než mainstreamových zdrojům informací“.
 • Internetový archiv WikiLeaks o sobě tvrdí, že zveřejňuje utajované dokumenty poskytnuté důvěryhodnými informátory. Avšak pravost, úplnost zveřejněných spisů, integrita ani původ dokumentů nic nezaručuje. WikiLeaks nemá s wiki ideou nic společného, ač zavádějící název vnukává mnohým představu otevřeného volně editovatelného archivu.
 • Wikia je hojně využívaná farma pro hostování wiki webů. Nejznámějším projektem z Wikie je Necyklopedia.

Necyklopedia: pojednání o bývalém komisaři Tyrannosauru Rexovi Necyklopedia: pojednání o bývalém komisaři Tyrannosauru Rexovi

 • Humoristická Necyklopedia je formálně encyklopedií, která ale místo poučení nabízí pobavení. Necyklopedia získala značnou publicitu kauzou Křišťálová lupa ročník 2011, jež se týkala společenské přijatelnosti politicky nekorektní nadsázky a obecněji respektu k svobodě slova. Poté, co Necyklopedie postoupila do finále Křišťálové lupy v sekci Zájmové weby, si stěžovalo občanské sdružení Romea popuzené hesly Rom a Gay. Dlužno dodat, že Necyklopedie se podobně nevybíravě strefuje i do většinové společnosti (viz hesla Češi, Slované, Blondýna). Podle stěžovatelů Necyklopedie rasistické teorie neparoduje, nýbrž propaguje. Nařčení stěžovatelů ale trestní řízení nepotvrdilo, navíc osamocenost protestu a úspěch v nominacích ukazují, že veřejné mínění satiru tohoto ražení považuje za společensky zcela přijatelnou. Porotci, kteří si museli být vědomi charakteru Necyklopedie již dříve, překvapivě vyhověli radikálnímu požadavku, a Necyklopedii – a později i další kvalifikanty – diskvalifikovali, což rozčarovaná veřejnost vášnivě kritizovala. V příštích ročnících však Lupa opustila přísnou výkladovou praxi, a tak dovolila uspět například kontroverznímu webu OPRÁSKY Z ČESKÝ HISTORJE.
 • Editací wiki se uzavírá adhezní smlouva, tou se licencuje upravený obsah tak, aby vše bylo právně bezvadné. Wikipedia se spoléhá na řadu licencí Creative Commons (CC), kterou formulovala stejnojmenná nezisková organizace. Konkrétní licence CC se vybere smysluplnou kombinací čtyř atributů BY, NC, ND a SA, kde BY značí povinnost uvádět autora, NC zákaz komerčního užití, ND zákaz pozměňování díla a SA copyleft.

Představení DokuWiki a MediaWiki

DokuWiki i MediaWiki bez problémů rozchodíte téměř na každém hostingu LAMP. DokuWiki se chápe jako běžný web s doprovodnou aplikací k editaci webu. Tedy DokuWiki vše ukládá ve formě běžného statického webu. MediaWiki chápe svůj obsah dynamicky jako výsledek zpracování údajů z databáze, jež obsahují záznamy o editacích. Tedy MediaWiki potřebuje databázi.

Oficiální stránky MediaWiki Oficiální stránky MediaWiki

DokuWiki místo databáze potřebuje práva k zápisu do adresáře. Výkonnější a méně hardwarově náročné je DokuWiki, především odpadá nutnost stále přistupovat do databáze. (Samozřejmě, že u velkých instalací jako Wikipedia, počet databázových dotazů optimalizují sofistikované mezipaměti.)

Oficiální stránky DokuWiki Oficiální stránky DokuWiki

MediaWiki vyniká rozsahem funkcí. U úspornějšího DokuWiki je pouze omezování práv řešeno komplexněji. DokuWiki je skrovnější a méně komplikované, ale nejedná se o vysloveně minimalistickou implementaci.

Oba systémy disponují všemi očekávanými vlastnostmi jako běžné funkce pro správu verzí, speciální stránky (např. soupis nejčerstvějších editací), standard Open search pro integraci, vyhledávací formuláře do webového prohlížeče, podpora různých jazyků, vkládání matematických vzorců, fulltextové vyhledávání, nastavení vzhledu stránky, různá synonymní jména odkazující na tutéž stránku (přesměrování požadavku), základní statistiky, uložení IP adresy u neregistrovaných autorů, nastavení titulní a chybové stránky, delegace správcovských práv.

Registrovaným uživatelům nabízejí funkce sociálních sítí. Uživatelé si mohou vyměňovat vzkazy, diskutovat nad články, mít uživatelský profil, kam si uživatel smí uvést svůj kontakt a jiné osobní údaje, lze vypsat informace o uživatelových editačních akcích...

Porovnání dvou revizí stránky v Dokuwiki Porovnání dvou revizí stránky v Dokuwiki

Wiki encyklopedie jsou kolektivní díla, zachování přesného znění se nezaručuje, ani není potřeba závěrečná autorizace editací všemi spoluautory. Zúčastnění se někdy názorově zcela rozcházejí, až nejsou s to spolupracovat. Objevují se i cílené sabotáže obsahu. Pak se musí zjednat pořádek:

 • Správce zablokuje neukázněného uživatele nebo IP adresu anonymu.
 • Správce omezí práva ke konkrétní stránce.
 • Správce trvale smaže nepatřičný článek (např. plagiát).
 • Nežádoucí editace často obsahují charakteristické fráze (např. vulgarismy, názvy pokoutně prodávaných léků), aniž řádní přispěvatelé mají jakýkoliv důvod, aby jich používali. Zákaz konkrétních slov a spojení slov představuje nejúčinnější obranu proti roboticky generovanému spamu.

DokuWiki v rámci SEO optimalizace upozorňuje indexovací roboty vyhledávačů na neprověřené změny. Čerstvě zeditované stránky opatřují tagem „content“ s atributem „noindex“ a nově přidané odkazy atributem „nofollow“. Pokud editace přežije stanovenou lhůtu, značky se odstraní, neboť nečinnost komunity svědčí o kvalitě editace.

Oba systémy obsahují mnoho podobných chytrých vylepšení a navíc u obou existují stovky nejrůznějších doplňků, jež dokáží změnit tovární nastavení a chování k nepoznání.

Celkové srovnání: MediaWiki versus DokuWiki

Jak MediaWiki, tak DokuWiki se hodí k shromažďování informací, syntéze dílčích postřehů, vytvoření návodů a dokumentace, navrhování řešení a rozšiřování nových nápadů. Inspirativní příklady menších wiki jsou u DokuWiki databáze freewarového softwaru dokumentace k Fedoře, encyklopedie o anarchismu, swz.cz a u MediaWiki encyklopedie Iuridictum o právu, Zababov o vlakovém modelářství či osobní stránky výtvarníka Kokolii.

Stránky Fedory pohání DokuWiki Stránky Fedory pohání DokuWiki

Košatější MediaWiki vyhovuje u delších článků se složitějším formátováním a rovněž u rozlehlejších webů, kde je třeba obsah roztřídit do kategorií a sjednotit články unifikovanými infoboxy. S velmi okrajovými speciálními požadavky si spíše poradí MediaWiki než DokuWiki.

Má-li být systém dobrovolníkům co nejpřístupnější, musí se počítat i s editory bez hlubších technických znalostí. Málo kvalifikovaní editoři různá vylepšení neocení, spíše je budou mást a odrazovat, tudíž chudší, leč dostatečný DokuWiki je nezřídka lepší volbou. DokuWiki snáze zvládnou i administrátoři bez dodatečných školení.

Nahoru

Příspěvky

Wiki není jen Wikipedie
a 30. 10. 2014, 23:14:18
Odpovědět  Odkaz 
este by som pridal jednosuborove HTML - TiddlyWiki a Wiki on a Stick
Wiki není jen Wikipedie
Pavel Šimerda 1. 11. 2014, 23:07:12
Odpovědět  Odkaz 
Jo, s experty, co používají Wiki jako alias pro Wikipedii se setkávám na síti dnes a denně a někdy to dokonce slyším i od některých lidí osobně.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

František Bártík

Soustředím se na problémy, které vyžadují kreativní přístup anebo využití teoretických znalostí. Orientuji se na svobodná řešení a baví mě učit se nové věci. Neváhejte a oslovte mě s Vaším zajímavým pracovním zadáním.


 • Distribuce: debian a odvozená distra
 • Grafické prostředí: GNOME

| blogPublic Relations

OpenRadioss: Simulace dynamických dějů nyní jako open-source

OpenRadiossNa podzim loňského roku Altair překvapil odbornou veřejnost z řad výpočtářů a vývojových inženýrů představením řešiče OpenRadioss. Jak už název napovídá, Open­Radi­oss je open-source verzí explicitní­ho solveru Altair Radioss, CAE nástroje pro simulace rychlých dějů, jakými jsou tolik populární virtuální testy nárazů vozidel, včetně vyhodnocení pasivní bezpečnosti, zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí, pádové zkoušky elektronických zařízení a podobně.

Pokračování ...Public Relations

PATRON-IT staví svůj monitorovací systém na technologii N-able

Společnost PATRON-IT je jednou z nejres-pektovanějších českých společností, které se specializují na IT bezpečnost. Její hlavní činností jsou dodávky SaaS (Security as a Service) služeb s garancí bezpečnosti a obrany proti útokům.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »